Adelsgatan 2

—-Nuvarande (2022)—-
Visby inredningsbyrå,
—-Tidigare företag———-
Ateljé Malena,
Ateljé Anita,
Resebyrå.
.

Adelsgatan 2, Visby inredningsbyrå.
Adelsgatan 2, Visby inredningsbyrå.

Byggnaden Adelsgatan 2 ligger i kvarteret Atterdag 6 och uppfördes omkring 1894 som tillbyggnad till huset Adelsgatan 2B-2C. Tillbyggnaden uppfördes i en våning med lokaler för affärsverksamhet. 

Köpmansgården hotad 

Kvarteret Atterdag 6 är en stor tomt som omfattar större delen av ett gårdsrum med omkringliggande 9 byggnader. Gården var en av de största och mest betydande handelsgårdarna (även kallad köpmansgård) i Visby sedan 1600-talet. Runt gården finns ett flertal äldre byggnader bevarade, varav en är ett av de märkligaste medeltida husen i staden, ”Huset med målningar”. Köpmansgården i Atterdag 6 med sina byggnader är en av de sista kvarvarande handelsgårdarna i Visby och har givetvis ett mycket stort kulturhistoriskt värde. T.ex. bedrev här släkten Johan Dahlman bryggeriverksamhet under senare hälften av 1700-talet och in på 1800-talet. Gårdsrummet med sina byggnader måste bevaras och underhållas, så att staden kan visa upp en verklig köpmansgård från 1600-talet nu och i framtiden.

Entreprenör Peter Nilsson köpte via sitt bolag Visby LGH AB fastigheten Atterdag 6 i januari 2015 för 16 miljoner. Med hjälp av Visby Ark har ett utvecklingsförslag utarbetats för kvarteret. I förslaget skall köpmansgården öppnas upp mot Södertorg genom att tillbyggnaden (då Ateljé Malena, B2 nedan), kiosken Gottgluggen (B3 nedan) och Garagebyggnaden (B8 nedan) rivas och Bulhuset (tidigare Ringmuren Hemslöjd, B4) flyttas. Nya byggnader skall ersätta de tre byggnaderna mot Södertorg och en förbindelse mellan byggnaderna skall öppnas upp till Södertorg.

Förslaget låter bra och intressant om det inte varit i Visbys gamla innerstad, Världsarvsstad sedan 1995. Visbys småskaliga innerstadsmiljöer borde rimligen bevaras och underhållas och inte rivas, detta för att Visby skall förbli en Världsarvsstad.

Underligt nog beviljade Byggnadsnämnden i Region Gotland under maj 2019 rivningslov för en del av Visbys kulturarv. De berörda byggnaderna ansågs inte ha ”omistligt värde”.  Att byggnaderna också var en del av köpmansgården tycks inte ha beaktats vid beslutet. Länsstyrelsen överprövade rivningslovet och ansåg att ”rivning av byggnader är ett oåterkalleligt ingrepp i den riksintresseutpekade stadsbebyggelsen” och stoppade rivningen genom beslut senare under året. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen och under våren 2021 kom besked från regeringen att man går på länsstyrelsen linje med stöd från Riksantikvarieämbetet. Tillbyggnaden (B2), Gottgluggen (B3) och Garagebyggnad (B8) får således inte rivas. Vad som kommer att ske med Bulhuset (B4) är däremot osäkert. Läs mer om köpmansgården nedan och vad som hänt med Gottgluggen.

Adelsgatan 2, Visby Inredningsbyrå.

Gatuplan 

I gatuplanet finns Visby inredningsbyrå.

Adelsgatan 2, Visby inredningsbyrå. Kontor och näringsliv.

Visby inredningsbyrå 
”Vi på Visby inredningsbyrå anser att den bästa inredningen är den som är anpassad efter de unika förutsättningarna och behoven som finns i varje projekt. Vi har därför inga färdiga paketlösningar utan genom ett nära samarbete och en nära kontakt med våra kunder skapar vi tillsammans den bästa inredningen just för er”.

”Projektets storlek ha ingen betydelse. Du är lika välkommen till oss oavsett om du kommer från ett stort eller driver en mindre verksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer.”

Adelsgatan 2, Visby inredningsbyrå. Skola och utbildning.
Adelsgatan 2, Visby inredningsbyrå. Hotell och restaurang.
Adelsgatan 2, Visby inredningsbyrå. Emelie Hamstedt.

Visby inredningsbyrå startade sin verksamhet 2020 i lokalerna vid Södertorg med adress Adelsgatan 2. Företaget drivs av Monica Bergström (vice VD), Emilie Hamstedt (VD) och Per Lindby. Företaget hjälper sina kunder att hitta en bra inredning efter kundens behov.

Hemsida.https://visbyinredningsbyra.se/

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/driftansvarigAnmärkning
Ateljé Malena2012 – 2020Malena BrecevicTill Adelsgatan 2B-2C
Ateljé Anita1992 – 2012Anita BrostömTill Väskinde Lilla Klintegårde
Resebyrå – 1992
Adelsgatan 2. Ateljé malena. Foto från Eniro.

Ateljé Malena 
Malena Brecevic, är utbildad som stylist och sömmerska och kommer från Hogrän. Hon startade sin verksamhet med namnet Ateljé Malena 1996. Verksamheten omfattade sömnad, möbeltapetsering, försäljning av tyger och mycket mer. Under juli 2012 förvandlades Ateljé Anita, som hade sin verksamhet vid Adelsgatan 2, till Ateljé Malena, som alltså tog över verksamheten efter Ateljé Anita. Verksamheten utvecklades positivt för Malena och hon flyttade sin affär år 2020 en liten bit norrut till en större lokal i byggnaden Adelsgatan 2B-2C. Byggnaden ligger alldeles intill Adelsgatan 2. År 2017 blev Malena Brecevic utsedd till årets hantverkare av Företagarna Gotland.

Adelsgatan 2. Ateljé Anita. Foto från Eniro.

Ateljé Anita 
Anita Broström grundade sannolikt sitt företag, Ateljé Anita, år 1992. Företaget arbetade sålde tyger och kläder och arbetade med sömnad och mycket mer. Verksamheten startade troligen i affärslokalen vid Adelsgatan 2. Där fanns verksamheten kvar till sommaren 2012, då Ateljé Malena tog över lokalen. Anita Broström fortsatte sin verksamhet i sitt hem vid Lilla Klintgårde, Väskinde.

Husen och gården

Adelsgatan 2G. Bodlängan B9 öppen som bar på sommaren till vänster och Retaurangbyggnaden B5. Wisby Hof Bar & Kök.
Situationsplan kv Atterdag 6, Adelsgatan 2 och Södertorg 23. Husnummer angivna med lila färg.
Adelsgatan 2B-2C. Huvudbyggnad B1.
Adelsgatan 2, Visby Inredningsbyrå, Tillbyggnad B2.

Nedan beskrivs kv Atterdag 6, som omfattar ett stort gårdsrum, tidigare en köpmansgård, med nio byggnader som ligger runt gården. Gården var en av de största och mest betydande handelsgårdarna i staden sedan 1600-talet. Byggnaderna runt gården har adresserna Adelsgatan 2 (2A-2G) och Södertorg 23 (23-23B). Byggnaden Adelsgatan 25 ligger också vid gården, men den tillhör fastigheten Atterdag 3. För Adelsgatan 2B-2C finns mer att läsa under menyn GATOR>Adelsgatan 2B-2C.

B1 Huvudbyggnad  
Huvudbyggnaden på fastigheten är det stora huset med två våningar och inredd vind som ligger utmed Adelsgatan, uppfört omkring 1820 som bostadshus och affärshus med adresserna Adelsgatan 2B och 2C mot Adelsgatan och 2A(?) mot gården.  Sannolikt hade huset en officiell funktion vid 1800-talets mitt, då det likt andra officiella byggnader är särskilt markerat på en karta över Visby från 1856. Byggnaden uppfördes troligen på platsen för ett av de trähus som som fanns på den norra tomten. Huset byggdes med en stomme av kalksten, en gulavfärgad, spritputsad fasad och med ett tegeltäckt, valmat mansardtak, vilket ger byggnaden en viss rokokokaraktär. Entrén på baksidan var tidigare entré till en speceriaffär, Löfveberg & Petersson. In mot gården, i öster, har huset en tillbyggnad uppförd med stommar av trä i två våningar som sträcker sig utmed två tredjedelar av huvudkroppens längd. Fasaden är reveterad och taket är ett plåttäckt pulpettak. Läs mer om Adelsgatan 2B-2C.

Gårdssidan för Adelsgatan 2, Tillbyggnad B2. Här syns takterrassen om uppfördes 1962. Foto 1996 från Visinvent.

B2 Tillbyggnad  
Byggnaden B2 Adelsgatan 2 är ursprungligen en tillbyggnad i en våning till huvudbyggnaden Adelsgatan 2B-2C. Tillbyggnadens äldsta del uppfördes år 1894 med trästomme söder om huvudbyggnaden. I tillbyggnaden inrymdes en butikslokal med ett tillhörande kontor. År 1932 gjordes ytterligare en tillbyggnad åt söder, nu med stomme av tegel, för två butiker med tillhörande kontor. Tio år senare tillkom en butik och verkstad mot gården i öster, också i stomme av tegel. År 1962 byggdes en takterrass till en av bostäderna i huvudbyggnaden och den södra dörren mot gatan murades igen. Byggnaden har entréer mot både gatan och gården. År 1976 gjordes ombyggnader så att butikerna slogs samman till en butik med förråd och personalutrymmen i norra delen. Vilka företag som har haft sin verksamhet här innan resebyrån är tills vidare okänt.

Byggnaderna från vänster, B2 Tillbyggnad, B3 Kiosken och B4 Bulhuset. Foto Jonas Neuman, Sveriges Radio.

B3 Kiosken Gottgluggen 
Mot Södertorg med adressen Södertorg 23B ligger en liten byggnad som har används som kiosk och kallas Gottgluggen. Byggnadens äldsta del är uppförd 1931. Kiosken har delvis gemensamma väggar med omgivande byggnader B2 och B4. Kiosken har också adressen Adelsgatan 2D mot gården. Gottgluggen var länge rivningshotad, men ägaren fick nej till rivningen efter att ärendet vandrat ända upp till regeringen.

Adelsgatan 2, Gottgluggen som blivit en bar inriktad mot korv och öl..
Krögare Reinhard Keinprecht driver baren Gottgluggen.

När rivningshotet var borta och företaget som drivit kiosken flyttat sin verksamhet till Östertull, såg Reinhard Keinprecht en möjlighet att hitta en ny lösning till Gottgluggen. Reinhard Keinprecht, som är ägare till restaurangen Wisby Hof på andra sidan köpmansgården och Bryggeriet Mat & Malt, fick idén att öppna en bar i Gottgluggen. Efter att kiosken renoverats öppnades baren under maj 2021. Här serveras korv, både lammkorv, fläskkorv och vegansk korv i samarbete med Korvfabriken i Roma. Brödet kommer från Norrgatt. Och öl serveras förstås. Reinhard har funderingar på att baren skall heta Korvgluggen, men det är väl att sänka en del på statusen för baren. Både korv och öl är ju gott, så att det inarbetade namnet Gottgluggen skall givetvis bibehållas, möjligen Nya Gottgluggen för att antyda en förändring i verksamheten. En fin upplevelse kan det bli att inta ett Gott glas vin en solig sommarkväll på Nya Gottgluggen.

B4 Bulhuset  
Till kvarteret Atterdag 6 hör också den byggnad som ligger mot Södertorg med adressen Södertorg 23. Byggnaden uppfördes som en enkelstuga omkring 1870 (enligt Visinvent). Förmodligen är byggnaden äldre. Den är troligen uppförd under senare delen av 1700-talet, eftersom den är byggd som ett bulhus och att det var under nämnda tidpunkt som många byggnader uppfördes vid Adelsgatan. Huset uppfördes som en reveterad skiftesverksstomme (bulhus) i en våning med vind och ett sadeltak med tegel. Den ursprungliga funktionen är oklar men byggnaden var under en tid droskstation, men byggdes om till butik 1947. Handelsbanken hade ett tag kontor i byggnaden, innan den åter blev affärslokal för Ringmuren Hemslöjd. Byggnad B4 har adressen 2E mot gården. Bulhuset är rivningshotat.

Adelsgatan 2G, Restauranghuset B5. Restaurang Effes. Foto 1996 från Visinvent.
Adelsgatan 2G, Restauranghuset B5, Wisby Hof Bar & Kök.

B5 Restauranghuset  
Byggnaden B5 med adressen Adelsgatan 2G ligger vid östra delen av gården mot Ringmuren och uppfördes troligen 1798 som ladugård med lada för tröskverk samt med vinden som sädesmagasin. Huset uppfördes med en stomme av sten med ett halvt mansardtak som ansluter mot ringmuren. År 1924 byggdes djurstallarna om till magasin, varför tre partier med sammanlagt nio spiltor under tak på stolpar byggdes till åt gården i väster. De sex takkuporna har sannolikt tillkommit senare än den ursprungliga byggnaden, men fanns 1924. Spiltorna revs 1947 då en verkstad med kontor inrättades i den sydvästra delen. En tillbyggnad mot söder gjordes 1954. År 1964 öppnades Atterdags livsmedelsaffär av Gösta Löfveberg i den tidigare verkstaden. Livsmedelsaffären var en fortsättning på Löfveberg & Pettersson. Verksamheten pågick till 1972 då Effes livsmedel och diverse affär tog över. Efter 20 år, 1992, las verksamheten om och livsmedels och diverse affären blev Effes restaurang som drevs fram till 2010. År 2012, tog krögaren Reinhard Keinprecht hand om restaurangen, som fick ett nytt namn, Wisby Hof Bar & Kök med österrikisk inriktning, där man kan äta bl.a. Wienerschnitzel och dricka öl från Österrike, såsom Stiegel och Gösser. På vindsvåningen finns Klub Himalaya. Marktorn nr 48 i ringmuren ingår som en del av byggnaden.

Reinhard Keinprecht kommer från Österrike och är uppväxt i en hotell- och krögarfamilj i klassiska skidorten Schladming i Alperna. Reinhard äger förutom Wisby Hof även Bryggeriet Mat & Malt, som ligger på gamla A7-området, Artillerigatan 9. Han är sedan lång tid gotlänning och bor i Träkumla.

B6 Huset med målningar  
Byggnaden B6 med adressen Adelsgatan 2F är det gamla ”Huset med målningar” byggt omkring 1255 innan ringmuren var byggd och kom att byggas in i muren när den lite senare uppfördes där. Byggnaden har också adressen Södra Murgatan 2. Läs mer om Huset med målningar under Ringmuren.

Byggnad B7, utomhuslänga mot Valdemarsmuren. Foto 1996 från Visinvent.
Byggnad B8, garagebyggnad. Foto 1996 från Visinvent.
Byggnad B9, bodlänga, bar. Foto 1996 från Visinvent.

B7 Utomhuslänga  
Söder om B6 finns en utomhuslänga från 1880, ursprungligen uppförd som vagns- och vedbod med förråd och avträden, byggd i två sektioner. Sektionerna är uppförda med stommar av resvirke och papptäckta pulpettak. Den norra delen är i två våningar. Byggnaden är numera enbart förråd.

B8 Garagebyggnad  
I anslutning till utomhuslängan finns en garagebyggnad med två portar uppförd 1928. Huset är byggt av tegel med plåttäckt pulpettak.

B9 Bodlänga  
Vid infarten till gården mot Södra Murgatan finns en bodlänga uppförd 1995.  Byggnaden uppfördes på platsen av en äldre stallänga som revs på 1980-talet. Bodlängans stomme är av trästolpar och huset är täckt av ett sadeltak. Byggnaden används som förråd och där finns också en bar öppen på sommaren.

Gården  
Byggnaderna på fastigheten ligger runt ett stort gårdsrum. Gården var en av de största och mest betydande handelsgårdarna (även kallad köpmansgård) i Visby sedan 1600-talet. Med flertalet äldre byggnader bevarade runt gården, varav en av de märkligaste medeltida husen i staden, är köpmansgården i Atterdag 6 en av de sista kvarvarande handelsgårdarna i Visby. Gårdsrummet med alla byggnader har givetvis ett mycket stort kulturhistoriskt värde men hälften av byggnaderna har hotats av rivning.

Kvarteret Atterdag 6

Kvarteret Atterdag
Kvarteret Atterdag har en avlång trekantsform och är placerat i den sydöstra delen av Visby innerstad. Det gränsar i väster mot Södertorg och mot en kort del av Adelsgatans första del, i nordväst till Södra Murgatan. Mot sydöst är kvarteret avgränsat av ringmuren. Det sträcker sig längs Östermur från Kajsarporten i nordost till Söderport i sydväst. I kvarteret finns en av stadens äldsta byggnader, Huset med målningar. Vid 1300-talets slut började det förekomma en del trähus i området, där samhällets mindre bemedlade bodde. Kvarteret Atterdag finns inritat som bebyggt på en karta från 1646, men har på grund av sin närhet till muren och den sedan länge viktiga infartsporten Söderport, antagligen haft en del bebyggelse redan före detta. I slutet av 1600-talet sträckte sig kvarteret fram till nuvarande kvarteret Tjärkoket i nordost. 1661 togs Kajsarporten upp och omkring hundra år senare delades de båda kvarteren åt. Sedan dess har kvarteret bevarat sin utbredning. Från 1600-talet och fram till 1800-talet beboddes fastigheterna främsta av hantverkare och handelsmän. Från 1800-talets senare del till idag har handeln varit den dominerande näringen i kvarteret. Kvarteret Atterdag består av tre fastigheter. Kv. Atterdag 5 i norr, kv Atterdag 6 i mellersta delen och kv Atterdag 3 i söder. Under 1800-talets mitt inrymdes Gotlands Lantmäterikontor i huvudbyggnaden på kvarterets nordligaste fastighet, Atterdag 5. I kvarterets mellersta del finns nuvarande Atterdag 6, vilken åtminstone sedan 1600-talet varit en av de största och mest betydande handelsgårdarna i staden. Detta faktum präglar ännu fastighetens bebyggelsestruktur. Atterdag 3 omfattar byggnaden Södertorg 25. Omedelbart innanför Söderport finns en stadsägd tomt 1:48, som tidigare hört till kvarteret. Fram till 1947 rymde stadsägan det södra tullhuset, byggt på 1750-talet samt ett mindre uthus. Tullhuset var av sten i två våningar och användes efter lanttullens upphörande till arrestlokal för artilleriets officerare och senare som bostadshus. Från byggnaden och fram till muren i söder fanns ett träplank med port. När gångportar skulle göras vid Söderport, 1947, revs tullhuset, som invändigt bland annat hade bevarade väggmålningar och kakelugnar, samt uthuset. Idag är en del av ytan stensatt trottoar, vilken skiljs från gräsytan med ett träplank. När järnvägen etablerades, under 1870-talet, fick handeln runt Södertorg och Adelsgatan ett uppsving eftersom de resande kom in i staden från stationen som fanns strax utanför porten. Detta präglar än idag byggnaderna längs handelsstråket från Södertorg och längs Adelsgatan.

Fastigheten Atterdag 6 
Fastigheten Atterdag 6 (tidigare Atterdag 2) var bebyggd redan vid 1200-talets mitt med ett stenhus, som alltså fanns där före muren tillkomst. Huset kallas nu ”Huset med målningar” och införlivade som en del av ringmuren med tre av sina murar. Nuvarande Atterdag 6 motsvarar tidigare Klinteroten III: 97 (norra delen) och Klinteroten III:96 (södra delen).

Enligt Schilders karta från 1696-97 bestod Atterdag 6 då av två tomter med tre nummer som i stort sätt motsvarar dagens Atterdag 6. Den norra tomten var uppdelad i två nummer, nr 381 och 382, båda med gårdsrum och tillhörande kålgård. Nummer 381 låg i östra delen mot muren och var bebyggt med ett hus av trä, lada samt ett stall. Ägaren Jochum Kråmer fick utnyttja det marktorn (Marktorn 48) i ringmuren som låg vid fastighetsgränsen. Tomt nummer 382 var bebyggt med ett trähus, som beboddes av Abdreas Habro. Han ägde inte huset utan betalade hyra till Kråmer. Den södra tomten med nr 5 var bebyggd med ett trähus, stall och lada med tillhörande gårdsrum. Vid den här tidpunkten ingick också stadsvaktens hus, den gamla ”Courtegården”, nuvarande stadsäga 1:48.

De två tomterna kom efter regleringarna vid 1700-talets mitt att tillhöra Klinterotens tredje kvarter med nr 96 för den norra tomten och 95 för den södra. Tomtnumren justerades 1781 så att norra tomten fick nr 97 och den södra blev 96. Enligt husklassifikationen från 1785 var den norra tomten, 97, bebyggd med åtta byggnader. Där fanns det två trähus, ett brygghus, ett malthus, en lada, ett fårhus, ett stall och ett kostall. Tomten ägdes av bryggare Johan Dahlman under slutet av 1700-talet och senare under början av 1800-talet av bryggare Jöns Dahlman och därefter av handlare Jöns Petter Gahne. Gahne köper också in den södra tomten, nr 96, som nästan är helt obebyggd. Där fanns endast ett stall av sten. I och med att en ägare innehar de båda tomterna slås de samman till en fastighet.

Efter en del mindre justeringar av gränserna fick fastigheten beteckningen Atterdag 2 vid indelningen under 1930-talet, som senare ändras till nuvarande Atterdag 6. Kring det stora gårdsrummet ligger 9 byggnader. Gårdsrummet var från 1600-talet en av de viktigaste handelsgårdarna i staden.