Strandmuren

Strandmuren omfattar den del av Sjömuren som ligger intill kusten norr om Kruttornet. Strandmuren sträcker sig från Kruttornet i söder till Silverhättan i norr. När muren uppfördes omkring 1250 -1260 byggdes den c:a 5,5 meter hög utan torn. Någon murförhöjning gjordes inte för Strandmuren och det uppfördes heller inte några sadeltorn. Under 1400-talet förstärktes Strandmuren med tre marktorn, Sprundflaskan, Jungfrutornet och Silverhättan. Förutom dessa tre torn ingår också tidigare nämnda Kruttornet i Strandmuren. Utanför Strandmuren ligger en del av Strandpromenaden.

Strandmuren mot Strandpromenaden.
Strandmuren mot Strandpromenaden.