Klinttorget

Klinttorget ligger upp på den del av Visby som kallas Klinten. Torget är beläget strax innanför Östermur vid gatorna Norra Murgatan och Östra Tullgränd som ansluter till torget. Pittoreska byggnader omger större delen av Klinttorget, byggnader som huvudsakligen utgör bostäder. Eftersom det saknas kaffer, restauranger och torghandel eller liknande verksamhet har Klinttorget inte mycket som förknippas med ett torg, och torget är väl mest något som man endast passerar förbi. I stället finns här en trist bilparkering. I torgets sydöstra hörn ligger Klintens brandstation som sedan länge är nedlagd. Den disponeras tills vidare av brandmännens kamratförening. Torget har historiska anor. På Klinten bodde de fattiga i Visby. Följdriktigt var det här man hade schavotten, en skampåle som fanns här från omkring 1790 till 1850. Skampålen som också kallades spöpåle. En kopia på skampålen finns på torget sedan 1857.