Adelsgatan 41A

—-Nuvarande företag (2022)—-
Adelsgatan 41A och Cavabaren
—-Tidigare företag———-
Bodega bar,
La Baloom kläder,
KUS kläder,
Ingrid Bloms damfrisering,
Cedergren & Erikssons sybehör,
GP:s blommor,
Bokhandel,
Skomakeri,
Guldsmed.

 Adelsgatan 41A och Cavabaren.
 Adelsgatan 41A och Cavabaren.

Byggnaden Adelsgatan 41A ligger i kvarteret Vårdklockan 2. I huset genomfördes en omfattande ombyggnad och renovering under slutet av 1800-talet, men delar av huset kan ha ett äldre ursprung. Det finns två affärslägen i gatuhuset.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Adelsgatan 41A och Cavabaren (2022).  

Adelsgatan 41A.

Adelsgatan 41A 
Butiken Adelsgatan 41A säljer souvenirer.

Adelsgatan 41A, Cavabaren.

Cavabaren 
Cavabaren öppnade under slutet av våren 2022 i de lokaler som tidigare Bodegan huserat. Baren drivs av samma ägare som driver Cavabaren på Adelsgatan 41B, Martin Trap med kollegan Christos Chrysanthou. Planerna för Cavabaren Adelsgatan 41B är att hålla öppet året runt. Se också under Adelsgatan 41B.

Övervåning och vindsvåning 
Övervåning och vindsvåning inrymmer lägenheter, som sedan 2016 ingår i brf Visby utsikten. Totalt ingår det 7 lägenheter i föreningen.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Bodega bar2019 – 2021Robin IngelseÄven Adelsgatan 41B
La Baloom kläder
KUS kläder2000 – 2019
Ingrid Bloms damfriseringIngrid Blom
Cedergren & Erikssons sybehör1960-talet – 1970-taletFrån Adelsgatan 37
GP:s Blommor1930-tal – 1950-talGustaf, Maggie o Sten,
Gunvor Persson
Från Hästgatan 10
Bokhandelomkring sekelskiftet 1900Hallström, LindbyOsäkert
Skomakareomkring 1880BlomqvistOsäkert
Guldsmedbörjan 1800-taletSöderbergOsäkert
Bodega bar, Adelsgatan 41A.
Interiör från Bodega bar.

Bodega bar 
Bodega bar drevs av krögaren Robin Ingelse som även drev Krönet, Adelsgatan 41B, vilket låg granne med Bodegan. Robin driver fortfarande Bror San på Adelsgatan 14. Bodegan (ung. enklare vinbar) öppnades 2019, där tidigare KUS kläder hade sin verksamhet. Baren var öppen även under vintern, men starten blev inte tidsmässigt så lyckosam, eftersom Covid-19 samtidigt la sig som en våt filt över verksamheten. Bodegan upphörde med sin verksamhet efter säsongen 2021. Läs mer om Bodegan och Krönet under Adelsgatan 41B.

KUS kläder
KUS kläder i Visby ingick i en affärdkedja som fortfarande har affärer runt om i Sverige bl.a. i Stockholm och Uppsala. Linarve, S:t Hansgatan 25 i Visby är återförsäljare av KUS kläder.

Adelsgatan 41A. I norra affärsläget fanns Ingrids Bloms damfrisering när fotot togs 1996. Bild från Visinvent.

GP:s Blommor
GP:s Blommor öppnade affären på Adelsgatan 41A under början av 1930-talet. Affären hette då G. Perssons eftr., men namnet ändrades senare till GP:s Blommor. Verksamheten med blommor har en mycket äldre historia innan försäljningen av blommor på Adelsgatan kom igång. Grundaren av GP:s Blommor Gustav Persson började sitt arbete med blommor på Steningen slotts trädgård. Han flyttade sedan till Slite med familj och fick där arbete på en trädgård.

Gustav Perssons Blomsteraffär i hörnet på Hästgatan 10.

Skäggs gård i Väskinde bedrev försäljning av blommor redan under början av 1900-talet vid Hästgatan 10 i Visby, där Tempo senare öppnade varuhus. I oktober 1922 köpte Gustav och Maggie Persson affären vid Hästgatan av Skäggs gård. Första dagskassan inbringade 7 kronor. Köpet från Skäggs omfattade en butikslokal i hörnet Hästgatan 10 och ett bakomliggande binderi kombinerat med arbetsrum och kök och via en brant trappa upp fanns det två sovrum för familjen, två vuxna och två barn. På söndagarna förvandlades binderi rummet till finrum. En röd sammetsduk las över binderibordet och där åt familjen sina söndagsgmiddagar.

För att få varor till sin butik hade Gustav och Maggie arrenderat en gammal trädgård i nuvarande Almedalen av Visby stad för 250 kr om året, och där odlade de grönsaker och blommor. När Gamle Hamn torrlades fick Visbybor som ägde hus en bit mark i området som kunde användas till trädgård. Blomsterhandeln utvecklades väl och paret Persson fick råd att köpa mark vid Valdermarsgatan. Där byggde de växthus och bostadshus, vilka stod färdiga 1931 och hit flyttade de. Ungefär vid den tidpunkten flyttades affären från Hästgatan till Adelsgatan. Sonen Sten Persson tog över affären efter sina föräldrar och han hustru Gunvor arbetade också i affären. Gunvor tillhörde egentligen ”sfären Iridals blommor”, men hennes pappa tyckte hon skulle lära sig yrket i ett annat företag.  Och då gick det som det gick, Gunvor blev kvar och gifte sig med Sten. De fick 6 barn, fyra flickor och två pojkar.

Annons införd i Visby AIK:s medlemsblad 1948.
Gunvor och Sten Persson, GP:s Blommor, Adelsgatan 41.

Sten Persson blev känd i Visby för fina julskyltningar. Han byggde upp sina julskyltningar med material från naturen, så att det blev som ett landskap fyllt av grenar, mossa, stenar, bark och mycket mer. I landskapet fanns små hus, bilar och förstås blommor och det förekom även Disney figurer. Ibland hade han också levande fåglar i landskapet. Kanariefåglar, finkar och undulater flög omkring bland blommorna och husen. Vid han skyltfönster var det ibland så mycket folk så att hela gatan proppade igen.

När Sten Persson tog över G Perssons Blomsteraffär efter sin far kallade han affären först Gust. Perssons Efter.

Sten och Gunvors båda söner kom att fortsätta inom branschen., den ene som blomsterhandlare i Södertälje och den andre som chef på parkenheten inom Region Gotland.

Äldre affärsverksamhet
Flera ägare till fastigheten under slutet av 1700-talet och fram till början av 1900-talet har haft yrken som hantverkare. Sannolikt har de både ägt fastigheten och bedrivit affärsverksamhet där. Här har funnits bokhandlare, järnkramhandlare, skomakarmästare, kammakare, guldsmed och sadelmakare. Lite underligt är att affären inte finns omnämnd i den inventering som gjordes 1887 av affärsverksamheten på Adelsgatan, men möjligen var det då den stora ombyggnaden och renoveringen utfördes av affärshuset.

situationsplan Vårdklockan 2, Adelsgatan 41A.
Adelsgatan 41A, tillbyggnaden uppför 1880. Foto 1996. Bild från Visinvent.

Husen och gården

Kv Vårdklockan 2 omfattar två byggnader, huvudbyggnaden utefter Adelsgatan och en vinkelbyggnad mot fastighetsgränsen i sydväst.

Huvudbyggnaden 
Huvudbyggnaden uppfördes som affärs- och bostadshus troligen tidigt 1800-tal eller ännu tidigare. Stommen är av kalksten i två våningar. Byggnaden har källare under del av huset, inredd vind och ett plåttäkt mansardtak. Under 1800-talets andra hälft gjordes en omfattande ombyggnad och renovering av byggnaden.  Mot Adelsgatan finns flera takfönster. Centralt placerad, och indragen i fasaden, finns huvudentrén med en ursprunglig 1800-tals dörr med speglar och glasruta i den övre delen. I bottenvåningen finns två affärslokaler. Övervåningen och vindsvåningen inrymmer bostäder.

Tillbyggnaden 
Tillbyggnaden uppfördes som bostadshus omkring 1880.  Stommen byggdes med resvirke och taket utfördes som ett plåttäckt sadeltak. Omedelbart söder om tillbyggnaden finns ett femkantigt trapphus. Vinden inreddes till bostad 1969 och i samband med detta sattes takfönster in. År 1987 genomfördes en omfattande restaurering av bostadsdelen.

Gården 
Fastighetens gårdsrum avskärmas mot omgivningen genom bebyggelsen i söder, men är öppen åt norr mot Vårdklockans kyrka. Gården är en del av kyrkans ”kyrbacke”.

Kvarteret Vårdklockan 2

Kvarteret Vårdklockan 
Kvarteret Vårdklockan är triangelformad, med en spets i norr mot Wallérs plats, gräns i sydöst till Adelsgatan, i syd mot Klockgjutaregatan och åt nordväst till Vårdklockegatan. Kvarteret är beläget i det område, som i äldre handlingar kallas ”hos Wåårklockan”. Mellan 1598 och 1847 var stadens vårdklocka placerad i området vilket har givit kvarteret dess namn. Området var planlagt redan på 1646 års karta, alltså tidigare än större delen av övriga Söder Klint. Här finns dock kvar en byggnad från 1200-talet i kv Vårdklockan 4. Både Söder- och Norderklint var i övrigt i stort sett åker- och ängsmark till en bit in på 1700-talet. Kvarteret var indelat i fyra tomter under senare delen av 1600-talet. Det kom att tillhöra Klinterotens andra kvarter med tomtnummer 36-41 under 1700-talet. Här bodde huvudsakligen hantverkare. Kvarteret utgörs idag av sju fastigheter. I kvarteret finns idag flera intressanta byggnader som Metodistkyrkan från 1870 i norr, numera kallad Vårdklockans kyrka, biosalong Roxy från 1936, Wigströms cykelverkstad i söder från 1900-talets början, det omnämnda 1200-talshuset i sydost och kvarterets sydvästra hörn finns ett stort vinkelställt bostadshus från 1700-talets andra hälft, vars exteriör präglas av 1920-talets klassicism.

Fastigheten Vårdklockan 2
Fastigheten Vårdklockan 2 motsvarar tidigare Klinteroten II:39. Fastigheten är belägen i kvarterets östra del och motsvarar den östra hälften av en sedan 1600-talet etablerad tomt. Vid denna tidpunkt var tomten bebyggd med en trästuga med kålgård hos ”Wåårklockan”. Under 1700-talet utgjordes troligen marken för nuvarande Vårdklockan 2 av två tomter, Klinteroten II: 37 och 39. Enligt 1785 års husklassifikation var den sydöstra av de två, nummer 39 bebyggd med ett stenhus med tegeltak. Den nordvästra tomten, nummer 37 ägdes av en smed som troligen hade ett stall med brädtak på tomten. Under 1800-talets mitt utgjorde marken en, enhetlig tomt. Enligt 1883 års karta var tomten bebyggd med ett bostadshus med långsidan ut mot Adelsgatan och med mindre tillbyggnader mot gården. Vid byggnadens södra del låg en tillbyggnad i vinkel längs hela den sydvästra fastighetsgränsen. Vid den norra tomtgränsen låg ett uthus, vilket troligen byggdes till mellan 1883 och 1912. En mindre byggnad var sannolikt placerad på gränsen mellan de båda tomterna. Denna byggnad revs före 1906. Fastigheten fick sin nuvarande tomtgräns i början av 1930-talet, då de två tomterna, 37 och 39 delades och kom att benämnas Vårdklockan 7 och 2.