Adelsgatan 27

—-Nuvarande företag (2023)—-
Butik Adelsgatan 27 – by Mårs,
2-day Impex
—-Tidigare företag———-
Skinndepån,
Äppelblomman,
Paradise Fashion,
Carl Haases frisérsalong,
N. L. Goldensohn, diversehandel.

Adelsgatan 27. by Mårs, Skinndepån
Adelsgatan 27. by Mårs, Skinndepån

Byggnaden Adelsgatan 27 ligger i kvarteret Ringaren 3. De äldsta delarna i bostads- lager och affärshuset mot Adelsgatan är från 1700-talets mitt. Affärsdelen rymmer två butikslägen.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Butik Adelsgatan 27 – by Mårs och 2-day Impex
.

Butik Adelsgatan 27 -by Mårs. Foto 2023.

Butik Adelsgatan 27 – by Mårs
Butik Adelsgatan 27 – by MÅRS startades år 2002 av Karin Mårs Grönlund i Rute, först under namnet KMG Skrädderi & Design. Starten skedde i liten skala, som omfattade försäljning av kristaller och medeltidskläder på marknader och tornerspel. Sedan utökades verksamheten när Karin började sy lin- och ullkläder och flera av dess modeller finns fortfarande kvar i sortimentet. Omkring år 2007 etablerades verksamheten på Adelsgatan 27.

Adelsgatan 27, by Mårs. Kort Poncho Ligonqvist.
Adelsgatan 27, by Mårs.Lin/Viscose jacka.
Adelsgatan 27, by Mårs.Visby rosen Mössa och Poncho.

Sydda för att hålla

Plaggen är sydda med svensk kvalitetsull så att du får ett plagg som tål att hänga med långt framöver i de mest intensiva stunderna många gånger om. Plaggen handsys därför på Gotland med noga precision för att få sömmar med en fantastisk livslängd som noga kontrollerats så att varje plagg håller en så hög standard som är möjlig.

Jag producerar och säljer mina alster i ateljen/ butiken på Adelsgatan 27, Visby. Numera har vi en ull- och linkollektion. Klänningar, jackor, västar, kjolar mm. Sedan några år tillbaka samarbetar jag med ett företag från Allingsås som stickar mina tyger i mönster från Gotland. Jag syr ponchos, sjalar mm av dessa tyger som är i 100% mjuk ull. Butiken på Adelsgatan har öppet året rund. 

Karin Mårs i sin butik på Adelsgatan 27.

Karin bytte namn på butiken 2015 till By MÅRS i samband att bolaget ändrade bolagsform till AB. Numera kallas affären för Butik Adelsgatan 27 – by Mårs.

Hemsida för Butik Adelsgatan 27 -by Mårs.

Adelsgatan 27, butiken 2-day Impex säljer souvenirer. Foto 2023.

2-day Impex 
2-day Impex säljer souvenirer. Butiken ingår i en kedja som även omfattar bl.a. butiken, Today Impex vid Södra Kyrkogatan 4C.

Vindsvåning 
Vindsvåningen är sannolikt inredd som kontor.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Skinndepån? – 2021
Äppelblomman ?omkring 1996
Paradise Fashion1990-talet
Carl Haases Frisörsalong1895-1980fru Sjöström, far och son Carl Haase
N L Goldensohn diversehandelomkr 1887
Adelsgatan 27, Skinndepån Äppelblomman.

Skinndepån Äppelblomman 
Skinndepån säljer förstås skinnkläder. En skylt med texten Äppelblomman fanns på fasaden när Skinndepån öppnade sin butik och då blev butikens namn Skinndepån Äppelblomman?  Kanske var det så? Oklart var ifrån namnet ”Äppelblomman” kommer. Skylten fanns på fasaden redan 1996. (Någon som vet mer om Äppelblomman ?  Skriv till iap@igad.se och berätta). Skinndepån stängdes omkring 2021.

Adelsgatan 27. Bild 1996 från Visinvent.

Ä

Äppelblomman 
Fanns det en butik som hette Äppelblomman på Adelsgatan 27? Det ser ut så på fotot från år 1996 enligt bilden ovan.

Paradise Fashion 
På fasaden till Adelsgatan 27 fanns det under 1990-talet en skylt med texten Paradise Fashion, så det måste ha funnits en butik här med det namnet.

Adelsgatan 27, Carl Haases Rak- och Frisérsalong. Annons 1940-talet i Gotlandsinfanteristen.

Carl Haases Frisérsalong 
I hörnet Adelsgatan 27 och Klockgränd låg Carl Haase rak- och frisörsalong, välkänd för de flesta visbybor under många år. Frisérsalongen öppnade år 1895 av fru Sjöström i byggnaden somdå  ägdes av porträttfotografen Klara Andersson. År 1920 köpte Carl Haase salongen, och sedan dess fram till 1980 har den drivits av två generationer Haase. Carl Haase kom från Tyskland, där han föddes 1886 i Stettin. I Tyskland utbildade han sig perukmakare och frisör. Han kom till Sverige 1909 och så småningom till Gotland och Visby där han etablerade sig som Carl Haases Rak- och Frisérsalong. Carl hade tagit med sig sin perukutrustning från Tyskland och han fick också uppdrag i Visby som perukmakare. När han dog endast 52 år gammal 1938 tog sonen Carl E Haase över verksamheten som han drev till fram till sin pensionering 1980.

N. L. Goldensohn, diversehandel 
N. L. Goldensohn bedrev troligen diversehandel både på Adelsgatan 25 och Adelsgatan 27. Han står som ägare till båda fastigheterna under slutet av 1800-talet, fram till omkring 1895 då Klara Andersson köpte fastigheterna.

Kv Ringaren3, Adelsgatan27 och Klockgränd 3.
Klockgränd 3, gårdshuset som gjorts friliggande, ingår i Holiday Bed & Breakfast.

Husen och gården

Kv Ringaren 3 är en liten fastighet som omfattar huvudbyggnaden mot Adelsgatan, tillbyggnaden mot Klockgränd och en gårdsbyggnad i söder mot tomtgränsen.

Huvudbyggnaden, Adelsgatan 27 
Den vinkelbyggda byggnaden, tillsammans huvudbyggnaden och tillbyggnaden mot Adelsgatan resp Klockgränd, har sitt ursprung från 1700-talets mitt. Byggnaden inrymmer bostad och affärs- och lagerutrymmen och är uppförd i en våning med inredningsbar vind samt källare under en del av byggnaden. Huvudbyggnaden mot Adelsgatan är uppförd i skiftesverkskonstruktion och har putsad fasad och tegeltäckt sadeltak. Den är äldre än tillbyggnaden mot Klockgränd, förmodligen omkring 1850 eller något senare. Huvudbyggnaden har en frontespis mot gatan som utfördes 1894 och tegeltäckt sadeltak. Troligen inreddes vinden samma år då även planlösningen ändrades och inredningsdetaljerna byttes ut. Byggnaden försågs omkring 1900 med en mindre farstubyggnad år nordväst. Mot Adelsgatan finns tre panelklädda dörrar mot samt fyra skyltfönster, de senare togs upp 1910. Ett fönster i gaveln mot Klockgränd byttes 1907 ut mot en dörr. År 1934 och 1939 togs ytterligare takkupor upp mot gården och 1956 genomfördes en ny invändig ombyggnad då även ett nytt skyltfönster togs upp i gaveln mot Klockgränd.

Tillbyggnaden, Klockgränd 3 
Tillbyggnaden mot Klockgränd tillkom 1878. Stomme, fasad och tak är utförd, som ovan nämnts, lika huvudbyggnaden. Mot Klockgränd har tillbyggnaden fyra plåtinklädda takkupor som tillkom 1894. Mot gränden finns en panelklädd entrédörr.

Byggnaden inreddes som fotoateljé sannolikt någon tid efter det att fotografen Klara Andersson köpte fastigheten 1894. År 1895 startade hon sin verksamhet i intilliggande fastighet med adress Adelsgatan 25, en fastighet hon då också ägde. Möjligen användes ateljén även av fotograf Birger Bruzelius när han etablerade sin verksamhet 1911 också på Adelsgatan 25, där han verkade fram till 1922. 

På senare tid har tillbyggnaden byggt om och inretts till bostadsrum för uthyrning under namnet Holiday Bed & Breakfast. Verksamheten drivs av Barbro Grön Säflund. I entréplanet finns två dubbelrum med delad dusch/toalett, hall samt kök kombinerat med matrum. På övervåningen finns ett dubbelrum, ett enkelrum, delad dusch/toalett samt ett allrum med balkong med fin utsikt över staden och Östersjön. Ytterligare rum som ingår i verksamheten finns i gårdshuset.

Gårdsbyggnaden 
Gårdsbyggnaden, som ligger mot den södra tomtränsen, uppfördes som ett enkelt uthus omkring 1960 som lager och förråd, och ersatte då sannolikt ett äldre uthus. Gårdsbyggnaden är i öster sammanbyggt med fastighetens huvudbyggnad i två våningar för att i sträckningen åt nordväst övergå till envåningshus. Stommen är av trä med stående träpanel i fasaden och plåttäkt pulpettak. Byggnaden har två entrédörrar. År 1980 gjordes en ombyggnad och tillbyggnad av byggnaden.

På senare tid har gårdsbyggnaden byggts om till uthyrningsrum och gjorts friliggande. Uthyrningsrummen som ingår i verksamheten för Holiday Bed & Breakfast. Entrévåningen inrymmer kombinerat kök/matrum samt delade dusch/toalett som komplement för övervåningens två uthyrningsrum vilka inryms under snedtak.

Klockgränd 3, sovrum i gårdshusets övervåning.
Klockgränd 3 – Adelgatan 27, innergården.

Gården 
Innergården nås via en port i fasaden vid Klockgränd in till en passage. Passagen skärmas av mot gränden av en dubbelport i trä. Via två trappsteg i passagen och en äldre trädörr nås den lilla gården. Sannolikt har gården delats av med ett plank i samband med ombyggnaden av gårdshuset, så att en del av gården ingår i verksamheten för uthyrning av rum.

Kvarteret Ringaren 3

Kvarteret Ringaren 
Trots att kvarteret är beläget intill Adelsgatan, en av de viktigaste infartslederna till den medeltida stadskärnan och hamnen, var det bland de sista kvarteren som planlades och bebyggdes på denna del av Klinten. Vid arkeologiska undersökningar har det påträffats rester efter medeltida trähusbebyggelse i kvarterets södra del. På kartan från 1696-97 utgörs det område som motsvarar kvarteret Ringaren huvudsakligen av åkermark kallad Luttermans åkrar. Den fåtaliga bebyggelsen utgjordes av mindre hus eller stugor och tillhörande kålgårdar. 1722 förstördes stora delar av kvarteret, liksom de intilliggande kvarteren Stopet och Borgen, av en brand. Detta påskyndade genomförandet av nya tomtregleringar. Kvarterets befolkning har genom århundradena bestått av sjömän, handelsmän och en del arbetare samt hantverkare och deras familjer.

Fastigheten Ringaren 3 
Fastigheten Ringaren 3 finns i kvarterets nordöstra del. Nuvarande Ringaren 3 motsvaras av tidigare Klinteroten II: 45 enligt den då gällande roteindelningen.  På 1760-talet utgjordes området fortfarande av åkermark. Fram till omkring 1860-83 ingick även tomten i söder, nuvarande Ringaren 4, i samma fastighet, som då var kvarterets största. Enligt husklassifikationen från 1785 var tomt nummer 45 bebyggd med ett högt värderat hus av sten och trä under tegeltak, en bodlänga innehållande brygg- och fähus under bräd- och tegeltak samt ett vagnhus av trä under brädtak. Samma bebyggelse fanns även uppräknad i en bouppteckning sexton år tidigare, 1769, efter skepparen Anders Hallenbergs avlidna hustru, Anna Cajsa. En tillbyggnad uppfördes 1878 till huvudbyggnaden utefter Klockgränd, där dess västra del utgjordes av en portgenomgång in till innergården. Enligt husklassifikationen från 1883 var fastigheten bebyggd med bostadshuset utefter Adelsgatan, tillbyggnaden längs Klockgränd och en uthuslänga i söder. En ny uthuslänga ersatte omkring 1960 den gamla uthuslängan. Den nya längan fick en tillbyggnad längs den nordvästra gränsen. Fastigheten speglar på ett typisk sätt den dynamiska miljön kring Adelsgatan där byggnaderna genom århundradena kompletterats, rivits och förändrats för att möta nya tiders stilinriktningar och verksamheter. Dessa förändringar tycks fortfarande pågå genom nya ombyggnader kring gården för att utnyttja det centrala läget för turistverksamhet.