Jacob Dubbe

 

Jacob Dubbe föddes den 11 november 1769 i Visby och dog den 7 november 1844 i Stockholm. Han var handelsman, skeppsbyggare och kalkpatron.

Jacob Dubbes uppväxt
Jacob Dubbes far hette Jacob Jacobsson Dubb och hans mor Christina Callander. Fadern var skeppare och jobbade i handelshuset Donners och tog senare namnet Dubbe. Jacob Dubbe blev tidigt faderslös. Han var endast åtta år då hans far omkom november 1777 som kapten på ett fartyg, som förliste i en svår storm utanför Bornholm. Enligt obekräftade familjetraditioner skall Jacob Dubbe, som faderslös pojke, under en tid ha arbetat som fåraherde hos en bonde i Glammunds, Akebäcks socken. År 1787 fick han anställning som handelsbetjänt hos rådmansänkan Barbara Fåhraeus, född Torsman. Där jobbade han fem år och bodde under tiden hos sin mor, i ett hus vid Lilla Strandporten. Därefter vistades han en tid på fastlandet eller utomlands för att lära sig handelsyrket.

Jacob Dubbe blir handelsman
Väl hemma igen i Visby 1795 ansökte Jacob Dubbe om burskap som handelsman, varefter han genomförde en godkänd examen och sedan förklarades behörig att ”varda i handelssocieteten inskriven och därefter handel och köpenskap driva”. Han öppnade en bod i sin mors fastighet och affärerna gick av allt att döma bra.

Jacob Dubbe.

Jacob Dubbe flyttar till Liljehornska huset
En tid senare anställde Jacob Dubbe Axel Hägg som bokhållare, som kort därpå blev kompanjon till Dubbe. Tillsammans med sin bokhållare, och senare svåger Axel, började han driva strandningsaffärer, vilket snart lade grunden till hans stora förmögenhet. År 1798 köpte han det stora trappgavelhuset, senare kallat Liljehornska huset, som låg mittemot moderns fastighet. I det stora huset inredde han lägenhet och kontor åt sig och dit flyttade han även butiken. Hans mor flyttade också till det nyinköpta huset.

Släkten
År 1799 gifte Axel (29) sig med Dubbes syster Catharina Maria (26) och de flyttade sedan till Katthammarsvik, till Dubbes nyinköpta gård Katthamra. Där anlades en tid senare ett skeppsvarv, som kallades för ’Bolaget’, och som började konkurrera med Donnerska handelshuset i Visby.

Torsmanska huset, nuvarande Skeppsbron 20, där Anna Torsman bodde som ung. Jacob Dubbe blev ägare till huset genom giftermålet med Anna. Teckning P. A. Säve 1845. Bild från Visby förr i tiden.
Snett emot Liljehornska huset, där den lummiga trädgården breder ut sig t.h. låg tidigare Vinhuset. När Jacob Dubbe blev ägare till fastigheten omkring 1800 lät han föra bort de lämningar som ännu fanns kvar ovan marken i samband med trädplanteringar på tomten. Teckning av P.A. Säve 1845. Bild från Visby förr i tiden.

Jacob Dubbe hade säkert kommit i kontakt med Anna Torsman under sin anställning hos Barbara Fåhraeus. Han blir förtjust i den vackra Anna som är dotter till tullinspektör J. P. Torsman och brorsdotter till Barbara. Anna bor då i familjens bostad som ligger i Visby hamn i det s.k. Torsmanska huset, nuvarande Skeppsbron 20. Men Annas far vill inte att hon skall gifta sig med den då ännu fattige Jacob. Han ser till att hon, blott 16 år gammal 1787, blir bortgift med en charlatan och mystiker från Gustav den III hov, Gustav Björnram.

Anna betraktas som öns vackraste unga kvinna och alla blir förvånade och skadeglada, när den mer än dubbelt så gamle brudgummen lämnar ön tre dagar efter bröllopet med delar av brudsilvret i bagaget. I fjorton år lever Annas med skvallret från Visbys avundsjuka blickar innan hon lyckas tvinga sin far att få till stånd en skilsmässa. Efter att Björnram flera år senare erkänt att han fått barn med en kvinna i Finland upplöstes äktenskapet (1799).

Efter mycket motstånd från Annas fars sida blev det till sist klart med giftermålet mellan Jacob Dubbe (32) och Anna Torsman(31). Den 23 maj 1802 stod bröllopet mellan Dubbe med Anna Bothilda Torsman, som firades på Roma kungsgård.

Med sin hustru Anna fick Dubbe tre döttrar som alla dog små:
* Fredrica Lovisa, född och död 1804 
*
Jacobina Lovisa Christina, 21 okt 1806 – 13 nov 1811 (död 5 år gammal)
* Anna Maria Wirginia, 18 juli 1808 – 30 okt 1808 (14 veckor gammal)

Döttrarnas gravkammare
Rosendals gård 1896, sex år före branden
Rosendahls gård, 2020. Endast en mindre del av den ståtliga byggnaden återuppbyggdes efter branden 1902.

Kalkbrukspatronen
Anna Torsman var en rik kvinna och genom giftermålet med henne kom Dubbe i besittning av gården Ungbåtels i Follingbo, som han sedan döpte om till Rosendal. Där anlade han senare trädgårdsområdet Jacobsberg och dit flyttade han så småningom. Fastigheten inrymde ett slottsliknande hus med mer än 30 rum (huset brann ner 1902). Dubbes affärer gick som sagt bra och 1805 köpte han Lythbergs samtliga fastigheter i Visby.  I Lythbergska huset hade han omkring 1828 sitt kontor. Redan 1792 hade han också börjat driva kalkbruksrörelse då han köpte Skaks gård i Östergarn med dess gamla kalkugn, och till Ungbåtels hörde också ett kalkbruk. Vidare skaffade han sig, ensam eller som delägare, äganderätt till kalkverk i Ar, Ljugarn, S:t Olofsholm, Sysne och den så kallade kronokalkugnen i Visby. Dubbe var med andra ord en av sin tids största kalkbrukspatroner. År 1814 inköpte ha en större fastighet vid Glasbruksgatan i Stockholm och 1824 inköptes säteriet Duvnäs i skärgården (Saltsjö-Duvnäs), där han bodde på somrarna. Han blev också ägare till ett 1700-tals hus i Visby hamn genom giftermålet med Anna Torsman. Huset uppfördes av övertullinspektören Gustaf Camitz och övergick 1769 till Annas far tullinspektören  J.P. Torsman.

Skepparen
Dubbe ägde dessutom ett rederi som han tjänade mycket pengar på. Han tycks ha börjat med en liten galeas 1797, varefter en betydande utveckling följde under 1800-talets första årtionde. Kriget tycks inte ha medfört några svårare förluster, även om ett av hans fartyg kapades av danskarna 1808. Sin största omfattning hade hans rederirörelse under tiden 1810-1830, med ett växlande antal fartyg, något år uppåt 20 stycken. De flesta av hans fartyg gick på Östersjön med last av kalk och trävaror men några gick även till Turkiet. När ryssarna ockuperade Gotland i april 1808 var Dubbe i Stockholm men fick från högsta ort order att bege sig till Visby där han bland annat blev budbärare och rådgivare när svenskarna återerövrade ön.

Jacobsberg
En bit ifrån sitt gods Rosendal i Follingbo skapade Dubbe en lustgård med ett utsiktstorn där man såg långt ut över bygden. Utsiktstornet bestod av fyra stenpelare mellan vilka ett hus i trä byggdes i tre våningar. När Dubbes tre döttrar avlidit med några års mellanrum inrättade han, med kungligt tillstånd, en gravkammare vid sin lustgård (som ligger precis under Follingbomasten). I en smal öppning mellan två bergsplatåer lät han mura upp en gravkammare med två kopparbeslagna dörrar och som tak lades en gravhäll från 1300-talet som kom från S:t Hans ruin i Visby. Barnen ligger där i sina kistor svagt belysta av ett smalt fönster och en förgylld barockkrona.
Efter att Anna avlidit 1837 lämnade Dubbe Gotland, och arvingarna, som inte var intresserade av lustgården, lät den förfalla. Utsiktstornet brann ner 1958 och det återuppfördes inte.

Utsiktstornet tidigt 1900-tal
Kanonerna vid Jacobsberg, Follingbo.
Utsiktstornet efter branden 1958.

Arvet
Dubbes hustru, Anna, dog den 11 november 1837 på Rosendal, vilket även råkade vara Dubbes 68-årsdag. Anna blev 66 år gammal och efter hennes död flyttade Jacob Dubbe 1839 till Stockholm.

Dubbe dog i Stockholm den 7 november 1844 och blev begraven den 14 nov. Jordfästningen ägde rum i Katarina kyrkas högkor, varefter kistan insattes i Rosenbladska gravkoret nr 30 på kyrkogården.

Jacob Dubbe var generös mot sina vänner och lånade ofta ut pengar. Mot sina släktingar var han mycket generös, bland annat skänkte han redan före sin död gården Katthamra till sin syster och svåger. Några månader före hustruns död upprättade de ett testamente, där de bland annat donerade 11,111 riksdaler och 6 skilling banko till en understödsfond för ”-orkeslöse, fattige, sjuklige copwardieskeppare” och till underhåll av Jacobsberg avsattes 6,666 riksdaler, ändå fick det förfalla efter Dubbes död. Dubbe saknade arvingar och hans egendomar kom att gå i arv till systersonen Jakob Adolf Hägg.

Jakob Dubbes stygga och hemliga besök. Illustration av Maria Domeij. Bild från Visbyguiden.

Rikedom, avundsjuka och förtal
Dubbe har beskrivits som en skrupulös handelsman, som inte dragit sig för något för att öka sin rikedom. Oklart är om bilden verkligen är rättvis. Som uppkomling bemöttes han med mycket misstänksamhet från de äldre köpmanssläkterna på ön. Han var ofta i tvistemål med många av Gotlands styresmän och måhända var han ingen lätthanterlig person.

Avundsjuka, förtalet och ryktena frodades, det ena mer befängt än det andra. Minnet av denne spännande man har länge stannat kvar hos gotlänningarna och länge svävade också hans ande över Liljehornska huset. Det sade om Jacob Dubbe att han hade stygga hemliga besök. Som den gången djävulen hjälpte Dubbe att räkna hans blodspengar, och överraskad av besökaren som ivrigt förde ryktet vidare, snabbt förvandlade sig till en förfärligt svart hund med brinnande ögon.

Anna & Jacob Dubbe på Länsteatern i Visby, 2019.

Eftermäle
Jacob Dubbe var förebild för kapten Holgerson / grosshandlare Mörk i Emilie Flygare-Carléns roman Jungfrutornet, där lusthuset vid Jacobsberg skildras. Personen är dock i många avseenden omarbetad, och personlighetsdragen är i mycket lånad från andra av hennes litterära gestalter som enslingen i Enslingen på Johannisskäret.

Författaren Pelle Sollerman har skrivit en romantrilogi om Jacob Dubbe:
Köpmannen vid Lilla Strandporten (1942)
Ryssbrödet (1943)
Jacob Dubbes testamente (1944).

En restaurang/pizzeria i Liljehornska huset, blev en av Visbys populäraste restauranger under sent 1900-tal. Den var uppkallad efter köpmannen och bar således namnet Jacob Dubbes.

På Länsteatern i Visby spelades en gotländsk Romeo & Julia saga upp 2019, ”Anna & Jacob Dubbe” med manus och musik av Thomas Sundström. På grund av pandemin Covid 19 fick föreställningen läggas ner i förtid.

Dubbelföreställningen Anna & Jacob Dubbe och Måne över Rosendahl, på Länsteatern våren 2022.

Under våren 2022 har ”Anna & Jacob Dubbe” återupptagits och även fått en efterföljare ”Måne över Rosendahl”. Den första delen utspelas under tiden fram bröllopet, där den förmögna, vackra och från ”fin” familj, Anna Torsman förälskar sig i den fattige och oansenlige bodbiträdet Jacob Dubbe. ”Måne över Rosendahl” är fortsättningen på kärlekssagan mellan Anna och den nu förmögna Jacob Dubbe. Här vi följa paret som gifta med tiden på Rosendahl, döttrarnas tragiska öden och uppförandet av lustgården Jacobsberg.