Adelsgatan 29

—-Nuvarande företag (2022)—-
Galleri Visby Art & design
—-Tidigare företag———-
Buzungar,
Wedins skor,
Sko City,
Lindströms skor,
G. L. Vesterberg skomakare,
Guldsmed J Palm.
Urmakare C P Palm.

Adelsgatan 29, Galleri Visby Art & Design. Foto 2022.
Adelsgatan 29, Galleri Visby Art & Design. Foto 2022.

Byggnaden Adelsgatan 29 ligger i kvarteret Stapeln 11. Byggnaden är uppförd 1951 som bostadshus med butik i bottenvåningen. Affärsdelen rymmer ett butiksläge. Precis som Adelsgatan 32 kan kallas Fotografernas hus kan Adelsgatan 29 kallas Skohuset. Här har det handlats skor under 130 år.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Galleri Visby Art & Design.

Galleri Visby Art & Design, Adelsgatan 29. Foto 2022.
Konstnärer som ställt ut sin konst under samlingsbegreppet Samtidskonst på Galleri Visby Art & Design.

Galleri Visby Art & Design
Göran och Margitha Björnberg starta sin verksamhet hemma i Ansarve Fröjel på Gotland 2008 under namnet Fröjel Retro. I Fröjel har företaget bedrivit försäljning av design och vintage. Fröjel Retro har också regelbundet deltagit i Antikmässan i Älvsjö men även i antikmässor i Helsingborg, Borås samt Brösarps moderna. Företaget säljer allt som har med ett hem att göra från porslin och konsthantverk till möbler, lampor, textilier och konst. Den 1 juni 2017 öppnade företaget butik på Adelsgatan 36, och försäljningen i Fröjel fortsatte som sommarbutik. Butiken på Adelsgatan 36 blev snart för liten och när man hittade en större lokal på Adelsgatan 29 var det dags att flytta lite snett över gatan till den nya butiken. Under januari 2019 öppnade Fröjel Retro sin verksamhet i den nya lokalen, nu under ett något ändrat namn Fröjel Retro & Art. År 2021 bytte företaget åter till ett nytt namn, Galleri Visby Art & Design. Inriktningen på verksamheten har också ändrats från försäljning av inredningsföremål till huvudsakligen utställningar och försäljning av konst.

Göran Björnberg, Galleri Visby Art & Design.

Vi är väldigt breda och har lite av allting, med tyngdpunkt på 50-och 60-talen. Möbler, lampor, porslin, glas, keramik,textil…Vi finns centralt placerade i Visby. Vi ställer ut nationell och internationellt erkänd samtida konst. Ibland samtidskonst, ibland samtida. Vi försöker att ha en variation i tekniker och bildspråk. Vi strävar också efter en könsmässigt jämn fördelning och intersektionellt perspektiv på våra utställare. Vi har 4-5 separatutställningar per år och dessemellan hänger vi samlingsutställningar med de konstnärer vi arbetar med. Vi deltar även i mässor.”

Fröjel Retro & Art, Adelsgatan 29. Foto 2021.
Fröjel Retro & Art, Adelsgatan 29.
Fröjel Retro & Art, Adelsgatan 29. Spisa Ribb.

Fröjel Retro & Art. Adelsgatan 29. Foto 2021.
Butiken Fröjel Retro & Art, Adelsgatan 29.

Vindsvåning 
Övervåning och vindsvåning är inredda som bostäder.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Buzungar2014 – 2017Från Adelsgatan 19
Wedins skor2005 – 2014
Sko City1979 – 2005
Lindströms skor1919 – 1979Oskar Lindström
G.L. Vesterberg skomakare1883 – 1919 Gustaf Ludvig Vesterberg
Guldsmed  J Palmomkring 1855 – 1965Johan Niclas PalmTill Södra Kyrkogatan 1
Urmakare C P Palm eventuelltomkring 1855 – 1965Carl Petter PalmÄven Södra Kyrkogatan 1

Buzungar 
Butiken Buzungar, som sålde kläder, leksaker och inredning för de yngsta, flyttade omkring 2014 från Adelsgatan 19 till Adelsgatan 29. På hösten 2017 var man tvungen att upphöra med verksamheten och kom att ersättas av Fröjel Retro.

Adelsgatan 9, Wedins skor som ingår i gruppen Eurosko. Bild från Google streetview. omkring 2011.

Wedins skor 
Wedins Skor & Accessorer etablerade sin verksamhet på Adelsgatan omkring år 2005. Företaget finns runt om i Sverige och grundades redan år 1900 av Jonas Petter Wedin i Nyland, Ångermanland. Wedins skor ingår i gruppen Eurosko som är Nordens största skokedja med affärer runt om i hela Norden.

Adelsgatan 9, Sko-City. Foto 1996. Bild från Visinvent.
Adelsgatan 29. Annons införd i Gotlands Allehand 1934. Bild från Gutar förr.
Adelsgatan 29. Annons införd i Gotlands Allehand 1938. Bild från Gutar förr.

Lindströms skor och SKO-CITY
Lindströms skor startade sannolikt sin verksamhet på Adelsgatan år 1919, ty detta år köpte grosshandlare Oskar Lindström och E J H Edlund fastigheten Adelsgatan 29.  År 1932 ombildades företaget till Aktiebolaget Lindströms skor och läder, som från detta år och fram till 1993 stod som ägare till fastigheten. Troligen bytte butiken namn till Sko-City omkring 1974. En ny belyst skylt sattes upp 1979 på fasaden med texten SKO-CITY. Adelsgatan nummer på västra sidan har ändrats på 1940-1950 talet genom att det tillkommit en adress och därvid förskjutit numreringen ett nummer, t.ex. Adelsgatan 27 har blivit Adelsgatan 29.

G. L. Vesterberg skomakare 
Skomakare Gustav Ludvig Vesterberg ägde fastigheten Adelsgatan 29 och bedrev sannolikt skomakeri här 1883 till 1919.

Bröderna C P Palm och J Palm
Kristoffer Palm f. 1776 i Othem flyttade så småningom till Visby. Han fick nio barn, sju söner och två döttrar. Äldsta barnet Carl Petter Palm (1810-1871) utbildade sig till urmakare och näst äldsta barnet, Johan Niclas Palm (1812-1894) utbildade sig till guldsmed. Carl Petter köpte omkring 1845 fastigheten Köpmannen 1, Södra Kyrkogatan 1 och öppnade urmakeri. Omkring 1855 köpte bröderna tillsammans fastigheten Stapeln 11, Adelsgatan 29. Troligen startade Jonas Niclas guldsmedsaffär där, möjligen att även Carl Petter öppnade en urmakeri filial samtidigt. År 1865 sålde de Stapel 11, Jonas Niclas flyttade sin guldsmedsaffär till Södra Kyrkogatan och köpte samtidigt in sig i fastigheten Köpmannen 1. De bedrev därefter båda sina verksamheter vid Södra Kyrkogatan till 1871 då Carl Petter dog. Jonas Niclas fortsätter driva sin guldsmedsaffär till 1936 då han dör. Se även Södra Kyrkogatan 1.

Situationsplan kv Stapeln 11, Adelsgatan 29 och Klockgränd 5.
Gårdsbyggnaden Adelsgatan 29. Foto 1996. Bild från Visinvent.

Husen och gården

Kv Stapeln 11 omfattar huvudbyggnaden som ligger utmed Klockgränd och en gårdsbyggnad som ligger utmed tomtgränsen i norr.

Huvudbyggnad, Klockgränd 5 och Adelsgatan 29 
Huvudbyggnaden, som ligger utmed Klockgränd och med en gavel mot Adelsgatan, är uppförd 1951 som ett bostadshus med butik i bottenvåningen. Byggnaden är uppförd med en stomme av lättbetong i två våningar och inredd vindsvåning med takkupor. Övervåning och vindsvåning är inredda som bostäder. Delen ut mot Adelsgatan är bredare än övriga delen av byggnaden. Fasaden ut mot Klockgränd är uppdelad i tre skilda delar med tre olika nyanser på putsen. Även taken består av tre olika delar i form av sadeltak med varierande taklutningar. Utformningen är gjord för att bättre passa in med övrig omgivande bebyggelse. Taken är täckta av tegel. Längs gränden är samtliga fönster och dörrar i byggnadens bottenvåning igensatta. Övervåningen har en gjuten balkong in mot gården.

Gårdsbyggnad 
Gårdsbyggnaden uppfördes sannolikt samtidigt som huvudbyggnaden 1951 som vedbod och magasin. Den är byggd i en våning med ett plåttäckt sadeltak. Under slutet av 1990-talet användes byggnaden som förråd.

Gården 
Fastigheten gård är avskärmad mot gatorna genom huvudbyggnaden. I västra den av byggnaden finns ett portlider med en svartmålad grind. Innergården är belagd gräsmatta och betongplattor.

Kvarteret Stapeln 11

Kvarteret Stapeln
Kvarteret Stapeln är ett rektangulärt format kvarter. Under 1600-talets mitt utgjorde marken för kvarteret åkermark. Ännu kring sekelskiftet 1700 var marken obebyggd med undantag för tre tomter utmed Vårdklockegatan, där det fanns stugor med tillhörande kålgårdar. Under hela 1700-talet tillhörde kvarteret stadskaplanen. Omkring 1700-talets mitt började mindre trähusbebyggelse växa fram. Här bodde främst hantverkare, sjömän och arbetare. Vid slutet av 1800-talet förändrades kvarteret kraftigt i samband med den affärsverksamhet som etablerades längs Adelsgatan. Den småskaliga trähusbebyggelsen revs och ersattes byggnader med större volym. Kvarterets nuvarande tomtindelning, med nio fastigheter, är i stort sett densamma som under 1700-talets andra hälft, med undantag av Stapeln 11 som ursprungligen utgjorde två tomter.

Fastigheten Stapeln 11
Fastigheten Stapeln 11 är belägen i det sydöstra hörnet av kvarteret Den nuvarande fastigheten utgjordes under 1700-talet av två tomter, Klinteroten II:29 och Klinteroten II:44. Tomt nummer 29 utgjorde den västra delen av nuvarande fastigheten och tomt nummer 44 var belägen i hörnet Adelsgatan/Klockgränd. Enligt 1785 års husklassifikation var tomt 29 bebyggd med ett trähus med tegel- och brädtak, ett trähus med tegeltak samt ett stall med brädtak. På tomt nummer 44 fanns ett trähus med tegeltak och ett stall med brädtak. På kartan från 1883 var tomterna fortfarande separerade. Den västra tomten var bebyggd med ett hus med långsidan ut mot Klockgränd och ett bakbygge in mot gården. Längs den nordöstra fastighetsgränsen fanns en uthuslänga. Den sydöstra tomten var bebyggd med en vinkelbyggnad i hörnet Adelsgatan/Klockgränd. År 1951 revs den äldre bebyggelsen. I samband med detta slogs de två tomterna samman och kom att bilda Stapeln 11. Sedan 1930-talet har det bedrivits sko- och läderhandel på fastigheten, en verksamhet som präglar fastighetens huvudbyggnad.