Intressanta ruiner i Visby

Läs om vandring bland ruinerna och andra turisttips. Ruinerna turisttips.

Nedan finns en sammanställning av alla kyrkoruiner i Visby. På medeltiden fanns det 16 kyrkor i den lilla staden som då bedömdes omfatta c:a 6000 innevånare. En oerhört kyrktät stad. Av dessa 16 finns det bara en kvar som används som kyrka, S:ta Maria domkyrka. Tolv av kyrkorna finns kvar som kyrkoruiner och för tre av kyrkorna har man hittat delar av grundmurar vid utgrävningar, nämligen S:t Mikaels kyrka, Ryska kyrkan och Solberga klosterkyrka. För kyrkan S:t Jakob har man inte hittat några rester, vilket kan bero på att man är osäker på var den legat. Kyrkorna byggdes under perioden 1000-talet till 1400-talet. Under huvudmenyn  finns det länkar till information om alla ruinerna. Nummerordningen följer ungefär årtal för uppförande av den äldsta stenkyrkan för respektive kyrkoruin.

Läs mer om Visbys ruiner. Läs om kyrkorna i staden från 1000-talet och fram till nutid, hur de byggdes, byggnadsstilar, reformationen, medeltida mässor, rivningar, förfall, underhåll och mycket mer. Här finns också en ordlista med fackord som används för kyrkornas beskrivning.

Skilda uppfattningar finns om Helge Ands kyrka och S:t Jakobs kyrka är en och samma kyrka eller två separata kyrkor. Läs om varför de två kyrkorna Helge And och S:t Jakob är två olika kyrkor.

 • S:t Hans kyrkoruin

  S:t Hans kyrkoruin

  (R1). Sankt Hans kyrkoruin ligger intill korsningen av S:t Hansgatan och Hästgatan och är granne med S:t Pers kyrkoruin. Den ruin som nu finns kvar föregicks av en tidigare stenkyrka.…

  Läs mer
 • S:t Clemens kyrkoruin

  S:t Clemens kyrkoruin

  (R2). Sankt Clemens kyrkoruin ligger i norra delen av Visby strax intill DBW:s Botaniska trädgård. Sankt Clemens var en av de största och äldsta kyrkorna i Visby under medeltiden och…

  Läs mer
 • S:t Pers kyrkoruin

  S:t Pers kyrkoruin

  (R3). Sankt Pers kyrkoruin ligger mellan S:t Hansgatan och S:t Pers gränd och finns strax söder om grannen S:t Hans kyrkoruin. På platsen där S:t Per uppfördes fanns tidigare en…

  Läs mer
 • S:t Görans kyrkoruin

  S:t Görans kyrkoruin

  (R4). S:t Görans kyrkoruin ligger utanför ringmuren 300 m norr om Nordergravar och mitt emot Visby lasarett. Nuvarande ruin är resterna av den kyrka som byggdes i början på 1200-talet.…

  Läs mer
 • Ryska kyrkan

  Ryska kyrkan

  (R5). Ryska kyrkan, även kallad S:t Nikolaj, låg i nordöstra delen av Stora Torget i hörnet Södra Kyrkogatan och Nedre Finngränd. Kyrkan finns inte längre, men rester av murarna har…

  Läs mer
 • S:t Lars kyrkoruin

  S:t Lars kyrkoruin

  (R6). Ruinerna efter Sankt Lars finns en bit norr om Stora Torget mellan Lybska gränd och Syskongatan. Kyrkan byggdes i början på 1200-talet. Namnet på kyrkan kommer från helgonet S:t…

  Läs mer
 • S:t Nicolai kyrkoruin

  S:t Nicolai kyrkoruin

  (R7). Sankt Nikolai kyrkoruin ligger i norra delen av innerstaden mellan Sankt Nikolaigatan och Smedjegatan. Kyrkan började byggas omkring 1220-1230 och den fick namnet Sankt Nicolai för att hedra helgonet…

  Läs mer
 • Helge Ands kyrkoruin

  Helge Ands kyrkoruin

  (R8). Helgeandskyrkan åttakantiga form är lätt att känna igen. Ruinen finns i korsningen Norra Kyrkogatan och Hospitalsgatan. Kyrkan började byggas i början av 1200-talet. Kyrkan är mycket välbevarad och det…

  Läs mer
 • S:t Jakobs kyrkoruin

  S:t Jakobs kyrkoruin

  (R9). Vi vet inte med säkerhet om S:t Jakobs kyrka funnits. Några rester av den har inte hittats. Men flera omständigheter pekar på att kyrkan verkligen existerat och att en…

  Läs mer
 • S:ta Karins kyrkoruin

  S:ta Karins kyrkoruin

  (R10). S:ta Karins kyrkoruin, även kallad S:ta Katarinas kyrkoruin, ligger mitt i Visby alldeles intill Stora Torgets södra sida. Kyrkan byggdes ursprungligen av franciskanerorden, tiggarbröderna, som en klosterkyrka för Visby…

  Läs mer
 • Drottens kyrkoruin

  Drottens kyrkoruin

  (R11). Drottens kyrkoruin ligger mellan Syskongatan och den lilla park som ligger på andra sidan i korsningen S:t Drottensgatan och S:t Hansgatan. Kyrkan byggdes omkring 1240 som församlingskyrka för tyskarna…

  Läs mer
 • S:t Olofs kyrkoruin

  S:t Olofs kyrkoruin

  (R12). S:t Olofs kyrkoruin ligger i södra kanten av Botaniska Trädgården vid S:t Olofs gränd. Kyrkan byggdes omkring år 1240, där årtalet baseras på byggnadsdetaljer och noteringar från biskopsvisitationer. Den…

  Läs mer
 • S:t Mikaels kyrkoruin

  S:t Mikaels kyrkoruin

  (R13). S:t Mikaels kyrkoruin ligger upp på Klintens södra del i korsningen S:t Michaels gränd och Södra Murgatan. Det finns inga rester kvar ovan jord som kan beses. Kyrkan byggdes…

  Läs mer
 • Solberga klosterkyrka

  Solberga klosterkyrka

  (R14). Solberga kloster låg utanför staden sydost om ringmuren nära korsningen mellan nuvarande Östra Hansegatan och Artillerigatan och beläget vid den så kallade Korsbetningen. Till klostret hörde en klosterkyrka byggd…

  Läs mer
 • Slottskapellet

  Slottskapellet

  (R15). I Wisborgs slott fanns ett slottskapell. Tyvärr vet vi inte hur Wisborgs slottskapell såg ut varken exteriört eller interiört. Kapellet var ingen egen byggnad, utan ingick som en del…

  Läs mer
 • S:ta Gertruds kyrkoruin

  S:ta Gertruds kyrkoruin

  (R16). S:ta Gertruds kyrkoruin ligger strax sydost om S:t Nicolai mellan S:ta Gertruds gränd och Norra Kyrkogatan. S:ta Gertrud var knappast någon kyrka utan betraktades mer som ett kapell. Det…

  Läs mer