Intressanta byggnader i Visby

Byggnader intressanta av historiska eller av funktionella skäl finns beskrivna under denna meny. Indelningen är gjord utifrån årtal då byggnaden uppfördes. Många av byggnaderna har dock under åren byggts om i flera omgångar, men året för uppförande utgår från de äldsta bevarade delarna. En stor osäkerhet finns förstås för många av de medeltida byggnaderna. Information finns också om andra byggnader under menyn Gator.

 • Wendtska huset

  Wendtska huset

  (B20). Wendtska huset låg vi S:t Hansgatans östra sida i hörnet norr om Stora Torggränd. Huset förstördes, tillsammans med flera andra hus, av en våldsam brand 1875 som krävde 4…

  Läs mer
 • Klintska huset

  Klintska huset

  (B21). Klintska huset ligger vid Strandgatan mittemot Clarion Hotel Wisby. Byggnaden, som är ett stenhus, är ett av de största bevarade medeltida husen i Visby. Det är ett packhus uppfört…

  Läs mer
 • Kronstallet

  Kronstallet

  (B22). Kronstallet kallas det hus som ligger med sin ståtliga västra gavel mot Kilgränd. Huset är ett stenhus och var ursprungligen ett packhus. Det är uppfört på 1300-talet eller 1400-talet.…

  Läs mer
 • Wisborgs slott

  Wisborgs slott

  (B23). Wisborgs slott låg i sydvästra delen av Visby alldeles ovanför Slottshamnen. Slottet började byggas under början av 1400-talet. Det uppfördes intill ringmuren, så att muren kunde utnyttjas som slottsmur…

  Läs mer
 • Rådhuset vid Stora Torget

  Rådhuset vid Stora Torget

  (B24). Rådhuset vid Stora Torget uppfördes under början av 1400-talet. Det ersatte det tidigare Rådhuset (Vinhuset, Kalvskinnshuset), där borgarsalen hade används som Rådhus. Placeringen av det nya rådhuset avspeglar hur…

  Läs mer
 • Gottvaldska huset

  Gottvaldska huset

  (B25). Det pepparkaksliknande lilla huset som ligger vid Strandgatan 9 i Burmeisterska trädgården kallas Gottvaldska huset. Det uppfördes på 1500-talet på en annan plats, nämligen vid S:t Hansgatan 11, där…

  Läs mer