Adelsgatan 4

—-Nuvarande företag (2021)—-
Frisörkompaniet, Branting Store
—-Tidigare företag———-
Post o Portas antikt,¨
Harryssons skor,
Sylve May Radioaffär,
N L Siltbergs kläder o skrädderi,
C Widströms Eftr,
Stenhuggare Stark,
Rum för resande.

Adelsgatan 4, Frisörkompaniet, Brantimg store.
Adelsgatan 4, Frisörkompaniet, Brantimg store.

Byggnaden Adelsgatan 4A och 4B ligger i hörnet Adelsgatan och Södra Murgatan, kvarteren Skölden 20. Byggnaden rymmer två affärslägen. Byggnaden utmed Adelsgatan är från 1770-talet, medan delen mot Södra Murgatan byggdes till 1920.

Nuvarande Företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Frisörkompaniet och Branting Store

Frisörkompaniet (Adelsgatan 4B)

Teamet hos Frisörkompaniet på Adelsgatan 4.

”Frisörsalongen i framkant – kvalité, kunskap och kreativitet

Välkommen till Frisörcompaniet i Visby. Här möter du vårt duktiga team med många års erfarenhet. Vi vill ge dig en helhetsupplevelse genom våra tekniskt skickliga och kunniga frisörer. Det är viktigt att du som kund känner dig väl omhändertagen och får bästa service när du är hos oss. Frisörcompaniet – salongen med focus på dig. Passa på och njut av din egen tid! ”

Här är teamet på salongen i Visby:
Linda Lindell, Annelie Bodén Björklund, Sofia Kraft Björkman. Frisörkompaniet finns även i Hemse. Linda och Annelie är delägare i Frisörkompaniet. Verksamheten startade omkring 1998.

Branting Store (Adelsgatan 4A)

Branting Store, Adelsgatan 4.

När Annette Branting presenterade sin första kollektion år 2000 kom hon fram med vilda, lekfulla former och färger som omedelbart band uppmärksamheten. Sedan dess har märket utvecklats till en stark individuell kvinnlig linje som upprätthåller överraskande variation. Branting finns främst i Sverige och Norge men bryter också ny mark i BeNeLux. Tygerna väljs från hela Europa och plaggen tillverkas främst i Litauen. Brantings produktion väljs noggrant för att garantera en strikt politik för icke-barnarbete och pro miljö.”

Jag gör kläder för de starka individer som kvinnor är idag. Alla mina samlingar speglar de många lagren av en modern kvinnas personligheter, med en dagslinje för den arbetande kvinnan – en mjuk, mysig linje för när hon är hemma – och en glamorös linje för nattens varelse. Kvinnans nyanser är oändliga, är det inte det som gör oss så fascinerande? ” // Annette Branting, chefdesigner.

Inredd vindsvåning 
Bostäder

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Post och Portas, antikt
Harryssons skoromkring 1975
Sylve May Radio1945 -1964Sylve MayTill Adelsgatan 1B,
Filial Södra Kyrkogatan 2
N L Siltbergs kläder o skrädderi1913 – 1960Niklas Laurentius o Nils Edvin Siltberg
C Widströms Eftr.1937 – 1984Ernst Lorens Svenson,
Stig och Ingegerd Svensson
Från Södra Kyrkogatan 1.
Stenhuggare Stark1900 – 1920K. L. StarkTillverkade gravstenar
Rum för resande1885 – 1894Familjen Munthe
Sylve May Radioaffär, annons i Gotlänningen nov 1958.

Sylve May Radioaffär
Sylve May (Sylve Arnold William May född 1914-09-29 Visby, död 1981-10-20 Eskelhem) startade sin radioaffär vid Adelsgatan 4 omkring 1945. Sylve öppnade en filial vid Södra Kyrkogatan 2 under 1950-talet. Affären fanns där 1958 enligt en annons i Gotlänningen. Filialen flyttade runt hörnet till Wallérs plats 6 omkring år 1963. Huvudaffären vid Adelsgatan 4 flyttades till Adelsgatan 1B omkring 1964. Efter Sylves död 1981 drevs verksamheten vidare, troligen av sonen Thomas May, fram till 1987 då verksamheten upphörde.

Adelsgatan 4. På högra sidan syns N. L. Siltbergs kläder, Widströms guld, Andelsslakteriets charkuteri och Järn AB Södertorg. Foto 1946.

N. L. Siltbergs kläder och skrädderi
Företaget drevs av skräddare Niklas Laurentius Siltberg och skräddaren Nils Edvin Siltberg, som tillsammans ägde fastigheten. Verksamheten startade troligen 1913 och de drev troligen skrädderiet tillsammans fram till 1930, då Nils Edvin står som ensam ägare och sannolikt fortsatte med verksamheten fram till 1960.

Byggnaden till höger är Adelsgatan 4. Oklart vad som står med stor text ovan dörren, men två förlovningsringar i dörren överkant tyder på affären C Widströms. Foto mellan år 1939 – 1971.
Ring tillverkad av Carl Widström på 1920-talet. Värde idag 5000 – 6000 kronor.
Annons införd 1946 i Gotlandsinfanteristen.
Annons införd 1943 i Gotlandsinfanteristen.

C Widströms guld
Carl Niklas Widström bedrev guldsmeds- och handelsrörelse vid Södra Kyrkogatan 1 under många år under namnet C Widströms guld. Karl Niklas Widström föddes 31/1 1858 i Visby och dog 28/1 1936 i Visby. Han föredrog stavningen Carl framför Karl. Hans far, Nils Widström, var skomakare och de bodde vid Norra Murgatan 28. Kanske lärde Carl sig yrket hos guldsmeden Johan Niclas Palm som hade sin verkstad vid Södra Kyrkogatan 1 tillsammans med sin bror urmakare Carl Petter Palm. De ägde då också fastigheten kv Köpmannen 1, Södra Kyrkogatan 1. Omkring 1885 tog Carl sannolikt över guldsmedjan efter Johan Niclas Palm som då var 73 år gammal. Ida Palm var bröderna Palms brorsdotter. Carl blev förälskad i Ida och de gifte sig 1894. Carl och Ida Widström flyttade från Murgatan till Södra Kyrkogatan 1 år 1904.  Carls namnstämpel CNW var registrerat 1913–1937. Han var uppenbarligen en duktig guldsmed, för ringar som han tillverkade på 1920-talet har sålts för 5 000–6 000 kr styck. Carl Widström dog 1936 och 1937 stängdes hans affär vid Södra Kyrkogatan1 och verksamheten flyttades till Adelsgatan 4. Firman övertogs vid detta tillfälle av Ernst Lorens Svensson guldsmeds- och handelsrörelse under namnet C. Widströms Eftr. Senare har verksamheten drivits av Stig och Ingegerd Svensson. Troligen pågick verksamheten fram till 1984.

Hörnhuset Adelsgatan 4 och Södra Murgatan. Här hade änkefru Munthe sin verksamhet ”Rum för resande” under 1890-talet. På gaveln står det Fotografiatelier och en hand som pekar bortåt Södra Murgatan. Sannolikt var det till porträttfotografen Olof Ericsson som hade sin ateljé 1894 – 1904 vid Adelsgatan 4 -6 och hade ingång från S. Murgatan. Foto från söder 1898. Bild från Visby förr i tiden.

Fotograf Olof Ericsson
Porträttfotografen Olof Ericsson hade sin ateljé 1894 – 1904 vid Adelsgatan 4 -6. Han hade sannolikt ingång från Södra Murgatan enligt text på fasaden till byggnaden Adelsgatan 4. Ateljén låg i en tillbyggnad.

Rum för resande
Firman drevs av familjen Munthe som även ägde fastigheten under slutet av 1800-talet. Änkefrun Munthe drev rörelsen under 1890-talet.

Husen och gården

Situationsplan Adelsgatan 4 och Adelsgatan 6, kv Skölden 20.

I fastighetens sydvästra hörn, och med långsidan i liv med Adelsgatan, finns ett bostadshus med affärslokal från omkring 1770-talet, vilket är byggnaden för nuvarande Adelsgatan 4. Byggnaden har en kalkstomme i ett plan och källare under hela huset. Delar av denna byggnad motsvarar sannolikt sten- och trähuset i 1785 års husklassifikation för tomt nr 1. Byggnaden hade denna utformning fram till 1920, då den förhöjdes och byggdes till mot öster med en stomme av tegel, längs Södra Murgatan. I samband med ombyggnaden inreddes en butik i bottenvåningen och de nuvarande entréerna togs upp. Vindsvåningen inreddes och de nuvarande takkuporna togs upp.
Fastighetens gårdsrum avskärmas mot Södra Murgatan av en putsad och gråavfärgad mur. Muren, som är uppförd i olika nivåer, är avtäckt med breda betongplattor och bryts upp av två smidesgrindar. Innergården sluttar mot nordväst och är belagd med kalk- och naturstensflis samt gräs. På gårdens mitt finns en stor kalkstensomgärdad rosenrabatt.

Kvarteret Skölden 20 

Kvarteret Skölden 20, tidigare Klinteroten III:1-2, omfattar Adelsgatan 4 och 6. Under 1600-talet var kvarteret en del av Biskopsåkern. Kvarteret beboddes då främst av arbetare, hantverkare, borgare och handelsmän. Under 1600-talets slutskede var två tomter med nummer 383 och 384 i Skölden 20 bebyggda med varsin stuga med tillhörande kålgårdar. Vid 1785 års husklassifikation benämndes fastigheten Klinteroten III med tomt nummer 1 och 2. Tomt nr 1 var bebyggd med ett sten- och trähus, försett med tegeltak och ett stall med brädtak och motsvarar nuvarande Adelsgatan 4. På tomt nummer 2 fanns ett trähus och ett stall, båda med brädtak och tomten motsvarar nuvarande Adelsgatan 6. På 1883 års karta finns två byggnader, sannolikt bostadshus från 1700-talets andra hälft, markerade med långsidorna ut mot Adelsgatan som motsvarar dagens Adelsgatan 4 och 6. Längs den sydöstra och vid den nordöstra fastighetsgränsen finns ett flertal uthusbyggnader. Stenhuset för tomt nr 1 från 1785 års karta är sannolikt kvar och är troligen uppfört omkring 1770 medan trähuset från 1700-talet för tomt nr 2 är rivet och ersatt av ett nytt hus byggt 1938. Alla uthusbyggnader som fanns ännu fanns kvar på karta från 1912 är rivna.