Adelsgatan 8

—-Nuvarande företag (2020)—-
Systrarna Malmgrens
—-Tidigare företag———-
Hemtex,
Järn AB Södertorg,
Visby Skriv Maskinsaffär,
Adas modeaffär,
Lindell vagnmakeri.

Adelsgatan 8, Systrarna Malmgrens.
Adelsgatan 8, Systrarna Malmgrens.

Byggnaden Adelsgatan 8 ligger i kvarteren Skölden 18. Huset uppfördes omkring 1870.

Fastigheten Skölden 18 ägs sedan 2017 av Bostadsrättsföreningen Visby Skölden 18. Föreningen omfattar 15 lägenheter och flera affärslokaler.

Nuvarande Företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Systrarna Malmgrens.

Systrarna Malmgrens 
År 2013 flyttade affären från Adelsgatan 10 till Adelsgatan 8, där Hemtex tidigare hade sin affärsverksamhet. Affären drivs av systrarna Charlotte och Carina Österholm.

”Our Story
Vi säljer Trend, dam & underkläder. Vi har märken som Byoung, Isay, Happy Holly, Bubbleroom, Masal, Street One, Cecil, Mingel, BTX.
Vi är Bh experter med 16-års erfarenhet och utbildning från Triumph. Stort utbud på bh och badkläder från Triumph, Trofe och Panos bad.”
Adelsgatan 8, Systrarna Malmgrens.

Adelsgatan 8, Systrarna Malmgrens.
Adelsgatan 8, Systrarna Malmgrens.
Adelsgatan 8. Systrarna Malmgrens.

År 2004 tog systrarna Charlotte och Carina Österholm över affären Malmgrens vid Adelsgatan 10 efter Lars Malmgren, som var son till Nils Malmgren, grundaren av företaget 1927. När Systrarna tog över butiken bytte de till namnet Systrarna Malmgrens. De fick ta över inte bara affären utan även en mängd foto, affischer, kläder och gamla annonser som de tidigare ägarna sparat. Fotona visar upp en personalstyrka på över 20 personer, i dag är det bara fyra som jobbar på Systrarna Malmgrens. Under mars månad 2013 flyttade verksamheten hit till Adelsgatan 8. Läs mer om Malmgrens och Systrarna Malmgrens under Adelsgatan 10.

Övervåning och inredd vind 
Bostäder och kontor.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikchefAnmärkning
Hemtex/Elmgrens1977 – 2013Till Follingboväg 76
Järn AB Södertorg1939 – 1977Gösta JakobssonTill Södercentrum
Även Adelsgatan 10
Visby skriv maskinaffär1930-talet
Adas Modeaffär1890 – 1937Ada Lindell
Lindell Vagnmakeri1876 – 1910Karl Lindell

Hemtex/Elmgrens 
Elmgrens öppnade sin verksamhet här omkring 1977 med heminredning och textil. Omkring år 2004 tycks Elmgrens gått samman med Hemtex. Hemtex är en butikskedja som fokuserar på heminredning och textil. I Sverige finns idag omkring 138 butiker. Utöver det finns också butiker i Finland och Estland. Hemtex i Visby flyttade från Adelsgatan till Follingboväg 76 omkring 2013.

Adelsgatan 8, JÄRN AB SÖDERTORG. Julskyltning. Bild från Gamla Wisbybilder.
Järn AB Södertorg, Adelsgatan 8. Annons införd i Gotlandsinfanteristen 1945.

Järn AB Södertorg 
De flesta reflekterar nog inte över att en del av företags namn innehåller Södertorg. Men det finns förstås en historisk förklaring till detta, för år 1934 öppnade Gösta Jakobsson sin nystartade järnhandel belägen vid norra sidan av Södertorg. Då sålde man inte bara traditionella järnhandelssortiment utan också jordbruksmaskiner och reservdelar till maskinerna. När företaget växte räckte lokalerna vid Södertorg inte till, varför Gösta köpte Adelsgatan 8 av änkan Ada Lindell 1937 och två år senare, 1939, flyttade affären till Adelsgatan. Flera konkurrerande järnhandelsaffärer fanns i Visby under den här tiden, t.ex. Gotlands Järnhandel, som låg på Hästgatan 8 och Visby Järn- och Maskinaffär på Adelsgatan 1B. Flera konkurrerande järnaffärer köptes upp av Järn AB Södertorg. År 1976 påbörjade byggandet av nya ändamålsenliga lokaler utanför Söderport på en tidigare kolgård, dit företaget flyttade i april 1977. Kvar på Adelsgatan blev husgeråd och leksaker under namnet Bo & Lek. År 1982 utfördes en tillbyggnad och Bo & Lek blev åter en del av Järn AB Södertorg. År 2000 förvärvades Snickens bygghandelsbutiker i Visby och Klintehamn. Nästa förvärv var Slite Järn som köptes 2007. och en helt ny anläggning byggdes i Slite innehållande både traditionell järnhandel och en bygghandel med Snickenkonceptet. Företaget har sedan starten drivits som ett familjeföretag. När grundaren Gösta Jakobsson gick bort 1981 övertog dottern Cathrin Bergström och hennes familj driften av företaget. I företaget jobbade (2018) 87 personer och omsättningen uppgick till 256 miljoner kronor.

VISBY SKRIV MASKINAFFÄR

VISBY SKRIV MASKINAFFÄR 
Visby skrivmaskinsaffär fanns här under 1930-talet.  

Adelsgatan 8. På skyltarna står det ADA LINDELL MODEAFFÄR och CARL LINDELL VAGNMAKERI. Foto från söder 1898. Bild från Visby förr i tiden.
Vagnmakare Carl Lindell och Ada Lindell annonserar gemensamt i Läns- och Adresskalendern från 1906.

Lindell vagnmakeri, Adas modeaffär 
Carl Lindell hade i byggnaden sitt vagnmakeri här från 1876 till 1910 och hans hustru Ada hade samtidigt en modeaffär i byggnaden.

Husen och gården

Situationsplan Adelsgatan 8 och 10, kv Skölden 18.

Skölden 18 omfattar både Adelsgatan 8 och 10 samt Södra Murgatan 5 och 7.

Huvudbyggnaden (B1) Adelsgatan 8 är ett bostadshus med affärslokal uppfört omkring 1870. Byggnaden ligger utmed södra tomtgränsen med ena gaveln mot Adelsgatan. Byggnaden har en tegelstomme i två våningar med källare och inredd vind. Huvudentrén är centralt placerad i gaveln mot Adelsgatan. Omfattande om- och tillbyggnader utfördes 1965. Byggnaden inrymmer flera bostäder.

Huvudbyggnaden (B2) utmed Adelsgatan 10 var ursprungligen en skiftesverksbyggnad från 1700-talet. En ny affärs- och kontorsbyggnad ersatte 1964 skiftesverksbyggnaden. Den nya byggnaden är uppförd med betong- och tegelstomme i två våningar med källare och inredd vind. Stora skyltfönster omger en centralt placerad butiksentré mot Adelsgatan. Byggnaden har byggts till, så att den sträcker sig över hela tomten ända fram till Södra Murgatan. Byggnaden inrymmer flera bostäder.

Tillbyggnaden (B3) till Adelsgatan 10 är en affärs- och lagerlokal som uppfördes 1962. Den har tegel -eller betongstomme i två våningar med källare och inredd vind och ligger utmed Södra Murgatan med nummer 7. I bottenplanets norra del fanns det två portar för varuintag och två gångdörrar. År 2017I gjordes en omfattande ombyggnad till bostadshus med nya takkupor för vindvåningen, nya fönster och borttagande av en av portarna för vauintag.

I tomtens sydöstra del mot Södra Murgatan med nr 5 finns ett bostadshus och förråd uppfört 1960. Huset utgörs av två i vinkel sammanbyggda kroppar med betongstomme i en våning. Ovanpå takets västra del finns takterrass, som nås vis en utvändig trappa mot gården. Byggnaden har sin entré mot Södra murgatan.

Två mindre gårdsrum finns belagda med asfalt och väl avskärmade av bebyggelsen. Den ena gården nås från Adelsgatan och den andra från Södra Murgatan. Under 1800-talets slutskede bedrev Karl Lindell vagnmakeriverksamhet på gården, som då var mycket större.

Kvarteret Skölden 18

Kvarteret Skölden 18 omfattar Adelsgatan 8 och 10. Under 1600-talet var kvarteret en del av Biskopsåkern. Under 1700-talets första hälft planlades Biskopsåkern och kvarteret beboddes främst av hantverkare men även av handelsmän. Ursprungligen utgjordes fastigheten av tre tomter, vilka benämndes Klinteroten III: 3, III:4 och III:93. Enligt 1785 års klassifikation var tomt nr 3, ungefär nuvarande Adelsgatan 8, belägen i söder, och bebyggd med ett trähus med tegeltak, ett stall med trätak och en verkstad. I norra delen, motsvarande Adelsgatan 10, på tomt nr 4, fanns dä ett trähus med tegeltak, ett stall med brädtak, och en bod. På tomt nr 93 i öster, mot nuvarande Södra Murgatan, fanns ett trähus med brädtak. På 1883 års karta var de tre fastigheterna i det närmaste fullbyggda, med huvudbyggnad och ett flertal uthusbyggnader. Fastigheterna var bebodda främst av hantverkare. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade Karl Lindell sitt vagnmakeri på tomt nr 3. På 1930-talet ändrades fastighetsbeteckningarna och någon gång efter 1936 slogs de tre tomterna samman. Den äldre bebyggelsen revs eller förändrades successivt under 1960-talet och den utgörs idag av fyra sammanlänkade byggnader, med 1960-tals prägel, markerade B1, B2, B3 och B4 på situationsplanen.