Friedrich Mehler

Julius Friedrich Mehler, föddes den 27 september 1896 i Frankfurt am Main. Han dog den 5 november 1981 i Visby. Friedrich Mehler kom som 25-åring till Visby 1921 genom en slump. Här skulle han stanna endast en sommar, men han blev kvar här resten av sitt liv. Han kom att bli en drivande kraft inom musiklivet på Gotland och blev världskänd genom sin skapelse Ruinspelen. För alla elever på Läroverket och Flickskolan i Visby blev han under sina många år som musiklärare mycket omtyckt.

Sommarjobb
Joseph Lundahl i Visby var en erkänd läkare för psykiskt sjuka. Hans stora intresse vid sidan om sitt yrke var musik och han var också en duktig pianist. Joseph Lundahl vände sig till musikhögskolan i Berlin med förfrågan om det fanns någon elev som var intresserad att komma till Visby några sommarmånader för att lära honom musikteori och kontrapunkt. Så småningom gick erbjudandet till Friedrich Mehler, som accepterade och kom till Visby i juni 1921, då 25 år gammal.

Musikaliskt underbarn
Friedrich föddes Frankfurt am Main. Han var son till Julius Mehler och operasångerskan Erna Borner. Friedrich farmors far var den kände hovkapellmästaren Ignaz Lachner, en av Schuberts vänner. Det visade sig snart att Friedrich ärvt de musikaliska anlagen som fanns på både mors och fars sida. Han var bara några år när modern satte honom vid pianot och påbörjade undervisningen. Redan från 6-årsåldern började han komponera musik. Han kom tidigt till Hannover, 1905-1914. där han studerade musik vid musikkonservatoriet och fortsatte sina studier vid ”Hochschule für Musik” i Berlin samt studier för professorerna Naumann, Markees, Seiffarth och Pfitzner.

Prisbelönt kompositör
Redan innan Friedrich kom till Visby hade han haft stora musikaliska framgångar i Tyskland både som musiker och tonsättare. Han framträdde även med stor framgång som solist på piano och violin i hemlandet och Tjeckoslovakien. För sina första musikstycken, en violinkonsert och en violoncellsonat, tilldelades han Beerpriset, Tysklands förnämsta musikpris. Friedrich var då 24 år och året efter, samma dag som ha reste till Gotland, framfördes hans första symfoni vid en konsert.

Mehler blir gotlänning
Friedrich Mehlers såg sannolikt sin resa till Visby som ett intressant äventyr och ett spännande uppdrag under en sommar. Därefter var avsikten säkert att åka tillbaka till Tyskland och fortsätta sina musikaliska framgångar. Hans mål var att bli operakapellmästare i Tyskland. Men han stannade kvar i Visby. Orsaken var att Musikaliska sällskapet lockade honom med ett erbjudande att få framföra Haydns Skapelsen, något som han tacksamt accepterade. När detta och ett par andra uppdrag var fullgjorda, hade Mehler blivit så engagerad i öns kulturella liv att han beslöt att stanna i Visby. För Gotlands musikliv var det ett mycket bra beslut som Friedrich då tog.

Friedrich Mehler 60 år.
Fiskarstugan i Själsö omkring 1920 innan den upprustades som bostad för Friedrich Mehler

Gäst hos Carolina Benedicks
Friedrich fick tidigt bra kontakt med Carolina Benedicks Bruce vid Själsö. Genom Carolinas försorg kom han att bo i Fiskarstugan vid Själsö. Fiskarstugan ligger granne med Själsö bageri. Carolina lät renovera och möblera Fiskarstugan, så att Friedrich kunde bo där och komponera. I Själsö fick Friedrich många vänner i kretsen kring Carolina och där träffade han också sin blivande fru Hildegard Ginzel. Hildegard kom från Liberec (på tyska Reichenberg) i nuvarande Tjeckien. De gifte sig 1923 och medan de ännu bodde kvar i Själsö föddes deras första barn, sonen Wolfgang år 1926, blivande konstnär. Friedrich sågs ofta cyklande från Själsö till Visby, en jobbig sträcka på ca 7 kilometer om det blåste motvind vid Galgberget. Ett alternativ på den tiden var om han kunde få åka med Carolina till staden med hästskjuts. Läs mer om Friedrich på Brucebo.

Friedrich Mehler i full fart från Brucebo till staden en dag under 1920-talet. Tecknare Thor Engström.

Friedrich tar över taktpinnen
Friedrich Mehler kom snabbt in i musiklivet på Gotland när han 1921 kom till ön. Han enastående förmåga som dirigent medförde att han anlitade som ledare för bland annat Musikaliska sällskapet, Gotlands sångarförbund, Visby allmänna sångförening, manskören NS (Nio sångare) och Hansakören. Han grundade själv Visby konsertförening 1930 och utbildade många av violinisterna. Föreningen gjorde många bejublade föreställningar under hans taktpinne. Föreningen bytte senare namn till Gotland konsertförening.

Stor rikt varierad samling kompositioner
Trots sina många uppdrag som körledare och musiklärare hann Friedrich Mehler komponera en stor och rikt varierad samling kompositioner. Nämnas kan två symfonier (1921 och 1927), två violinkonserter (1919 och 1945), flera pianoverk, orkesterverk, kammarmusik, körverk, en kantat och sånger. Mehler har också komponerat musiken till det historiska krönikespelet Valdemarståget (1945). Han har även bearbetat gotländsk folkmusik för vokala och instrumentala arrangemang, operetter och wienermusik. Hans stil är romantisk och melodiös med kontrapunktiska inslag och målande harmonik. Hans sånger har en tydlig förankring i den tyska liedtraditionen.

Folkmusiken låg honom varmt om hjärtat och han bidrog aktivt vid genomförandet av många spelmansstämmor. Under en stor del av 1900-talet var Mehler den dominerande gestalten i gotländskt musikliv. Friedrich alster finns utgivna på både engelska, tyska amerikanska och svenska förlag. Han musik spelas då och då både i de nordiska länderna, kontinenten och i Amerika. Stockholm konsertförening framförde hans andra symfoni och en violinkonsert, där han själv dirigerade.

Tranhusgatan 47. Bostad för Friedrich Mehler med familj 1936 -1981. Foto 1996 från Visinvent.

Visbybo
Friedrich Mehler flyttade från Själsö omkring 1930. Det berättades att Friedrich då köpte Carolinas hönshus, flyttade det närmare Visby och lät bygga om det som bostad åt sin familj. Troligen var det en skröna. Familjen bodde sannolikt på Södra Kyrkogatan 26 (nuvarande Södra Kyrkogana 20) under åren 1930 -1936. År 1936 köpte makarna Mehler ett stort fint 1800-tals hus vid norra delen av Tranhusgatan, adress Tranhusgatan 47. Trädgården bakom huset sköttes om av en familj som visade trädgårdsintresse utöver det vanliga. Huset kom senare att kallas det Mehlerska huset. Förmodligen bodde makarna kvar där till sin död. Sonen Wolfgang tog sedan över huset.

Omtyckt musiklärare
Många av Visbys barn och ungdomar kom att lära känna Friedrich Mehler. Han var under åren 1946-1964 musiklärare vid kommunala Flickskolan i Visby och vid Visby Högre Allmänna Läroverk 1951-1960, dessutom undervisade han i sång vid folkskolan och drev en egen musikskola. Vi elever vid Läroverket upplevde honom som en ”snäll farbror” och entusiastisk lärare. De flesta av oss var nog inte så intresserade av musik och uppfattade inte hans stora musikaliska begåvning. Ett besök i domkyrkan som Friedrich ordnade kom att ändra mångas uppfattning om hans musikalitet. Friedrich avsikt med besöket var att berätta om den fina kyrkoorgeln i kyrkan. Han ville först inte själv spela något stycke, men efter lite tjat undrade han vad vi ville höra. Någon förslog ”Fädernas kyrka i Sveriges land”. Och som han spelade denna vackra psalm på den mäktiga orgeln, rakt upp och ner utan vidare. Vi fick den uppfattningen att vi kunde ha valt vilken psalm som helst så hade han kunnat spela den utan minsta problem.

Friedrich Mehler komponerade musiken till Ruinspelen.
Josef Lundahl skrev texten till Ruinspelen.
Ruinspelen uppfördes 754 gånger i S:t Nicolai kyrkoruin.

Ruinspelen
En sommardag 1923 promenerade Friedrich och hans maka Hildegard förbi S:t Nicolai kyrkoruin i Visby. Här vid ruinen lär idén ha tänds för Friedrich att i denna stora ruin skulle det passa att uppföra ett musikaliskt verk. Han diskuterade sina ideér med Joseph Lundahl som blev mycket intresserad och de började träffas för att utforma verket. De skrev tillsammans så småningom ett utkast till det tänkta musikverket för S:t Nicolai ruin. När Mehler senare ville jobba vidare med utkastet hade Lundahl för tillfället inte tid. Mehler bestämde sig för att komma igång och han lär ha komponerat musiken på 10 dagar. Kanske skedde det i Fiskarstugan. Musikskådespelet, som närmast är en opera, kallades Petrus de Dacia, men kom snart att kallas Ruinspelen. Skådespelet handlade om gotlänningen Petrus de Dacia, som blev prior för S:t Nicolai och Cristina av Stommeln, deras levnadsöden och deras kärlekslängtan. År 1929 ägde uruppförandet rum i just S:t Nicolai ruin. Ruinspelen och blev en stor framgång för Mehler och Lundahl. Det kom att uppföras varje sommar med undantag för 1931 och krigsåren 1940-1945 fram till 1980 under ledning av Friedrich. Han omarbetade verket vid flera tillfällen. Friedrich fick stort stöd av sin maka Hildegard och senare av barnen Wolfgang, dottern Irmgard och sonsonen Tomas med att driva projektet Ruinspelen. År 1981 dog Friedrich och barnen fick ta över. De drev spelen ytterligare ett antal år fram tom 1990. Då hade Ruinspelen uppförts 754 gånger i S:t Nicolai kyrkoruin. Spelet vann världsrykte och på sommaren kom kryssningsfartyg till Visby med det direkta och enda syftet att passagerarna skulle bevista ruinspelen. När spelet pågick stängdes biltrafiken av genom Norderport och närliggande gator till ruinen för att inte störa. Åtskilliga filminspelningar har gjorts och visats i olika länder bl.a. i Carnegie Hall i London. Inspelningar har framförts i norsk och finsk radio och i kortvågsradio i många delar av världen. Läs mer om Ruinspelen under S:t Nicolai kyrkoruin.

Ruinspelen Petrus de Dacia i S:t Nicolai kyrkoruin.

Utmärkelser och hedersuppdrag
För sina stora insatser inom musikkulturen har Friedrich Mehler erhållit en rad utmärkelser. Han är hedersdirigent i Gotlands sångarförbund, riddare av Vasaorden, hedersledamot i Lojsta slotts hembygdsförening och i Gotlands nation. Han har vidare tilldelats Gotlands sångarförbunds förtjänstmedalj i guld, Svenska sångarförbundets förtjänsttecken samt Svenska orkesterföreningars riksförbunds förtjänsttecken i guld. År 1965 tilldelades han Gotlands kommuns kulturpris och 1975 den kungliga medaljen Illis quorum i 5:e storleken. Friedrich har också fått motta åtskilliga hedersuppdrag, bl.a. att göra en komposition till Gotlands nations invigningsfest av det nya nationshuset 1960.

Friedrich Mehler dog den 5 november 1981 i Visby, 85 år gammal. Han ligger begravd på Norra kyrkogården i Visby.