Intressanta byggnader i Visby

Byggnader intressanta av historiska eller av funktionella skäl finns beskrivna under denna meny. Indelningen är gjord utifrån årtal då byggnaden uppfördes. Många av byggnaderna har dock under åren byggts om i flera omgångar, men året för uppförande utgår från de äldsta bevarade delarna. En stor osäkerhet finns förstås för många av de medeltida byggnaderna. Information finns också om andra byggnader under menyn Gator.

 • Visby domkyrka

  Visby domkyrka

  (K1) Visbys vackra domkyrka, Sankta Maria kyrka, är den enda medeltidskyrkan i Visby som inte förstördes och blev en ruin. Alla de övriga 15 kyrkorna från medeltiden övergavs och revs…

  Läs mer
 • Vårdklockans kyrka

  Vårdklockans kyrka

  ((K2). Vid slutet av Adelsgatan ligger kyrkan med det vackra och ansvarstyngda namnet Vårdklockans kyrka. Kyrkan har en strategisk placering strax ovanför Wallérs plats, där de tidigare viktiga affärsgatorna Hästgatan…

  Läs mer
 • Katolska kyrkan

  Katolska kyrkan

  (K3). Den katolska kyrkan, Kristi Lekamens kyrka, ligger i korsningen S:t Drottensgatan och S:t Hansgatan. Kyrkan är den första katolska kyrkan som byggts på Gotland sedan medeltiden. Den är byggd…

  Läs mer
 • Krukmakarens hus/Frälsningsarmen

  Krukmakarens hus/Frälsningsarmen

  (K4). Krukmakares hus ligger vid Mellangatan. Här har Frälsningsarmén sina lokaler, vilket omfattar konferenslokaler, café och vandrarhem. Byggnaden har medeltida valv från 1200-talet. Under 1800-talet användes lokalerna för Visbys ledande…

  Läs mer