Adelsgatan 6

—-Nuvarande företag (2020)—-
Munkvalvet
—-Tidigare företag———-
GAF Livs/Andelsslakteriets charkuteri,
Smörgåsbuffé.
Nelsons barnekipering,
Tobak och Tidningar,
Sadelmakaren Nilsson,
Lindströms diversehandel,
Grosshandlare Munthe.

Adelsgatan 6, Munkvalvet.
Adelsgatan 6, Munkvalvet.

Byggnaden Adelsgatan 6 ligger i kvarteren Skölden 20. Byggnaden rymmer två butikslägen. Huset uppfördes 1938.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Munkvalvet.

Adelsgatan 6, Munkvalvet säljer gotländsk hantverk.
Nils Erik Danielsson i keramikverkstaden under slutet av 1960-talet.
Munkvalvet grundat 1968.

Munkvalvet 
Munkvalvet har haft sin butik här sedan 1971.

I Munkvalvets butik på Adelsgatan hittar du keramik, smycken, konst och gotländska souvenirer. Genom ett mångårigt och gott samarbete med gotländska hantverkare och konstnärer kan Munkvalvet erbjuda gotländskt hantverk av högsta kvalitet till förmånliga priser. Välkommen in och botanisera bland smidesprodukter av finaste kvalitet, Gotlandsproducerade textilier och keramik och gotländska lammskinn och skinnvaror!”

Munkvalvet har haft sin butik på Adelsgatan 6 sedan 1971.

Munkvalvet har gamla anor 
Munkvalvet är ett livsverk av Nils Erik Danielsson, keramiker och handlare född 1933, som på 1960-talet jobbade som veterinärassistent, men som sadlade om och blev keramiker. Han grundade företaget 1966 som ett samarbete mellan olika keramiker och krukmakare. I en lokal på Hästgatan öppnades en butik i en medeltida munkcell, därav namnet Munkvalvet på butiken. Där sålde han sin egenhändigt tillverkade keramik, men även alster av andra gotländska konsthantverkare. Efter några år, 1971, flyttades butiken till Adelsgatan 6, in i lokaler som tidigare hade varit Andelsslakteriets charkuteributik. Munkvalvet är i själva verket en butik för konsthantverk, antikviteter och souvenirer där lokala keramiker och krukmakare kan avyttra sina produkter. De säljer inte enbart keramik, utan även hemslöjd i form av tyger, leksaker, antikviteter och smycken m.m. Nils Erik Danielsson har ägt Munkvalvet tillsammans med Eivor Laila Varpu Nilsson och utöver butiken har han också drivit en keramikverkstad – Neda Keramik. Tillverkningen består främst av vanligt hushålls- och prydnadsgods i form av vaser, skålar, krukor och fat m.m. Föremålen är stämplade alt. signerade ”Neda Keramik Visby”, ”Neda Visby” eller bara ”Visby”. När verksamheten var som störst hade Munkvalvet flera anställda och Nils hade ytterligare en antikaffär på Södra Kyrkogatan och en souvenirbutik vid hamnen. Trots att verksamheten pågått under 50 år i lokalerna, finns ännu spår av den tidigare verksamheten som charkuteributik. Det gamla klinkergolvet, som legat dolt under alla år, har tagits fram och i det gamla kaklade kylrummet, där djurkropparna hängt, är numera inrättat ett ”Gotlands skafferi” med gotländska delikatesser och husgeråd. De senaste 30 åren har Nils Danielsson maka Heidi Mellilä skött butiken, men efter 50 år i butiken på Adelsgatan var det dags för ägarbyte för Nils har hunnit bli 88 år.

Munkvalvet, Adelsgatan 6. Nye ägaren och sonen Johan och pappa Nils Danielsson i ”Gotlands skafferi”.

Nils Danielssons son John kommer att ta över butiken under 2021 tillsammans med sin sambo Sara. Butiken har varit stängd under större delen av 2020, eftersom Heidi hunnit bli 70 år och pensionär med råge. Nästa ägaren har valt att även satsa på kvalitetsleksaker för att locka en yngre målgrupp.

Inredd vindsvåning 
Bostäder

Adelsgatan 6. Fotot är taget mellan åren 1939 och 1971. Troligen står det GAF Livs på skylten.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
GAF Livs/Andelsslakteriet charkuteri1920 – 1934
1937 – 1971
Andersson1934-1938 Adelsgatan 4
Smörgåsbuffé1930 – 1937Gurli LindströmÄven Hästgatan 26
Nelsons barnekipering1912 – 1930Jenny NelsonTill Adelsgatan 10
Tobak och Tidningar1908 -1920Hanna Band
Sadelmakare Nilsson1890 – 1908Nils NilssonTill Södra Torget
Lindströms diversehandel1890 – 1908N. H. Lindström
Grosshandlare Munthe1885 – 1912John MuntheTill Adelsgatan 2B_2C

GAF Livs/Andelsslakteriet charkuteri
Ett andelsslakteri startades på Gotland 1901 med huvudsakligen jordbrukare som delägare. År 1915 bildades Gotlands Andelsslakteri Förening, som då tog över det befintliga slakteriet. Gotlands Andelsslakteri bedrev försäljning av köttprodukter på Adelsgatan 6, Stora Torget 7 och Södra Kyrkogatan 10. Troligen startade verksamheten på Adelsgatan 6 omkring år 1920 i den gamla byggnaden som senare revs. Verksamheten flyttades sannolikt omkring 1934 till Adelsgatan 4, när det blev aktuellt att riva det gamla låga huset. När nybyggnaden var klar 1938 flyttade affären tillbaka till Adelsgatan 6. I de stora skyltfönstren mot gatan i den nya charkuteriaffären hade man rinnande vatten. Verksamheten upphörde troligen 1971.

Adelsgata 6. Mellan byggnaden till höger med Rum för resande och den stora byggnaden med gaveln mot gatan ligger det lilla ursprungligen bostadshuset Adelsgatan 6. Här fanns det butiker i bottenvåningen under många år och en skylt över dörren visar detta. Huset revs 1938 och ersattes av det nuvarande affärs- och bostadshuset. Foto från söder 1898. Bild från Visby förr i tiden.

Smörgåsbuffé
Gurli Lindström hade tidigare omkring 1920 öppnat en Smörgåsbuffé på Hästgatan 26. När hon omkring år 1930 också öppnade en Smörgåsbuffé vid Adelsgatan 6, kom buffén vid Hästgatan att kallas Smörgåsbuffé östra. I Gotlands Allehanda fredagen den 11 juni 1937 kunde man läsa att ”fru Gurli Lindström fått avslag om fortsatt rätt att utskänka pilsnerdricka i huset Adelsgatan 6 efter 1 oktober. En ansökan om liknande rätt i Thesalongen har av sökande återtagits”. Orsaken till avslaget var förmodligen att byggnaden Adelsgatan 6 skulle rivas.

Nelsons barnekipering
Jenny Nelson öppnade sin affär Nelsons Barnekipering år 1912 vid Adelsgatan 6. År 1930 flyttade hon affärsrörelsen till Adelsgatan 10, sannolikt för att få större lokaler.

Sadelmakaren Nilsson
Sadelmakaren Nils Nilsson hade sin verkstad på Adelsgatan 6 omkring åren 1890-1908. Förmodligen låg verkstaden i ett gårdshus på tomten. Han flyttade omkring 1908 till Södra Torget (Södertorg) där han fortsatte verksamheten fram till 1915, då han avled endast 37 år gammal.

Grosshandlare Munthe
Grosshandlare John Munthe etablerade sin verksamhet omkring 1885 vid Adelsgatan 6. Han sålde bland annat spannmål och trävaror. Möjligen hade han lager för sina varor på gården. Omkring 1911-1912 flyttade han verksamheten till Adelsgatan 2B-2C, där det fanns betydligt större lagringsmöjligheter på den stora gården bakom byggnaden mot Adelsgatan. Vid Adelsgatan 2B-2C var han verksam till omkring år 1930.

John Munthe hette egentligen Johan Carl Magnus Munthe (1858-1946). Johns farfars far, Carl Magnus Munthe var borgmästare i Karlshamn. Johns farfar Carl Fredrik Munthe (1794-1851) kom till Gotland omkring 1818 och gifte sig med en gotländsk lantbrukardotter från Ardre. De fick åtta barn bland dem Johns far Johan Magnus Munthe (1827-1878). År 1848 flyttade familjen till Visby, där Johan Magnus gifte sig med Charlotta Klintberg, alltså Johns blivande mor. Några år, omkring 1885, efter det att Johns far Johan Magnus dött 1878 köpte änkan Charlotta fastigheten kv Skölden 20, som omfattade byggnaderna både för Adelsgatan 4 och 6. I byggnaden Adelsgatan 4 öppnade Charlotta ett värdshus ”Rum för resande” troligen omkring 1885. Samtidigt startade sonen John, då 27 år gammal, sin grossistfirma i byggnaden bredvid på Adelsgatan 6.

Husen och gården   

Situationsplan Adelsgatan 4 och Adelsgatan 6, kv Skölden 20.
Byggnaden Adelsgatan 6. Foto från Södra Murgatan mot gårdssidan. Bild från Vinsinvent 1996.

Fastigheten Skölden 20 omfattar byggnaderna för Adelsgatan 4 och Adelsgatan 6. Nedan beskrivs byggnaden för Adelsgatan 6, medan den andra byggnaden beskrivs under Adelsgatan 4. Byggnaden Adelsgatan 6 har också gårdsadresser, Södra Murgatan 1D och 1E.

Byggnaden Adelsgatan 6
Byggnaden Adelsgatan 6 uppfördes 1938 som ett vinkelbyggt affärs- och bostadshus med en huskropp utefter Adelsgatan och den vinkelbyggda huskroppen mot den norra fastighetsgränsen. I vinkeln mellan huskropparna finns ett runt trapphus. Den då nyuppförda byggnaden ersatte ett tidigare envånings bostadshus som sannolikt användes krog innan rivningen. Byggnaden uppfördes med en stomme sannolikt av tegel i två våningar med källare. Taket över byggnadskroppen mot Adelsgatan är ett sadeltak belagt med tegel, medan taket för del vinklade delen har ett plåttäkt tak. Fasaden är reveterad. I fasaden mot gatan finns två indragna entréer. Det övre våningsplanet har en balkong mot gården. Interiört präglas byggnaden av en renovering som genomfördes på 1950-talet.

Gården
Gården avgränsas av de båda byggnaderna samt en mot Södra Murgatan putsad och gråavfärgad mur. Muren, som är uppförd i olika nivåer, är avtäckt med breda betongplattor och bryts upp av två smidesgrindar som är entrén till innergården. Gården sluttar mot nordväst och är belagd med kalk- och naturstensflis samt gräs. På gårdens mitt finns en stor kalkstensomgärdad rosenrabatt.

Kvarteret Skölden 20 

Kvarteret Skölden 20, tidigare Klinteroten III:1-2, omfattar Adelsgatan 4 och 6. Under 1600-talet var kvarteret en del av Biskopsåkern. Kvarteret beboddes då främst av arbetare, hantverkare, borgare och handelsmän. Under 1600-talets slutskede var två tomter med nummer 383 och 384 i Skölden 20 bebyggda med varsin stuga med tillhörande kålgårdar. Vid 1785 års husklassifikation benämndes fastigheten Klinteroten III med tomt nummer 1 och 2. Tomt nr 1 var bebyggd med ett sten- och trähus, försett med tegeltak och ett stall med brädtak och motsvarar nuvarande Adelsgatan 4. På tomt nummer 2 fanns ett trähus och ett stall, båda med brädtak och tomten motsvarar nuvarande Adelsgatan 6. På 1883 års karta finns två byggnader, sannolikt bostadshus från 1700-talets andra hälft, markerade med långsidorna ut mot Adelsgatan som motsvarar dagens Adelsgatan 4 och 6. Längs den sydöstra och vid den nordöstra fastighetsgränsen finns ett flertal uthusbyggnader. Stenhuset för tomt nr 1 från 1785 års karta är sannolikt kvar och är troligen uppfört omkring 1770 medan trähuset från 1700-talet för tomt nr 2 är rivet och ersatt av ett nytt hus byggt 1938. Alla uthusbyggnader som fanns ännu fanns kvar på karta från 1912 är rivna.