Intressanta byggnader i Visby

Byggnader intressanta av historiska eller av funktionella skäl finns beskrivna under denna meny. Indelningen är gjord utifrån årtal då byggnaden uppfördes. Många av byggnaderna har dock under åren byggts om i flera omgångar, men året för uppförande utgår från de äldsta bevarade delarna. En stor osäkerhet finns förstås för många av de medeltida byggnaderna. Information finns också om andra byggnader under menyn Gator.

 • Donnerska huset

  Donnerska huset

  (B1). Donnerska huset ligger vid Donnersplats alldeles intill Donnersporten. Det är ett stenhus med de äldsta delarna från 1100-talet. Huset fanns sannolikt innan ringmuren byggdes och delar av Sjömuren ingår…

  Läs mer
 • Kapitelhuset

  Kapitelhuset

  (B2). Kapitelhuset ligger vid Sankt Drottensgatan. Huset är ett gammalt medeltida hus vars bottenvåning uppfördes i början på 1200-talet. Kapitelsal är beteckningen på ett stort rum eller hus där den…

  Läs mer
 • Rethwischs hus

  Rethwischs hus

  (B3). Rethwischs hus ligger i korsningen S:t Hansgatan och Klosterbrunnsgatan. Huset har också kallats Bergmanska huset. Här uppfördes ursprungligen fyra packhus av vilka åtminstone två är från 1200-talet och har…

  Läs mer
 • Liljehornska huset

  Liljehornska huset

  (B4). Liljehornska huset ligger nära Packhusplan i hörnet Strandgatan och Dubbens gränd. Huset byggdes som ett packhus med en mäktig gavel mot Strandgatan och det byggdes högt, hela 28 meter.…

  Läs mer
 • Huset Sankt Hansgatan 41

  Huset Sankt Hansgatan 41

  (B5). Ett välbevarat packhus finns på S:t Hansgatan 41 i hörnet mot Funcks gränd. Det är troligen uppfört omkring år 1240. Packhuset är byggt med en välvd högkällare i två…

  Läs mer
 • Vinhuset

  Vinhuset

  (B6). Vinhuset, även kallat Kalvskinnshuset och Rådhuset, låg vid nuvarande Packhusplan i kvarteret mellan Strandgatan och Birgers gränd, huvudsakligen där en uteservering nu finns. Endast mindre rester finns kvar av…

  Läs mer
 • Clematishuset

  Clematishuset

  (B7). Clematishuset ligger vid Strandgatan mellan Danziger gränd och Kompanigränd. Byggnaden uppfördes sannolikt under 1200-talet och byggdes som ett packhus, d.v.s. som ett handelshus för mellanlagring av varor som skulle…

  Läs mer
 • Johan Målares hus

  Johan Målares hus

  (B8). Johan Målares hus ligger mitt emot domkyrkan vid Ryska Gränd. Byggnaden uppfördes sannolikt under 1200-talet och användes förmodligen då som bostad. Huset köptes 1661 av målaren och konstnären Johan…

  Läs mer
 • Häggska husen

  Häggska husen

  (B9). Häggska husen ligger i korsningen mellan S:t Drottensgatan och Södra Kyrkogatan. Husen har fått namn efter handlaren Carl Adolf Hägg och hans släkt, som under slutet av 1800-talet och…

  Läs mer
 • Ljungbergska huset

  Ljungbergska huset

  (B10). Ljungbergska huset ligger på S:t Hansgatan mittemot Gotlands konstmuseum (tidigare S:t Hansskolan). Huset är ett mindre packhus, som är bevarat i full höjd med trappgavel i väster. Huset har…

  Läs mer
 • Wisby Hotell

  Wisby Hotell

  (B11). Wisby Hotell ligger strax söder om Donnersplats mellan Strandgatan och Kilgränd. Ursprungligen låg här 4 fyra separata packhus uppförda på 1200-talet. Mellan packhusen löpte på medeltiden tre gränder som…

  Läs mer
 • Engeströmska huset

  Engeströmska huset

  (B12). Engeströmska huset ligger mitt emot Drottens ruin vid S:t Drottensgatan alldeles intill Kapitelsgården. Engeströmska huset var från början två packhus från medeltiden som sannolikt byggdes under mitten av 1200-talet.…

  Läs mer
 • Mahognyvillan

  Mahognyvillan

  (B13). Mahognyvillan finns i hörnet Lybska gränd och Mellangatan. Det är en byggnad med två vitt skilda epoker i samma hus, den under delen ett 1200-tals stenhus och den övre…

  Läs mer
 • Gotlands Museum

  Gotlands Museum

  (B14). Gotlands museum vid Strandgatan är ett stort byggnadskomplex med flera byggnader, som upptar ett helt kvarter omgivet av Strandgatan, Brännerigränd, Mellangatan och Dubbens gränd. Den södra byggnaden mot Strandgatan…

  Läs mer
 • Langeska huset

  Langeska huset

  (B15). Langeska huset eller Visby Börs som huset också kallas ligger vid Strandgatan mellan Brännerigränd och Novgorodgränd. Byggnaden är ett stort packhus med en ståtlig trapphusgavel mot Strandgatan. Byggnaden uppfördes…

  Läs mer
 • Säveska huset

  Säveska huset

  (B16). Säveska huset ligger vid korsningen S:t Hansgatan och Bremergränd vid S:t Hansgatans östra sida. Huset är ett välbevarat litet packhus ursprungligen uppfört i slutet av 1200-talet. Packhuset är i…

  Läs mer
 • Lythbergska huset

  Lythbergska huset

  (B17). Lythbergska huset är ett stort köpmanshus som ligger vid S:t Hansplan. Huset byggdes i slutet av 1200-talet som två packhus i sten. De två packhusen byggdes samman under 1600-talet,…

  Läs mer
 • Musikskola/Flickskolan

  Musikskola/Flickskolan

  (B18). Den byggnad som ligger i hörnet mellan Specksrum och Mellangatan inrymde under många år Visby Högre Flickskola. Huvudbyggnaden är en stenbyggnad till stora delar uppförd under medeltiden med bevarade…

  Läs mer
 • Gamla Apoteket

  Gamla Apoteket

  (B19).Gamla apoteket ligger i korningen Strandgatan och Lübska gränd med sin vackra trapphusgavel mot Strandgatan. Byggnaden uppfördes under 1200-talet och användes då som packhus, kontor och bostad. Från slutet av…

  Läs mer