Adelsgatan 3

—-Nuvarande företag (2022)—
Mirells
—-Tidigare företag———-
Kustnära
Fotohuset,
Selvrenius konditori,
O Thomsson skomakare,
N G Andersson läderhandlare.

Adelsgatan 3, Mirells. Foto 2022.
Adelsgatan 3, Mirells. Foto 2022.

Byggnaden Adelsgatan 3 ligger i kvarteret Borgen 11. Huset är uppfört 1913 i Jugenstil. Affärsdelen i huset Adelsgatan 3 rymmer ett butiksläge.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Mirells.

Mirells, Adelsgatan 3.

Mirells 
Café Mirells startade sin verksamhet i Slite med flyttade 2018 till lokaler vid Östercentrum Visby. Under mars 2022 gick flytten till Adelsgatan 3, till lokaler där Kustnära tidigare funnits. I samband med flytten ändrades namnet Café Mirells till enbart Mirells. Orsaken till förändringen är att man efter flytten utökat verksamheten som utöver café och lunch även omfattar frukost. Möjlighet finns nu i de nya lokalerna att laga maten på plats. Mirells drivs av ägarna Max Wessman och Maya Arfvidsson. Lokalen rymmer 50 platser inomhus och under den varma årstiden finns det ytterligare 24 platser på utomhusserveringen.

Mirells serverar vegansk mat till frukost och lunch.
Mirells drivs av Max Wessman och Maya Arfvidsson.
Mirells är också ett café med gott om bakverk till kaffet.

”Mirell ligger i Visby och har som mål att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. De har ett brett utbud av allt från mackor och sallader till efterrätter, och allt är veganskt! Cafe Mirell erbjuder Vegansk, Vegetarisk, Ekologisk mat.”

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Kustnära2010 – 2022Ingela Adman Nisser , Lars NisserFrån Södra Kyrkogatan 8
Fotohuset1976 – 2008
Selvrenius1964 – 1976Nanny Svensson
Selvrenius 1952 – 1964Ivar Olofsson
Selvrenius 1912 – 1952Ernst Selvrenius, Pedersén
O Thomsson skomakareomkr 1885
N.G. Andersson läderhandlareomkr 1875
Kustnära Interiör, Adelsgatan 3.

Kustnära Interiör 
Kustnära Interiör säljer möbler, inredning, mat, bubbel och kaffe. Företaget åtar sig också att hjälpa till med inredning av företagskontor och privat hem. Kustnära etablerades omkring 2008 på Södra Kyrkogatan 8 och flyttade till Adelsgatan 3 några år senare. Företaget har drivits av Ingela Adman Nisser och Lars Nisser. Under början av mars 2022 stängde Kustnära sin verksamhet på Adelsgatan 3.

Interiörbild från Kustnära, Adelsgatan 3.
Inredning från Kustnära, Adelsgatan 3.

På Kustnära säljer vi allt som gör livet hemma vackrare & bekvämare. Butiken har öppet året runt. I vår butik finns din nya favoritsoffa, matsalsmöbeln för skönare middagar eller belysningen som kan förändra ett helt rum. Vi säljer både kläder och inredning från Lexington och Day Birger et Mikkelsen”.

Adelsgatan 3. Fotohuset.

Fotohuset
Fotohuset fanns här på Adelsgatan 3 under 1990-talet, troligen under tidsperioden 1976 -2008. Förutom butik fanns också ateljé och fotolab.

Adelsgatan 3. Huset är byggt 1913 i Jugendstil. Foto omkring 1980, Gunnel Olsson, Gamla Wisbyminnen.
Selvrenius konditori läggs ner. Tidningsklipp från Gotlänningen den 3 sept 1976. Bild från Gamla Wisbyminnen.

Selvrenius
Under många år lågt det anrika Selvrenius konditori i denna fina byggnad. Huset är ett Jugendhus beställt av Ernst Selvrenius och byggt 1913. Selvrenius var av tysk härkomst. Han startade rörelsen under första världskriget 1912. Bland sina stamkunder hade han många tyskar, inte minst officerare, som kom hit under första världskriget. Det berättades att Selvrenius förvarade en mindre ”silverskatt” om 20 000 tyska riksmark i silver på sitt kontor, mynt som de tyska kunderna betalat med. Senare tog hans dotter och måg över verksamheten. Mågen Pedersén var en dansk konditor. Försäljningen gick ner och rörelsen gick i konkurs 1952. Verksamheten såldes 1955 till Ivar Olofsson som var köpman. Olofsson fick fart på verksamheten, som han drev till 1963. Nanny och Percy Svensson tog då över och fortsatte driva konditoriet fram till dess nedläggning 1976.

Situationsplan kv Borgen 11, Adelsgatan 3.

Husen och gården

Kv Borgen 11 är en liten långsmal fastighet som omfattar endast huvudbyggnaden, som upptar nästan hela tomten.

Huvudbyggnaden
Byggnaden uppfördes i jugenstil 1913 av konditor Ernst Selvrenius. Huset är byggt av tegel i två våningar med inredd vind och en vinkelbyggnad i norr in mot gården. Byggnaden har ett nockvalmat sadeltak klätt med falsat lertegel och ett flertal takkupor. Vinkelbyggnaden är kraftigt renoverad i omgångar. Ett bakbygge har tillkommit längs den norra gränsen, som täcker hela tomtens bredd. På 1940-talet byggdes huset om invändigt och då tillkom ett trapphus, som på 1990-talet byggdes om och till. Samtidigt installerades en hiss i trapphuset. På så sätt har byggnaden fått formen av ett E. Fasaden mot gatan har ett centralt placerat burspråk i andra våningsplanet. I byggnaden finns en butikslokal ut mot Adelsgatan medan övriga delar av huset inrymmer bostäder.

Gården
Till fastigheten hör en liten gård. Eftersom tomten är så smal har infarten till gården dragit genom byggnadens södra del med en port ut mot gatan. Den stora porten är tredelad med gångport i mitten. Dörren har jugendinspirerade sparkplåtar och gångjärnsbeslag. Den smala gårdsytan är belagd med cementplattor och sparsamt planterad med buskar.

Kvarteret Borgen 11

Kvarteret Borgen
Kvarteret Borgen är stadsdelens största kvarter och är i stort sett kvadratiskt. Det gränsar till Södertorg i söder, Bredgatan i väster, Berggränd i norr och Adelsgatan i öster. Troligtvis var kvarteret inte bebyggt under medeltiden utan marken nyttjades då som åker- och betesmark. Inga medeltida byggnadsrester har återfunnits. På 1646 års karta finns kvarteret inritat som ett något större område än nuvarande omfattning, dock endast som ett streckat område. På Schilders karta från 1696-1697 är kvarteret tydligt inritat med tre stora tomter i kvarterets södra del samt åtta mindre planlagda tomter längs den östra och västra sidan kring ett stort till synes obebyggt område i mitten. År 1722 förstördes stora delar av kvarteret och även intilliggande kvarter av en omfattande brand. I husklassifikationen från år 1785 markeras alla tomter som bebyggda utom en tomt. Enligt kartan från 1883 har flera av tomterna slagits samman till större tomter. Kvarteret omfattar idag 17 fastigheter som alla är bebyggda. Längs Adelsgatan och Södertorg dominerar byggnader från 1700-talet. I övrigt finns både 1800-tals byggnader och 1900-tals byggnader.

Fastigheten Borgen 11
Fastigheten Borgen 11 är en långsmal tomt i kvarterets sydöstra del och motsvarar tidigare beteckning Klinteroten II:55. Tomten omfattade under 1600-talets slut ett trähus med stall, lada, kålgård med tillhörande gårdsrum. Efter branden 1722 gjordes en del nya tomtregleringar. Nuvarande fastighetsgränser fastställdes sannolikt under 1700-talet som tomt nr 55 i Klinterotens andra kvarter. Enligt 1785 års husklassifikation fanns på tomten ett trähus och ett stall. På Walgréns karta från 1883 fanns det två byggnader på tomten, en utmed Adelsgatan och en i tomtens västra del. Dessa byggnader revs sannolikt när nuvarande byggnad från 1913 uppfördes.