Adelsgatan 7

——–Nuvarande företag (2023)—-
Vakant
———Tidigare företag———-
Boligheter,
Indiska,
Mill’s,
Malungsboden,
Maria Bergstöms manufakt o sybehör,
Johanssons Skrivmaskinsbyrån,
E Olsson Toffelaffär,
Rum för resande.

Adelsgatan 7, Boligheter. Foto 2022.
Adelsgatan 7, Boligheter. Foto 2022.

Byggnaden Adelsgatan 7 ligger i kvarteren Borgen 9. Huset uppfördes omkring 1750. Det finns två butikslokaler i byggnaden mot Adelsgatan.

Maria Bergström hade sin Manufakturaaffär på Adelsgatan 7. Det vet vi med stor säkerhet, eftersom hon också ägde fastigheten där affären låg. Affärens adress var emellertid Adelsgatan 5 från 1918 då hon flyttade dit affären till omkring 1940. Därefter hade affären adressen Adelsgatan 7. Adelsgatan 5 omfattade nämligen före 1940 två byggnader och stadens myndigheter ändrade adresserna så att de separerades och fick nummer 5 resp. 7 (istället för 5A och5B). Alla udda efterföljande adresser på hela gatan ändrades samtidigt ”ett steg”, tidigare nummer 7 fick nummer 9, 9 fick nummer 11 osv. Denna ändring av adresserna har gjort det svårt att veta vilka butiker före år 1940 på Adelsgatan 5 som hade sin butik i nuvarande byggnad Adelsgatan 7.

Nuvarande företag

Gatuplan 
Affärsläget är vakant

Adelsgatan 7. Boligheter.

Boligheter  
Inredningskedjan Boligheter ersätter Indiska på Adelsgatan 7. Boligheter startade sin verksamhet under maj 2022. Affären drivs av Angelica Haraldsson tillsammans med sambon Richard Lindahl. Boligheter grundades i Västervik 2013 av Anna och Oscar Dahl. Sedan 2018 finns inredningskedjan Boligheter Franchise AB med butiker även i Skövde, Värnamo, Malmö, Borås, Kungsbacka och nu också i Visby. Alla butiker i Boligheter kedjan har likadana sortiment. Företaget gick i konkurs 2023 och affären stängdes.

Adelsgatan 7, Boligheter, dockvagn Lemon.
Jimbo nattlampa.
Halsband Asmara, silver.

”Vi erbjuder ett koncept som bygger på handplockade produkter i modern stil med små betydande detaljer som följer sortimentets så kallade ”gråa tråd”. Vi samarbetar med noga utvalda varumärken och erbjuder idag ett sortiment i hög klass med exklusiv känsla i kategorierna heminredning och barnprodukter. Exempel på varumärken är Karolina Brobeck, Dbkd, Ferm Living, Done by deer, Ester & Erik, House Doctor och många fler.”

Vindsvåning  
Bostad

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Indiska1988 – 2021
Mill’s1974 – 1988Till Adelsgatan 25
Malungsboden1954 – 1974Sixten H Johansson o Alice Siltberg
Manufaktur o sybehör1917 – 1954Maria Bergström, Ellen o Edith BergströmFrån Adelsgatan 1A
C A Johansson Skrivmaskinsbyrå1925 – 1936C A JohanssonTill Adelsgatan 8
E Olsson Toffelaffär1915 – 1925E Olsson
Rum för resande m matservering1880 – 1917
Adelsgatan 7, Indiska Magasinet.

Indiska Magasinet AB  
I våra plagg och accessoarer möts influenser från världens alla hörn. Med omsorgsfullt utvalda material och vackra mönster vill vi inspirera dig till att låta din personlighet speglas i din garderob. Vi har kläder och accessoarer för både vardag och fest.”

Indiska är en butikskedja med många butiker runt om i Sverige. Indiska Magasinet köpte 1988 fastigheten Adelsgatan 7 och öppnade sannolikt affären på Adelsgatan samma år. På grund av dålig lönsamhet, inte minst beroende på pandemin med Covid 19 stängdes affären under 2021.

Mill’s  
Mill’s startade sin verksamhet på Adelsgatan 7 sannolikt 1974. År 1975 monteras en ny skylt upp på fasaden med namnet Mill´s. Företaget sålde kläder. Verksamheten flyttas till Adelsgatan 25 omkring 1988, då under namnet Mills shop.

Malungsboden  
Sixten Hjalmar Johansson, född 1910, kom från Uppsala, men flyttade till Gotland sannolikt under 1930-talet och fick jobb som konsumföreståndare i  Risungs, Rute. Där träffade han Alice Siltberg från Fleringe, född 1913. De fick en son, Bengt Sixten Johansson, född 1935 i Rute. Familjen flyttade till Visby och startade 1954 Malungsboden vid Adelsgatan 7. När Sixten dog 1970 fortsatte Alice att driva företaget sannolikt fram till 1974, då ny ägare tar över fastigheten och butiken Mill’s startar sin verksamhet i byggnaden.

Manufaktur och sybehör  
Maria Bergström köpte fastigheten Borgen 9, Adelsgatan 7 år 1918. Hon hade de redan drivit sin affär vid Adelsgatan 1A sedan omkring år 1900. Maria annonserade i Gotlands Allehanda fredagen den 7 sept 1934, men med adressen Adelsgatan 5. Adelsgatans udda nummer ändrades under mitten av 1940-talet med förskjutning av ett gatunummer, d.v.s. Adelsgatan 7 blev Adelsgatan 9. År 1939 blir det nya ägare till fastigheten, Ellen och Edith Bergström. Möjligen är Ellen en syster och Edith systerdotter? Fastigheten säljs 1957 och då upphör sannolikt också verksamheten, vilket kan bero på att Ellen då dör. Kanske upphör den lite tidigare, 1954, då Malungsboden startar sin verksamhet.

Annons i Gotlands Allehanda 1934. Bild från Gutar Förr.
Närmast finns Löfqvist Möbelaffär, Adelsgatan 9, strax bredvid är Adelsgatan 7 med skylten Rum för resande”. I nästa byggnad låg Wassbergs missionsbokhandel Adelsgatan 5. Foto omkring 1910. Bild från Visby förr i tiden.

Rum för resande med matservering  
När järnvägen anlades på Gotland och stationen Visby södra strax utanför Söderport öppnades ökande antalet resande till Visby. Behov fanns säkert för många att kunna övernatta. ”Rum för resande med matservering” låg strategiskt till i början på Adelsgatan för att få gäster till sin verksamhet.

Husen och gården

Situationsplan kv Borgen 9, Adelsgatan 7.
Gården Adelsgatan 7. Bild från Visinvent 1996.

Borgen 9 är en ganska liten fastighet. På tomten finns två byggnader, huvudbyggnaden mot Adelsgatan och en mindre byggnad som är ett soprum.

Huvudbyggnaden  
Huvudbyggnad är den byggnad som ligger vid Adelsgatan. Den uppfördes som ett bostadshus i en våning och inredd vind omkring 1750. Byggnaden har en stomme av trä och en källare under hela huset, vilken är äldre än byggnaden i övrigt. Taket är av typen sadeltak och plåttäckt. År 1894 gjordes en större ombyggnad, som gav huset 1800-tals karaktär. De längsgående väggarna höjdes och det branta 1700-tals taket blev flackare. Omkring 1918 byggdes nordöstra delen om från bostad till affärsverksamhet och byggnaden fick då också en frontespis mot gatan. År 1929 utvidgades butiksytan ytterligare för att 1935 även omfatta södra delen efter en ombyggnad. En lagerbyggnad i betong byggdes till in mot gården under 1950-taket.

Soprum  
Soprum är en liten byggnad med stomme i regelverk uppförd 1989.

Gården  
Gården avgränsas av en låg putsad mur i väster och ett högt plank mot norr. Mot gatan finns en hög tvådelad port, som är infart till gården. Det finns rabatter och det växer även fruktträd på gården

Kvarteret Borgen 9  

Kvarteret Borgen
Kvarteret Borgen är stadsdelens största kvarter och är i stort sett kvadratiskt. Det gränsar till Södertorg i söder, Bredgatan i väster, Berggränd i norr och Adelsgatan i öster. Troligtvis var kvarteret inte bebyggt under medeltiden utan marken nyttjades då som åker- och betesmark. Inga medeltida byggnadsrester har återfunnits. På 1646 års karta finns kvarteret inritat som ett något större område än nuvarande omfattning, dock endast som ett streckat område. På Schilders karta från 1696-1697 är kvarteret tydligt inritat med tre stora tomter i kvarterets södra del samt åtta mindre planlagda tomter längs den östra och västra sidan kring ett stort till synes obebyggt område i mitten. År 1722 förstördes stora delar av kvarteret och även intilliggande kvarter av en omfattande brand. I husklassifikationen från år 1785 markeras alla tomter som bebyggda utom en tomt. Enligt kartan från 1883 har flera av tomterna slagits samman till större tomter. Kvarteret omfattar idag 17 fastigheter som alla är bebyggda. Längs Adelsgatan och Södertorg dominerar byggnader från 1700-talet. I övrigt finns både 1800-tals byggnader och 1900-tals byggnader.

Fastigheten Borgen 9
Fastigheten ligger på mark som bebyggdes under andra hälften av 1600-talet. Kv Borgen 9 motsvarar tidigare fastighetsindeln Klinteroten II:53. I husklassifikationen från 1785 uppges Klinteroten II:53 vara bebyggd med ett trähus och ett stall. Dessa båda byggnader låg sannolikt inom gränserna för den nuvarande fastigheten. Under 1700-talets slut låg flera tomter inom nuvarande gränser, förutom 53 även 54½. Under sluten av 1800-talet var de båda tomterna sammanslagna till nuvarande fastighet. Enligt en karta från 1883 fanns endast en byggnad på tomten, den nuvarande huvudbyggnaden mot Adelsgatan. Denna byggnad är ursprungligen från 1700-talet. Ett litet förråd vid södra gränsen byggdes på 1980-talet.

Fastigheten ägs av Roy Abd-El Ahad genom Fastighets AB Visby Borgen 9.