Adelsgatan 7

——–Nuvarande företag (2020)—-
Indiska
———Tidigare företag———-
Maria Bergstöms manufakt o sybehör,
Malungsboden,
Rum för resande.

Adelsgatan 7, Indiska
Adelsgatan 7, Indiska

Byggnaden Adelsgatan 7 ligger i kvarteren Borgen 9. Huset uppfördes omkring 1750. Det finns två butikslokaler i byggnaden mot Adelsgatan.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Indiska som innehar båda butikslokalerna.

Adelsgatan 7, Indiska Magasinet.

Indiska Magasinet AB  
Indiska är en butikskedja med många butiker runt om i Sverige. Indiska Magasinet köpte 1988 fastigheten Adelsgatan 7 och öppnade sannolikt affären på Adelsgatan samma år. Indiska kommer nu att stänga affären på grund av dålig lönsamhet, inte minst beroende på pandemin.

I våra plagg och accessoarer möts influenser från världens alla hörn. Med omsorgsfullt utvalda material och vackra mönster vill vi inspirera dig till att låta din personlighet speglas i din garderob. Vi har kläder och accessoarer för både vardag och fest.”

Vindsvåning  
Bostad

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Malungsboden1954 – 1988Sixten H Johansson o Alice Siltberg
Manufaktur o sybehör1918 – 1954Maria Bergström, Ellen o Edith Bergström
Rum för resande m matservering1880 – 1918

Malungsboden  
Sixten Hjalmar Johansson, född 1910, kom från Uppsala, men flyttade till Gotland sannolikt under 1930-talet och fick jobb som konsumföreståndare i  Risungs, Rute. Där träffade han Alice Siltberg från Fleringe, född 1913. De fick en son, Bengt Sixten Johansson, född 1935 i Rute. Familjen flyttade till Visby och startade 1954 Malungsboden vid Adelsgatan 7. När Sixten dog 1970 fortsatte Alice att driva företaget fram till omkring 1988, då Indiska tog över lokalen. Alice dog 1993.

Manufaktur och sybehör  
Maria Bergström köpte fastigheten Borgen 9, Adelsgatan 7 år 1918. Troligen startade hon då samtidigt butiken Manufaktur och sybehör i lokalen vid Adelsgatan. Hon annonserade i Gotlands Allehanda fredagen den 7 sept 1934, men med adressen Adelsgatan 5. Hade hon också en filial på adressen intill, eller var det någon annan som också hette Maria Bergström, eller var det en felskrivning? År 1939 blir det nya ägare till fastigheten, Ellen och Edith Bergström. Möjligen är Ellen en syster och Edith systerdotter?  Fastigheten säljs 1957 och då upphör sannolikt också verksamheten, vilket kan bero på att Ellen då dör. Kanske upphör den lite tidigare, 1954, då Malungsboden startar sin verksamhet.

Annons i Gotlands Allehanda 1934. Bild från Gutar Förr.
Närmast finns Löfqvist Möbelaffär, Adelsgatan 9, strax bredvid är Adelsgatan 7 med skylten Rum för resande”. I nästa byggnad låg Wassbergs missionsbokhandel Adelsgatan 5. Foto omkring 1910. Bild från Visby förr i tiden.

Rum för resande med matservering  
När järnvägen anlades på Gotland och stationen Visby södra strax utanför Söderport öppnades ökande antalet resande till Visby. Behov fanns säkert för många att kunna övernatta. ”Rum för resande med matservering” låg strategiskt till i början på Adelsgatan för att få gäster till sin verksamhet.

Husen och gården

Situationsplan kv Borgen 9, Adelsgatan 7.
Gården Adelsgatan 7. Bild från Visinvent 1996.

Huvudbyggnad är den byggnad som ligger vid Adelsgatan. Den uppfördes som ett bostadshus i en våning och inredd vind omkring 1750. Byggnaden har en stomme av trä och en källare under hela huset som är äldre än byggnaden i övrigt. År 1894 gjordes en större ombyggnad, som gav huset 1800-tals karaktär. Omkring 1918 byggdes nordöstra delen om från bostad till affärsverksamhet. År 1929 utvidgades butiksytan ytterligare för att 1935 även omfatta södra delen efter en ombyggnad. En lagerbyggnad i betong byggdes till in mot gården under 1950-taket. På gården finns det fruktträd. Gården nås från Adelsgatan genom en tvådelad port.

Kvarteret Borgen 9  

Fastigheten ligger på mark som bebyggdes under andra hälften av 1600-talet. I husklassifikationen från 1785 uppges Klinteroten II:53 vara bebyggd med ett trähus och ett stall. Dessa båda byggnader låg sannolikt inom gränserna för den nuvarande fastigheten. Under 1700-talets slut låg flera tomter inom nuvarande gränser, förutom 53 även 54½. Under sluten av 1800-talet var de båda tomterna sammanslagna till nuvarande fastighet. Enligt en karta från 1883 fanns endast en byggnad på tomten, den nuvarande huvudbyggnaden mot Adelsgatan. Denna byggnad är ursprungligen från 1700-talet. Ett litet förråd vid södra gränsen byggdes på 1980-talet.

Fastigheten ägs av Roy Abd-El Ahad genom Fastighets AB Visby Borgen 9.