Adelsgatan 5

—-Nuvarande företag (2022)—-
By Carima, Wessman & Pettersson
—-Tidigare företag———-
Ilse Jacobsen,
Frans o Fina kläder,
E Olsson Toffelaffär,
Missionsbokhandeln,
Cedergren Musikhandel,
Hattmakare Sandberg,
Cigarrhandel Strömbeck,
C. J. Martin diversehandel.

Adelsgatan 5, By Carima, Wessman & Pettersson. Foto 2022, GA.
Adelsgatan 5, By Carima, Wessman & Pettersson. Foto 2022, GA.

Byggnaden Adelsgatan 5 ligger i kvarteret Borgen 21. Huset är ett affärs- och bostadshus uppfört 1892. Det finns två butikslokaler mot Adelsgatan.

Nuvarande företag

Gatuplan  
I gatuplanet finns Wessman & Petterssons bokhandel och By Carima.

Wessman & Petterssons bokhandel  
Wessman & Pettersson är Visbys största bokhandel och är sannolikt också den äldsta butiken i staden. Butikverksamheten har pågått ända sedan 1883. Bokhandeln ägs sedan 2006 av Roland Salemark. Affären har öppet hela året om och har även söndagsöppet.

Visbys härligaste bokhandel! Service, kunskap och ett stort intresse för det vi gör kännetecknar vår goa butik.

Adelsgatan 5, Wessman & Pettersson, Foto 2010.

Vi arbetar aktivt både i butiken och utanför den fysiska butikslokalen, berättar Roland Salemark. I butiken ordnar vi författarbesök, boksamtal och signeringar. Vi deltar i Crimetime Gotland, Medeltidsveckan och engagera oss i läsprojekt och når på så sätt många fler än bara de som kommer till bokhandeln. För tre år sen började vi ta in tidningar och magasin, både svenska och utländska. Det har varit en satsning som fallit väl ut. Gotlandsböcker säljer också bra. Under vinterhalvåret tar sig folk inte innanför murarna, men från sommaren fram till jul går det bra. December är faktiskt en bättre månad försäljningsmässigt än juli. Jag tycker att framtiden ser ljus ut. Det känns som att ungdomar är positiva till att hitta tillbaka till böcker, och vi har ökat försäljningen på barn- och ungdomssidan med ungefär 10 % senaste året. Vår största styrka är den direktkontakt vi får med kunder i butiken.

Roland Salemark, ägare till Wessman & Petterson sedan 2006.
Wessman & Petterssons bokhandel, nu även med tidskrifter.
Björn Hellberg signerar sina böcker utanför bokhandeln Wessman & Pettersson.

Bokhandeln startade som en Missionsbokhandel av P.A.Wassberg år 1883 i en lokal vid Adelsgatan 38. År 1892 flyttade Wassberg bokhandeln till Adelsgatan 5 och köpte samtidigt fastigheten där lokalen låg. Verksamheten och fastigheten togs över 1920 av handlare C. A. Wessman och Johannes Pettersson, som bytte namn på bokhandeln till Wessman & Petterssons bokhandel. Läs om P. A. Wassberg under Adelsgatan 38.

Wessman & Pettersson, Adelsgatan 5. Annons införd i Gotlandsinfanteristen 1945.

C. A. Wessman och Johannes Pettersson drev bokhandeln tillsamman under 12 år då, 1932, C. A. Wessman plötsligt förolyckades. Johannes Pettersson hustru Natalia gick då in som delägare. Under 1950-talet utökades verksamheten med försäljning av musikinstrument och skivförsäljning. Erling Lindvall arbetade 20 år i företaget. Han var en av omkring åtta personer som var anställda i butiken. Erling arbetade entusiastiskt på musikavdelningen och byggde bl.a. en skivbar med möjlighet att lyssna på musik, och var med och arrangerade musikkurser över hela Gotland. Han var också med om utbyggnaden under 1960-talet då butiksytan fördubblade genom ombyggnader och musikavdelningen då flyttade över till den andra butiksytan i huset.

Wessman & Pettersson bokhandel i samarbete med Bokia. Bild från Visinvent 1996.

Sonen Hans Pettersson tog över 1964 efter Johannes Pettersson. Företaget breddade sitt koncept med både tryckeri- och förlagsverksamhet. Man anslöts dig också till Bokia-konceptet, vilket man idag fortfarande tillhör. År 1980 skedde nästa generationsskifte när Hans son Gunnar Pettersson tog över som ägare och ansvarig. År 1987 separerades butiksverksamheten från fastigheten, så att butiken blev en egen rörelse skild från fastigheten. År 1995 ombildades butiksverksamheten till ett aktiebolag. Företaget har avvecklat mycket av sidoverksamheterna som försäljning av musikinstrument, tryckeri- och förlagsverksamhet m.m. och återgått till att vara en mer renodlad bokhandel och samtidigt minskat lokalytan till den ena av de två lokalerna i byggnaden.

Roland Salemark jobbade som butikschef på Wennbergs bokhandel i Västerås. Han hade aldrig satt sin fot på Gotland, när han under mars 2006 bokade en resa till ön tillsammans med några vänner. Innan resan fick ha höra talas om att Gunnar Pettersson kanske skulle sälja sin bokhandel, så han passade på att ta sig en ordentlig titt i butiken när han anlänt till Visby. ” Det blev kärlek vid första ögonkastet. – Helhäftigt. Jag får nypa mig i armen för att känna att jag inte drömmer”, berättade Roland senare. Det blev affär och Roland Salemark köpte Wessman & Pettersons affärsverksamhet med stöd av Bokia, som gick in som delägare. Under hösten gick flyttlasset från Västerås till en bostad innanför murarna med sjöutsikt. Roland utvecklade bokhandeln Wessman & Pettersson till en kulturinstitution under sina första10 år med nya ideér och inför bl.a. författarträffar, seminarier m.m. omnämnt ovan, och tilldelas 2016 pris som Guldrosvinnare. Roland tillsammans med sina fyra anställda bidrar i högsta grad positivt till en levande innerstad.

By Carima, Adelsgatan 5. Foto 2022, GA.

By Carima  
By Carima är en lifestylebutik, vilket innebär ungefär blandad försäljning av kläder, skor, inredning, smycken m.m. Företaget bedriver också web-försäljning. Verksamheten på Adelsgatan 5 startade 14 maj 2021. By Carima ägs av Carima Polz Mittig och Thomas Mittig.

”Hos By Carima hittar du ett handplockat sortiment av kläder, smycken, vintage möbler, inredning och mycket annat.”

Interiörbild, By Carima, Adelsgatan 5.
By Carima visar en del av sin kollektion på den långa catwalken på Adelsgatan den 5 maj 2022. Bild från Gotlands Allehandas första sida.

Carima Polz Mittig och Thomas Mittig startade sin verksamhet omkring 2010, då de etablerade sin första butik i Täby, Gribbylundstorg, som har öppet året om. Under åren 2012 till 2017 drev företaget en gårdsbutik på Österlen (Borrby). Under maj 2021 öppnade By Carima en sommarbutik på Adelsgatan 5 och företaget öppnade åter upp butiken på Österlen i april 2022 för en sista säsong. Företaget etablerade sig ytterligare på Gotland genom köpet i slutet 2021 av gården Skällhorns 158 i Källunge. För köpesumman 5 950 000 fick företaget ett stort bostadshus på 250 kvm samt ytterligare en bostadsbyggnad och flera ekonomibyggnader. Till gården hör också åkermark och betesmark. Midsommardagen den 25/6 2022 öppnade By Carima upp sin nya gårdsbutik i Källunge.

Övre plan och vinsplan  
Kontor och bostäder.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Ilse Jacobsen2015 – 2020Ilse Jacobsen Hornbœk
Frans o Fina kläder2009 – 2015
Missionsbokhandel1892 -1920P. A. WassbergFrån Adelsgatan 38
Cedergren Musikhandel1910 – 1915A. Cedergren
Hattmakare Sandberg1890 – 1910L. Sandberg
Cigarrhandel1885 – 1890C. StrömbeckTill S:t Hansgatan 20
C. J. Martin diversehandelomkring 1880C. J. MartinOsäkert

Ilse Jacobsen  
Ilse Jacobsen är en dansk klädkedja som säljer damkläder och skor. Ilse jacobsen finns i Danmark, Sverige och Norge. Under åren 2015 – 2020 fanns affären på Adelsgatan 5, men upphörde för att övergå till web-försäljning.

Ilse Jacobsen bedrev en sko- och klädesaffär onder 2015-2020 vid Adelsgatan 5.

P. A. Wassbergs missionsbokhandel  
P. A. Wassberg öppnade sin missionsbokhandel vid Adelsgatan 38 år 1883. Efter nio års verksamhet köpte han fastigheten Adelsgatan 5 och flyttade bokhandeln hit år 1892. Han bedrev bokhandeln fram till 1920 då handlare C. A. Wessman och Johannes Pettersson köpte både bokhandel och fastighet och drev verksamheten vidare under namnet Wessman & Petterssons bokhandel. Läs mer om P. A. Wassberg under Adelsgatan 38.

Strömbeck Cigarraffär
C Strömbeck startade sin verksamhet som cigarrhandlare med att öppna en cigarraffär på Adelsgatan 5 omkring 1855. År 1890 flyttade han affären till S:t Hansgatan 20 och omkring 1905 flyttade han vidare affären till S:t Hansgatan 24, där han drev verksamheten till omkring 1920. Han hade också en filial på Adelsgatan 8 omkring 1900 – 1910.

Situationsplan kv Borgen 21, Adelsgatan 5.

Husen och gården

Kv Borgen 21 är en ganska stor fastighet som omfattar fyra byggnader, huvudbyggnaden mot Adelsgatan, vid norra gränsen en vinkeltillbyggnad, längs gränsen i söder en tryckeribyggnad och vid dess västra gavel en låg verkstadsbyggnad.

Hus 1 huvudbyggnaden 
Huvudbyggnad är det stora affärs- och bostadshuset mot Adelsgatan, uppfört 1892. Kanske var det P. A. Wassberg som lät uppföra byggnaden, för det var det året han blev ägare till fastigheten. Byggnaden har en resvirkesstomme i två våningar med inredd vind och källare under norra delen av huset. Taket är ett sadeltak som är plåttäckt. Byggnadens bottenvåning utgjordes ursprungligen av några rum samt en verkstadsdel åt väster och med övervåningen inredd till bostad.  Enligt den ursprungliga ritningen från 1892 var byggnadens östra fasad då fem fönsteraxlar bred med klassicistiska detaljer och en centrerad port ut mot Adelsgatan. Vid en stor ombyggnad 1901 tillkom i öster en bred frontespis och åt väster en något mindre frontespis. Vid denna ombyggnad inreddes vindsvåningen till bostad och gatufasaden fick då två entréer. Samtidigt ökade husets volym genom en vinkelutbyggnad åt nordväst. Bottenvåningen i den nybyggda delen inreddes till butik, kontor samt förstuga med trapphus i tre våningar och i övervåningen tillkom bostadsrum. Under 1900-talets första hälft har byggnaden genomgått ett flertal olika om- och tillbyggnader såväl interiört som exteriört.

Adelsgatan 5, gården och affärshuset, hus nr 2, byggt i vinkel mot huvudbyggnaden. Bild från Visinvent 1996

Hus 2, vinkeltillbyggnad 
En tillbyggnad i vinkel mot huvudbyggnaden uppfördes 1976 som affärshus. Huset byggdes först i en våning med källare och med en stomme av betong. År 1987 byggdes huset på med en andra våning. Taket utgörs av ett flackt sadeltak klätt med plåt. På byggnadens södra sida finns en varuhiss.

Adelsgatan 5, tryckeribyggnaden, hus nr 3, uppförd mot södra gränsen. Bild från Visinvent 1996.
Adelsgatan 5, den låga byggnaden mot söder uppförd som tryckeri och skydddrum, hus nr 4, Bild från Visinvent 1996.

Hus 3, tryckeribyggnad 
Byggnaden uppfördes som tryckeri 1944 med en lättbetongstomme i två våningar med källare. Taket är ett plåttäckt pulpettak som är valmat mot öster. 1968 skedde en viss ombyggnad till utställningslokal varvid fasaderna kom att förändras något. 1991 byggdes tryckerilokalen till med en lagerlokal samt skyddsrumsdel (byggnad 4).

Hus 4, verkstadsbyggnad 
Byggnaden uppfördes med betongstomme i en våning som en mindre verkstadslokal, Den uppfördes 1991 i anslutning till den västra gaveln på byggnad 3, med funktion som tryckeri och skyddsrum. Byggnaden är försett med ett flackt plåtklätt pulpettak. 

Gården 
Gården begränsas i stor utsträckning av fastighetens byggnader och i nordväst av grannfastighetens byggnad. Mot norr finns en hög mur av silikattegel mot Borgen 29 och en något högre mot Borgen 9. Mot gatan avskärmas gården av ett högt plank med dubbelport för bilar.  Nordvästra delen av gården utgörs av en bilparkering.

Kvarteret Borgen 21

Kvarteret Borgen
Kvarteret Borgen är stadsdelens största kvarter och är i stort sett kvadratiskt. Det gränsar till Södertorg i söder, Bredgatan i väster, Berggränd i norr och Adelsgatan i öster. Troligtvis var kvarteret inte bebyggt under medeltiden utan marken nyttjades då som åker- och betesmark. Inga medeltida byggnadsrester har återfunnits. På 1646 års karta finns kvarteret inritat som ett något större område än nuvarande omfattning, dock endast som ett streckat område. På Schilders karta från 1696-1697 är kvarteret tydligt inritat med tre stora tomter i kvarterets södra del samt åtta mindre planlagda tomter längs den östra och västra sidan kring ett stort till synes obebyggt område i mitten. År 1722 förstördes stora delar av kvarteret och även intilliggande kvarter av en omfattande brand. I husklassifikationen från år 1785 markeras alla tomter som bebyggda utom en tomt. Enligt kartan från 1883 har flera av tomterna slagits samman till större tomter. Kvarteret omfattar idag 17 fastigheter som alla är bebyggda. Längs Adelsgatan och Södertorg dominerar byggnader från 1700-talet. I övrigt finns både 1800-tals byggnader och 1900-tals byggnader.

Fastigheten Borgen 21
Fastigheten kv Borgen 21 är en av kvarterets största fastigheter. Tidigare Klinteroten II:54 samt en liten del av II:1 och II:56 motsvarar nuvarande Borgen 21. Under medeltiden fanns här ingen bebyggelse, utan mark användes som åker- och betesmark. På stadskartan från 1696-97 fanns två tomter inom gränsen för nuvarande fastighet. Den ena omfattade ett trähus med tillhörande stall, lada, kålgård samt gårdsrum, och den andra omfattade ett trähus med kålgård samt gårdsrum. Under året 1722 inträffande en stor brand, där många byggnader förmodligen brann ner. Enligt 1785 års husklassifikation betecknades fastigheten som Klinteroten II:54, ev med delar av Klinteroten II:1. På tomt 54 fanns ett trähus och ett stall och på tomt nr 1 fanns ett trähus, ett brygghus i trä, en lada, ett fähus, en sträcka av bodar samt ett slakthus. Kartor från 1856-1860 och 1883 visar att nuvarande II:54, en del av II:1 samt en liten del av II:56 motsvaradear nuvarande fastighet. År 1964 slogs de nämnda tomtdelarna samman till nuvarande Borgen 21. På tomten finns nu fyra byggnader.

Ägare till fastigheten är Roy Abd-El Ahad.