Adelsgatan 20

—-Nuvarande företag (2023)—-
Pelle P
—-Tidigare företag———-
Soso,
Silver Store (smycken),
DonDonna (väskor, skor),
Butik Blandat,
Elise parfymeri,
Margit Nilsson fotvård,
Almqvist parfymeri,
Karin Winqvist parfymeri,
Avenue Konfektyr,
G Johansson urmakare,
Forsberg Urmakare,
Beijerlieb bagare.

Adelsgatan 20, Pelle P. Foto 2023.
Adelsgatan 20, Pelle P. Foto 2023.

Byggnaden Adelsgatan 20 ligger i kvarteret Kasken 4. Huset är uppfört på 1870-talet.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns klädföretaget Pelle P.

Klädföretaget Pelle P, Adelsgatan 20.
Putter från Pelle P.

Pelle P 
Klädföretaget Pelle P har ett stort utbud av jackor och accessoarer anpassade för bl.a. segling, golf och skidåkning. Butiken på Adelsgatan startade sin verksamhet 2023.

Kläder från Pelle P …
…. för sport och fritid.

Pelle P:s kollektioner består av funktionskläder designade för att klara tuffa utmaningar inom hav, berg och stad. Kollektionerna är inspirerade av Pelle Pettersons livsstil och prestationer som idrottsman och innehåller allt från tekniska sjö- och skidkläder till plagg som lämpar sig såväl på golfbanan som i staden.

Pelle Pettersson med en Volvo P18, bilen som Pelle designade.


Cecilia Pettersson är grundare och designern bakom klädmärket Pelle P. Cecilia är dotter till Pelle Pettersson och varumärket är baserat på Pelles livsstil och prestationer som idrottsman. Varumärket Pelle P grundades 2002 och ägs och drivs av PPY Production AB med huvudkontor i Billdal utanför Göteborg.  

Pelle Pettersson är mest känd för att designat segelbåtar. Han började konstruera segelbåtar för att finansiera sin egen segling. Nämnas kan t.ex. Maxi 68, Maxi 77, Maxi Racer. Han designade även motorbåtar, t.ex. Nimbus och han designade inte minst den mycket omtyckta Volvobilen P1800. Pelle P hade stor framgång inom segling med bl.a. flera OS-medaljer och han var också en av de drivande i två av Sveriges deltagande i America Cup. Cecilia är uppvuxen bland seglingstävlingar och faders prestationer och har hämtat inspiration därifrån till sitt designarbetet. Pelle P har återförsäljare i; Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien.

 

Vindsvåning 
I vindsvåningen finns en bostad.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Soso2017 -2021
Silver store (smycken)2010 – 2017
Don Donna (väskor, skor)2010 – 2017
Butik BlandatOmkring 1995
Elise parfymeri Omkring 1975
Margit Nilsson fotvårdMargit Nilsson
Almqvist parfymeri1951 – 1956 ?Inga Almqvist
Karin Winqvist parfymeri1921 – 1951 ?Karin Winqvist
Avenue konfektyrÅke Andersson
G Johansson urmakare1911 – 1915Gustaf Johansson
Forsberg urmakare1877 – 1911C. G. F. Forsberg
Bejerlib bagare 1845 – 1865A P BejerliebOsäkert
Soso, Adelsgatan 20, foto 2020.

Soso 
Butiken Soso sålde kläder under några år på Adelsgatan 20. Verksamheten upphörde 2021.

Adelsgatan 20. Butikerna Silver store och Don Donna. Bild från Eniro omkring 2012.
Adelsgatan 20, foto 1996.

Husen och gården

Kv Kasken 4 sträcker sig mellan Adelsgatan och Kaskens gränd. Fastigheten består av en huvudbyggnad och ett gårdshus samt en liten gård.

Situationsplan Kasken 4, Adelsgatan 20
Adelsgatan 20. Gårdshus med förråd och gästrum. Bild från Visinvent 1996.

Huvudbyggnaden 
Huvudbyggnaden uppfördes omkring 1870 som ett bostadshus, då med ett parstugeplan. Huset är byggt med en resvirkesstomme i en våning och med vindsvåning. Taket är ett sadeltak, täckt med tegel. I takfallet mot Adelsgatan finns en centralt placerad takkupa. Entrén till byggnaden finns centralt placerad i fasaden mot Adelsgatan. 1912 hade fasaden åt Adelsgatan en klassicistisk utformning, med kraftig gesims samt frontoner (liten gavel) ovanför de T-formade fönstren och en pardörr med spegelfyllningar. En centralt placerad frontespis med tre högsmala fönster var placerad i takfallet mot Adelsgatan. Vid södra tomtgränsen mot Berggränd uppfördes 1927 tre mindre tillbyggnader med plåttäckta pulpettak. Tillbyggnaderna var i en våning med vind. Takfallet mot söder har två indragna takkupor. Tillbyggnaden inrymde vid den här tiden ett serveringsrum, ett kök och längst åt sydost en jungfrukammare. I huvudbyggnaden mot Adelsgatan fanns i bottenvåningen butik och kontor i norra delen och bostadsdel i den södra delen. I vindsvåningen inryms en lägenhet och en balkong tillkom 1937 vid tillbyggnaden. År 1957 byggdes bottenvåningen om så att hela bottenplanet blev butik och lager och tillbyggnaden inreddes då som lager och personalrum. Fasaden mot Adelsgatan renoverades 1963 och samtidigt byggdes tillbyggnaden på med en våning med ett mansardtak. Under 1990-talet uppfördes de nuvarande två farstuarna och trapphuset mot gården.

Gårdshuset 
Gårdshuset uppfördes omkring 1940 i söder delen av tomten med långsidan mot Berggränd.  Byggnaden uppfördes i en våning med ett pappklätt pulpettak. Det är inrett med ett förråd och sommarrum. Sommarrummet ligger i den västra delen.

Gården 
Fastigheten har en liten gård som avgränsas av byggnader och murar. I muren mot Kaskens gränd finns en ingångsport med segmentbågeformat överstycke. Gården är belagd med gräs, kalkstensflis och betongplattor.

Kvarteret Kasken 4

Kvarteret Kasken 
Kvarteret Kasken gränsar till Adelsgatan i nordväst, S:t Michaelgränd i nordost, Kaskens gränd i sydost och Berggränd i sydväst. Ännu under 1600-talet fanns här inte någon bebyggelse. Enligt en karta från 1646 var kvarteret markerat som åkermark och tillhörde Biskopsåkern. Under andra hälften av 1700-talet planlades området, vilket medförde att kvarteret så småningom delades in i sju fastigheter. Under 1700-talet och 1800-talet beboddes kvarteret huvudsakligen av arbetare, hantverkare och sjömän. Under mitten av 1800-talet ändrades fastighetsindelningen och kvarteret fick sin nuvarande indelning i fem fastigheter, Kasken 1-5. Det äldsta bevarade huset i kvarteret är ett skiftesverkshus från 1732 i kv Kasken 5, Adelsgatan 22. De övriga fastigheterna har huvudbyggnader mot Adelsgatan uppförda under 1800-talet senare hälft. I de flesta byggnader utmed Adelsgatan finns affärslokaler eller restauranger i bottenvåningarna.


Fastigheten Kasken 4
Fastigheten Kasken 4 är belägen i den södra delen av kvarteret och gränsar till Adelsgatan i nordväst. Fastigheten har bevarat sin tomtgräns sedan den fastställdes under 1700-talets mitt. Vid 1785 års husklassifikation var tomten bebyggd med ett trähus med brädtak och benämndes Klinteroten III:18. På 1883 års karta fanns den nuvarande huvudbyggnaden placerad med långsidan i liv med Adelsgatan. Huvudbyggnaden är sannolikt uppförd på 1870-talet. Sammanbyggd med denna fanns en uthusbyggnad vid den nordöstra fastighetsgränsen. Under 1800-talets andra hälft var fastighetens östra del obebyggd. I dag är huvudbyggnaden försedd med en tillbyggnad utmed den sydvästra tomtgränsen. Uthusbebyggelsen har förändrats vid flera tillfällen under 1900-talet och utgörs idag av en förrådsbyggnad, placerad i fastighetens sydöstra hörn, uppförd 1940, och ihopbyggd med huvudbyggnaden.