Adelsgatan 9

—–Nuvarande företag (2019)—–
Vero Moda,
Wisby Jernvägshotell

Adelsgatan 9.
Adelsgatan 9.

Gatuplan

Vero Moda, Wisby Jernvägshotell

Övre plan

Wisby Jernvägshotell

Adelsgatan 9. Wisby Järnvägshotell och Vero Moda.

Vero Moda  
Affären säljer modekläder för damer och ingår i en kedja med flera butiker, som även säljer över Internet. Ägare till affären på Adelsgatan är Sandra Arve.

Familjen Julia Hultgren ägde under en tid Vero Moda affären på Adelsgatan.

Wisby Jernvägshotell  
”Vandrarhem | Mitt i Hansestaden, på stans bästa affärsgata Adelsgatan, ligger detta lilla vandrarhem, Wisby Jernvägshotell. Här erbjuds logi i sex rum med tillgång till kök, dusch och WC i korridor. Slutstädning ingår i priset! Här har bedrivits rumsförmedling sen slutet av 1800-talet, därav det anrika namnet! Här bor du billigt men har ändå nära till allt Visby har att erbjuda. ”

Tidigare företagTidsperiod Ägare
Ax. Löfquist möblerOmkring 1910-
Manufaktur o sybehör Maria Bergström
Jernvägshotell1895-
Adelsgatan 9. På skyltarna står det Ax Löfqvist Möbelaffär och Rum för resande. Foto omkring 1910.

Kvarteret Borgen 29 
Huvudbyggnaden ligger mot Adelsgatan med adress Adelsgatan 9. Idag omfattar fastigheten två byggnader. Bostadshuset uppfördes omkring 1760. Byggnaden är placerad med långsidan invid Adelsgatan och byggdes om till järnvägshotell hotell 1895 och renoverades 2004. I tomtens sydöstra del finns ett litet träskjul uppskattningsvis från 1900-talets mitt. Fastigheten avgränsas mot grannfastigheten i söder av ett högt plank av liggande brädor. Den grusbelagda gården används som parkeringsplats.

Inom tomtens gränser har rester av senmedeltida kulturlager hittats. Någon bebyggelse finns däremot inte dokumenterad förrän vid 1600-talets slut. Inom gränserna för nuvarande fastighet fanns då en mindre tomt tillhörande en skeppare, med ett trähus samt tillhörande kålgård och gårdsrum. Efter branden 1722 gjordes vissa tomtregleringar i kvarteret. Enligt 1785 års husklassifikation utgjorde tomten en för Adelsgatan typisk handelsgård omfattande ett trähus, ett brygghus i trä, en lada och ett stall Borgen. Den sista gårdsbebyggelsen revs år 1995.