Intressanta byggnader i Visby

Byggnader intressanta av historiska eller av funktionella skäl finns beskrivna under denna meny. Indelningen är gjord utifrån årtal då byggnaden uppfördes. Många av byggnaderna har dock under åren byggts om i flera omgångar, men året för uppförande utgår från de äldsta bevarade delarna. En stor osäkerhet finns förstås för många av de medeltida byggnaderna. Information finns också om andra byggnader under menyn Gator.

 • Länsteatern/Missionskyrkan

  Länsteatern/Missionskyrkan

  (B34). Länsteatern har sina lokaler på Bredgatan 10 i den byggnad som tidigare var Missionskyrka. Missionskyrkan uppfördes av Gotlands Missionsförening 1904 efter ritningar av stadsarkitekten Nils Börring, och bygget utfördes…

  Läs mer
 • Rindi - Gamla Varmbadhuset

  Rindi – Gamla Varmbadhuset

  (B35). År 1912 beslutade stadsfullmäktige i Visby att staden skulle få ett badhus, ett varmbadhus. Det kom att placeras i nuvarande Almedalens inre del med dagens adress Tage Cervins gata…

  Läs mer
 • Kallbadhuset/Kallis

  Kallbadhuset/Kallis

  (B36). År 1912 uppfördes den byggnad vid havet mellan Almedalen och Visby hamn som fick namnet Kallbadhuset. Byggnaden ersatte ett tidigare badhus som låg längre söderut på Holmen. Kallbadhusets placering…

  Läs mer
 • Almedalsbiblioteket

  Almedalsbiblioteket

  (B37). Almedalsbiblioteket är en av relativt få nyuppförda byggnader i det gamla Visby på senare tid. Biblioteket uppfördes under åren 2000-2001 och invigdes år 2001. Byggnaden ligger vid Almedalen, med…

  Läs mer
 • Wisby Strand

  Wisby Strand

  (B38). Wisby Strand är liksom Almedalsbiblioteket en av relativt få nyuppförda byggnader på senare tid i det gamla Wisby. Wisby Strand är en konferensanläggning som ligger vid Almedalen med Almedalsbiblioteket…

  Läs mer