Wisby Strand

(B38). Wisby Strand är liksom Almedalsbiblioteket en av relativt få nyuppförda byggnader på senare tid i det gamla Wisby. Wisby Strand är en konferensanläggning som ligger vid Almedalen med Almedalsbiblioteket på ena sidan och Strandpromenaden på den andra sidan. Adressen är Strandvägen 4. Visby behövde en konferensanläggning och den 14 april 2007 stod kongresshallen Wisby Strand färdig för invigning. Anläggningen hade då kostat 188 miljoner att uppföra. I byggnaden inryms en stor kongresshall med plats för 1000 personer, ett restaurangkök för 1000 sittande personer och ett flertal lokaler för möten och sammanträden. Platsen där Wisby Strand ligger var under medeltiden ett vattensjukt rev, och senare fanns här trädgårdar, därefter en kaserngård och senast innan Wisby Strand uppfördes låg här ICA:s stora lagerbyggnad.

Wisby Strand ligger i hamnområdet i Visby, adress Strandvägen 4, kvarteret Kasernen 3. I väster finns havet och vid Wisby Strand startar Strandpromenaden som leder norrut. Läget är centralt i det alltmer populära området kring hamnen med Almedalen alldeles intill och närhet till universitet Campus Gotland, Almedalsbiblioteket och studenternas kårhus Rindi. På nära avstånd finns det gott om restauranger och på sommaren är det extra mycket folk som rör sig i området för att besöka hamnens restauranger, barer, Kallis, gästhamnen och mycket annat. Nära inpå finns hela det kulturella Visby med ringmuren, ruinerna, medeltida byggnader, gränderna och mycket mera. Det fullständiga namnet för byggnaden är Wisby Strand Congress & Event Gotland, en anläggning för konferenser, evenemang och mycket annat.

Wisby Strand uppfördes här på en historisk plats och stod färdigt för invigning den 14 april 2007. Mycket har hänt på platsen från medeltiden fram till invigningen år 2007. Och innan vi gör lite djupare bekantskap med Wisby Strand kan det vara intressant att få ett historiskt perspektiv för platsen.

Medeltiden

Med början under 1100-talet och framåt i tiden inklusive större delen av 1300-talet var Visby en blomstrande stad och många av borgarna gjorde sig rika. Motorn under denna gyllene tid i staden var handeln på Östersjön, som var beroende av en väl fungerande hamn, vilken för Visbys del var Gamle hamn, numera kallad Almedalen. Gamle hamn var då en lagun och skyddades av flera rev mot höga vågor. Vattnet fyllde vid den tiden hela Almedalen och båtarna la till vid Långa Bryggan som låg utefter ringmuren på ett lite avstånd på utsidan av muren. Infarten till hamnen fanns intill Kruttornet, medan utfarten skedde söderut i det djupare vattnet som fanns ungefär där idag universitetet och Cramérgatan ligger. Där Wisby Strand nu är beläget var vattnet för grunt för båttrafik. Genom landhöjningen blev Gamle hamn så småningom för grund och hamnen flyttades längre söderut under 1400-talet till området nedanför Wisborgs slott, ungefär där nuvarande Slottshamnen ligger. För Gotland är landhöjningen omkring 2,5 mm per år.

1500- 1700-talet

Under 1500-talet och 1600-talet och ännu under början av 1700-talet låg marken för det nuvarande kvarteret under vatten eller var så vattensjukt så att det inte var användbart, vilket framgår av en karta från 1750-talet. Men med landhöjningen bildades flera öar och området för Kasernen 3 och söderut blev en ö som kallades Södra Fiskareholmen, vilket senare blev Holmen. Under andra hälften av 1700-talet hade vattnet sjunkit undan och borgarna i staden anlade här trädgårdar och kålgårdar. I trädgårdarna odlades frukt och grönsaker och man började också bebygga området med skjul och enkla byggnader.

Bilden visar J. W. Gerss karta från 1807 över hamnområdet. Gamle hamn har inte längre någon förbindelse med havet. I vänstra kanten syns vad som under 1800-talet var kvar av slottshamnen nedför där Wisborgs slott låg. Under 1700-talet fylldes området runt Södra Fiskareholmen ut med pålverk och ballastmassor så området kunde användas. Det kom att kallas Holmen. Bild från Visby förr i tiden.

1800-talet

Mycket vatten kom rinnande uppifrån bergen från de högre liggande delarna och rann ner i Gamle hamn, och vatten fortsatte att rinna även när hamnen inte längre kunde användas. För att dränera området och göra det brukbart byggdes 1860 en större avloppstrumma av sten, ca 1,5 meter hög och 2 meter bred, invändiga mått. Den sträckte sig från nuvarande Donnergatans östra del, över Strandvägen, alltså strax intill Wisby Strands norra fasad, för att mynna ut i havet ungefär 100 meter söder om nuvarande Kallbadhuset. Området för nuvarande Wisby Strand (alltså Kasernen 3) utnyttjades fram till 1860-talet som trädgård. Grannfastigheten Kasernen 2 söder om Kasernen 3, omfattade vid den här tiden även en del av Kasernen 3:s södra del, vilket framgår på 1883 års karta. Kasernen 3 var ännu under slutet av 1800-talet oplanerad mark.

Översiktskarta över artilleriets förläggning vid Hamnplan 1887-1909. Hus nr 1 var tidigare verkstad, hus nr 2 var tidigare smedja och gjuteri. Hus nr 4 eller 5 är sannolikt det nyuppförda persedelförrådet och nr 8, Markenteriet, är den tidigare disponentvillan tillhörande kv Kanonen.

Artillerigård

Kronan köpte anläggningen Wisby mekaniska verkstad 1887, som låg i kvarteret Kasernen 2. Verkstaden byggdes om till artillerikasern och Kasernen 3 kom att utnyttjas som artillerigård av militären. I samband med ombyggnaden av verkstaden uppfördes också två byggnader i sydöstra delen av Kasernen 3, av vilken den ena troligen var ett sommarstall. Byggnaderna låg med långsidan mot Kaserngatan och de finns med på en karta från 1912. Militären ansåg så småningom att militäranläggningen låg alldeles för nära havet, vilket medgav att fienden kunde från båtar skjuta med kanoner rakt in i området. Man beslutade att bygga nya artillerikaserner längre in i landet och 1909 uppfördes en ny anläggning vid Korsbetningen utanför ringmuren. Dit flyttade Gotlands artillerikår detta år. När militären flyttat överläts området till Planteringsgillet, som verkade för trädplanteringar i Visby. Bland annat planterade de almar i Almedalen.

Exercis till häst på artillerigården. Foto omkring 1890.
Pjäsexercis med 12 cm positionskanon m/1885 vid Hamnkasernen. Foto ca 1900.
Artilleriets kaserngård. Intill staketet står de 24 pundiga kanonerna som användes av fästningskompaniet vid sin pjäsexercis.

ICA lagerbyggnad

Lager och kontorsbyggnad
Visby stad tog över fastigheten 1932 (Planteringsgillet upphörde 1934). År 1961 togs en plan fram för området kring Visby havsbad. Planen togs i bruk i samband med att ICA:́s behov av lager uppstod. År 1962 uppfördes här en stor lagerbyggnad, som upptog i det närmaste hela tomten. Byggnaden inrymde också kontor. I samband med uppförandet revs de två byggnader som låg på tomten. Troligtvis lämnade ICA byggnaden omkring 1980 och fastigheten köptes av Gotlandsbolaget 1989.

ICA:s lagerbyggnad. Fasad mot Almedalen, foto 1996. Bild från Visinvent.
CA:s lagerbyggnad. Fasad mot havet, foto 1996. Bild från Visinvent.
Panoramabild över hamnområdet med Visby havsbad i förgrunden. Foto av Anna Lindqvist från ett examensarbete vid Chalmers Tekniska Högskola 2004.
Panoramabild med Almedalsbiblioteket till vänster och ICA:s stora lagerbyggnad. Foto av Anna Lindqvist från ett examensarbete vid Chalmers Tekniska Högskola 2004.

Företagshotell
ICA:s gamla lagerbyggnad kom att under en tid framåt att fungera som ett företagshotell med många olika verksamheter. År 1988 byggdes en lagerdel om till biljardhall. Andra verksamheter som etablerades var en möbelkonsult samt Ingrid Carlsson kopieringsbyrå och 1991 byggdes delar av lokalen om till en musikinspelningsstudio. I slutet av 1990-talet inköpte kommunen fastigheten med avsikt att eventuellt bygga en kongresshall på platsen.

Byggnaden Wisby Strand Congress & Event

Visbys får en ny mötesplats

Beslut tas att bygga kongresshallen
Visby hade länge saknat en anläggning som kunde arrangera stora evenemang, konserter och konferenser eller kongresser och event som man numera vill kalla motsvarigheterna. S:t Nicolai var i princip den enda större anläggningen för liknande evenemang, men vid den här tidpunkten var det endast möjligt att använda anläggningen under sommaren och regnfritt. Sankt Hansskolans aula hade också stora begränsningar för liknande arrangemang. Syftet med Wisby Strand var även att bredda säsongen och erbjuda en mötesplats för konferenser året runt. Den 23 maj 2003 beslutade kommunfullmäktige att uppföra en kongresshall i kvarteret Kasernen 3 i Visby. Man hade ju redan tidigare köpt in tomten för ändamålet.

Byggkostnaden 188 miljoner
Uppdraget med att rita Wisby Strand Kongress & Event Gotland gick till Lund & Valentin arkitekter från Göteborg. De har bl.a. ritat Göteborgs stadsbibliotek, 1965 och Göteborgsoperan 1994. Efter att ICA:s gamla lagerbyggnad rivits kunde arbetet komma igång år 2005. Gotlands kommun och Region Gotland gav Skanska entreprenaduppdraget att bygga anläggningen. Projektet fick EU-bidrag eftersom det främjar sysselsättningen på ön genom de nya besökare som anläggningen lockar. Bidraget var en förutsättning för att genomföra projektet Wisby Strand. Kostnaden var beräknad till 136 miljoner, men slutnotan blev dock 52 miljoner mer än beräknat och uppgick till 188,6 miljoner. Den 14 april 2007 kunde anläggningen invigas.

Wisby Strand är den stora byggnaden vid nr 1 och byggnaden vid nr 2 är Almedalsbiblioteket. De fyra byggnaderna som ligger i bakgrunden tillhör alla universitet Campus Gotland. Intill stranden skymtar Kallis.

Ris och ros för Wisby Strand
Att Visby har fått en ny vacker byggnad det tycker många. En byggnad som ligger på en fin plats och harmoniserar med sina glasfasader med havet och Almedalen. En byggnad som är en inspirerande mötesplats. Så ansåg man också under TUR-mässan (TUrist-. Resor- och mötesindustrin) 2010, för då utsågs Wisby Strand till Nordens mest inspirerande mötesplats. Som så ofta vid uppförande av nya byggnader finns det också de som anser att byggnaden är helt främmande för omgivningen och förfular den gamla miljön. Sådana uttalanden finns också för Almedalbiblioteket. Med tiden inträder i regel en acceptans för nya byggnadsverk, såsom skett för tidigare kritiserade nyuppförda byggnader t.ex. Läroverksbyggnaden, Frimurarlogen och den gamla  Missionskyrkan.

Byggnaden exteriört

Fasad åt nordost mot Almedalen med huvudentré.
Fasad åt nordväst mot havet med verandan och Strandpromenaden,
Fasad mot sydväst.

Visby har nu fått, vid sidan om Almedalsbiblioteket, en av få nyuppförda byggnader under 2000-talet i den gamla delen av staden. Wisby Strand bjuder på en underbar utsikt över havet och Almedalen med stora glasfasader mot dessa håll, som medger att utsikten tillvaratas även inifrån byggnaden. Ett stort och vackert koppartak harmonierar med den mjuka böjda formen på byggnaden.

Foajé med reception och trappa till övervåningen. Glasfasaden mot Almedalen.

Byggnaden interiört

Interiört är byggnaden luftig och med mycket gotländsk kalksten på synliga ytor. Innanför huvudentrén finns reception, garderober och toaletter. På bottenvåningen finns också en 1300 m2 stor yta för mingel, utställning och café. I södra delen finns lounge med bar, som kan öppnas upp mot en uteterrass. Flera mindre rum för möten eller sammanträden nås också från detta plan.

Grupprummen Lojsta, Linde och Levide i bottenvåningen med fönster mot havet. Genom skjutbara väggar kan lokalen indelas i ett, två eller tre rum.
Grupprummen Lye och Lounge på bottemvåningen med fönster mot havet. Genom skjutbara väggar kan lokalen indelas i ett eller två rum. Lokalen kan även integreras med utställningehallen.

Den stora bankettsalen en trappa upp med fasaden mot havet.
Kongressalen Wisby med plats för över 1000 personer

En trappa upp ligger den stora delbara bankettsalen och ytterligare en bar med utgång till en stor terrass. Från detta plan nås den mäktiga kongressalen, som har en stor scen, modern teknik och plats för drygt 1000 personer. Salen är beklädd med över 1000 m2 ljudreflekterande träpanel i Amerikansk lönnfanér. Här finns ytterligare lokaler för möten och sammanträden. Totalt finns det 14 olika lokaler såsom sammanträdesrum och grupprum att tillgå med hög kapacitet och flexibilitet för konferenser, möten och event. Alla lokaler är utrustade med utmärkt akustik, ventilation och teknisk utrustning. Den största lokalen rymmer 140 personer. Restaurangköket kan servera upp till 1000 sittande personer. Här serveras allt från sillfrukost till galamiddager, bufféer och andra specialbeställningar. En sommarrestaurang, Strands veranda, finns utanför fasaden mot havet med värmande kvällssol, solnedgång och milsvidd havsutsikt. Under den varma årstiden kyls byggnaden genom att ta in havsvatten genom en 500 meter lång ledning ut i Östersjön.

Grupprum Ala och Greenrum på övervåningen.

Våninsplaner

Wisby Strand, nedre plan. Almedalen till höger.
Övre plan med kongresssalen.
Kongressalen Wisby, tyvärr roterad i förhållande till planerna ovan. Klicka och zooma, så går det att läsa stolsnummer.

Driften av Wisby Strand

Ägaren Region Gotland
Region Gotland äger Wisby Strand genom sitt bolag Wisby Strand Congress & Event AB. Bolaget garanteras kostnadsteckning från Region Gotland för driftunderskott och ett driftsbidrag betalas ut årligen tills vidare. Driftsbidraget skall i första hand täcka de dryga kapitalkostnaderna som bolaget har på grund av den stora investeringen som gjorts med bygget av Wisby Strand. Eftersom driften sköts kommersiellt får Region Gotland betala marknadspris för egna evenemang i anläggningen.

Operatör NT Management
Uppdraget att ta hand om Wisby Strand som operatör gick till NT Management AB. Företaget, med Tobias Larsson som huvudägare, hade sedan 1998 varit operatör för Gutekällaren, en väletablerad restaurang med sin tradition och kundkrets. Med Gutekällaren lade Tobias sannolikt grunden till sitt kunnande och kontaktnät. Tobias driver också verksamheten vid Bygget och Verandan i Åre. År 2007 öppnades det nya Kallbadhuset, senare Kallis, och NT Management fick då också ta hand om Kallis som operatör. Tobias lyckades väl med att få fart på verksamheten på Kallis redan från första året. År 2008 fick alltså Tobias Larsson också ta hand om driften som operatör för kongresshallen Wisby Strand. Det blev nu lite för mycket i hans operatörsportfölj, så han valde att sälja operatörsdelen av Gutekällaren, men att behålla fastigheten. Wisby Strand och Kallis drivs sedan 2008 samordnat med sommarcafé, restaurang och ”after beach” vid Kallis.

Hot om böter 10 milj
Gotlands Krögarförening har kritiserat det bidrag som Region Gotland ger sitt bolag Wisby Strand Congress & Event AB. Man anser att operatören NT Management AB, som driver anläggningen därigenom får konkurrensfördelar. Per Lindskog, som är Regionens representant i frågan, menar att alla hade möjlighet att lämna anbud och att det är anläggningen som får bidrag, och inte krögaren som driver verksamheten. När kontraktet för NT Management gick ut i april 2018 förlängde Regionens dotterbolag Wisby Strand avtalet utan offentlig upphandling. Upphandlingen anmäldes av Munkkällarens ägare Lennart ”Lenta” Rosenlund till Konkurrensverket som brott mot upphandling av koncessioner enligt LUK. Konkurrensverket har då undersökt om avtalet var ett rent hyresavtal eller om det var en tjänstekoncession. Konkurrensverket kom fram till att det är en tjänstekoncession och att upphandlingen därmed var otillåten. Verket föreslår att regionens dotterbolag Wisby Strand Congress & Event AB skall få betala 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Ett belopp framtaget utifrån vad tjänstekoncessionen är värd enligt Konkurrensverket. Efter att bolaget hörts i ärendet kan Konkurrensverket sedan skicka ärendet till Förvaltningsrätten för slutgiltigt beslut. Jan Olsson, VD på regionens dotterbolag tycker förfarandet är absurt eftersom bolaget har ett hyreskontrakt med NT Management. Efter att regionens dotterbolag svarat Konkurrensverket, har nya omständigheter framkommit enligt verket, som gjort att man inte gått vidare med anmälan till Förvaltningsrätten, som skulle ske senast inom ett år efter anmälan. Tiden gick ut 2019-04-24 och Regionen går alltså fri och slipper betala de dryga kostnaderna som hotade.

Ny operatör Mister French-gruppen
Ägaren Tobias (Tobbe) Larsson till NT management hade egentligen inte tänkt lämna Kallis och Wisby Strand redan 2018, men intressenter dök upp, och när hotellet Villa Alma, tidigare Almedalens hotell, av en slump just då blev till salu, kom Tobbe på andra tankar. Han köpte hotellet i Almedalen och sålde istället Kallis och Wisby strand. Ett beslut som också grundade sig på att trappa ner lite på arbetstempot. Tobbe har ändå kvar ett ben i de sålda projekten som styrelseledamot och minoritetsägare. Köparen är Mister French-gruppen, som tillträdde verksamheten den 1 mars 2019. French-gruppen är ett stockholmsbaserat företag, som sedan tidigare driver restaurangerna Mister French och Strandbryggan i Stockholm och som köpte även F12 våren 2018. Bakom den nye ägaren står Sten Evert Carlgren, som ser stora potentialer för Wisby Strand och inte minst genom att jobba med att förlänga sommarsäsongen. Övertagandet var inte så väl timat med tanke på vad som komma skulle med pandemin Covid-19 under året 2020. Inte oväntat hamnar Wisby Strand i ett pressat ekonomiskt läge när avbokningarna strömmar in, och vd Johan Linvall tvingas permittera all personal. Under början av april 2020 har intäkterna minskat med 30 miljoner, och Wisby Strand vill få hyreslättnader från ägaren Wisby Strand Congress & Event AB, dotterbolag till Region Gotland.

Evenemang

Wisby Strand arrangerar många olika slag av aktiviteter i form av konferenser, möten och olika typer av evenemang. Under åren sedan starten har Wisby Strand hunnit med att arrangera en hel del sådana evenemang, varav ett antal kortfattat beskrivs nedan som exempel. Många av evenemangen återkommer årligen. Under året 2020 blev förstås många planerade aktiviteter inställda på grund av den rådande Covid-19 pandemin.

Juldagsfest

Juldagsfest har anordnats på juldagen varje år sedan 2008 fram till 2019. Det är dagen då många gotlänningar kommer ”hem” för att fira jul och här på julfesten kan man träffa på gamla bekanta. År 2018 var det 10-års jubileum för juldagsfesten och då slogs det på lite extra stort med artisten Kaliffa Karlsson, mest känd som Kaliffa med bl.a. hitten ”Helt seriöst” vilken utsågs till “Årets låt” på P3 Guld. På det stora dansgolvet spelade Lucky Luke och på botten våningen spelade Erik Skog Carlsson i sedvanlig ordning i Ecky´s rockcorner. På verandan var det R&B och hiphop och en rockbar. En julfest är förstås huvudsakligen för de under 30 år. Tobbe Larsson passade också på att fira 20 år som gotländsk arrangör i underhållsbranschen.

Julfest med Kaliffa Olle Karlsson 2018.

Även juldagen 2019 blev det en fest för många hemvändande gotlänningar att åter träffas och närmare 1000 personer hade samlats för att festa. På scenen fanns DJ Rhoko, gotlänningen Emil Hultgren, men som numera bor i Stockholm. På bottenvåningen var det dans med hit-låtar från 90-talet.

En kväll för Josefin

Söndagen den 8 mars 2020 spelades ”En kväll för Josefin”, en hyllningsshow för Josefin Nilsson inför ett fullsatt hus. Medverkade gjorde bl.a. Marie Nilsson Lind och hennes make Magnus Lind, Ainbuskmedlemmen Annellie Rosvall, Bittis Jakobsson, Lee Gotvik och även oanmäld Babben Larsson.

Hyllningsshow för Josefin Nilsson, Wisby Strand.

Efterfest GGN

Gotland Grand National, eller GGN, är världens största endurotävling med cirka 2500 anmälda förare och 15 000 besökare, som körs årligen under oktober. Tävlingen hålls i svår terräng med vatten, hal kalksten, lera och snabba stigar på Tofta skjutfält söder om Visby. Utöver tävlingar är det under helgen även mässa, utställning och mattält. Efterfest arrangeras under fredag och lördag kväll i kongresshallen Wisby Strand med prisutdelning, buffé och underhållning. För år 2015 hölls GGN-festen den 23-24 oktober.

Efterfesten för Gotland Grand National hålls på Wisby Strand.

Öl & Vinmässa

Wisby Strand arrangerade Öl & Vinmässa i samarbete med bryggerier, agenturer & producenter under 1:a helgen i november 2019. Här fanns tillfället att mingla med likasinnade samt träffa genuint kunniga bryggare & vinagenter för att lära sig mer. Mässan visade upp  över 250 produkter från hela världen och flera mikrobryggerier fanns representerade.

Öl & Vinmässa 2019 på Wisby Strand.

Julmarknad

Wisby Strand och Gotlands Media har fått ta över arrangemanget av den anrika Julmarknaden, som tidigare sköttes av Hushållningssällskapet.


Julmarknad på Wisby Strand 2019.

UF-mässa ”På riktigt”

Under mars månad hålls årligen en UF-mässa för Ung Företagssamhet. Det är unga företagare som går tredje året på gymnasiet. På UF-mässan 2020 ”På riktigt” hade 150 elever och 48 utställande företag samlats på Wisby Strand för att visa sina allra mest företagsamma sida. En brandsäker filt för engångsgrillar är en av årets affärsideér av ”Camp Safe UF”. Bakgrunden är sommarens skogsbränder. Skogsbränder kan inträffa på grund av en engångsgrill. Med den här filten vill vi stoppa det, säger Felicia Björkqvist som driver UF-företaget tillsammans med Theodor Granwald och Melissa Rydberg.

Mässa Unga Företagare mars 2020 på Wisby Strand.

UF-mässan pågick på Wisby strand från lunch till kväll, med utställning och prisutdelning inräknad. Strax efter klockan 14 hade 800 personer besökt mässan för att titta närmare på UF-företagarnas alla affärsidéer. Räknat med både dag och kväll bedöms mässan ha attraherat mellan 1500 och 2000 besökare.

Bankett middag efter golftävlingarna Golfa Gotland Runt. i den stora bankettsalen i Wisby Strand.

Bankett middag Golfa Gotland Runt

Golftävlingen Golfa Gotland Runt är populär bland golfspelare. Under fem dagar under en vecka i maj tävlar spelarna på fem olika 18-håls banor på ön. Tävlingen avslutas med en stor bankett middag på Wisby Strand bestående av gotländska smaker. Efter middagen är det prisutdelningen för de som lyckats bäst.

Jill Johnson  My Remedy Tour

Jill Johnson besökte Visby på sin turné med namnet ”My Remedy”, som också är namnet på en EP som hon släppt. Tillsammans med sitt band besökte hon 12 spelplatser runtom i Sverige och den 4 mars 2019 framträdde hon på Wisby Strand, stora scenen.

Jill Johnson, artist på stora scenen, Wisby Strand.

Middag och show med Eric Gadd

Under september 2018 hade Eric Gadd premiär med sin nya show ”OMG” på Hamburger Börs i Stockholm. En show som hyllats av media, artistkollegor och ett gäng kända profiler, Aftonbladet skrev bland annat ”Eric Gadd gör krogshow med både stil och hjärta” och delade ut 4 plus. Den 15 december avslutade Gadd sin höst i Stockholm och begav sig ut på en vårturné med start i Helsingborg och den 5 april 2019 uppträdde han på Wisby Strand. Kvällen startade med middag och därefter följde showen ”OMG” med Eric Gadd.

Eric Gadd på Wisby Strand med sin show ”OMG”.

Johan Glans World Tour of the World

Johan Glans standup-show “World Tour of the World” hade premiär i november 2016. Sedan dess har hans show dragit fulla hus på sin Sverigeturné, som pågick fram till 2018.  “Man skrattar oavbrutet i 90 minuter” skrev Aftonbladet och delade ut 4 av 5 i betyg. Expressen (4 av 5) tyckte att det är ”fantastiskt roligt på det okomplicerat direkta sättet” och Göteborgs-Posten (4 av 5) konstaterade att han är “genuint jäkla rolig”. Lördag den 16 december 2017 gästade Johan Glans Wisby Strand med sin populära show.

Den 16 december uppträdde Johan Glans på Wisby Strand med sin stand-up show World Tour of the World.
Almedalens scen. Under Almedalsveckan håller de olika politiska partierna tal varsin kväll under veckan. Oftast är det partiledarna som håller talet. Här är det Annie Lööf för centerpatiet som håller talet.

Almedalsveckan

Wisby Strand är numera värd för Almedalsveckans invigning och här utspelar sig också politikernas tävling DJ Battle, som blivit ett klassigt inslag under veckan. Med sitt läge endast en liten bit från Almedalens scen och förstklassiga lokaler med bra service, har Wisby Strand blivit en av de naturliga mötesplatserna för politiker och näringslivets representanter under Almedalsveckan.