Adelsgatan 4

—-Nuvarande företag (2021)—-
Frisörkompaniet, Branting Store
—-Tidigare företag———-
Post o Portas antikt,¨
Harryssons skor,
Sylve May Radioaffär,
N L Siltbergs kläder o skrädderi,
C Widströms Eftr,
Andelsslakteriets charkuteri,
Stenhuggare Stark,
Fotograf O Ericsson,
Rum för resande.

Adelsgatan 4, Frisörkompaniet, Brantimg store.
Adelsgatan 4, Frisörkompaniet, Brantimg store.

Byggnaden Adelsgatan 4A och 4B ligger i hörnet Adelsgatan och Södra Murgatan, kvarteren Skölden 20. Byggnaden rymmer två affärslägen. Byggnaden utmed Adelsgatan är från 1770-talet, medan delen mot Södra Murgatan byggdes till 1920.

Nuvarande Företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Frisörkompaniet och Branting Store

Frisörkompaniet (Adelsgatan 4B)

Teamet hos Frisörkompaniet på Adelsgatan 4.

”Frisörsalongen i framkant – kvalité, kunskap och kreativitet

Välkommen till Frisörcompaniet i Visby. Här möter du vårt duktiga team med många års erfarenhet. Vi vill ge dig en helhetsupplevelse genom våra tekniskt skickliga och kunniga frisörer. Det är viktigt att du som kund känner dig väl omhändertagen och får bästa service när du är hos oss. Frisörcompaniet – salongen med focus på dig. Passa på och njut av din egen tid! ”

Här är teamet på salongen i Visby:
Linda Lindell, Annelie Bodén Björklund, Sofia Kraft Björkman. Frisörkompaniet finns även i Hemse. Linda och Annelie är delägare i Frisörkompaniet. Verksamheten startade omkring 1998.

Branting Store (Adelsgatan 4A)

Branting Store, Adelsgatan 4.

När Annette Branting presenterade sin första kollektion år 2000 kom hon fram med vilda, lekfulla former och färger som omedelbart band uppmärksamheten. Sedan dess har märket utvecklats till en stark individuell kvinnlig linje som upprätthåller överraskande variation. Branting finns främst i Sverige och Norge men bryter också ny mark i BeNeLux. Tygerna väljs från hela Europa och plaggen tillverkas främst i Litauen. Brantings produktion väljs noggrant för att garantera en strikt politik för icke-barnarbete och pro miljö.”

Jag gör kläder för de starka individer som kvinnor är idag. Alla mina samlingar speglar de många lagren av en modern kvinnas personligheter, med en dagslinje för den arbetande kvinnan – en mjuk, mysig linje för när hon är hemma – och en glamorös linje för nattens varelse. Kvinnans nyanser är oändliga, är det inte det som gör oss så fascinerande? ” // Annette Branting, chefdesigner.

Övervåning och vindsvåning
Övervåningen och vindsvåningen inrymmer bostäder.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Post och Portas, antikt
Harryssons skoromkring 1975
Sylve May Radio1945 -1964Sylve MayTill Adelsgatan 1B,
Filial Södra Kyrkogatan 2
N L Siltbergs kläder o skrädderi1913 – 1960Niklas Laurentius o Nils Edvin Siltberg
C Widströms Eftr.1937 – 1984Ernst Lorens Svenson,
Stig och Ingegerd Svensson
Från Södra Kyrkogatan 1.
Andelsslakteriets charkuteri1934 -1937AnderssonFrån Adelsgatan 6
Till Adelsgatan 6
Stenhuggare Stark1900 – 1920K. L. StarkTillverkade gravstenar
Fotograf Olof Ericsson1894 – 1904Olof Ericsson
Rum för resande1885 – 1894Familjen Munthe
Sylve May Radioaffär, annons i Gotlänningen nov 1958.

Sylve May Radioaffär
Sylve May (Sylve Arnold William May född 1914-09-29 Visby, död 1981-10-20 Eskelhem) startade sin radioaffär vid Adelsgatan 4 omkring 1945. Sylve öppnade en filial vid Södra Kyrkogatan 2 under 1950-talet. Affären fanns där 1958 enligt en annons i Gotlänningen. Filialen flyttade runt hörnet till Wallérs plats 6 omkring år 1963. Huvudaffären vid Adelsgatan 4 flyttades till Adelsgatan 1B omkring 1964. Efter Sylves död 1981 drevs verksamheten vidare, troligen av sonen Thomas May, fram till 1987 då verksamheten upphörde.

Adelsgatan 4. På högra sidan syns N. L. Siltbergs kläder, Widströms guld, Andelsslakteriets charkuteri och Järn AB Södertorg. Foto 1946.

N. L. Siltbergs kläder och skrädderi
Företaget drevs av skräddare Niklas Laurentius Siltberg och skräddaren Nils Edvin Siltberg, som tillsammans ägde fastigheten. Verksamheten startade troligen 1913 och de drev troligen skrädderiet tillsammans fram till 1930, då Nils Edvin står som ensam ägare och sannolikt fortsatte med verksamheten fram till 1960.

Byggnaden till höger är Adelsgatan 4. Oklart vad som står med stor text ovan dörren, men två förlovningsringar i dörren överkant tyder på affären C Widströms. Foto mellan år 1939 – 1971.
Ring tillverkad av Carl Widström på 1920-talet. Värde idag 5000 – 6000 kronor.
Annons införd 1946 i Gotlandsinfanteristen.
Annons införd 1943 i Gotlandsinfanteristen.

C Widströms guld
Carl Niklas Widström bedrev guldsmeds- och handelsrörelse vid Södra Kyrkogatan 1 under många år under namnet C Widströms guld. Karl Niklas Widström föddes 31/1 1858 i Visby och dog 28/1 1936 i Visby. Han föredrog stavningen Carl framför Karl. Hans far, Nils Widström, var skomakare och de bodde vid Norra Murgatan 28. Kanske lärde Carl sig yrket hos guldsmeden Johan Niclas Palm som hade sin verkstad vid Södra Kyrkogatan 1 tillsammans med sin bror urmakare Carl Petter Palm. De ägde då också fastigheten kv Köpmannen 1, Södra Kyrkogatan 1. Omkring 1885 tog Carl sannolikt över guldsmedjan efter mäster Johan Niclas Palm som då var 73 år gammal. Ida Palm var bröderna Palms brorsdotter. Carl blev förälskad i Ida och de gifte sig 1894. Carl och Ida Widström flyttade från Murgatan till Södra Kyrkogatan 1 år 1904. Carls namnstämpel CNW var registrerat 1913–1937. Han var uppenbarligen en duktig guldsmed, för ringar som han tillverkade på 1920-talet har sålts för 5 000–6 000 kr styck. Carl Widström dog 1936 och 1937 stängdes hans affär vid Södra Kyrkogatan1 och verksamheten flyttades till Adelsgatan 4. Firman övertogs vid detta tillfälle av Ernst Lorens Svensson guldsmeds- och handelsrörelse under namnet C. Widströms Eftr. Han drev verksamheten fram till 1956, då guldsmedsaffären togs över av hans son Stig Svensson som drev affären tillsammans med Ingegerd Svensson. Troligen pågick verksamheten fram till 1984.

Andelsslakteriets charkuteri
Gotlands Andelsslakteri flyttade tillfälligt från Adelsgatan 6 hit till Adelsgatan 4 under några år, då den gamla byggnaden revs och en ny byggnad uppfördes vid Adelsgatan 6. Läs mer under Adelsgatan 6.

Hörnhuset Adelsgatan 4 och Södra Murgatan. Här hade änkefru Munthe sin verksamhet ”Rum för resande” under 1890-talet. På gaveln står det Fotografiatelier och en hand som pekar bortåt Södra Murgatan. Sannolikt var det till porträttfotografen Olof Ericsson som hade sin ateljé 1894 – 1904 vid Adelsgatan 4 -6 och hade ingång från S. Murgatan. Foto från söder 1898. Bild från Visby förr i tiden.

Fotograf Olof Ericsson
Porträttfotografen Olof Ericsson hade sin ateljé 1894 – 1904 vid Adelsgatan 4 -6. Han hade sannolikt ingång från Södra Murgatan enligt text på fasaden till byggnaden Adelsgatan 4. Ateljén låg troligen på övervåningen till byggnaden Adelsgatan 4. Adelsgatan 6 var vid den tidpunkten en envåningsbyggnad..

Rum för resande
Firman drevs av familjen Munthe som även ägde fastigheten under slutet av 1800-talet. Änkefrun Munthe drev rörelsen under 1890-talet.

Husen och gården

Situationsplan Adelsgatan 4 och Adelsgatan 6, kv Skölden 20.

Fastigheten Skölden 20 omfattar byggnaderna för Adelsgatan 4 och Adelsgatan 6. Nedan beskrivs byggnaden för Adelsgatan 4, medan den andra byggnaden beskrivs under Adelsgatan 6. Byggnaden Adelsgatan 4 har också en gårdsadress, Södra Murgatan 1A.

Byggnaden Adelsgatan 4
Byggnaden Adelsgatan 4 ligger i fastighetens sydvästra hörn med långsidan mot Adelsgatan. Byggnadskroppens äldsta delar, som ligger mot Adelsgatan, uppfördes som ett affärs- och bostadshus på 1770-talet med en stomme av kalksten i ett plan med källare under hela huset och ett sadeltak som var klätt med plåt. Delar av denna byggnad motsvarar sannolikt det sten- och trähus som omnämns i 1785 års husklassifikation för tomt nr 1. Här bedrev änkefru Munthe med familj rörelsen ”Rum för resande” under 1890-talet-talet. Byggnaden var ett envåningshus fram till 1920, då den förhöjdes en våning och fick ett tegeltäckt sadeltak. I samband med ombyggnaden inreddes en butik i bottenvåningen, de nuvarande entréerna öppnades upp och övervåningen inreddes till bostad. Vid samma tillfälle tillkom takkuporna och vindsvåningen inreddes som bostad. Huset byggdes då även till med en länga mot Södra Murgatan som uppfördes med en stomme av kalksten och med ett asymmetriskt plåttäckt sadeltak. Fasaderna utfördes slätputsade i både huvudbyggnaden och tillbyggnaden. Huset har också en gårdsentré.

Gården
Gården avgränsas av de båda byggnaderna samt en mot Södra Murgatan putsad och gråavfärgad mur. Muren, som är uppförd i olika nivåer, är avtäckt med breda betongplattor och bryts upp av två smidesgrindar som är entrén till innergården. Gården sluttar mot nordväst och är belagd med kalk- och naturstensflis samt gräs. På gårdens mitt finns en stor kalkstensomgärdad rosenrabatt.

Kvarteret Skölden 20 

Kvarteret Skölden 20, tidigare Klinteroten III:1-2, omfattar Adelsgatan 4 och 6. Under 1600-talet var kvarteret en del av Biskopsåkern. Kvarteret beboddes då främst av arbetare, hantverkare, borgare och handelsmän. Under 1600-talets slutskede var två tomter med nummer 383 och 384 i Skölden 20 bebyggda med varsin stuga med tillhörande kålgårdar. Vid 1785 års husklassifikation benämndes fastigheten Klinteroten III med tomt nummer 1 och 2. Tomt nr 1 var bebyggd med ett sten- och trähus, försett med tegeltak och ett stall med brädtak och motsvarar nuvarande Adelsgatan 4. På tomt nummer 2 fanns ett trähus och ett stall, båda med brädtak och tomten motsvarar nuvarande Adelsgatan 6. På 1883 års karta finns två byggnader, sannolikt bostadshus från 1700-talets andra hälft, markerade med långsidorna ut mot Adelsgatan som motsvarar dagens Adelsgatan 4 och 6. Längs den sydöstra och vid den nordöstra fastighetsgränsen finns ett flertal uthusbyggnader. Stenhuset för tomt nr 1 från 1785 års karta är sannolikt kvar och är troligen uppfört omkring 1770 medan trähuset från 1700-talet för tomt nr 2 är rivet och ersatt av ett nytt hus byggt 1938. Alla uthusbyggnader som fanns ännu fanns kvar på karta från 1912 är rivna.

Kvarteret Skölden
Kvarteret Skölden gränsar till Adelsgatan i nordväst, Berggränd i nordost och Södra Murgatan i sydost och söder. På 1646 års karta var området som motsvara dagens kvarter en del av Biskopsåkern. Under slutet av 1600-talet fanns två tomter planlagda i områdets södra del. Under 1700-talets första hälft planlades området och kvarteret erhöll då i huvudsak sin nuvarande utbredning. Kvarteret kom att bebos främst av arbetare, hantverkare, borgare och handelsmän. Kvarteret är idag indelat i tio fastigheter. I fastigheterna längs Adelsgatan finns affärslokaler inrymda i de flesta av byggnadernas bottenvåningar med till större delen bostäder i de övre våningsplanen. Längs Adelsgatan finns byggnader uppförda från 1700-talets andra hälft och fyra byggnader uppförda under 1900-talet. De uthusbyggnader som fanns under 1800-talets andra hälft har i de flesta fall rivits och ersatts av nya byggnader under 1900-talet.

Fastigheten Skölden 20
Fastigheten Skölden 20 ligger i den sydligaste delen av kvarteret och gränsar till Adelsgatan och Södra Murgatan. Kv Skölden 20 motsvaras av tidigare tomt Klinteroten III:1 och 2 enligt roteindelningen. Under 1600-talets slutskede utgjordes marken för den nuvarande fastigheten av två tomter, tomt nummer 383 och 384. Båda tomterna var bebyggda med varsin stuga med tillhörande kålgårdar. Enligt 1785 års klassifikation var III:1 bebyggd med ett sten- och trähus, försett med tegeltak och ett stall med brädtak. På tomt nummer III:2 fanns ett trähus och ett stall, båda med brädtak. Alltsedan 1800-talets andra hälft, har fastigheten bevarat sin nuvarande utbredning. På 1883 års karta finns två byggnader, sannolikt bostadshus från 1700-talets andra hälft, markerade med långsidorna ut mot Adelsgatan. Längs den sydöstra och vid den nordöstra fastighetsgränsen finns ett flertal uthusbyggnader.