Adelsgatan 28

—-Nuvarande företag (2022)—-
Golvforum, Gotland Choklad
—-Tidigare företag———-
Ansarve Farm,
Wisby skor,
Wisby Art & Craft Gallery,
af leader och Bertholdsson & Holm,
Toymans leksaker,
Sören Österholm antikt,
Gabrielssons syateljé (2:a våningen),
Anns damfrisering,
Julia Hultgren,
Fru Malmsten, tvätt och strykning,
Skomakeri C. Palm,
Skrädderi Mulda.

Adelsgatan 28, Gotlands Choklad.
Adelsgatan 28, Gotlands Choklad.

Byggnaden Adelsgatan 28 ligger i kvarteret S:t Michael 13. Det nuvarande bostadshuset, med affärslokaler i bottenvåningen, är placerat med långsidan mot Adelsgatan och uppfört år 1887. Huset inrymmer plats för två butiker. Det är ihopbyggt med ett bostadshus beläget med långsidan ut mot S:t Michaels gränd.

Nuvarande företag

Gatuplan

I gatuplanet finns Golvforum och Gotland Choklad.

Golvforum, Adelsgatan 28. Utställning, inspiration och information.

Golvforum 
Golvforum & Gotlands stenfabrik öppnade sin verksamhet vid Adelsgatan 28 under december 2022.  I butiken finns en utställning av kakel, klinker och sten och där kan kunderna få information och hjälp med att välja material för sina golv och även göra beställningar. Föreståndare för butiken är Fredrik Andersson.

”Mitt på Adelsgatan i vackra Visby hittar du oss, -”den lilla kakelbutiken med stora möjligheter”. Golvforum & Gotlands stenfabrik under samma tak! Med vår gemensamma historia och långa erfarenhet ser vi till att du får det stöd du behöver i dina val..  Vi hjälper dig att sätta ihop ditt projekt med rätt materialval för våtrum, inne/utemiljöer, pool och alla andra ytor där kakel, klinker & sten är tillämpbart. Stora projekt med flerbostadshus, privata badrum eller stänkskyddet i köket, vi hanterar allt och lite till. Vi arbetar med både företag och privatkunder”. 

Golvforum drivs av Mac Lochlainn AB. Lager finns vid Lundbygatan 2. Gotlands stenfabrik har sin tillverkning i Burgsvik på Gotland.

Gotland Choklad fabrik, Adelsgatan 28.
Mörk choklad från Gotland Choklad fabrik.
Gotland Choklad
”Ekologiskt, Schysst, Småskaligt, Chokladhantverk,
BEAN-TO-BAR, BEAN-TO-BONBON

Gotland Chokladfabrik produces its chocolate directly from cocoa beans, sourced from extremely conscious cacao farmers and imported by sailboat. Here, there is no blend: each chocolate is made from a single variety of cacao to obtain chocolates with their own characteristics. Only high quality cacaos are selected.

Gotland Chokladfabrik har etablerat sig på Adelsgatan 28 under år 2021. Läs mer om Gotland Choklad fabrik på hemsidan (dock på engelska).

Övervåning och vindsvåning 
Bostäder

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Ansarve Farm2019 – 2020Jennifer Granlund
Wisby Art & Craft gallery2017 – 2019Aira Lee, K Siggelin, I WickströmTill Adelsgatan 44
Wisby skor
Bertholdsson & Holm???? – 2008
af leader1986 – 2011Jonas Kling, Jane Odell
Toymans leksaker???? – 2008?
Sören Österholm antikt1970-tal – 1980-talSören Österholm
Gabrielssons syateljé1956 –Våning 2. Från Adelsgatan 18
Anns damfrisering1956 –Inger UhrbomFrån Adelsgatan 18,
till Söderväg
Julia Hultgren1919 – 1956Julia HultgrenTill Adelsgatan 18
Fru Malmsten tvätt o strykningslutet 1800-taletosäkert
Skomakare1807 – 1812C. Palm
Skräddare1801 – 1807Andreas Mulda
Adelsgatan 28, Ansarve Farm.
Ansarve Farm, lammskinnskudde
Ansarve Farm, Jennifer Granlund.
Ansarve Farm, varma tofflor.

Ansarve Farm 
”Ansarve farm är en Gotländsk lammgård strax söder om Visby. Här bor det 150 lamm. Under sommaren är dom ute på naturbeten, bland annat på Furillen och Bungenäs.”

Vi syr, poducerar och designar på gården i Stenkumla. Våra produkter och ett stort utbud av vackra lammskinn säljer vi i vår butik på Adelsgatan 28 i Visby. Utvalda produkter och lammskinn säljs i Webbshoppen.”

Verksamheten upphörde 2020 på Adelsgatan. Företaget har en gårdsbutik i Stenkumla.

Grundarna till Wisby Art & Craft Gallery, Kerstin Siggelin, Aira Lee och Ingemo Wickström.
Hantverksprodukter från Wisby Art & Craft Gallery.

Wisby Art & Craft Gallery, Adelsgatan 28.

Wisby Art & Craft Gallery 
Kerstin Siggelin, Aira Lee och Ingemo Wickström startade hantverksbutiken Wisby Art & Craft Gallery 2017 på Adelsgatan 28. Samtliga sitter i styrelsen för Textil Gotland, som är en intresseförening som främjar den textila utvecklingen på Gotland. Aira Lee öppnade ny verksamhet, Aira Lee Design Gotland, på Adelsgatan 44, hösten 2019.

Bertholdsson & Holm 
Lena Bertholdsson startade butiken Bertholdsson & Holm år 1989 tillsammans med sin make Håkan Holm. Den låg då på S:ta Katarinagatan i Visby, alltså nära Stora Torget. Hon flyttade den så småningom till Adelsgatan 28. Bertholdsson & Holm Butik AB i Visby är en måltidstillbehörsbutik, där mycket av det som säljs kretsar kring måltiden. År 2008 flyttade Betholdsson & Holm till gallerian Hästgatan 10. Lena Bertholdsson, som grundat butiken och drivit den, dog under juli månad 2016. Barnen Edvin Holm, Axel Holm och Mylla af Geijerstam bestämde sig då för att driva verksamheten vidareför att butiken skulle leva kvar inom familjen. År 2019 bestämde man sig för att lägga ner verksamheten.  

Läderprodukter från af leader

af leader 
Det är det gifta paret Jonas Kling och Jane Odell som drivit verksamheten i af leader på Adelsgatan 28. Jonas jobbade med läderarbeten och Jane med textilarbeten med tryck. År 2011 lämnade de Adelsgatan och flyttade till Lilla Klintegårde i Väskinde och startade Gotlands lampfabrik. De hade då drivit företaget Af laeder i över 25 år. Men verksamheten i af leader fick följa med till Klintegårde och  drivs vidare tillsammans med lamptillverkningen.

Toymans leksaker 
Leksaksgrossisten Toyman Distribution i Hjärnarp klarade inte av konjunkturfallet 2008. Under april 2009 gick företaget i konkurs. Företaget importerade leksaker och fritidsartiklar från Kina och hade ett dotterbolag i Honkong. I Hjärnarp jobbade som mest 10 personer. Toymans leksaker i Visby var sannolikt beroende av Toymans i Hjärnarp och stängde troligtvis affären i Visby omkring 2008.

Adelsgatan 28. Foto år 1996.
Sören Österholm, auktionist. Annons 1984.

Sören Österholm antikt 
Sören Österholm jobbade som auktionist och med antika föremål, som han sålde i sin affär på Adelsgatan. Mest känd blev han för inköpet 1982 av färjan Djurgården 5, som Sören Österholm AB i Visby inköpte för 183 000 kronor. Färjan döptes om till ”Mazza” och byggdes om till ett restaurangfartyg med namnet ”Noaks Ark” med placering i Visby hamn. Färjan fanns kvar fram till 1993, då den såldes.

Signe Gabrielssons syateljé 
När det blev aktuellt med att riva det gamla affärshuset Adelsgatan 18 för att bygga nya Julia Hultgrenhuset på 1950-talet fanns Signe Gabrilessons syateljé som hyresgäst i byggnaden. Problemet löstes på ett praktiskt sätt genom att syateljén fick flytta till byggnaden vid Adelsgatan 28, som Julia Hultgren ägde. Där fick hon sin verksamhet på andra våningen. Som ett litet kuriosa kan nämnas att Signe Gabrielsson sydde en klänning åt museiassisten Karin Svahnström, som hon bar den 12.9 1968 då kung Gustaf VI Adolf förrättade invigningen av Gotlands Fornsal efter den stora ombyggnaden. Klänningen finns som föremålssamling på Gotlands Museum och har skänkts av ägaren.

Anns Damfrisering 
Anns Damfrisering flyttade på samma sätt som Gabrielsson syateljén från Adelsgatan 18 till Adelsgatan 28, Julia Hultgrens tidigare lokaler. Senare gick flytten till Söderväg 16B.

En bild, troligen från 1930-talet, visar Julia Hultgren på den gamla adressen Adelsgatan 28. I huset låg på senare år butiken Bertholdsson & Holm. Bland damerna i dörren syns Julia Hultgren själv. Bild från familjen Hultgrens samling.

Julia Hultgren 
Julia Hultgren flyttade hit sin verksamhet omkring 1919, efter det att maken dött. Julia Hultgren ägde fastigheten under åren 1937 till 1984. Verksamheten flyttades 1956 till det nybyggda Julia Hultgrens huset 1956.

Husen och gården

Situationsplan, kv S:t Michael 13, Adelsgatan 28.

Adelsgatan 28, gårdshus. Foto 1996.

Som syns på situationsplanen är gården liten. Huvudbyggnaden är placerad med långsidan mot Adelsgatan. Utefter gränden åt söder, längs S:t Michaels gränd, ligger ett bostadshus från 1850, sammanbyggt med huvudbyggnaden. Bostadshuset är i sin tur sammanbyggt med ett gårdshus vid den sydöstra tomtgränsen, som är ombyggt till bostadshus.

Kvarteret Sankt Michael 13

Kvarteret 
På 1646 års karta utgjorde kvarteret åkermark, men under 1600-talets slut var ett fåtal stugor uppförda längs infartsvägarna Adelsgatan och Tunnbindaregatan. I och med att Biskopsåkern söder om kvarteret bebyggdes 1732, tillkom S:t Michaels gränd som avgränsning åt söder. Vid mitten av 1700-talet reglerades kvarteret och fastigheternas gränser fastställdes. Sedan dess har både kvarterets form och gränsdragningen mellan tomterna i stort sett varit desamma. Vid planläggningen bebyggdes de relativt små tomterna med mindre skiftesverkshus, som vanligtvis var placerade med gaveln eller med långsidan i liv med gatan. Här bodde folk från de lägre samhällsskikten som sjömän, arbetare och änkor. Vid slutet av 1800-talet genomgick kvarteret kraftiga förändringar i samband med den affärsverksamhet som etablerades längs handelsstråket Adelsgatan. Den tidigare befolkningen ersattes till viss del av hantverkare, borgare och handelsmän. Den äldre småskaliga bebyggelsen revs och ersattes av byggnader med större volym. Även uthusbebyggelsen anpassades till den ökade affärsverksamheten och byggdes till eller ersattes.

Fastigheten 
På 1697 års karta var marken för de nuvarande fastigheterna S:t Michael 12 och 13 planlagd. Den ägdes av Jochum Cask och var bebyggd med ett stenhus med tillhörande kålgård och gårdsrum. Denna byggnad var belägen på marken för nuvarande S:t Michael 12. Fastigheten S:t Michael 13 har sannolikt haft samma utbredning sedan S:t Michaels gränd planlades 1732. Den förste ägaren till marken för den nuvarande fastigheten var Mikael Holmberg, som ägde tomten 1744. 1763 infästes tomten och troligen var det i samband med detta som den bebyggdes. Enligt 1785 års husklassifikation var den bebyggd med ett trähus med tegeltak och ett stall med brädtak. Under 1800-talets andra hälft var tomten helt och hållet kringbyggd, likt andra tomter längs det framväxande handelsstråket Adelsgatan. Under 1900-talet har byggnaderna inrymt skrädderi och Julia Hultgrens klädaffär.

Det nuvarande bostadshuset, med affärslokaler i bottenvåningen, är placerat med långsidan invid Adelsgatan. Det är ihopbyggt med ett bostadshus beläget med långsidan ut mot S:t Michaels gränd. Denna byggnad är i sin tur ihopbyggd med ett gårdshus vid den sydöstra tomtgränsen. När den nuvarande bebyggelsen uppfördes är oklart, men sannolikt härrör den från tiden kring 1800-talets andra hälft, samnnolikt 1887, men kan även innefatta äldre byggnadsdelar. Byggnaderna har i stort sett bibehållen exteriör och volym från 1880-talets slut. Fastighetens gårdsrum avskärmas genom byggnaderna och en hög putsad mur, vilken löper längs den nordöstra fastighetsgränsen. Gården är belagd med kalkstensflis och har planteringar i blomrabatter.