Intressanta byggnader i Visby

Byggnader intressanta av historiska eller av funktionella skäl finns beskrivna under denna meny. Indelningen är gjord utifrån årtal då byggnaden uppfördes. Många av byggnaderna har dock under åren byggts om i flera omgångar, men året för uppförande utgår från de äldsta bevarade delarna. En stor osäkerhet finns förstås för många av de medeltida byggnaderna.

Kapitlet för Byggnader är under arbete.

 • Rindi -kårhuset

  Rindi -kårhuset

  År 1912 beslutade stadsfullmäktige i Visby att staden skulle få ett badhus, ett varmbadhus. Det kom att placeras i nuvarande Almedalens inre del med dagen adress Tage Cervins gata 1.…

  Läs mer
 • Kallbadhuset/Kallis

  Kallbadhuset/Kallis

  År 1912 uppfördes den byggnad vid havet mellan Almedalen och Visby hamn som fick namnet Visby Havsbad. Byggnaden ersatte ett tidigare badhus som låg längre söderut på holmen. Byggnanden och…

  Läs mer
 • Almedalsbiblioteket

  Almedalsbiblioteket

  Almedalsbiblioteket är ett av relativt få nyuppförda byggnader i det gamla Visby på senare tid. Biblioteket uppfördes under åren 2000-2001 och invigdes den 22 september 2001. Byggnaden ligger vid Almedalen…

  Läs mer
 • Länsteatern/Missionskyrkan

  Länsteatern/Missionskyrkan

  Länsteatern har sina lokaler på Bredgatan 10 i den byggnad som tidigare var Missionskyrka. Länsteatern på Gotland bildades 1995 genom att den tidigare fria teatergruppen Bryggeriteatern fick uppdraget att bilda…

  Läs mer
 • Wisby Strand

  Wisby Strand

  Liksom Almedalsbiblioteket är Wisby Strand ett av relativt få nyuppförda byggnader på senare tid i det gamla Wisby. Wisby Strand är en konferensanläggning som ligger vid Almedalen med Almedalsbiblioteket på…

  Läs mer