Slottskapellet

(R15). I Wisborgs slott fanns ett slottskapell. Tyvärr vet vi inte hur Wisborgs slottskapell såg ut varken exteriört eller interiört. Kapellet var ingen egen byggnad, utan ingick som en del av en huslänga, som också innehöll andra funktioner. Kapellet hade heller inget torn med kyrkklocka, men intill kapellet åt nordväst fanns klocktornet, som hade två kyrkklockor och som även var ett porttorn. Huslängan där slottskapellet inredes uppfördes under den första etappen av slottsbygget i början av 1400-talet. Däremot vet vi en hel del om kapellets inventarier, tack vare framsynta präster, som hade upprättat förteckningar över föremålen och även fört undan mycket av kapellets värdefulla saker, innan danskarna sprängde slottet och även förstörde slottskapellet 1679.

Detalj av Wisborgs slott enligt  model på Gotlands museum. I förgrunden finns Klocktornet, och intill tornet i bostadslängan  läg slotttskapellet..
Detalj av Wisborgs slott enligt  model på Gotlands museum. I förgrunden finns Klocktornet, och intill tornet i bostadslängan  läg slotttskapellet..

Detalj av Wisborgs slott enligt model på Gotlands museum. I förgrunden finns Klocktornet, och intill tornet i bostadslängan låg slotttskapellet.

Uppförandet av Wisborgs slott satte fart omkring 1408 under slottsherren Erik av Pommern. Efter att det stora tornet Blacken byggts klart uppfördes sannolikt bostadslängan intill Blacken åt nordväst och Klocktornet i sin tur nordväst om bostadslängan. Bostadslängan var ett stort tvåvåningshus, omkring 26 meter långt, som också utgjorde försvarsmur åt norr. Övre våningen inreddes som slottskapell och utrymmen med sovrum för kungen. Kapellet låg sannolikt intill Klocktornet, medan kungens gemak låg i andra ändan av våningen intill Blacken. Slottskapellet hade sannolikt två fönster inåt gården och möjligen mindre gluggar i fasaden mot staden.

Detalj av Wisborgs slott, som visar Slottskapellet placering. Rekonstruktion av I. G. Appelquist.

Till Slottskapellet skänkte Olof Axelsson Tott en förgylld nattvardskalk för att manifestera sitt äktenskap med Anna Jensdotter Presents omkring 1450. Totts och Presents vapensköldar fanns på foten till kalken.

Länsherren Jens Holgersen hade tagit med sig mycket av slottets värdefulla inredning när han lämnade Wisborgs slott 1509, men slottskapellets föremål hade han lämnat kvar och låtit noggrant förteckna enligt följande. På högaltaret fanns ett altarskåp med de tolv apostlarna, ett altare helgat åt Maria hade en ”medelmåttig” Mariabild. Nämns görs också två gamla altarkläden, två små kors, en S:t Göran till häst, ett Johanneshuvud, en mässbok, två klockor och ett gammalt rökelsekar av koppar.

Nattvardskalk från Wisborgs slottskapell med Olof Axelsson Totts och Anna Jensdotter Presents vapensköldar på foten, 1450-tal. Foto Raymond Hejdström. Bild från Visborgs slott.
Dopfunten från slottskapellet som idag finns i Fleringe kyrka.
Stolsdyna i flämskväv som funnits i slottskapellet och som idag finns på Gotlands Museum. Foto GM. Bild från Visborgs slott

Länsherren Jens Höeg som var länsherre 1627-1633 fick i uppdrag av danske kungen att rusta upp de gotländska kyrkorna. I samband med detta blev även slottskapellet upprustat och fick en ny altartavla av sten från Burgsvik och en ny predikstol och nya bänkar. Den siste slottsprästen Wilhadus Herculis hinner rädda undan en hel del av slottskapellets inventarier innan slottet sprängs 1697. Den förteckning som han då upprättar och överlämnar tillsammans med inventarierna till den förste svenske biskopen Haquin Spegel berättar följande:

1.     En kalk och paten av silver, förgyllt utan och innan, därtill en rund förgylld ask av silver  till oblat.
2.     En mässhake
3.     En mässskjorta
4.     Två stora mässingsljusstakar
5.     Ett gult altarkläde och en altarduk, gammalt och av råttor sönderskuren
6.     En liten mässingsskål
7.     En ljuskrona av trä
8.     Två pungar att samla pengar i
9.     Ett timglas med två rum och ett gångjärn
10.    En ljussax
11.    En bokpulpet

Predikstolen, altartavlan, dopfunten m.m. räddades också undan innan sprängningen.

Altartavlan i Rute kyrka kommer från slottskapellet i Wisborgs slott.
Detalj av altartavlan i Rute kyrka. Altartavlan är tillverkad omkring 1630.
Predikstolen i Follingbo kyrka kommer från slottskapellet i Wisborgs slott.

Biskopen förärade inventarierna till olika kyrkor på Gotland.

Kalk och paten skänktes till Hospitalskyrkan,
messkjortan till klockaren i Visby kyrka,
mässhakar till När och Lau kyrkor,
predikstolen till Follingbo kyrka,
altartavlan till Rute kyrka,
dopfunten till Fleringe kyrka,
ljuskronor till skolan 
och resten till Visby kyrka.

Några av föremålen finns nu på Gotlands Museum, bl.a. kalken, patén, en oblatask samt två stolsdynor. Stolsdynorna är vävda i flamskvävnadsteknik med änglamotiv.

Detalj från den teckning som som J. Tideman gjorde av Wisborgs slott efter sprängningen 1679. Teckningen är den enda bild som finns av slottskapellet, som sannolikt låg på övre våningen till höger om Klocktornet, som är utmärkt med ett T.