CARL JOHAN BERGMAN

Carl Johan Bergman föddes den 8 juli 1817 i Visby och dog den 22 januari 1895 också i Visby (77 år). Han ligger begravd på Östra Kyrkogården. Bergman blev student vid Uppsala universitet 1835, och promoverades till filosofie magister där 1842. Han tillhörde den lilla skaran av lärare som var med från starten av Visby läroverk 1859, där han blev lektor i latin och i filosofisk propedeutik.

Lektor Carl Johan Bergmans hus, Mellangatan 5. I ägarlängden anges hans hustru Maria Jakobina som ägare 1859-1908. Foto T Carlsson 1931. Bild från Sällskapet DBW 200 år.

Bergman bodde på Mellangatn 5 i ett hus som på 1800-talet kallades det Kindbergska huset. Där arbetade han förmodligen till sent på kvällarna för han var en flitig skildrare av Gotlands historia. Han skrev förutom historiska arbeten även dikter och han var redaktör 1849-1858 för Gotlands Läns Tidning. Bergman utgav Skaldeförsök (1882), Gotland och Wisby i taflor (1856-58), Gotländska skildringar och minnen (1882) samt Visby (1885). Tillsammans med Bernhard Elis Malmström utgav han 1840 den litterära kalendern Linnae Borealis. Poetisk kalender 1841. Med 3 Musikbilagor, där även ett flertal av hans egna dikter ingår.

Bergman var även landstingsman och med i stadsfullmäktige och bevistade den sista ståndsriksdagen 1865-1866 som representant för Borgarståndet i Visby. Han var senare ledamot av riksdagens andra kammare 1867-1868, invald i Visby stads valkrets. Ett exempel på hans berättarkonst finns under S:t Lars kyrkoruin där  ”Den gömda skatten” finns nertecknad.