Stora Torget 6

—-Nuvarande företag (2024)—-
Gotlato Café & Gelateria, Bolagets Backroom
—-Tidigare företag———-
Restaurang Systemet,
Glass & Kaffé bar,
Systembolagets förråd,
Claessons Blomsterhandel,
Perssons garn,
Ottermans Frukt- och Blomsterhandel ,
Lilla Garnboden,
Langes Damfrisering,
Garnaffär Östmans Eftr,
Gotlands Konsumtionsförening,
Hedvig Östmans garnaffär,
Ax Jakobssons speceriaffär,
Larsén K Speceriaffär och fisk,
Garnhandelsbolaget,
J. Siltberg,
Myrström Glas o Porslin.

Stora Torget 6.
Stora Torget 6.

Byggnaden Stora Torget 6 tillhör sedan 1969 fastigheten kv Systemet 6 och ligger i östra delen av Stora Torget med långsidan mot torget. Byggnaden uppfördes omkring 1762 i kalksten. Byggnaden Stora Torget 8 ingår också i kv Systemet 6. De båda byggnaderna bildar tillsammans en sammanhängande huskropp mot Stora Torget. Byggnaden Stora Torget 6 inrymmer två försäljningslokaler i gatuplanet. Stora Torget har en förvirrad numrering av adresser. Under hela första delen av 1900-talet har det funnits butiker i byggnaden med försäljning av garner. Ursprungligen var östra sidans adresser en del av Södra Kyrkogatan. Efter att Södra Kyrkogatan fått nya adresser, påfördes den tidigare numreringen från Kyrkogatan som en förlängning för östra delen av Stora Torget (nummerserien 14, 16, 18, 20). Detta upplägg blev uppenbarligen inte helt entydigt. Stora Torget 6 har därför äldre adresser med både Stora Torget 12 och 14.

Nuvarande företag

Gatuplan
I gatuplanet finns Bolagets Backroom och Gotlato Café & Galeteria.

Glasscaféet Gotlato, Stora Torget 6.

Gotlato Café och Galeteria
Gotlato är ett litet trevligt glasscafé som ligger vid Stora Torget med adress Stora Torget 6 i södra delen av byggnaden. På glasscaféet kan kunder förutom, glass och kaffe med bakverk, även njuta av frukost m.m.. Den italienska glassen som erbjuds, gelato, har förstås inspirerat till namnet på glasscaféet Gotlato. Glasscaféet startades år 2007 av Cecilia (Cilla) Asplund då tillsamman med Cillas syster och mamma. Ursprungligen var namnet Glasscafét innan det blev Gelato. Cilla driver nu företaget tillsammans med Svante Jansson. Gotlato är öppet under större delen av sommarhalvåret.

Interiörbild Gotlato, Stora Torget 6.
Bästsäljaren ”Brynt smör” bland många andra smaker.

Hemmagjord glass, godaste kaffet och trevligaste platsen. Mitt i Visby på Stora torget. Det lilla glasscaféet på det stora torget”.

Gott till kaffet.
Gotlato drivs av Svante Jansson och Cecilia Asplund.

Gotlato har alltid läcker nyproducerad hemmagjord gelato i glassdiskarna. T.ex. sorbet på plommon, lavendel-gelato, gurka-lime- myntasorbet och syrligt svalkande lime/oxalissorbet. Glassen tillverkas i en mindre maskin med sex liter i taget, vilket medför att glass med många olika smaker kan produceras beroende vad naturen erbjuder vid olika tidpunkter under sommaren, t.ex. smak av viol, fläder, hägg eller gotländska bär som körsbär, smultron, jordgubb, salmbär, hallon och vinbär. Under en säsong blir det många sexliters glassvolymer som skall tillverkas.

Glasscaféets uteservering mot Stora Torget.

Mest populär är trots alla blommiga- och bär-smaker är en glass gjord med smak från brynt smör, som ger en karamelliserad och knäckig glass. En nyhet är glass gjord med smak från rostat bröd. Det går bra att köpa glass och ta med hem, även om man bor långt bort. De packas då i små frigolitlådor som håller glassen kyld under två timmar. Råvaran grädde och mjölk kommer från Stafva gård i Barlingbo.

Restaurang Bolagets ”Backroom” i norra delen av byggnaden Stora Torget 6.

Restaurang Bolagets ”Backroom”
I norra delen av byggnaden Stora Torget 6 finns Restaurang Bolagets ”Backroom sedan 2021, se Stora Torget 8.

Bostäder
I byggnadens övervåning och vindsvåning finns det bostäder.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Norra affärsläget
Restaurang Systemet2018 – 2021Bolaget
Glass & kaffé bar 1990 – 2005
Systembolagets förråd1955 – 1990
Perssons garn 1942 – 1955Persson
Lilla Garnboden 1935 – 1942 Evelina Fagerström
Garnaffär Östmans Eftr 1925 – 1935 Sigrid Jakobsson
Hedvig Östmans garnaffär 1910 – 1925Hedvig Östman
Garnhandelsbolaget 1890 – 1910C. J. Björkander
J. Siltberg1880 – 1890
Södra affärsläget
Claessons Blomsterhandel1950 – 1980Claesson
Ottermans Frukt- och Blomsterhandel1932 – 1950Otto Otterman
Langes Damfrisering1930 – 1940Lange-Rosengren
Gotlands Konsumtionsförening1920 – 1932
Ax Jakobssons Speceriaffär1910 – 1920Axel JakobssonFrån S:t Hansgatan 5
Larsén K Speceriaffär och  fisk1895 – 1910K. G. Larsén
Myrström Glas o Porslin1880 – 1895Myrström

Norra affärsläget

Restaurang Systemet
Restaurang Bolaget i byggnaden norr om Stora Torget 6 öppnade en syskonkrog med namnet Systemet, som låg vägg i vägg med Bolaget. På Systemet serverades smårätter och också lunch några dagar i veckan.

Glass och kaffé fanns att köpa i norra delen av byggnaden Stora Torget 6. Foto 1996 från Visinvent.

Glass & kaffébar
En glass och kaffé bar fanns av allt att döma i byggnadens norra del under1990-talet, vilket bland annat framgår av bilden ovan. I fönstret går att läsa följande ”frozen youghurt, mjukglass, kulglass, kaffé”.

Glass & kaffébar
En glass och kaffé bar fanns av allt att döma i byggnadens norra del under1990-talet, vilket bland annat framgår av

Perssons garn
Systemaktiebolaget som ägde fastigheten sedan 1948 försökte bli av med Perssons garn för att använda lokalen som förråd. Perssons garn hyrde lokalen i norra delen av byggnaden. Enligt en notis i Gotlänningen augusti 1952 omnämns en hyresstrid i fastigheten. Hyresnämnden i Visby hade beslutat att godkänna Systembolaget uppsägning av Perssons garn, men Hyresrådet ansåg att uppsägningen var ”obillig och resolverade att den skall vara ogiltig”. Perssons garn fortsatte verksamheten i ytterligare tre år, innan lokalen blev Systemaktiebolagets förråd.

Lilla garnboden
Evelina (Ellen) Fredrika Sofia Fagerström bedrev handelsrörelsen Lilla Garnboden vid Stora Torget 6 under åren 1935–1942.

J. Siltberg
J. Siltberg bedrev verksamhet vid Stora Torget under slutet av 1800-talet. Sannolikt omfattade affärsrörelsen garn och vävnader eller likartad verksamhet.

Södra affärsläget

Claessons Blomsterhandel. Annons i Gute medlemsmatrikel 1958.

Claessons Blomsterhandel
Claessons Blomsterhandel fanns i byggnaden Stora Torget 6 under åren omkring 1950 – 1980.

Annons införd i Gotlands Allehanda 1943.

Ottermans Frukt- och Blomsterhandel
Otto Thiodolf Otterman var född i Ystad den 23/12 1894. Han var trädgårdsmästare och bodde vid Gustafsvik med sin familj, hustrun Johanna Amalia och de hade sannolikt minst ett barn dottern Getrud Otterman. Han drev butiken Ottermans Frukt- och Blomsterhandel under åren omkring 1932 – 1959. Butiken låg vid Stora Torget med adress nummer 6. Enligt annonsen hade han också en butik i Fårösund. Otto var under en period sekreterare i Gotlands trädgårdsodlaresällskap. Han dog i Visby den 7/8 1955.

Ax Jakobsson Speceriaffär, Stora Torget 6. Annons omkring 1912.

Hus och gården

Situationsplan kv Systemet 6, Stora Torget 8 och 6, Nedre Finngränd 2 och 4 samt Ryska gränd 5.
Byggnaden Stora Torget 6, fasaden mot gårdssidan.

På fastigheten Systemet 6 finns byggnaderna B1-B4. Nedan redovisas byggnaden B3 med adressen Stora Torget 6. De andra byggnaderna B1, B2 redovisas under Stora Torget 8 och B4 under Ryska Gränd 5.

Byggnad B3
Byggnaden uppfördes under 1760-talets början i kalksten med två våningar med källare och vindsvåning och stod färdig 1763. Huset ersatte då ett tidigare trähus som legat på samma plats. Taket på det nya huset är ett sadeltak täckt ursprungligen med plåt och fasaderna är utförda putsade. Dåvarande fastighetsägare Hans Westöö fick 20 års skattebefrielse med anledning av sitt nyuppförda stenhus. De uthus i trä som tillhörde det tidigare trähuset vid torget ersattes i början av 1800-talet med ett uthus i sten, men detta uthus finns inte längre kvar. En ombyggnad utfördes 1923 av byggnaden B3 då bland annat takkuporna tillkom och vindsvåningen inreddes. Under 1900-talt har fönster och dörrar förändrats och de ursprungliga fönstren har bytts ut mot större skyltfönster. År 1964 byttes plåttaket ut mot tegeltak.

Gården
En mindre gård finns öster om byggnaden som nås från Ryska gränd.

Kvarteret Systemet 6

Kvarteret Systemet
Kvarteret Systemet avgränsas åt norr av Nedre Finngränd, åt öster av Ryska gränd, åt söder utgör kvarteret en spets som begränsas av Ryska gränd och Södra Kyrkogatan och åt väster gränsar kvarteret till Stora Torget och Södra Kyrkogatan. Kvarteret ligger alldeles nedför klintkanten som höjer sig vid dess östra sida. Vid kvarterets södra spets ligger den plats som tidigare under 1700-talet kallades Schonfeldts plats. Medeltida murverk och grundmurar har vid arkeologiska undersökningar påträffats både i kvarterets norra som södra delar. Kvarterets utbredning är ungefär densamma idag som under 1600-talet, men troligt är att en eller flera gränder genomkorsat kvarteret och senare lagts igen. Området var ett av de mest vattenrika områden i innerstaden. Redan under medeltiden fanns det sannolikt en pump i dess södra del. En rörledning drogs ner till Klosterbrunnsgatan på 1870-talet, där ytterligare en vattenpump installerades och som då ersatte en tidigare pump. Enligt Schilders karta från 1697 bestod kvarteret av fyra tomter med nummer 143-146 och var bebyggt med såväl bostadshus som ekonomibyggnader i sten och trä. Under 1700-talets slut ändrades fastighetsindelningen till två tomter S:t Hansroten III:13 och 14 och senare delades III:14 i ytterligare två delar. Under 1930-talet ändrades fastighetsbeteckningarna åter och kvarteret fick då namnet Systemet efter den verksamhet som pågått en tid inom kvarteret.

Fastigheten Systemet 6
Fastigheten Systemet 6 utgör kvarterets norra del. Under den tidigare roteindelningen motsvarades nuvarande Systemet 6 av S:t Hansroten III:13 i den norra delen och av S:t Hansroten III:14 i den södra delen. III:14 omfattade då även nuvarande Systemet 5. Tomten Systemet 6 bebyggdes redan under medeltiden. Enligt kartan från 1697 motsvarade Systemet 6 av tomterna nummer 143 i norr och 144 i söder. Dessa båda tomter var då bebyggda med varsitt trähus mot torget samt stall och lada. Strukturen av två lika byggnader mot torget fanns alltså redan under 1600-talets slut. Den norra delen fick under slutet av 1700-talet fastighetsbeteckningen S:t Hansroten III:13 och omfattade byggnaderna B1- B3 och B4 medan den södra S:t Hansroten III:14 omfattade B2 och nuvarande Systemet 5. År 1969 bildades nuvarande fastigheter. Sett från Stora Torget har fasaderna på B1 och B3 behållit sitt ursprungliga utseende, så även hela den södra delen (Systemet 5), samt byggnaden längs Ryska gränd. Sett från den norra delens gård däremot avslöjar stil och ytskikt ett senare byggnadsskede.