Adelsgatan 20

—-Nuvarande företag (2020)—-
Soso
—-Tidigare företag———-
Silver Store (smycken),
DonDonna (väskor, skor),
Elise parfymeri,
Margit Nilsson fotvård,
Avenue Konfektyr,
Almqvist parfymeri,
Karin Winqvist parfymeri,
Butik Blandat,
F Johansson urmakare,
G Forsberg Urmakare,
Beijerlieb bagare.

Adelsgatan 20, foto 2020.
Adelsgatan 20, foto 2020.

Byggnaden Adelsgatan 20 ligger i kvarteret Kasken 4. Huset är uppfört på 1870-talet.

Nuvarande företag

Gatuplan 
SoSo.

Företaget har upphört med sin verksamhet på Adelsgatan 20.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Silver store (smycken)2010 – 2017
Don Donna (väskor, skor)2010 – 2017
Elise parfymeri
Margit Nilsson fotvårdMargit Nilsson
Avenue konfektyrÅke Andersson
Almqvist parfymeri1951 – 1956 ?Inga Almqvist
Karin Winqvist parfymeri1921 – 1951 ?Karin Winqvist
Butik blandat
F Johansson urmakare1911 – 1915Gustaf Johansson
G Forsberg urmakare1877 – 1911C. G. F. Forsberg
Bejerlib bagare 1845 – 1865A P BejerliebOsäkert
Adelsgatan 20. Butikerna Silver store och Don Donna. Bild från Eniro.
Adelsgatan 20, foto 1996.

Husen och gården

Huvudbyggnaden längs Adelsgatan är uppförd omkring 1732. Byggnaden i sydöst är ett gårdshus byggt som förråd och garage uppfört 1940. Numera är det inrett som gästrum och förråd.

Situationsplan Kasken 4, Adelsgatan 20
Adelsgatan 20. Gårdshus med förråd och gästrum. Bild från Visinvent 1996.

Kvarteret Kasken 4

På 1646 års karta är kvarteret markerat som åkermark och ingick i Biskopsåkern. Kvarteret planlades och infästes under 1700-talets andra hälft. Ursprungligen utgjordes kvarteret av sju fastigheter, vilka omdanades under 1800-talets mitt. Fastigheterna har sedan dess bevarat sin utbredning. Under 1700-1800-talet beboddes kvarteret främst av arbetare, hantverkare och sjömän.

Fastigheten Kasken 4 är belägen i den södra delen av kvarteret och gränsar till Adelsgatan i nordväst. Fastigheten har bevarat sin tomtgräns sedan den infästes under 1700-talets mitt. Vid 1785 års husklassifikation var tomten bebyggd med ett trähus med brädtak och benämndes Klinteroten III: 18. På 1883 års karta fanns den nuvarande huvudbyggnaden placerad med långsidan i liv med Adelsgatan. Huvudbyggnaden är sannolikt uppförd på 1870-talet. Sammanbyggd med denna fanns en uthusbyggnad vid den nordöstra fastighetsgränsen. Under 1800-talets andra hälft var fastighetens östra del obebyggd. I dag är huvudbyggnaden försedd med en tillbyggnad utmed den sydvästra tomtgränsen. Uthusbebyggelsen har förändrats vid flera tillfällen under 1900-talet och utgörs idag av en förrådsbyggnad, placerad i fastighetens sydöstra hörn, uppförd 1940, och ihopbyggd med huvudbyggnaden.