Adelsgatan 1B

—-Nuvarande företag (2020)—-
Bad Wolf BBQ
—-Tidigare företag———-
Lajka Bistro & Deli,
Restaurang Istanbul,
Restaurang Elit,
Enzo Bar & Steakhouse,
Gourmetboden,
Om igen (second hand),
Tant Grön,
Sylve Mays Radio,
Anne Löfbergs mode,
Visby Järn- o Maskinaffär,
Svensson & Co Järnhandel.

Adelsgatan 1B, Wolf BBQ
Adelsgatan 1B, Wolf BBQ

Byggnaden Adelsgatan 1B ligger i kvarteren Borgen 28. Byggnaden utmed Adelsgatan uppfördes omkring 1750 som affärshus. Den rymmer en affärslokal.

Nuvarande företag

Restaurang Bad Wolf BBQ, Adelsgatan 1B.

Gatuplan 
I gatuplanet finns Bad Wolf BBQ

Bad Wolf BBQ 
Bad Wolf BBQ är en restaurang med amerikanskt och mexikanskt mat. Restaurangen öppnade här på Adelsgatan under mars 2016. Namnet på restaurangen anknyter till Big Bad Wolf, sagan där vargen sprider skräck bland de små grisarna. I Restaurangens logga ser man en gris. Marknadsföringen sker huvudsakligen på engelska.

Logotype för Bad Wolf BBQ

Bringing the best of the American and Mexican Border for TRUE Tex-Mex to Gotland. Home-smoked meats, home-made BBQ sauce and all the fixins! Baby Back Ribs, Spare Ribs, Nachos, Quesadillas and the Bandido Burrito! Home-made Tex-Mex sides: Ranch Style Beans, Coleslaw, Guacamole and home-made Chips & Salsa… It doesn’t get more REAL than this!”

Bad Wolf BBQ är en restaurang med autentisk amerikansk-mexikansk feeling. Fläsket är rökt på plats, grillsåsen hemrörd, baren välförsedd med hantverksöl och väggarna dekorerade med amerikanska miljöer. Menyn innehåller bland annat spare ribs, burritos, quesadillas och coleslaw.

Restaurangen drivs av Erik och Vanessa Svensson. Erik flyttade som 22-åring till USA och jobbade där under många år och träffade då Vanessa. Så småningom hamnade de i Gothem och startade där en restaurang, Gothems Cantina Y Casitas och sedan 2016 driver de även restaurangen på Adelsgatan 1B.

Erik och Vanessa Svensson driver restaurangen Bad Wolf BBQ på Adelsgatan 1B.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Lajka Bistro & Deli2015 Katharina Andersson, Stefan Andersson
Restaurang Istanbul2012 – 2015
Restaurang Elit2007 – 2012
Enzo Bar & Steakhouse2002 – 2007
Gourmetboden1998 -2002
Om igen1996 – 1998Second hand butik
Tant Grön1987 – 1996Gunilla GrimlundFlytt till Östercentrum
Sylve Mays Radio1964 – 1987Sylve May, Thomas MayFrån Adelsgatan 4,
Filial Wallérs plats 6
Anne Löfbergs modeAnne Löfberg
Visby Järn. och Maskinaffär1919 – 1950J. A. Åman
Svensson & Co Järnhandel1900 – 1919Theodor Svensson

Restaurang Lajka Bistro & Deli, Adelsgatan 1B. Foto omkring 2015.

Lajka Bistro & Deli 
Restaurang Lajka Bistro & Deli:s verksamhet på Adelsgatan blev inte långvarig. När en av ägarna Katharina Andersson insåg att restaurangen hade dålig lönsamhet betalde hon inte längre ut lönerna till de anställda, som inte fått någon lön under flera månader och hon försvann från restaurangen och Gotland. Den andre ägaren, Stefan Andersson, satte då företaget i konkurs under september 2015.

Restaurang Elit Adelsgatan 1B. Foto omkring 2012. Bild från Google streetview.
Adelsgatan 1B. Second hand butiken Om igen. Foto 1996. Bild från Visinvent.

Om igen 
Om igen är en second hand butik som öppnade sin verksamhet 1996 efter det att Tant Grön flyttat till lokaler i Östercentrum.

Tant Grön 
Bati Hälsolivs startade 1972 som en hälsobutik med kosttillskott, naturläkemedel m.m. på Hästgatan. Det verkar rimligt att tro att grundaren hette Bati. Bati Hälsolivs flyttade sin verksamhet, sannolikt under slutet av 1970-talet, till dåvarande Adelsgatan 34, den fastighet som numera har adressen Adelsgatan 34B. År 1982 tog Gunilla Grimlund över verksamheten och bytte då namnet till Tant Grön. Några år senare flyttades verksamheten till Adelsgatan 1B.

Efter flytten startade Gunilla också en populär vegetarisk restaurang, som låg längre in i affären. Restaurangen serverade bl.a. bönröror, alger och hembakat, som Gunilla själv lagade och bakade. Restaurangen var verksam flera år under 1980-talet. Under år 1996 anställde Gunilla en ny medarbetare, Lotta Friberg, som hann arbeta några månader i affären innan den flyttades till Gallerian Östercentrum. Som många andra butiker på Adelsgatan ville man ha ett mer centralt läge, som Östercentrum blivit, och med nära till en bilparkering. Lotta Friberg tog över ägandet av Tant Grön år 2006. Lotta fick senare möjlighet att expandera verksamheten när lokaler intill Tant Gröns läge blev lediga och butiken kunde byggas större med ökat utbud av varor. Tant Grön kom att bli Visbys största hälsokostbutik. Lotta arbetade 23 år på Tant Grön, varav de senaste 13 år som ägare, när hon 2019 sålde verksamheten till Life-kedjan. Life har många hälsokostaffärer och är marknadsledande i Norden inom hälsoprodukter. Namnet på butiken ändrades till Life i samband med ägarbytet.

Lotta Friberg, ägare till Tant Grön 2006-2019.

Sylve May Radioaffär 
Sylve May (Sylve Arnold William May född 1914-09-29 Visby, död 1981-10-20 Eskelhem) startade sin radioaffär vid Adelsgatan 4 omkring 1940. Sylve öppnade en filial vid Södra Kyrkogatan 2 under 1950-talet som flyttades runt hörnet till Wallérs plats 6 omkring år 1963. Huvudaffären vid Adelsgatan 4 flyttades till Adelsgatan 1B omkring 1964. Efter Sylves död 1981 drevs verksamheten vidare, troligen av sonen Thomas May, fram till 1987 då verksamheten upphörde.

Visby Järn- och Maskinaffär 
Visby Järn- och Maskinaffär ägde under åren 1919 – 1932 fastigheten Borgen 27 och Borgen 28 som då ännu var en stor gemensam fastighet. Det är okänt hur länge affären fanns kvar efter det att fastigheten såldes 1932.

Situationsplan kv Borgen 28, Adelsgatan 1B.
Adelsgatan 1B, bakbygge (B2) till vänster och tillbygget (B3) till höger. Foto 1996 från nordväst. Bild från Visinvent.

Husen och gården

Kv Ringaren 28 är en liten fastighet som omfattar huvudbyggnaden mot Adelsgatan, ett bakbygge till huvudbyggnaden, en tillbyggnad som förråd och en hotellänga på gården.

B1, huvudbyggnad 
Huvudbyggnaden som ligger utmed Adelsgatan är troligtvis uppförd under mitten av 1700-talet som en lada i en våning. Stomme är sannolikt av skiftesverkskonstruktion och huset är täckt av ett brant sadeltak täckt av tegel. Byggnaden ingick förmodligen i en större handelsgård och ytan ökades genom den omkring 1790 uppförda bakbyggnaden, vilken är både exteriört och interiört sammanbyggd med huvudbyggnaden. Ladan inreddes 1892 delvis som en butik. Affärsytan utökades 1924 i bottenvåningen genom tillbyggnaden av byggnad B3. År 1964 utfördes en större ombyggnad av affärslokalerna med bl.a. större skyltfönster ut mot Adelsgatan, troligen i samband med att Sylve May Radio startade sin verksamhet där.

B2, bakbyggnad 
Byggnaden är ett reveterat skiftesverkshus uppskattningsvis från slutet av 1700-talet. Den utgör ett bakbygge i form av en vinkelbyggnad i östvästlig riktning från huvudbyggnadens nordvästra fasad. Det är täckt av ett rött plåttäckt sadeltak. Byggnaden är helt integrerat med huvudbyggnaden och ingår som en del av en öppen butiksyta.

B3, tillbyggnad 
Byggnaden uppfördes 1924 som en låg förrådsbyggnad mot byggnad B2. Den har en stomme av trä och ett plåttäckt pulpettak. Huset byggdes om 1984.

Adelsgatan 1B, hotellängan (B4) som ligger mot västra tomtgränsen. Foto 1996. Bild från Visinvent.

B4, hotellänga 
Byggnaden uppfördes 1987 med en stomme av betongelement och ersatte då en stallbyggnad. Huset täcks av ett plåttäckt pulpettak och inrymmer 5 enrumslägenheter för hotellverksamhet.

Lägenheterna ägs av bostadsrättsförening BRF Borgen 28 bildad 2004.

Gården
Gården i Borgen 28 ingick i en stor gård tillsamman med Borgen 27, men delades i samband med avstyckning 1972. Gården är belagd med gatsten och nås från Adelsgatan.

Kvarteret Borgen 28

Kvarteret Borgen
Kvarteret Borgen är stadsdelens största kvarter och är i stort sett kvadratiskt. Det gränsar till Södertorg i söder, Bredgatan i väster, Berggränd i norr och Adelsgatan i öster. Troligtvis var kvarteret inte bebyggt under medeltiden utan marken nyttjades då som åker- och betesmark. Inga medeltida byggnadsrester har återfunnits. På 1646 års karta finns kvarteret inritat som ett något större område än nuvarande omfattning, dock endast som ett streckat område. På Schilders karta från 1696-1697 är kvarteret tydligt inritat med tre stora tomter i kvarterets södra del samt åtta mindre planlagda tomter längs den östra och västra sidan kring ett stort till synes obebyggt område i mitten. År 1722 förstördes stora delar av kvarteret och även intilliggande kvarter av en omfattande brand. I husklassifikationen från år 1785 markeras alla tomter som bebyggda utom en tomt. Enligt kartan från 1883 har flera av tomterna slagits samman till större tomter. Kvarteret omfattar idag 17 fastigheter som alla är bebyggda. Längs Adelsgatan och Södertorg dominerar byggnader från 1700-talet. I övrigt finns både 1800-tals byggnader och 1900-tals byggnader.

Fastigheten Borgen 28
Dagens fastighet Borgen 28 utgjorde en del av Klinteroten II:56 tillsammans med nuvarande Borgen 27. Södra hälften av de nuvarande angränsande fastigheterna Borgen 27 och Borgen 13 var vid slutet av 1600-talet en fastighet. Där fanns ett trähus med stall, lada, tillhörande kålgård och ett gårdsrum. Möjligen låg några av dessa byggnader inom den nuvarande fastigheten Borgen 28. Efter branden 1722 gjordes vissa regleringar i kvarteret. Enligt 1785 års husklassifikation var nuvarande Borgen 27 och Borgen 28 tillsammans en stor fastighet, en handelsgård som ägdes av bryggare Hemph och som var bebyggd med ett stenhus, ett brygghus av trä, en lada med fähus, ett hönshus av sten samt en smedja. Enligt Wahlgrens karta från 1883 var nuvarande Borgen 28 bebyggd med nuvarande huvudbyggnad mot Adelsgatan, som då var en lada och ett bakbygge i vinkel mot huvudbyggnaden. Den stora tomten delades 1972 i Borgen 28 och Borgen 27.