Stora Torget

Stora Torget beskrivs här som en gata, d.v.s. för alla ”gatuadresser” som tillhör Stora Torget (1-9) finns information om byggnader och verksamheter i byggnaderna kopplat till de olika adresserna. Under huvudmenyn Platser redovisas däremot själva torgets historia från medeltid till nutid, där affärsverksamheter och byggnader runt torget endast redovisas summariskt.

Stora Torget, östra sidan.
Stora Torget, östra sidan.

Stora Torget är centrum för många av stadens restauranger, vilka ligger med adress Stora Torget, men som också ligger intill torget på angränsande gator (totalt 13 restauranger och ett café, år 2024).

Runt torget finns restauranger i nästan alla byggnader med adress Stora Torget:
1A Bakfickan,
1B Munkkällaren
3 Gutekällaren
5 Plaza Restaurang & Bar
7 Bageriet Mat & Bar
9 Restaurang Nunnan
4 Rosengården
6 Gotlato (glass- och kaffébar)
8 Restaurang Bolaget

Restauranger intill torget med adress Södra Kyrkogatan:
9 Mille Lire
10 Gamla Masters
12 Torgkrogen
14 Eden Tapas & Bar
16-18 Brooklyn

Under 1980-talet var antalet restauranger betydligt färre (totalt tre restauranger och två caféer, år 1980).

Restauranger och caféer med adress Stora Torget:
3 Gutekällaren
4 Rosengården
5 Visby-Baren
9 Café Nunnan

Restauranger och caféer intill torget med adress Södra Kyrkogatan:
14 Café Ryska Gården

Stora svårigheter föreligger när det gäller att placera många av de tidigare förekommande affärsverksamheterna vid torget till rätt adress. Det beror på att adresserna runt Stora Torget varit svårtolkade (och är det delvis fortfarande). Därför har butiksinnehavarna i annonser och beskrivningar ofta angivit endast Stora Torget som adress utan något nummer för att man inte riktigt vetat gällande gatunummer. Säkert har de uteblivna adresserna också berott på att affärsinnehavarna menat att kunderna hittar rätt utan exakt nummerangivelser, större än så är inte torget. En påtaglig tendens är också att affärsverksamheter som ligger en bit in på närliggande gator och gränder som ansluter till torget felaktigt är angivna med Stora Torget som adress.

Olika adresser finns ofta angivna vid olika tidpunkter för verksamheter i en viss byggnad, t.ex. anges Stora Torget 9A ibland med adresserna 2 eller 5, Stora Torget 6 anges ibland med  adresserna 2, 14 eller 16, Södra Kyrkogatan 12 anges ibland med adresserna Stora Torget 6 eller 14 o.s.v.  Den förvirrande adresseringen har medfört osäkerhet gällande placering av affärsverksamheter till vald adress. Verksamheter som saknar adressnummer har viss mån kunnat placeras till en adress där likartad verksamhet är känd och där verksamheten också tidsmässigt passat in. Sammantaget innebär det att en del affärsverksamheter kan vara placerade på felaktiga adresser.