Laura Stenman

Laura Stenman ”Okänd fotograf”

Laura Stenman var under en tid en känd fotograf i Visby, men kom sedan att bli bortglömd och okänd som fotograf, när hon kom att leva i skuggan av den mer kände fotografen Karl Johan August (K.J.A.) Gardsten. Genom det ambitiösa och gedigna arbetet som Kristina Gellerstedt redovisar i en uppsats utförd vid Uppsala universitet, får vi en utförlig beskrivning av Laura Stenman liv och hennes omfattande men relativ okända arbete som fotograf. Uppsatsen, som är från 2019, har titeln ”Okänd fotograf. En arkivstudie om den gotländska fotografen Laura Stenmans liv och fotografiska arbete under sekelskiftet 1900”. En väsentlig del av nedanstående berättelse om Laura Stenman är hämtad från denna uppsats.

Gelbgjutarens dotter 

Laura Stenman föddes den 17 juni 1862 och fick namnet Karolina Vilhelmina Laurentia Lundqvist. Hennes far var gelbgjutare Fredrik Lundqvist, född 1819 och hennes mor var Anna Sofia Lundqvist. Fadern hade omkring 1855 köpt fastigheten vid Adelsgatan 32. Där växte Karolina upp med sina fyra syskon, en bror och tre systrar. Hennes far dog när Karolina var 18 år och tre år senare gifte sig Karolina med handelsbokhållare Lars Oscar Stenman född den 8 juni 1855. Karolina var alltså 21 år vid giftermålet och Lars Oscar var då 28 år. I samband med giftermålet bytte Karolina namn och kallar sig därefter för Laura Stenman. Efter några månader hemma på Adelsgatan 32 flyttar det nygifta paret till Stockholm. Läs även om gelbgjutaren Fredrik Lundqvist och Laura under Adelsgatan 32.

Introduktion till fotograf

Laura Stenman i Stockholm
Flytten till Stockholm berodde sannolikt att Lars Oscar fått jobb i staden. Laura blir hemmafru och de får två söner under sin vistelse i huvudstaden, Oscar Ragnar Bertil (Bertel) Stenman, född den 11 november 1883 (i Stockholm) och Karl August Stenman född den 26 augusti 1885 (i Visby). Familjen flyttar runt och bor på många olika ställen. Den 14 augusti 1885 flyttade familjen till Regeringsgatan 27, där de bodde på femte våningen fram till årsskiftet samma år. Laura Stenman måste ha skaffat sig någon form av utbildning som fotograf under sin tid i Stockholm. Kanske var det just på Regeringsgatan som Laura Stenman introducerades till det fotografiska yrket, när hon var ute på promenader med sin nyfödde son? Lite längre bort på samma gata, Regeringsgatan 6, hade nämligen fotografen Rosalie Sjöman sin ateljé mellan åren 1881–1905. Hon var en känd porträttfotograf och en av Stockholms mest framgångsrika fotografer. Under sin vistelse i Stockholm gjorde familjen troligen flera resor till Visby, kanske för att besöka Lauras släktingar men kanske också för att sondera läget för en eventuell flytt till Gotland. Officiellt flyttar familjen till Visby den 21 november 1887. Flytten kan ha berott på att Lars Oscar visade tecken på att var sjuk. De flyttar troligen in på Adelsgatan 32, där Lauras mamma fortfarande bor.

Annons om övertagande av fotoateljé. Bild från ”Okänd fotograf”
Adelsgatan 40, övre plan med fotoateljé, senare tryckeri samt lager, uppmätt 1963. Bild från ”Okänd fotograf”, något kompletterad.

Laura Stenman tar över fotoateljé
Endast en månad efter hemkomsten till Visby dör maken Lars Oscar i tbc. Redan innan den officiella flytten tillbaka till Visby 1887 finns det ett Tillkännagifvanden” i Gotlands Allehanda både den 30 mars och den 9 april 1886, att Laura Stenman från och med den 1 april tar över Fru Mathilda Segerdahls fotoateljé, som alltså låg på Adelsgatan 40, endast en liten bit från hemmet. Laura måste skaffa sig inkomster för att kunna försörja sin familj och mamma Anna får troligen ta hand om barnen. Laura kände sannolikt Mathilda Segerdahl sedan tidigare. Kanske hade hon t.o.m. arbetat i hennes ateljé som assistent eller lärling. Hon får säkert en hel del hjälp av Mathilda för att komma igång med sin verksamhet. Laura annonserar då och då i de Gotländska tidningarna och kunderna strömmar till.

Fotograf Laura Stenman

Första annonsen om öppettider 1887. Bild från ”Okänd fotograf”.
Laura Stenmans annons om öppetider. Bild från ”Okänd fotograf”.
Foto Laura Stenman. Troligen syskonen Jakobsson. Bild från ”Okänd fotograf”.
Foto Laura Stenman, okänt barn. Bild från ”Okänd fotograf”.
Foto Laura Stenman, okänd kvinna. Bild från ”Okänd fotograf”.

Porträttfotograf
Laura tycktes ha en modern utrustning, för hon kunde fotografera även under den mörka årstiden. Med den gamla våtplåtstekniken var det näst intill en omöjlighet, eftersom det krävdes långa exponeringstider och mycket ljus. Troligtvis hade Laura Stenman mycket att göra i sin fotoateljé och tjänade också hyfsat bra med pengar. Hon hade en taxerbar inkomst på 600 kronor om året vilket idag motsvarar ca 40 000 kronor, en bra inkomst på den tiden då man fick mycket för en krona. När Laura öppnade sin ateljé 1886, var det troligen porträttfotograferingar och visitkortsbilder som gav henne inkomst. Visitkortsbilder var helfigurporträtt av kunden påklädd med ytterkläder, huvudbonader och handskar, för att det skulle se ut som kunden var på väg till ett möte, en visit. Visitkorten delades ut till vänner och bekanta, och de blev lite billigare eftersom man kunde göra 8 eller fler exponeringar på samma plåt. Bilderna var i storlek 6×9 cm och monterades på kraftig kartong. Laura drabbades den 2 juni 1896 av ytterligare en stor sorg, för hennes yngste son Karl August Stenman dog den dagen i tbc, såsom hans far gjort tidigare. Sonen blev bara 11 år gammal. Lauras mamma Anna Lundqvist blev minst 72 år (1897) år gammal. Sannolikt bodde hon kvar på Adelsgatan 32 till sin död. Tveksamt om hon fick uppleva Lauras giftermål 1901.

K.J.A. Gardsten och Laura Stenman

K.J.A. Gardstens familj
Karl Johan August (K.J.A.) Gardsten kom att bli en välkänd fotograf på Gotland. Han kom som ung tidigt in i Laura Stenmans liv. Han föddes den 1 juni 1873 i Sanda socken på Gotland och han döptes till Carl Johan August Gardstedt. Hans Mamma hette Wendela Maria Gardstedt och hon tjänstgjorde som piga på Pavalds gård i Lärbro vid tiden för pojkens födelse. Fadern var okänd. Modern gifte om sig ett år efter att sonen fötts med en man, Olof Lorenz Gazelius, från Rute, dit modern och Carl Johan August flyttade. Mamman fick 4 barn med sin nya make, alltså fyra halvsyskon till Carl Johan. Kanske blev det trångt i stugan eller så trivdes inte Carl Johan med sin styvfar för år 1886, när han var endast 13 år gammal (samma år som Laura startade sin ateljé), flyttade han till sina morföräldrar i Sanda. Efter att ha gjort värnplikten och några år senare flyttade han som 25 åring den 22 december 1898 till Visby. Carl Johan August Gardstedt flyttade till Klinteroten III:25, alltså som bekant till Adelsgatan 32. Han noterades som arbetare och ogift enligt kyrkoböckerna och bodde ensam i eget hushåll.

Giftermål
Att Carl Johan och Laura blev bekanta med varandra var inte förvånande, eftersom de bodde som grannar på samma adress. Kanske anställde Laura honom, för hon annonserade efter en assistent april 1898 och under december samma år flyttade Carl Johan till Visby, eller kanske så hjälpte han Laura eftersom hon var ensamstående. Laura och Carl Johan gifte sig år 1901. Han hade då varit knappt tre år i Visby. Hon var då 39 år och Carl Johan 28 år. Förmodlige bytte han namn från Carl Johan August Gardstedt till Karl Johan August (K. J. A.) Gardsten i samband med giftermålet. För Laura innebar det på den här tiden att hon som ensamstående kvinna varit myndig nu plötsligt som gift blev hon omyndig. Det kom snart också att märkas för hon kom ganska snabbt att hamna i skymundan för sin nya make. Redan innan vigseln i lysningsannonsen stod det följande att läsa i Gotlands Allehanda den 16 augusti 1901: ”Lysning till äktenskap afkunnades i söndags i Visbydomkyrkoförsamling emellan fotografen Karl Johan August Gardstedt och änkefrun Karolina Vilhelmina Laurentia Stenman”. Laura hade då redan 15 års erfarenhet som fotograf bakom sig och var nu bara änkefru medan Karl August knappast var mer än assistent i Lauras verksamhet.

Märkligt datum för Gardstens etablering
Det stämmer knappast det som anges i Svenska Fotografers förteckning, där det står att K. J. A. Gardstens fotografiska verksamhets startade den 1 maj 1900. Gardsten hade den 1 maj bott i Visby endast 16 månader och när han kom kände han kanske inte ens Laura. Att han under så kort tid har blivit fotograf och startat egen verksamhet med utrustning och ateljé stämmer knappast. Kanske hade Laura lärt upp honom som fotograf men han hade knappast egen utrustning eller ateljé. Dessutom står han fortfarande som arbetare år 1900 i folkbokföringen. Ett rimligare årtal för denna verksamhetsstart borde nog vara 1902, vilket framkommer lite längre fram.

Gardsten, K.J.A. Garsten tar över Laura Stenmans Atelier. Gotlands Allehanda, 1902-11- 10. Bild från ”Okänd fotograf”.

K.J.A. Gardstens tar över
Det lite missvisande datumet för Karl Johans start som fotograf har väl ringa betydelse, men det sätt som han tar över Lauras verksamhet, kom att påverkas hennes gärning och medföra att hon snabbt försvann in i tystnaden som fotograf, vilket ligger till grund för uppsatsens rubrik omnämnd i början av dokumentet ”OKÄND FOTOGRAF”. En av de sista annonserna där Laura Stenman fortfarande var avsändare för sin verksamhet publicerades i Gotlands Allehanda 1902-03-07. Åtta månader senare fanns ett par nya annonser. Rubrikerna hade då fått ett nytt lekfullt typsnitt och det står att ”Innehafvare” av Laura Stenmans ateljé var K.J.A. Gardsten. Annonsen var daterad 1902-11- 10. Det här var första steget i övertagandet. Detta datum kan troligen bättre motsvara Karl Johans start av sin verksamhet.

Gardsten, K.J.A. Bromidförstoringar. Gotlands Allehanda, 1902-03-07. Bild från ”Okänd fotograf”.
Gardsten, K.J.A. Namnombyte. Gotlands Allehanda, 1903-01- 03 & 1903-01- 14. Bild från ”Okänd fotograf”.

Efter att paret varit gifta i ett och ett halvt år gjorde han ett namnbyte på ateljén och satte sitt eget namn på dörren. I annonsen stod också att han ”I en följd af år förestått hennes ateljé”. Frågan är vad han menade med det? Drev han hennes verksamhet innan de gifte sig? En fråga som naturligtvis är svårt att besvara, men i folkräkningen 1900 var hans titel arbetare och inte fotograf. Det vi inte vet är om Laura var med på det sätt som Carl Johan tog över hennes verksamhet, eller om hon helt enkelt blev överkörd. Idag hade det varit naturligt att de marknadsfört sig tillsammans, men ännu under tiden kring sekelskiftet var kvinnas ställning i samhället väldigt svagt. Laura var ju inte längre myndig. Högst troligt fortsatte Laura som fotograf, men på foton efter parets giftermål fanns endast namnet K.J.A. Gardsten och inte Laura Stenman eller Laura Gardsten. Att hennes kunskap och kraft som fotograf fanns kvar i företaget styrks också av den expansion som företaget gjorde.

Filialer

Annons Laura Stenmans Atelier, Gotlands Allehanda, 1902-03-07. Bild från ”Okänd fotograf”.
Roma järnvägsstation 1913. Bild från ”Okänd fotograf”.

Filial i Roma
Laura Stenman hade under en period en filial i Roma. Sannolikt öppnade hon filialen redan några år efter det att Roma Sockerfabrik öppnats 1894. Motivet till filialen var troligen att hitta kunder i Roma, som var en knutpunkt för järnvägen på Gotland, och också samlade många människor som arbetade på fabriken under betkmpanjen. En del av de fotografier som gjordes då stämplades med ”Laura Stenmans Atelier Wisby och Roma. Exakt tidsperiod för filialen är inte känd men på en av de sista annonserna som gjordes i Lauras namn 1902 står ”Filial i Roma”.

Filialen på Visborgs slätt. Observera skylten ”Fotografiatelier” och det stora fönstret ovan entrén. Bild från ”Okänd fotograf.”

Filial Visborgs slätt
Militären hade under åren 1887 – 1963 en garnison i Visby placerad på Visborgs slätt med beteckningar under olika perioder I27, I18 och P18. På området, adress Regementsgatan 9, uppfördes en byggnad 1902 med flera olika funktioner. I byggnaden fanns bland annat specerier- och diversehandel, cigarrbod och inte minst en fotoateljé. Här etablerade sig paret Laura Stenman och K.J.A. Gardsten som de första fotografer att inneha ateljén. Det var säkert ett strategiskt drag, eftersom det fanns ett stort underlag av militärer, som kanske ville skicka hem ett fotografi till nära och kära. Filialen hade företaget kvar till Karl Johans död 1928. Verksamheten togs över 1931 av fotograf Ivar Tyrsén, som hade kvar verksamheten i lokalen till 1939. Byggnaden finns inte längre kvar.

Skiss på fasaden mot Kommendantsbacken 5 i nordväst. Bild från ”Okänd fotograf”.
Plan över ateljévåningen 2tr, Kommendantsbacken 5. Bild från ”Okänd fotograf”.

Kommendantsbacken 5 – Skeppargatan
Fotografen N.J.A. Lagergren var verksam samtidigt som Laura Stenman. Sannolikt var han rent av hennes störts konkurrent. Han hade stor framgång och lät 1885 uppföra ett stort hus i korsningen Kommendantsbacken och Skeppargatan, adress Kommendantsbacken 5. Byggnaden innehöll både en bostad åt honom själv och en modern fotoateljé. Ateljén hade en bra plats i huset i översta våningen med stora fönster åt nordväst, ett önskvärt vädersträck med bra ljus för fotografering. År 1904 lade Lagergren ner verksamheten, men bodde kvar i husets bottenvåning. Ateljévåningen blev ledig och paret Stenman och Gardsten vågade ta klivet ett snäpp uppåt, för det ansågs som stadens finaste ateljé. Troligtvis var Skeppargatan inte direkt någon filial för sannolikt lämnade de vid denna tidpunkt ateljén vid Adelsgatan 40. Paret blev kvar här med sin verksamhet fram till 1915. Under den här tiden, oktober 1906, emigrerade Lauras son Ragnar Bertil till New York där han dog den 14 september 1912, 29 år gammal.

Drömhuset Adelsgatan 32

Adelsgatan 32. Arbete med att uppföra det nya huset i tegel åt fotograferna Stenman/Gardsten pågår för fullt. Byggnadsarbetarna sitter där den blivande ateljén kom att ligga. Foto från nordost av K. J. A. Gardsten. Bild från Visby förr i tiden..

Fotografhuset uppförs
Det hade gått bra för paret Stenman och Gardsten. Det råder knappast någon tvekan att det fanns duktiga fotografer i företaget och att de också var duktiga entreprenörer, vittnar deras oräddhet att starta filialer och att ta över stadens finaste fotoateljé. De såg säkert vad Lagergren gjorde med de vinster han tjänat ihop genom sitt yrke som fotograf. Tanken att kunna bygga ett eget hus för både arbete och bostad började säkert gro, och var skulle det ligga, självklart där paret träffades när Gardsten flyttade till Visby, Adelsgatan 32. Under året 1915 gjorde paret tre inteckningar på totalt 28 800 kr, vilket i dagen penningvärde skulle var ungefär 1,2 miljoner. En del av dessa pengar gick förstås åt att köpa in de två fastigheterna som dåvarande fastighet bestod av. Omkring år 1915 köpte de den ena fastigheten av Carl Petter Åbergs sterbhus. Efter noggrann planering uppförde paret Stenman/Gardsten här sitt drömhus som stod klart 1916. Huset kom att bli ett fotografernas hus. Här skulle många av Visbys fotografer komma att ha sina arbetsplatser.

Fotografernas hus Adelsgatan 32. Planer för våning 1 trappa och vindsvåning. Bild från ”Okänd fotograf”.

Huset var stort och välinrett. I källaren fanns plats för lager, tvättstuga och matkällare. I gatuplanet låg två butikslokaler. Ateljén var placerad i husets bakre del inne på gården, förstås högst upp i huset med högt i tak och stora fönster både längs med väggen och i taket. Den som skulle fotograferas klev troligen in via entrén på Adelsgatan 32 och gick en trappa upp. Där uppe kom man in i tamburen där det också fanns ett garderobsrum för ytterkläder. Sedan klev man in till nästa rum som var själva mottagningsrummet med ett omklädningsrum i anslutning. Innanför detta rum började sedan den stora långa ateljén som hade en kopieringsdel och ett mörkrum. Längst in bakom ateljén och alla fonder låg ett litet privat arbetsrum och ett toningsrum. En trappa ner till gården fanns det också från ateljén. Hit flyttade paret och hit flyttade de sin verksamhet och fortsatte sitt arbete med fotografering.

Foto med okänd man från ateljén på Adelsgatan 32. Fotograf K.J.A. Gardsten. Bild från ”Okänd fotograf”.

Sista tiden
I detta vackra hus vid Adelsgatan 32 bodde Laura resten av sitt liv fram till sin död den 10 maj 1926. Laura blev 64 år. I samband med begravningen omnämns hennes man som fotograf Karl Johan August Gardsten medan Laura omnämns som Fru, detta trots att hon arbetat mins 15 år som självständig fotograf och sannolikt ytterligare 25 år i parets verksamhet, och som tydligt enligt ekonomin såg ut att vara en framgångssaga, Den 31 december 1928 dör Karl Johan Gardsten, nästan 3 år efter Laura Stenmans bortgång. Han blev endast 55 år gammal.

Fasadritning mot Adelsgatan. Bild från ”Okänd fotograf”.
Fotografi på fasad mot Adelsgatan. Bild från ”Okänd fotograf”.

Arvet

Bouppteckning
När Laura dog gjordes en bouppteckning med en inventering av lösöre. Det totala värdet av kameror och fotoutrustning uppgick till ca 500 kr, vilket var samma värde som parets gemensamma Ford hade. Det totala värdet av hela dödsboet uppgick till omkring 85 000 kr. När alla skulder var reglerade återstod endast ca 52 000 kr vilket också var en ansenlig summa. Omräknat till dagens värde handlade det om 1,5 miljoner kronor. Efter det att Karl Johans dör gjordes en ny bouppteckning och värdet hade då stigit till 55 000 kr. Det fanns också två intressanta noteringar om osäkra fordringar, den ena var för ”fotografiska arbeten till professor Rosvall genom kandidat Edla på 381,1 kr”. Den andra benämnd som ”Kandidat Edla, fotografiska arbeten 158,6 kr”. Edla är helt klar Alfred Edle och arbete gällde troligen fotografering av kyrkor på Gotland. Se även Alfred Edle under Sankt Hansskolan/Läroverket. K.J.A- Gardsten skrev ett nytt testamente innan han dog, där Rut Hejdström skulle ärva allt efter honom.

Rut Hejdström
Rut Hedström eller Hejdström som hon kallade sig, var enligt K.J.A. Gardstens bouppteckning fosterbarn till paret Gardsten/ Stenman, som inte fick några egna barn. Rut föddes i Visby den 4 februari 1900. Hennes mamma var Mathilda Margreta Olivia Wiman född 26 oktober 1865. Hennes pappa, Karl Johan Hedström arbetade som snickare och var född den 23 september 1863. Familjen bodde tillsammans på Södervärn 11, utanför Visby ringmur. Varför och när Rut blev fosterbarn hos familjen Gardsten/ Stenman är oklart. Kanske var tanken att hon skulle gå som lärling eller assistent hos fotograferna? Kanske kände föräldrarna varandra? Det finns dock anledning att tro att hon under ett antal år var sjuk, då hon den 15 november 1922 flyttat in på Länslasarettet. Hon kan naturligtvis också ha arbetat på lasarettet och haft en arbetarbostad där? 1927 flyttar hon från lasarettet och in på Adelsgatan 32. Denna flicka är alltså den som ärvde hela förmögenheten efter Gardsten/ Stenman och då var hon 29 år gammal. Här skulle man vilja tro att sagan fick ett lyckligt slut men ett år senare dog så även Rut i TBC, den 26 mars 1930, endast 30 år gammal.

Fotoutrustning
I bouppteckningen finns en till synes komplett sammanställning av fotoutrustning och annan rekvisita som fanns i fotoateljén och mottagningsrummet hos paret Stenman/Gardsten, vilket kan vara av intresse för att förstå något av den tidens kunskap som krävdes av en duktig fotograf.

I ateljénI mottagningsrummet
AntalInventarieVärdeAntalInventarieVärde
1 stAtelierkamera50 kr1 stSkrivpulpet15 kr
1 stAtelierkamera mindre15 kr1 stSoffa12 kr
3 stReskameror30 kr 4 st Stolar4 kr
1 stHandkamera20 kr1 stBord5 kr
7 stObjektiv100 kr2 stSpeglar30 kr
2 stResestativ5 kr2 stFönstergardiner2 kr
1 stElektrisk ljusapparat50 kr1 stDraperi2 kr
1 stMagnesiumlampa4 kr1 stVäggur6 kr
5 stFonder2 kr1 stBordslampa2 kr
1 stDraperi3 kr1 stParaplyställ1,50 kr
1 st Ateliermöbel8 kr2 stTakbelysningsarmaturer5 kr
1 stTorrklistringspress25 kr1 stVitlackerad möbel15 kr
1 stOvalskärmaskin2 kr2 st
2 stSkärbrädor1 kr
9 stStolar diverse storlekar4,50 kr
1 stGlasskåp för fotografering1,50 kr
1 stGlasplatta5 kr
1 stGlasugn12 kr
1 stKopierings apparat15 kr
2 stRetuscheringsställ2 kr
1 stTorkställning1 kr
4 stSkyltlådor20 kr
Belysningsarmatur i arbetsrummet4 kr
Diverse förbrukningsartiklar25 kr

Yrkesroller

Det kan finnas anledning att något analysera Laura Stenmans och K.J.A. Gardsten respektive roller i  K.J.A. Gardstens företag. Att Laura Stenman var en skicklig fotograf framgård av hennes framgångar som ensamstående fotograf under 15 år. Med beaktande av de framgångar som företaget hade med flera olika filialer och övertagande av staden finaste fotoateljé samt uppförandet av ett eget hus för boende och fotoateljé, kan konstateras att K.J.A. Gardsten säkert var en skicklig entreprenör. Det vi inte riktigt vet är i vilken omfattning och till vilken skicklighet Gardsten svarade för fotograferingarna. Eftersom all marknadsföring och stämpling skedde i Gardstens namn vet vi inte om det var han eller Laura som var fotografen. Det kan ha varit så att Gardsten svarade för marknadsföring, utrustning, bokföring och ekonomi och att Laura var den som utförde fotograferingarna. Det som talar för att Gardsten också stod bakom kameran var att de hade flera filialer som säkert krävde i viss bemanning.

Okända kvinnor. Foto Laura Stenman. Bild från ”Okänd fotograf”.
Okänd kvinna foto. K.J.A. Gardsten. Bild från ”Okänd fotograf”.

De två bilderna ovan kan mycket väl båda vara foton av Laura Stenman, fast de har olika namn på fotografen. Det kan förstås alternativt vara K.J.A. Gardsten som fotograferat den högra bilden och valt att arrangera posen på samma sätt som Laura. Det vi inte heller vet i vilken utsträckning som Laura deltog i det entreprenörskap som företaget visade upp. Slutsatsen måste dock bli att företaget K.J.A. Gardsten var mycket framgångsrikt och det berodde på ett bra lagarbete Stenman/Gardsten och att Laura Stenmans roll förminskades till en ”Okänd fotograf”.