Adelsgatan 1B

—-Nuvarande företag (2020)—-
Bad Wolf BBQ
—-Tidigare företag———-
Lajka bistro och deli,
Restaurangen Elit,
Om igen (second hand),
Tant Grön,
Sylve Mays Radio,
Anne Löfbergs mode,
Gotlands sparbank,
Visby Järn- o Maskinaffär.

Adelsgatan 1B.
Adelsgatan 1B.

Gatuplan 
Bad Wolf BBQ

”Bad Wolf BBQ är ett nyöppnat kötthak med autentisk amerikansk-mexikansk feeling. Fläsket är rökt på plats, grillsåsen hemrörd, baren välförsedd med hantverksöl och väggarna dekorerade med amerikanska miljöer. Menyn innehåller bland annat spare ribs, burritos, quesadillas och coleslaw”.

Tidigare företagTidsperiod….ÄgareÖvrigt
Lajka bistro och deli2015-Katharina Andersson
Restaurang Elit
Om igen1996-Second hand butik
Tant Grönbörjan 1980-talet – 1996Gunilla GrimlundFlyttat till Östercentrum
Sylve Mays radio
Anne Löfbergs modeAnne Löfberg
Gotlands Sparbank?
Visby Järn- o Maskinaffär1920-taletÅman
Adelsgatan 1B. Second hand butiken Om igen.

Om igen 
Om igen är en second hand butik som öppnade sin verksamhet 1996 efter det att Tant Grön flyttat till lokaler i Östercentrum.

Tant Grön 
Bati Hälsolivs startade 1972 som en hälsobutik med kosttillskott, naturläkemedel m.m. på Hästgatan. Det verkar rimligt att tro att grundaren hette Bati. Bati Hälsolivs flyttade sin verksamhet, sannolikt under slutet av 1970-talet, till dåvarande Adelsgatan 34, den fastighet som numera har adressen Adelsgatan 34B. År 1982 tog Gunilla Grimlund över verksamheten och bytte då namnet till Tant Grön. Några år senare flyttades verksamheten till Adelsgatan 1B.

Efter flytten startade Gunilla också en populär vegetarisk restaurang, som låg längre in i affären. Restaurangen serverade bl.a. bönröror, alger och hembakat, som Gunilla själv lagade och bakade. Restaurangen var verksam flera år under 1980-talet. Under år 1996 anställde Gunilla en ny medarbetare, Lotta Friberg, som hann arbeta några månader i affären innan den flyttades till Gallerian Östercentrum. Som många andra butiker på Adelsgatan ville man ha ett mer centralt läge, som Östercentrum blivit, och med nära till en bilparkering. Lotta Friberg tog över ägandet av Tant Grön år 2006. Lotta fick senare möjlighet att expandera verksamheten när lokaler intill Tant Gröns läge blev lediga och butiken kunde byggas större med ökat utbud av varor. Tant Grön kom att bli Visbys största hälsokostbutik. Lotta arbetade 23 år på Tant Grön, varav de senaste 13 år som ägare, när hon 2019 sålde verksamheten till Life-kedjan. Life har många hälsokostaffärer och är marknadsledande i Norden inom hälsoprodukter. Namnet på butiken ändrades till Life i samband med ägarbytet.

Lotta Friberg, ägare till Tant Grön 2006-2019.

Kvarteret Borgen 28 , Adelsgatan 1B

Byggnad 1, affär 
Byggnad  nr 1, ligger i kvarteret Borgen 28, Adelsgatan 1B. Byggnaden, som ligger längs Adelsgatan, är huvudbyggnad på tomten och uppfördes troligtvis under mitten av 1700-talet. Den uppfördes sannolikt som en skiftesverkskonstruktion i en våning och är sammanbyggd med byggnad 3, som är ett bakbygge till huvudbyggnaden. Byggnaden, som tidigare var en lada, har sannolikt då ingått som en del i en större handelsgård och 1892 inreddes ladan delvis som butik. År 1924 utökades butiksutrymmet i bottenvåningen med ännu en utbyggnad mot väster, samt den mot byggnad 3 liggande byggnad 4. 1964 skedde den senaste dokumenterade förändringen med ombyggnad av affärslokalerna med större skyltfönster ut mot Adelsgatan som följd.

Byggnad 2, hotell 
Denna envåningsbyggnad ersatte en tidigare stallbyggnad på platsen och är en länga med fem enrumslägenheter för hotellverksamhet uppförd 1987.

Byggnad 3, affär 
Byggnaden är ett reveterat skiftesverkshus uppskattningsvis från 1700-talets slut eller 1800-talets början. Den utgör ett bakbygge i form av en vinkelbyggnad i östvästlig riktning från huvudbyggnadens nordvästra fasad.

Byggnad 4, förråd 
I omedelbar anslutning till södra sidan av byggnad 3 finns byggnad 4 som är en tillbyggnad av en förrådsdel från 1924.