Ingemar Tengblad

Per Edvin Ingemar Tengblad föddes den 9 augusti 1927. Han dog den 30 november 2017 i Visby, 90 år gammal. Ingemar Tengblad ligger begravd på Norra kyrkogården i Visby.

Familjeförhållanden
Ingemar Tengblad hade sina rötter på Gotland och var gift med Stina Tengblad. De var båda lärare på Visby Läroverk. Stina undervisade i engelska och franska.  De bodde först på Övre Finngränd 9 men flyttade 1957 till Trojaborgsgatan 19 i Visby.

Utbildning och arbete
Ingemar gick på Läroverket i Visby tog troligen studenten omkring 1945. Han studerade matematik, kemi och fysik och tog en fil. kand. och senare en fil. mag. På Läroverket i Visby kom han att undervisa i matematik, kemi och fysik och blev adjunkt och vikarierande lektor. Ingemar blev också föreståndare för kemiska institutionen och var läroverkets sekreterare.

Uppdrag
Det var Ingemar Tengblad som årligen lade upp läroverkets schema under många år. Det var förstås ett omfattande knåpjobb att få till ett fungerande schema med alla ”parametrar” som måste falla på plats. Alla klasser, klassrum, ämnesrum (kemi, fysik, biologi, slöjd, musik, teckning, gymnastik), lärare med sina ämneskompetenser och läroplanen med krav på sina olika antal timmar i veckan, allt skulle stämma när höstterminen startade. Det är lätt att förstå vad Ingemar gjorde under sommarlovet.

Läroverksläraren
Som lärare var Ingemar Tengblad omtyckt av sina elever. Han var en skicklig pedagog och många elever drog en suck av lättnad, när det visade sig att de  hade fått Tengblad som lärare i matematik.