Adelsgatan 7

—Nuvarande företag (2019)—
Indiska

Adelsgatan 7.
Adelsgatan 7.

Gatuplan  
Indiska

Vindsvåning  
Bostad

Indiska Magasinaet AB  
”I våra plagg och accessoarer möts influenser från världens alla hörn. Med omsorgsfullt utvalda material och vackra mönster vill vi inspirera dig till att låta din personlighet speglas i din garderob. Vi har kläder och accessoarer för både vardag och fest”.

Indiska är en butikskedja med många butiker runt om i Sverige.

Tidigare företagTidsperiod . Ägare
Manufaktur o sybehör Maria Bergström
Malungsboden1918-?

Kvarteret Borgen 9  
Byggnaden uppfördes som ett bostadshus i en våning och inredd vind omkring 1750. Dess 1700-talskaraktär och volym har senare förändrats genom ett flertal omfattande ombyggnader. Byggnaden har en stomme av trä, och källaren som sträcker sig under hela huset är äldre än byggnaden i övrigt. In mot gården i väster finns en större utbyggnad från tidigt 1900-tal, samt en mindre lagertillbyggnad i betong, från 1950-talet.

I butiksentréerna finns eleganta 1950-talsdörrar i trä, med stora glasöverdelar och smal panel i spegeln under. Även på husets baksida finns glasade trädörrar, men av okänd ålder. År 1894 skedde den första dokumenterade förändringen av huset. Ombyggnaden förändrade husets byggnadsvolym och gav det en sen 1800-talskaraktär med ett stramt klassicistiskt formspråk, vilket kännetecknade 1800-talets senempire. 1700-talets branta takfall minskades, då byggnadens sidor höjdes vid ombyggnaden. År 1918 var affärsverksamhet redan etablerad i bottenvåningens nordöstra del, då butikslokalen utökades och det mittersta skyltfönstret togs upp i fasaden ut mot gatan. 1929 utvidgades butiken ytterligare, och ännu ett skyltfönster togs upp i gatusidans norra del. Denna utformning behöll byggnaden fram till ombyggnaden 1935, då affärslokalen tog ytterligare plats från bostadsdelen i husets södra del. De mindre fönstren i den södra delen av fasaden ersattes av ett skyltfönster. På 1950-talet byggdes huset till in mot gården med en lagerutbyggnad i betong med pulpettak. 1988 samt 1989 byggdes bottenvåningen om ytterligare för affärsverksamhet, och en ny yttertrappa till källaren tillkom.