Lennart Bohman

Hans Lennart Bohman föddes den 31 augusti 1921 i Stockholm. Han dog den 24 september 2005 på Gotlands sjukhem efter en längre tids sjukdom. Han blev 84 år gammal. Lennart Bohman ligger begravd på Visby Norra Kyrkogård.

Tunnbindaregatan 13, tidigare kallad Mangel-Fridas hus. Bostad för Lennart Bohman med familj. Foto 1996, Visinvent.

Familjeförhållanden
Lennart Bohman var gift med Norah Eleonora Märtha Louise Bohman och de hade fyra barn, Staffan, Agneta, Hans och Lars. Lennart avlade studentexamen 1940 i Djursholm. I Visby bodde familjen på Tunnbindaregatan 13 i ett hus från 1650-talet som Lennart köpte 1953. Huset kallades under början av 1900-talet för Mangel-Fridas hus.

Utbildning och arbete
Lennart Bohman studerade vid Stockholm högskola efter studentexamen och militärtjänst och 1950 blev han fil. lic. Under några år var han lärare vid ett par skolor i Stockholm, bl.a. Djursholms Samskola där han tidigare hade varit elev. År 1952 fick Lennart arbete som lektor vid Visby Högre Allmänna Läroverk. Han undervisade i modersmålet och historia med samhällslära och var också huvudlärare i dessa ämnen. Under en period var han även Läroverkets bibliotekarie. Han kom att vara verksam i vid Läroverket och sedermera Säveskolan under 34 år. Under åren 1952 till 1967 arbetade han som lektor och 1967 till 1971 som rektor för Läroverket för att sedan fortsätta till 1979 som rektor i Säveskolan, Läroverket bytte namn i samband med skolväsendet omorganiserades och Säveskolan blev en ren gymnasieskola. Lennart var därefter verksam vid Säveskolan till 1986 som lektor. Många tusentals är de elever som mött Lennart Bohman som lektor eller rektor.

Lektor Lennart Bohman.
Visby gymnasium 150 år. Ett landsortsläropverk. Utkom 1971.
När tiden ömsar skinn. Utkom 1981.
Utblick – Inblick. Utkom 2004.

Författaren
Vid sidan av sitt arbete inom skolan var Lennart Bohman också under 50 år  flitig skribent och uppskattad författare. Främst har hans författarskap behandlat gotländska ämnen. Förutom läroböcker har han bland annat skrivit betydelsefulla verk om Gotlands Läns Landstings och Läroverkets historia. Författarskapet omfattar också gotländsk 1800- och 1900-talshistoria, litteraturhistoria och skolhistoria, Förutom sju egna böcker har han medverkat med artiklar i ett stort antal andra böcker, årsskrifter och festskrifter. I tidningar, främst de gotländska, har han publicerat hundratals artiklar i vitt skilda ämnen. Även på många andra sätt har Lennart Bohman engagerat sig i det gotländska kulturlivet. Nämnas kan några av hans böcker: Gotlands läns landsting 1863-1962”, 1962, ”Visby vinter”, 1966 ,”Visby gymnasium 150 år”, 1971, ”När tiden ömsar skinn”, 1981, ”Turist i egen stad”, 1983, samt ”Utblick – Inblick” som kom ut 2004 och som på ett allsidigt sätt speglar Bohmans 50-åriga författarskap.

Uppdrag
Lennart Bohman tillbringade sin barndoms somrar i Ljugarn, vilket förmodligen medfört hans stora intresse och kärlek för Gotland, vilket befästes under beredskapsåren på ön. Detta har i sin tur medfört ett starkt engagemang för det gotländska föreningslivet av Lennart. Lennart Bohman var ordförande i Sällskapet DBW och under många år vice ordförande i Gotlands Fornvänner. På riksplanet var Bohman verksam som styrelseledamot i Historielärarnas Förening, Skolledarförbundet och Länsmuséernas samarbetsråd.

Omnämnd
Lennart Bohman kallades till filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet och utsågs också till hedersledamot vid Gotlands Nation i Uppsala. Han hedrades med Gustaf Adolf Akademins stipendium.