Stora Torget

Information om Stora Torget finns under menyn Platser.
Information om byggnaderna runt torget finns nedan
för Stora Torgets adresser 1-9.