Adelsgatan 8

—-Nuvarande företag (2020)—-
Systrarna Malmgrens
—-Tidigare företag———-
Hemtex,
Järn AB Södertorg,
Visby Skriv Maskinsaffär,
Axel Nilsson skräddare,
Martha Olofsson Modeaffär,
Siltberg Herrekipering,
Signe Nilsson Modeaffär,
Skomakare Cedergren,
Skomakare Ekman,
Strömbeck cigarrhandel,
Adas modeaffär,
Lindell Vagnmakeri.

Adelsgatan 8, Systrarna Malmgrens.
Adelsgatan 8, Systrarna Malmgrens.

Byggnaden Adelsgatan 8 ligger i kvarteren Skölden 18. Huset uppfördes omkring 1870.

Fastigheten Skölden 18 ägs sedan 2017 av Bostadsrättsföreningen Visby Skölden 18. Föreningen omfattar 15 lägenheter och flera affärslokaler.

Nuvarande Företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Systrarna Malmgrens.

Systrarna Malmgrens 
År 2013 flyttade affären från Adelsgatan 10 till Adelsgatan 8, där Hemtex tidigare hade sin affärsverksamhet. Affären drivs av systrarna Charlotte och Carina Österholm.

”Our Story
Vi säljer Trend, dam & underkläder. Vi har märken som Byoung, Isay, Happy Holly, Bubbleroom, Masal, Street One, Cecil, Mingel, BTX.
Vi är Bh experter med 16-års erfarenhet och utbildning från Triumph. Stort utbud på bh och badkläder från Triumph, Trofe och Panos bad.”
Adelsgatan 8, Systrarna Malmgrens.

Adelsgatan 8, Systrarna Malmgrens.
Adelsgatan 8, Systrarna Malmgrens.
Adelsgatan 8. Systrarna Malmgrens.

År 2004 tog systrarna Charlotte och Carina Österholm över affären Malmgrens vid Adelsgatan 10 efter Lars Malmgren, som var son till Nils Malmgren, grundaren av företaget 1927. När Systrarna tog över butiken bytte de till namnet Systrarna Malmgrens. De fick ta över inte bara affären utan även en mängd foto, affischer, kläder och gamla annonser som de tidigare ägarna sparat. Fotona visar upp en personalstyrka på över 20 personer, i dag är det bara fyra som jobbar på Systrarna Malmgrens. Under mars månad 2013 flyttade verksamheten hit till Adelsgatan 8. Läs mer om Malmgrens och Systrarna Malmgrens under Adelsgatan 10.

Övervåning och inredd vind 
Bostäder och kontor.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikchefAnmärkning
Hemtex/Elmgrens1977 – 2013Till Follingboväg 76
Järn AB Södertorg1939 – 1977Gösta JakobssonTill Södercentrum
Även Adelsgatan 10
Visby skriv maskinaffär1936 – 1943C. A. JohanssonFrån Adelsgatan 7
Axel Nilsson skräddare, herrkonfektion1930 – 1939Axel NilssonTill Adelsgatan 15
Martha Olofsson Modeaffär1930 -1940Martha Olofsson
Siltberg Herrekipering1920 – 1930 G Siltberg
Signe Nilsson Modeaffär1910 – 1920Signe Nilsson
Skomakare Cedergren1900 – 1910A. P. CedergrenTill Kvarnvägen
Skomakare Ekman1890 – 1910E. A. EkmanTill S:t Hansgatan 53
Strömbeck cigarrhandel1900 – 1910C StrömbeckFilial S:t Hansgatan 24
Adas Modeaffär1890 – 1910Ada Lundgren/ Lindell
Lindell Vagnmakeri1876 – 1930Karl Lindell, Ada Lindell

Hemtex/Elmgrens 
Elmgrens öppnade sin verksamhet här omkring 1977 med heminredning och textil. Omkring år 2004 tycks Elmgrens gått samman med Hemtex. Hemtex är en butikskedja som fokuserar på heminredning och textil. I Sverige finns idag omkring 138 butiker. Utöver det finns också butiker i Finland och Estland. Hemtex i Visby flyttade från Adelsgatan till Follingboväg 76 omkring 2013.

Adelsgatan 8, JÄRN AB SÖDERTORG. Julskyltning. Bild från Gamla Wisbybilder.
Järn AB Södertorg, Adelsgatan 8. Annons införd i Gotlandsinfanteristen 1945.

Järn AB Södertorg 
De flesta reflekterar nog inte över att en del av företags namn innehåller Södertorg. Men det finns förstås en historisk förklaring till detta, för år 1934 öppnade Gösta Jakobsson sin nystartade järnhandel belägen vid norra sidan av Södertorg. Då sålde man inte bara traditionella järnhandelssortiment utan också jordbruksmaskiner och reservdelar till maskinerna. När företaget växte räckte lokalerna vid Södertorg inte till, varför Gösta köpte Adelsgatan 8 av änkan Ada Lindell 1937 och två år senare, 1939, flyttade affären till Adelsgatan. Flera konkurrerande järnhandelsaffärer fanns i Visby under den här tiden, t.ex. Gotlands Järnhandel, som låg på Hästgatan 8 och Visby Järn- och Maskinaffär på Adelsgatan 1B. Flera konkurrerande järnaffärer köptes upp av Järn AB Södertorg. År 1976 påbörjade byggandet av nya ändamålsenliga lokaler utanför Söderport på en tidigare kolgård, dit företaget flyttade i april 1977. Kvar på Adelsgatan blev husgeråd och leksaker under namnet Bo & Lek. År 1982 utfördes en tillbyggnad och Bo & Lek blev åter en del av Järn AB Södertorg. År 2000 förvärvades Snickens bygghandelsbutiker i Visby och Klintehamn. Nästa förvärv var Slite Järn som köptes 2007. och en helt ny anläggning byggdes i Slite innehållande både traditionell järnhandel och en bygghandel med Snickenkonceptet. Företaget har sedan starten drivits som ett familjeföretag. När grundaren Gösta Jakobsson gick bort 1981 övertog dottern Cathrin Bergström och hennes familj driften av företaget. I företaget jobbade (2018) 87 personer och omsättningen uppgick till 256 miljoner kronor.

VISBY SKRIV MASKINAFFÄR

Visby skriv maskinsaffär 
Visby skrivmaskinsaffär fanns här omkring 1936 – 1943. Troligen samma affär som fanns på Adelsgatan 7 med namnet Skrivmaskinsbyrån C. A. Johansson.

Strömbeck Cigarraffär
C Strömbeck startade sin verksamhet som cigarrhandlare med att öppna en cigarraffär på Adelsgatan 5 omkring 1855. År 1890 flyttade han affären till S:t Hansgatan 20 och omkring 1905 flyttade han vidare affären till S:t Hansgatan 24, där han drev verksamheten till omkring 1920. Han hade också en filial på Adelsgatan 8 omkring 1900 – 1910.

Adelsgatan 8. På skyltarna står det ADA LINDELL MODEAFFÄR och CARL LINDELL VAGNMAKERI. Foto från söder 1898. Bild från Visby förr i tiden.
Vagnmakare Carl Lindell och Ada Lindell annonserar gemensamt i Läns- och Adresskalendern från 1906.

Lindell vagnmakeri, Adas modeaffär 
Carl Lindell köpte fastigheten kv Skölden 18 år 1876. Här startade han sitt vagnmakeri troligen samma år. Han träffade Ada Lundgren, som omkring 1890 startade en modevaruaffär i samma byggnad. Omkring 1897 gifte de sig och Ada Lindell fortsatte med sin modeaffär efter giftermålet fram till 1910. Sannolikt dog Carl detta år för från år 1910 står änkan Ada Lindell som ägare till fastigheten. Ada tog uppenbarligen över verksamheten efter sin make, och hon drev vagnmakeriet fram till omkring 1930.

Husen och gården

Situationsplan Adelsgatan 8 och 10, kv Skölden 18.

Fastigheten Skölden 18 omfattar byggnaderna för Adelsgatan 8 och Adelsgatan 10. Nedan beskrivs byggnaderna B1 och B4 för Adelsgatan 8, medan de andra byggnaderna B2 och B3 beskrivs under Adelsgatan 10. Byggnaden Adelsgatan 8 har också gårdsadressen Södra Murgatan 5.

Huvudbyggnaden B1
Huvudbyggnaden (B1) Adelsgatan 8 är ett bostadshus med affärslokal uppfört omkring 1870. Byggnaden ligger utmed södra tomtgränsen med ena gaveln mot Adelsgatan. Byggnaden har en tegelstomme i två våningar med källare och inredd vind. Taket är ett plåttäckt sadeltak. Det sydvästra takfallet bryts upp av en takkupa. Fasaden är reveterad och slätputsad samt avfärgad gul. På den sydöstra gavelns andra våningsplan, där fasaden är klädd med grönmålad panel, finns en balkong, uppförd i en stolpkonstruktion under ett plåttäckt pulpettak. Huvudentrén är centralt placerad i den nordvästra fasaden, mot Adelsgatan. I bottenvåningen inrymms en affärslokal. Kring sekelskiftet 1900 bedrevs vagnsmakeriverksamhet på gården. På ett fotografi från samma tid såg byggnaden i princip ut som idag, men med vindskivor i snickarglädje. Under 1900-talet har ett flertal om- och tillbyggnader genomförts. I dag präglas byggnaden av en genomgripande om- och tillbyggnad som genomfördes 1965. Byggnaden inrymmer flera bostäder.

Förrådsbyggnad B4
Förrådsbyggnaden B4 uppfördes 1960 som ett bostadshus och förråd. Byggnaden består av två i vinkel sammanbyggda huskroppar. Stommen för huskropparna är av betong uppförda i en våning med ett plant papptäckt tak.
Ovanpå takets västra del finns en staketomgärdad uteplats som nås via en trappa som är placerad invid den nordöstra fasaden. Den sydöstra fasaden är reveterad och slätputsad samt avfärgad gul. Den nordöstra fasaden, mot gården, är klädd med grönmålad panel. Entrén nås via en port i muren mot Södra Murgatan och är placerad i en nisch under byggnadens tak. Byggnaden är delvis inlemmad i muren mot Södra Murgatan och särkiljer sig från den omgivande bebyggelsen.

Gårdar
Två mindre gårdsrum finns belagda med asfalt och väl avskärmade av bebyggelsen. Den ena gården nås från Adelsgatan och den andra från Södra Murgatan. Under 1800-talets slutskede bedrev Karl Lindell vagnmakeriverksamhet på gården, som då var mycket större.

Kvarteret Skölden 18

Kvarteret Skölden
Kvarteret Skölden gränsar till Adelsgatan i nordväst, Berggränd i nordost och Södra Murgatan i sydost och söder. På 1646 års karta var området som motsvara dagens kvarter en del av Biskopsåkern. Under slutet av 1600-talet fanns två tomter planlagda i områdets södra del. Under 1700-talets första hälft planlades området och kvarteret erhöll då i huvudsak sin nuvarande utbredning. Kvarteret kom att bebos främst av arbetare, hantverkare, borgare och handelsmän. Kvarteret är idag indelat i tio fastigheter. I fastigheterna längs Adelsgatan finns affärslokaler inrymda i de flesta av byggnadernas bottenvåningar med till större delen bostäder i de övre våningsplanen. Längs Adelsgatan finns byggnader uppförda från 1700-talets andra hälft och fyra byggnader uppförda under 1900-talet. De uthusbyggnader som fanns under 1800-talets andra hälft har i de flesta fall rivits och ersatts av nya byggnader under 1900-talet.

Fastigheten Skölden 18
Fastigheten Skölden 18 omfattar Adelsgatan 8 och 10. Under 1600-talet var fastigheten en del av Biskopsåkern. Under 1700-talets första hälft planlades Biskopsåkern och kvarteret beboddes främst av hantverkare men även av handelsmän. Ursprungligen utgjordes fastigheten av tre tomter, vilka benämndes Klinteroten III: 3, III:4 och III:93. Enligt 1785 års klassifikation var tomt nr 3, ungefär nuvarande Adelsgatan 8, belägen i söder, och bebyggd med ett trähus med tegeltak, ett stall med trätak och en verkstad. I norra delen, motsvarande Adelsgatan 10, på tomt nr 4, fanns där ett trähus med tegeltak, ett stall med brädtak, och en bod. På tomt nr 93 i öster, mot nuvarande Södra Murgatan, fanns ett trähus med brädtak. På 1883 års karta var de tre fastigheterna i det närmaste fullbyggda, med huvudbyggnad och ett flertal uthusbyggnader. Fastigheterna var bebodda främst av hantverkare. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade Karl Lindell sitt vagnmakeri på tomt nr 3. På 1930-talet ändrades fastighetsbeteckningarna och någon gång efter 1936 slogs de tre tomterna samman. Den äldre bebyggelsen revs eller förändrades successivt under 1960-talet och den utgörs idag av fyra sammanlänkade byggnader, med 1960-tals prägel, markerade B1, B2, B3 och B4 på situationsplanen.