Offentlig toalett Östercentrum

Vid Östercentrum strax utanför Österport vid taxistationen finn det en offentlig toalett.

Offentlig toalett Östercentrum.