Adelsgatan 22

—-Nuvarande företag (2021)—-
Meat in Bread
—-Tidigare företag———-
Restaurang Celine,
Pizzeria Tres Amigos,
Nya Bosättningsmagasinet/Sture Nelsons,
C Hesselstens charkuteri,
Gustafssons fisk,
Adelsgrillen,
Porter- och ölförsäljning.

Adelsgatan 22, Meat in Bread.
Adelsgatan 22, Meat in Bread.

Byggnaden Adelsgatan 22 ligger i kvarteret Kasken 5. Huset är uppfört 1732.

Nuvarande företag

Gatuplan 

I gatuplanet finns Meat in Bread.

Restaurang Meat in Bread, Adelsgatan 22.
Meat in Bread
”Vi har många gånger skojat om att kebab & pizza är Sveriges
nya nationalrätter. Så länge vi kan minnas har vi ätit
kebab & pizza på ett och samma sätt …. fram tills idag.
På Meat in Bread vill vi ta snabbmaten till en helt ny nivå.
Det är inte bara brödet, köttet, såserna och grönsakerna 
som sticker ut. Det är helheten och kombinationen av alla dessa
råvaror som ger dig en helt ny smakupplevelse.”
Meat in Bread. start 2021.
Trion bakom Meat in Bread, Tom Nilsson, David Zeren och Barre Ibrahim. Foto Edvin Högdal.
Interiör från Meat in Bread.

Restaurangen Meat in Bread har under våren 2021 etablerat sig på Adelsgatan 22, där tidigare restaurang Celine låg. Trion bakom Meat in Bread är Tom Nilsson, David Zeren, och Barre Ibrahim. Krögaren David Zeren driver sedan tidigare kebabstället Holy Kebab i Jönköping och ny expanderar han verksamheten med en restaurang även i Visby. Det var Tom Nilsson som lockade David till Visby. Tom driver Pinchos-filialen vid Södertorg.

Inredd vindsvåning 
Bostad

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Restaurang Celine2010 – 2019Celine Hocaoğlu
Pizzeria Tres Amigosomkring 1996
Adelsgrillen
Gustafssons fisk1960 – 1977Arne Gustafsson
C Hesselstens charkuteri1924 – 1943Karolina Hesselsten
Visby Nya Bosättningsmagasinomkring 1918Sture Nelson
Porter- och ölförsäljningomkr 1880 – 1890

Restaurang Celine 
Restaurang Celine tacohuset stängde efter säsong 2019. Ägaren Celine Hocaoğlu öppnade en ny restaurang, Et Yok mitt emot på Adelsgatan 15.

Restaurang Celine, Adelsgatan 22.
Visby Nya Bosättningsmagasin, Adelsgatan 22. Annons i Gotlänningen december 1918.
Pizzeria Tres Amigos. Foto 1996 från Visinvent.

Husen och gården

Situationsplan kv. Kasken 5, Adelsgatan 22.
Adelsgatan 22. Gårdshuset ligger mot Kaskens gränd.

Huvudbyggnaden längs Adelsgatan är uppförd som en skiftesverksbyggnad omkring 1732. Byggnaden i sydväst är en tillbyggnad till huvudbyggnaden sannolikt uppförd under senare hälften av 1800-talet. Från samma tid är troligen även gårdshuset mot Kaskens gränd, som senare byggts om till bostäder.

Kvarteret Kasken 5

Kvarteret Kasken 
Kvarteret Kasken gränsar till Adelsgatan i nordväst, S:t Michaelgränd i nordost, Kaskens gränd i sydost och Berggränd i sydväst. Ännu under 1600-talet fanns här inte någon bebyggelse. Enligt en karta från 1646 var kvarteret markerat som åkermark och tillhörde Biskopsåkern. Under andra hälften av 1700-talet planlades området, vilket medförde att kvarteret så småningom delades in i sju fastigheter. Under 1700-talet och 1800-talet beboddes kvarteret huvudsakligen av arbetare, hantverkare och sjömän. Under mitten av 1800-talet ändrades fastighetsindelningen och kvarteret fick sin nuvarande indelning i fem fastigheter, Kasken 1-5. Det äldsta bevarade huset i kvarteret är ett skiftesverkshus från 1732 i kv Kasken 5, Adelsgatan 22. De övriga fastigheterna har huvudbyggnader mot Adelsgatan uppförda under 1800-talet senare hälft. I de flesta byggnader utmed Adelsgatan finns affärslokaler eller restauranger i bottenvåningarna.

Fastigheten Kasken 5
Fastigheten Kasken 5 är belägen i den mellersta delen av kvarteret och gränsar till Adelsgatan i nordväst. Fastigheten har bevarat sin tomtgräns sedan den infästes någon gång under 1700-talets mitt. Vid 1785 års husklassifikation fanns ett trähus med brädtak på tomten. Under 1800-talets andra hälft var fastigheten fullbyggd, som en följd av att huvudbyggnaden byggts till mot gården. Enligt 1912 års karta fanns huvudbyggnaden, från omkring 1732, markerad med långsidan i liv med Adelsgatan. Norr om byggnaden fanns en port som ledde in till gården. Längs den sydvästra fastighetsgränsen löpte en tillbyggnad. Ihopbyggd med tillbyggnaden fanns ett gårdshus markerat längs hela den sydöstra tomtgränsen. Denna bebyggelsestruktur överenstämmer i stort sett med den nuvarande. Gårdsrummet är väl avskärmat genom den omgivande bebyggelsen.