Södra Kyrkogatan

Södra Kyrkogatan sträcker sig idag från Wallérs plats till domkyrkan via Stora Torget. Södra Kyrkogatan var mycket kortare tidigare eftersom Adelsgatan då sträckte sig från Södertorg fram till Stora Torget, vilket gällde fram till mitten av 1700-talet. Gatan från domkyrkan till Stora Torget kallades då Kyrkogatan. Förmodligen förlängdes Kyrkogatan till Klosterbrunnsgatan då Adelsgatans sträckning las om under mitten av 1700-talet så att den följde nuvarande Ryska gränd fram till Köttorget. Sedan mitten av 1800-talet gäller nuvarande sträckning för Södra Kyrkogatan och Adelsgatan.

Södra delen av Södra Kyrkogatan ligger strax nedanför Klintkanten och det var fram till Klintkanten som Visbys medeltida stad sträckte sig, så att många av byggnaderna runt Södra Kyrkogatan har åtminstone kvar medeltida murrester.