Adelsgatan 6

—-Nuvarande företag (2020)—-
Munkvalvet
—-Tidigare företag———-
GAF Livs/Andelsslakteriets charkuteri

Adelsgatan 6, Munkvalvet.
Adelsgatan 6, Munkvalvet.

Byggnaden Adelsgatan 6 ligger i kvarteren Skölden 20.

Nuvarande företag

Gatuplan 
Munkvalvet

Adelsgatan 6, Munkvalvet säljer gotländsk hantverk.

”I Munkvalvets butik på Adelsgatan hittar du keramik, smycken, konst och gotländska souvenirer. Genom ett mångårigt och gott samarbete med gotländska hantverkare och konstnärer kan Munkvalvet erbjuda gotländskt hantverk av högsta kvalitet till förmånliga priser. Välkommen in och botanisera bland smidesprodukter av finaste kvalitet, Gotlandsproducerade textilier och keramik och gotländska lammskinn och skinnvaror!”

Munkvalvet har haft sin butik på Adelsgatan 6 sedan 1971.

Munkvalvet har gamla anor 
Munkvalvet har haft sin butik här sedan 1971.

Nils Erik Danielsson, keramiker och handlare född 1933, grundade företaget ”Munkvalvet” i Visby 1966 som ett samarbete mellan olika keramiker och krukmakare. Munkvalvet är i själva verket en butik för konsthantverk, antikviteter och souvenirer där lokala keramiker och krukmakare kan avyttra sina produkter. De säljer inte enbart med keramik, utan även hemslöjd i form av tyger, leksaker, antikviteter och smycken m.m. Nils Erik Danielsson äger Munkvalvet tillsammans med Eivor Laila Varpu Nilsson och utöver butiken driver han även en keramikverkstad – Neda Keramik. Tillverkningen består främst av vanligt hushålls- och prydnadsgods i form av vaser, skålar, krukor och fat m.m. Föremålen är stämplade alt. signerade ”Neda Keramik Visby”, ”Neda Visby” eller bara ”Visby”.

Tidigare företag

GAF Livs/Andelsslakteriet charkuteri                                            

Gotlands Adelsslakteri Förening hade här en av sina två butiker på Adelsgatan. Man sålde charkuterivaror under 1950-1970-talet?. I de stora fönstren mot gatan hade man rinnande vatten.

Kvarteret Skölden 20 

Kvarteret Skölden 20 omfattar Adelsgatan 4 och 6. Under 1600-talet var kvarteret en del av Biskopsåkern. Under 1600-talets slutskede var två tomter med nummer 383 och 384 i Skölden 20 bebyggda med varsin stuga med tillhörande kålgårdar. Vid 1785 års husklassifikation benämndes fastigheten Klinteroten med tomt nummer 1 och 2. Tomt nr 1 var bebyggd med ett sten- och trähus, försett med tegeltak och ett stall med brädtak. På tomt nummer 2 fanns ett trähus och ett stall, båda med brädtak. På 1883 års karta finns två byggnader, sannolikt bostadshus från 1700-talets andra hälft, markerade med långsidorna ut mot Adelsgatan som motsvarar dagens Adelsgatan 4 och 6. Längs den sydöstra och vid den nordöstra fastighetsgränsen finns ett flertal uthusbyggnader.

Den nuvarande bebyggelsen för Adelsgatan 6 utgörs av ett bostadshus med affärslokal som uppfördes 1938, vilket då ersatte det äldre bostadshuset. Byggnaden är uppförd med långsidan i liv med Adelsgatan och med en vinkelbyggnad längs hela den nordöstra fastighetsgränsen.