Kärleksporten

(T2) I Strandmuren utanför Botaniska Trädgården lät DBW (De Badande Vännerna) ta upp en rundbågig port år 1872. På så sätt underlättades möjligheten att ta sig ut på Strandpromenaden från Trädgården. Portens namn kommer ursprungligen från att man tidigare tjärade rep innan för muren. Namnet Tjärporten blev så småningom det mer romantiska namnet Kärleksporten.

Kärlesporten från utsidan muren.
Kärlesporten från utsidan muren.

Kärleksporten finns i Strandmuren och förbinder Strandpromenaden med Botaniska trädgården. Den byggdes först år 1872 på ett raserat ställe av muren som hade använts av fiskarebefolkningen som passage. Det var DBW som låg bakom tillblivelsen av porten som utformats som en rundbågig port. Portens namn kommer ursprungligen från att man tidigare tjärade rep innan för muren. Namnet Tjärporten blev så småningom det mer romantiska namnet Kärleksporten. Portens väggar är fyllda av kärleksförklaringar och den är en populär plats för förlovning och fotografering av bröllopspar. Enligt seden skall man om man är ett par som går genom porten stanna och kyssas. Kärleksporten har säkert bidragit till att Visby är den tredje mest romantiska platsen i Sverige. Det har ett uthyrningsföretag fått fram efter att ha tillfrågat ett antal europeiska resenärer vart de helst vill åka på en romantisk weekend. Stockholm tog första platsen och Österlen blev tvåa.

Insidan muren
Solnedgång över Strandpromenaden

Den handikapp ramp som finns utanför porten har tillkommit på senare tid. Tidigare var det några steg ner till marken på utsidan, vilket tyder på att marken höjts på insidan av muren under årens lopp. Söder om Kärleksporten finns resterna av en igenmurad liten låg rundbågig port vars dörr stängdes med en skjutbom. Porten var en vattenport, som inte kan ha betytt något för staden handel utan endast varit en möjlighet för stadens innevånare att hämta vatten från havet.