Adelsgatan 4

—-Nuvarande företag (2020)—-
Frisörkompaniet, Branting Store
——–Tidigare företag———-
Widströms guld, N L Siltbergs kläder o skrädderi, Sylve May Radioaffär, Harryssons skor, Rum för resande

Adelsgatan 4, Frisörkompaniet, Brantimg store.
Adelsgatan 4, Frisörkompaniet, Brantimg store.

Byggnaden Adelsgatan 4A och 4B ligger i hörnet Adelsgatan och Södra Murgatan, kvarteren Skölden 20.

Nuvarande Företag

Gatuplan (Adelsgatan 4B)
Frisörkompaniet

”Frisörsalongen i framkant – kvalité, kunskap och kreativitet Välkommen till Frisörcompaniet i Visby. Här möter du vårt duktiga team med många års erfarenhet. Vi vill ge dig en helhetsupplevelse genom våra tekniskt skickliga och kunniga frisörer. Det är viktigt att du som kund känner dig väl omhändertagen och får bästa service när du är hos oss. Frisörcompaniet – salongen med focus på dig. Passa på och njut av din egentid! ”

Här är teamet på salongen i Visby:
Linda Lindell, Annelie Bodén Björklund, Sofia Kraft Björkman.

Frisörkompaniet finns även i Hemse

Gatuplan  (Adelsgatan 4A)
Branting Store

”När Annette Branting presenterade sin första kollektion år 2000 kom hon fram med vilda, lekfulla former och färger som omedelbart band uppmärksamheten. Sedan dess har märket utvecklats till en stark individuell kvinnlig linje som upprätthåller överraskande variation. Branting finns främst i Sverige och Norge men bryter också ny mark i BeNeLux. Tygerna väljs från hela Europa och plaggen tillverkas främst i Litauen. Brantings produktion väljs noggrant för att garantera en strikt politik för icke-barnarbete och pro miljö.”

”Jag gör kläder för de starka individer som kvinnor är idag. Alla mina samlingar speglar de många lagren av en modern kvinnas personligheter, med en dagslinje för den arbetande kvinnan – en mjuk, mysig linje för när hon är hemma – och en glamorös linje för nattens varelse. Kvinnans nyanser är oändliga, är det inte det som gör oss så fascinerande? ” // Annette Branting, chefdesigner”

Inredd vindsvåning 
Bostäder

Tidigare företag

Widströms guld                                Ägare Stig och Ingegerd Svensson
N L Siltbergs kläder o skrädderi
Sylve May Radio                               Affären fanns här sannolikt under 1950-1960-talet. Den flyttade sedan över gatan till adressen Adelsgatan 1B.
Harryssons skor
Rum för resande                               Ägare familjen Munthe. Änkefrun Munthe drev rörelsen under 1890-talet.
Adelsgatan 4. På högra sidan syns N. L. Siltbergs kläder, Widströms guld, Andelsslakteriets charkuteri och Järn AB Södertorg. Foto 1946.
Hörnhuset Adelsgatan 4 och Södra Murgatan. Här hade änkefru Munthe sin verksamhet ”Rum för resande” under 1890-talet. På gaveln står det Fotografiatelier och en hand som pekar bortåt Södra Murgatan. Foto från söder 1898. Bild från Visby förr i tiden.

Sylve May Radioaffär

Sylve May hade sin radioaffär här innan den flyttades till Adelsgatan 1B. Enligt annonsen hade han också en affär på Södra Kyrkogatan 2.

Sylve May Radioaffär.

Kvarteret Skölden 20 


Kvarteret Skölden 20 omfattar Adelsgatan 4 och 6. Under 1600-talet var kvarteret en del av Biskopsåkern. Under 1600-talets slutskede var två tomter med nummer 383 och 384 i Skölden 20 bebyggda med varsin stuga med tillhörande kålgårdar. Vid 1785 års husklassifikation benämndes fastigheten Klinteroten med tomt nummer 1 och 2. Tomt nr 1 var bebyggd med ett sten- och trähus, försett med tegeltak och ett stall med brädtak. På tomt nummer 2 fanns ett trähus och ett stall, båda med brädtak. På 1883 års karta finns två byggnader, sannolikt bostadshus från 1700-talets andra hälft, markerade med långsidorna ut mot Adelsgatan som motsvarar dagens Adelsgatan 4 och 6. Längs den sydöstra och vid den nordöstra fastighetsgränsen finns ett flertal uthusbyggnader.

I fastighetens sydvästra hörn, och med långsidan i liv med Adelsgatan, finns ett bostadshus med affärslokal från omkring 1770-talet, vilket är byggnaden för nuvarande Adelsgatan 4. Delar av denna byggnad motsvarar sannolikt sten- och trähuset i 1785 års husklassifikation för tomt nr 1. Huset byggdes till bakåt och längs Södra Murgatan 1920. Fastighetens gårdsrum avskärmas mot Södra Murgatan av en putsad och gråavfärgad mur. Muren, som är uppförd i olika nivåer, är avtäckt med breda betongplattor och bryts upp av två smidesgrindar. Innergården sluttar mot nordväst och är belagd med kalk- och naturstensflis samt gräs. På gårdens mitt finns en stor kalkstensomgärdad rosenrabatt.