Adelsgatan 1B

—–Nuvarande företag (2019)—–
Bad Wolf BBQ

Adelsgatan 1B.
Adelsgatan 1B.

Gatuplan 
Bad Wolf BBQ

”Bad Wolf BBQ är ett nyöppnat kötthak med autentisk amerikansk-mexikansk feeling. Fläsket är rökt på plats, grillsåsen hemrörd, baren välförsedd med hantverksöl och väggarna dekorerade med amerikanska miljöer. Menyn innehåller bland annat spare ribs, burritos, quesadillas och coleslaw”.

Tidigare företagTidsperiod….ÄgareÖvrigt
Restaurang Elit
Om igen1996-Second hand butik
Tant Grön1982-1996Flyttat till Östercentrum
Bati Hälsolivs1970-tal -1982
Sylve Mays radio
Anne Löfbergs modeAnne Löfberg
Gotlands Sparbank?
Visby Järn- o Maskinaffär1920-taletÅman
Adelsgatan 1B. Second hand butiken Om igen.

Kvarteret Borgen 28 , Adelsgatan 1B

Byggnad 1, affär 
Byggnad  nr 1, ligger i kvarteret Borgen 28, Adelsgatan 1B. Byggnaden, som ligger längs Adelsgatan, är huvudbyggnad på tomten och uppfördes troligtvis under mitten av 1700-talet. Den uppfördes sannolikt som en skiftesverkskonstruktion i en våning och är sammanbyggd med byggnad 3, som är ett bakbygge till huvudbyggnaden. Byggnaden, som tidigare var en lada, har sannolikt då ingått som en del i en större handelsgård och 1892 inreddes ladan delvis som butik. År 1924 utökades butiksutrymmet i bottenvåningen med ännu en utbyggnad mot väster, samt den mot byggnad 3 liggande byggnad 4. 1964 skedde den senaste dokumenterade förändringen med ombyggnad av affärslokalerna med större skyltfönster ut mot Adelsgatan som följd.

Byggnad 2, hotell 
Denna envåningsbyggnad ersatte en tidigare stallbyggnad på platsen och är en länga med fem enrumslägenheter för hotellverksamhet uppförd 1987.

Byggnad 3, affär 
Byggnaden är ett reveterat skiftesverkshus uppskattningsvis från 1700-talets slut eller 1800-talets början. Den utgör ett bakbygge i form av en vinkelbyggnad i östvästlig riktning från huvudbyggnadens nordvästra fasad.

Byggnad 4, förråd 
I omedelbar anslutning till södra sidan av byggnad 3 finns byggnad 4 som är en tillbyggnad av en förrådsdel från 1924.