Intressanta byggnader i Visby

Byggnader intressanta av historiska eller av funktionella skäl finns beskrivna under denna meny. Indelningen är gjord utifrån årtal då byggnaden uppfördes. Många av byggnaderna har dock under åren byggts om i flera omgångar, men året för uppförande utgår från de äldsta bevarade delarna. En stor osäkerhet finns förstås för många av de medeltida byggnaderna.

Kapitlet för Byggnader är under arbete.

 • Gamla Residenset

  Gamla Residenset

  (B26). Gamla Residenset ligger vid Strandgatan mitt emot Clarion Hotell Wisby . Byggnaden uppfördes 1647-1649 som provisoriskt residens åt landshövding Åke Hansson Ulfsparre, som var öns förste svenske landshövding. Gotland…

  Läs mer
 • Burmeisterska huset

  Burmeisterska huset

  (B27). Burmeisterska huset ligger vid Donnersplan i hörnet av Strandgatan och Donnersgatan. Byggnaden uppfördes under åren 1652-1654 av köpmannen Hans Burmeister inflyttad från Lübeck omkring 1650. Huvudbyggnaden är knuttimrad med…

  Läs mer
 • Rådhuset nr 3

  Rådhuset nr 3

  (B28). Visby behövde ett nytt rådhus efter det att det gamla rådhuset vid Stora Torget revs i under slutet av 1600-talet. Det dröjde många år innan staden hade råd att…

  Läs mer
 • Residenset

  Residenset

  (B29). Residenset, även länsresidenset, kallas den långa byggnad som ligger vid början av Strandgatan med adress Strandgatan 1. Byggnaden inrymmer bostad och representationslokaler för landshövdingen på Gotland. Delar av huset…

  Läs mer
 • Gotlands konstmuseum

  Gotlands konstmuseum

  (B30). Gotlands Konstmuseum ligger vid S:t Hansgatan 21. Byggnaden är dock från början en skola. Den uppfördes under åren 1847-1848 som Visbys första folkskola, kallad S:t Hansskolan. Skolan byggdes i…

  Läs mer
 • Sankt Hansskolan/Läroverket

  Sankt Hansskolan/Läroverket

  (B31). S:t Hansskolan ligger vid S:t Hansgatan centralt i den gamla staden. Byggnaden uppfördes redan från början som en skolbyggnad. Byggnaden ritades av Fredrik Wilhelm Scholander 1854 och år 1859…

  Läs mer
 • Sjumastaren

  Sjumastaren

  Fängelset i Visby togs i bruk 1859 och byggdes intill Visby hamn med adressen Skeppsbron 1. Det kom att kallas Sjumastaren. Det ersatte det lilla fängelset som fanns i Kajsartornet.…

  Läs mer
 • Visby Högskola/Maltfabriken

  Visby Högskola/Maltfabriken

  Högskolan på Gotland etablerades år 1998 med säte i Visby hamn i dem gamla maltfabriken, Gotlands Maltfabrik, adress Cremérgatan 3. Högskolan var då en självständig statlig högskola med omkring 2400…

  Läs mer