Om oss

Sommar i Visby.

Hur man använder hemsidan

KARTAN

Välj KARTA från huvudmenyn. På kartan ser man objekten som man kan zooma in.

Ringmuren har mörkbrun färg. Ruinerna har ljusbrun färg, Byggnaderna och kyrkor är gula. Platser och torg har blå färg. Gator har grå färg. Tjänster har lila färg.

Dator: När man för muspekaren över ett objekt visa objektet namn. Genom att klicka på objektet får man fram en bild och en kort text med information. Man kan välja att läsa mer eller välja ett annat objekt. Man kan också navigera från menyerna. Väljer man t.ex. Ringmuren så tänds hela muren. Väljer man Strandmuren tänds denna del av  muren, o.s.v.

IPAD och Smartphones: Genom att klicka på objektet får man fram informationen enligt ovan. Väljer man Ringmuren tänds hela muren o.s.v.

Torn i muren och andra små objekt är utlagda överdrivet stora för att det skall vara lättare att markera dem.

HUVUDMENYERNA

Från huvudmenyerna t.ex. RINGMUREN eller RUINER kan man bläddra bland objekten. I slutet på varje sida visas kartbilden ”inzoomad” på valt objekt.

SÖK

I sökrutan kan man söka efter valfira texter, t.ex. namn på personer, årtal, namn på torn o.s.v. Observera skillnaden på att t.ex. söka Carl Johan Bergman, som ger träff på alla Carl, Johan och Bergman mot att söka på ”Carl Johan Bergman”, då får man träff endast på exakt den sökta texten och man hittar då inte t.ex. C. J. Bergman.

Platsmarkör

Befinner du dig i Visby kan du på kartan se en symbol där du för tillfället befinner dig. Webbläsaren kan behöva ställas in så att den tillåter platsinfo. För t.ex. Safari i Iphone; Inställningar>Safari>Plats välj Fråga eller Tillåt.

Utsikt vid Finntrappan.

Bakgrund till mittVisby

Hemsidan om mittVisby är helt ideell.

När jag nu fått lite mer tid har att läsa om Visbys historia, har jag upptäckt att det finns så mycket information nedskrivet om staden som jag tidigare inte kände till. Informationen finns förstås i många olika böcker, utredningar, artiklar i tidningar, på Internet och under olika tidsepoker. Vill man skaffa sig djupare information om någon byggnad, ruin eller annat objekt, inte minst dess historia, kan det krävas tillgång till en hel del litteratur och mycket tålamod.

En idé har då uppkommit att sammanställa informationen lite mer systematiskt och göra den lättillgänglig för intresserade. Det går knappast att skriva en bok om hela stadens historia med illustrativa bilder. Den skulle inte vara hanterbar i sitt format, och nackdelen med en bok är att den har ett slutdatum och sedan går det inte att komplettera den efter att den gått i tryck. Det är heller inte praktiskt att vandra runt i staden för att titta på intressanta byggnader och bära med sig en tjock bok eller kanske flera  böcker.

I stället har tanken att skapa en hemsida om Visby dykt upp sedan en tid tillbaka, där informationen finns sammanställd på ett överskådligt sätt. Möjligheten att ha tillgång till bilder och text i en smartphone, Ipad och i sin dator kopplad till en karta över staden borde förenkla sökandet efter intressant information om stadens alla sevärdheter för intresserade visbybor, övriga gotlänningar, sommargotlänningar och alla turister som besöker staden. Vid behov går det då bra att i efterhand göra uppdateringar av informationen om nya rön och uppgifter kommer fram samt att rätta till det som kan ha blivit fel.

När jag skissat och testat lite visade det sig snart vara svårigheter att hittat ett bra koncept, men jag fick snart stor hjälp med att diskutera mina idéer och att hitta en bra layout för hemsidan. Därför vill jag rikta ett stort tack till Magnus Appelquist och Cloudnet samt till Maria Folkesson och Westart som har gjort det möjligt att förverkliga idén och härmed kunna presentera en ny hemsidan om Visby.

Bakgrunden till mitt intresse för Visby och dess historia kan vara på plats att berätta om. Intresse för Visby började under tiden som studerande på Läroverket i Visby åren 1956-1963. Under lunchraster och håltimmar fanns det tid att vandra runt och lära känna staden. Det kändes som naturlig kunskap att kunna namnen på alla torn i ringmuren och ruinernas namn. Men tiden då var helt annorlunda än dagens Visby. Almedalen var endast en vattensamling med en del träd där vi pallade äpplen under hösten. Det var höga träd och tekniken var att hiva upp portföljen bland grenarna och hoppas att den kom tillbaka tillsammans med några äpplen. Vid Stettinergränd låg A-dagars, där gubbarna drack öl och där samma smörgås åkte in och ut till köket för att man inte fick köpa enbart öl. A-dagars passerades på väg till Tempo vid Hästgatsbacken. Det hände visst att vi satte alla väckarklockor på ringning. På Adelsgatan fanns alla möjliga affärer öppna året runt med sina då uppskattade julskyltningar. Av restauranger fanns det inte så många, men desto flera caféer, S:t Hans konditori var läroverksungdomarnas favorit café. Schulzes konditori, där vi spelade Priffe under lunchrasterna, låg på S:t Hansgatan. Andra caféer var Lunkans, Regnbågen längst ner på S:t Michaels gränd, Porten, Selvrenius m.fl. Biograferna var fem stycken med föreställningar klockan 19.00 och 21.00 varje dag till en kostnad av 3:50 kronor. På vintern var det mycket halt på gatustenarna. Vi brukade tas oss upp för Läroverksbacken och hjälpa bilisterna som stod och slirade. Men först snurrade vi runt bilarna något varv innan vi hjälpte dem upp för Hästgatan. Håltimmarna under vintern tillbringades med olika sällskapsspel på Vandrarhemmet i Langeska huset. Det var så jag lärde känna staden och även känna för staden.

Men allt var inte bättre förr. Mycket har blivit bättre. Högskolan, senare ändrat till Universitet, har blivit mycket positivt för staden och medfört en mer levande innerstad. Medeltidveckan och Almedalsveckan har satt Visby på kartan och gjort att ruinerna, som förut stod där kalla och grå, fått en ny användning. Många gamla medeltida hus har försiktigt renoverats och fått nya hyresgäster. Allt det här och mycket mer finns det att läsa om på hemsidan.

Genom mittVisby kan ni följa vad som hänt med många av byggnaderna i Visby från medeltid till nutid och vad som kommer att hända framöver. Låt mittVisby bli mitt för var och en av Er.

Ingert Gustav Appelquist

Johan Målares hus och kyrktrappan.

Hjälp till med information om Visby

Visby är ju inte en stad med endast ringmuren, ruinerna, medeltida byggnader och intressanta torg och platser. Alla andra byggnader bär också på sin historia, med fina både yttre och inre miljöer och med människor som har bott eller bor i staden. Många har också bedrivit affärsverksamheter av olika slag i Visby.

Nu hoppas jag att många kan och vill hjälpa till med att dokumentera dessa miljöer genom bilder och berättelser om byggnader, butiker, människor och som bott eller arbetat i byggnaden.

Arbete med Adelsgatan har pågått under en längre tid och nu pågår arbete med Wallérs plats och Södra Kyrkogatan. Har ni information och byggnader, företag eller personer som varit verksamma på den nämnda gatorna tar jag tacksamt emot informationen. Komplettera gärna den information som redan finns på hemsidan om Adelsgatan. Bilder och texter som ni skickar lägger jag ut på hemsidan under GATOR>Adelsgatan>Adelsgatan nn. o.s.v.

Skicka gärna foto i .jpg format och texter som .pdf eller .doc.

Följande material är intressant:

  • Foto på byggnaden/affären, gärna årtal när fotot är taget.
  • Gärna foton om ni har lite intressanta eller ovanliga inre miljöer.
  • Namn på affären och om möjligt mellan vilka år verksamheten varit igång.
  • Verksamheter tillbaka i tiden, om möjligt med foton och årtal
  • Namn på husägare och affärsägare om det är OK att lägga ut namnen på hemsidan
  • Namn på familjer eller personer som bor eller bott i byggnaden om det är OK att ta med dem på hemsidan.
  • Namn på ev. avlidna personer kan man normalt alltid lägga ut.

Hör av er om ni har foton och inte kan skanna in dem eller inte kan få hjälp att skanna så kan jag vid tillfället låna dem för inskanning om det är OK.

Skicka materialet till: iap@igad.se Meddela om ni vill ha tillbaka materialet som ni skickat.

Med vänlig hälsning

Ingert Gustav Appelquist

Utsikt från Kruttornet åt norr

Referenser

Litteratur

Andrén AndersDet medeltida Gotland2011
Born E. och Svahnström G HelgeAnds ruin och Hospitalet 19811981
Bohman Lennart Visby gymnasium 1971
Bohman Lennart När tiden ömsar skinn 1981
Bäckman LarsVisby från ovan i flygbilder från 1920-talet.2015
Daun Torsten  Från Kajsarn till Sjumastarn 1984
Falck Waldemar  Visby förr i tiden   1988
Falck Waldemar  Visby stadsmur  1999
Fritzell GunnarVisby hamns historia 1942 – 1977 II1978
Gannholm Tore  Gotland Östersjöns pärla 1994
Gannholm Tore  Gutarnas historia     1990
Gardell Carl Johan    Gotlands historia i fickformat    2007
Gellerstedt KristinaOkänd fotograf? En arkivstudie av den gotländska fotografen
Laura Stenmans liv och fotografiska arbete under sekelskiftet 1900.
2019
Gerentz SvenIndivider, familjer och block. Köpmän och köpenskap på Gotland.
1894-1994.
1994
Jonsson Marita   Medeltidsveckan på Gotland 1990
Kahlbom Åke Visby Högre Flickskola2015
Kindberg AugustGotländska Slägter Del I, Del II1889
Kjellman-Göransson J. A.  Sko socken, kloster, kyrka, egare och slott1860
Ludin Folke Visby ringmur-ett bilderverk 1980
Sylve Norrbys BokhandelGotlands Läns- och Adresskalender1895
Sylve Norrbys BokhandelGotlands Läns- och Adresskalender1906
Nihlén JohnUtgrävningarna på Stora Torget i Visby 1924-19261982
Nyberg EmilGotlands Läns- och Adresskalender1912
Nyberg EmilGotlands Läns- och Adresskalender1923
Nyberg EmilGotlands Läns- och Adresskalender1935
Olsson Erik       Gotland mitt i Östersjön  1983
Procopé GöstaKonstnärsparet Anna Gardell-Ericson och Johan Ericson1982
Roslund MatsGutar, främlingar och den förblindande Vikingatiden. Lund University.2001
Svahnström Gunnar  Fornvännen- Liljehornska huset 1945
Svanhström GunnarVisby Domkyrka Kyrkobyggnaden1978
Svahnström Gunnar Kyrkorna i Visby  1985
Svahnström
Karin o Gunnar
Visby Domkyrka Inredning1986
Svahnström GunnarVisby under tusen år1990
Svahnström GunnarGamla Residenset i Visby2007
Svensson Britt  Visbyguiden 1998
Söderberg Bengt G.  Visby – en vandring genom sekler
Westholm Gun Visborgs slott, Danskt herresäte och piratnäste  2015
Yrving HugoGotlands medeltid1978
Yrving Hugo  Fornvännen Helge And och Sankt Jakob
Två medeltida Visbykyrkor
1982
Yrving HugoFornvännen 32-42. Varför Mariakyrkans stora sydkapell inte
kallades Swertinska kapellet under medeltiden.
1991
Tidskrift Historiska Föreningen på Gotland nr 92018
Åberg ÅkeGotländskt arkiv, Ideér och idéspridning i Visby vid seklets början1996
Sällskapet DBW 200 år2014

Internet

sv.Wikipedia.org
helagotland.se
gutarforr.tingstade.com
wisbyminnen
visinvent.gotland.se
slottsguiden.info
tjelvar.se
bebyggelseregistret.raa.se
guteinfo.com
och många fler 

Bildmaterial

Många av bilderna till hemsidan är författares egna bilder. För bilder som hämtats från litteratur enligt ovan är källan angiven. Bilder är också hämtade från Internet, där urval skett för att få de bästa bilderna. Om någon känner igen sig som fotograf till någon bild och misstycker till att den används, skicka ett meddelande så tas den bort.