Adelsgatan 10

—-Nuvarande företag (2020)—-
Picco Barnkläder
—-Tidigare företag———-
Systrarna Malmgrens,
Malmgrens kläder,
Bo & Lek, Järn AB Södertorg,
Sjöbergs leksaker,
Reseffekter & Leksaker,
Spåres Varuhus,
Nelsons barnekipering,
E. A. Ekmans skomakeri,
Guldsmed Eskelund.

Adelsgatan 10, Picco barnkläder.
Adelsgatan 10, Picco barnkläder.

Byggnaden Adelsgatan 10 ligger i kvarteren Skölden 18. Huset är uppfört 1964.

Fastigheten Skölden 18 ägs sedan 2017 av Bostadsrättsföreningen Visby Skölden 18. Föreningen omfattar 15 lägenheter och flera affärslokaler.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Picco barnkläder.

Picco barnkläder 
Picco Barnkläder startade affären den 20 mars 1991. Omkring 2013 ? flyttade verksamheten till Adelsgatan 10. Anna Konradsson driver verksamheten.

”Baby- barn- och mammakläder mitt i världsarvsstaden Visby. Med märken som Name It och Mamalicious.”

Adelsgatan 10. Picco Barnkläder.
Adelsgatan 10. Picco Barnkläder.
Ann och Anna, eldsjälar i butiken Picco Barnkläder.

Övervåning och inredd vindsvåning 
Bostäder och kontor

Tidigare företag

FöretagUngerfärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Systrana Malmgrens2004 – 2013Charlotte och Carina ÖsterholmTill Adelsgatan 8
Malmgrens kläder1964? – 2004Nils Malmgren, Lars Malmgren, Från S:t Hansgatan 35
Järn AB Södertorg1964 – 1982?Gösta JacobssonFilial till Adelsgatan 8
Till Södercentrum
Sjöbergs leksaker1950 – 1964?SjöbergHögst osäkert
Reseffekt & Leksaksaffär1942 – 1950Sture BriesbergÄven Södra Kyrkogatan 12
Spåres Varuhus1937 – 1942Ivar SpåreFilial till Adelsgatan 34A
Nelsons barnekipering1930 – 1950-talJenny och Berta NelsonFrån Adelsgatan 6
E. A. Ekmans skomakeriomkr. 1880-1910E. A. Ekman
Guldsmed Eskelund1857 – 1882A. S. Eskelund
Adelsgatan 10, Malmgrens. Bild 1996 från Visinvent.
Annons i Visby AIK:s medlemsblad 1948.

Malmgrens kläder/Systrarna Malmgrens 
År 1927 lämnade Nils A Malmgren Borås och köpte ett konkurslager på S:t Hansgatan 35, det s.k. Sandbergska huset. Där öppnade han företaget Boråslagret som efter några år bytte namn till Malmgrens/Boråslagret och senare till Malmgrens. Affären flyttade så småningom till Adelsgatan 10, möjligen var det 1964 när det nya huset var byggt som namnet blev enbart Malmgren. När Nils drog sig tillbaka tog hans son Lars Malmgren över verksamheten. Malmgrens har under åren, förutom i Visby, även haft butiker i Slite, Hemse och Stockholm. År 2004 tog systrarna Charlotte och Carina Österholm över affären efter Lars Malmgren. De fick ta över inte bara affären utan även en mängd foto, affischer, kläder och gamla annonser som de tidigare ägarna sparat. Fotona visar upp en personalstyrka på över 20 personer, i dag är det bara fyra som jobbar på Systrarna Malmgrens. Där fanns även gamla tjänstgöringsbetyg, lönespecifikationer och dokument där man kan se hur mycket de anställda tjänade och vad det kostade att lägga upp ett par byxor. Vinden var full av marinblå byxor och marinblå kjolar. På den tiden köpte man in hela partier, men idag har man inte så stora lager. På lagret fanns även en mängd andra kläder från alla de år som butiken funnits, många med originalprislapparna kvar. Inne på kontoret finns flera pärmar och tidsskriftsamlare fulla med gamla annonser, tidningsklipp och foton på personalen i prydliga dräkter och vackert lagda frisyrer. På en av annonserna står det att Malmgrens bjuder på appelsiner. – De har stavat apelsiner med två p. Det var väl helt nytt med apelsiner på den tiden, säger Charlotte Österholm. En bild visar hela personalstyrkan iförd gasmask. På fotot har någon skrivit ”Gasmasksidyll 1941”. Nere på lagret ligger fortfarande en av gasmaskerna i sin originalask med en sirlig text där det står Fru Dagmar Heffner. -Jag tror att det var meningen att vi skulle ta över butiken eftersom vi tycker att allt det här är kul, säger Carina Österholm.

Omkring år 2013 flyttade affären från Adelsgatan 10 till Adelsgatan 8, där Hemtex tidigare hade sin affärsverksamhet. Se även Adelsgatan 8.

Bo & Lek, Järn AB Södertorg 
De flesta reflekterar nog inte över att en del av företags namn innehåller Södertorg. Men det finns förstås en historisk förklaring till detta, för år 1934 öppnade Gösta Jakobsson sin nystartade järnhandel belägen vid norra sidan av Södertorg. Förmodligen hette då affären Södertorg Järn. Då sålde man inte bara traditionella järnhandelssortiment utan också jordbruksmaskiner och reservdelar till maskinerna. När företaget växte räckte lokalerna vid Södertorg inte till, varför Gösta 1837 köpte kv Skölden 18, som omfattade både Adelsgatan 8 och Adelsgatan 10. Han köpte fastigheten av Ada Lindell, änka till vagnmakaren Karl Lindell och två år senare, 1939, flyttade Södertorg Järn till Adelsgatan 8. I grannhuset på Adelsgatan 10 fanns Sjöbergs leksaker. Kanske var det så att Gösta Jakobsson tog över leksaksaffären och skapade Bo & Lek med husgeråd och leksaker? År 1975 blev Södertorg Järn aktiebolag under namnet Järn AB Södertorg. När järnaffären Adelsgatan 8 flyttade till de nya lokalerna 1976, som byggts vid en tidigare kolgård en bit utanför Söderport, fanns Bo & Lek kvar på Adelsgatan 10. År 1982 utfördes en utbyggnad av lokalerna utanför Söderport och dit flyttades då verksamheten Bo & Lek. År 1988 sålde Järn AB Södertorg fastigheten Skölden 18. När grundaren Gösta Jakobsson gick bort 1981 övertog dottern Cathrin Bergström och hennes familj driften av företaget. Se även Adelsgatan 8.

Reseffekt- och Leksaksaffär för Södra Kyrkogatan 12 och Adelsgatan. Annons införd i Gotlandinfanteristen 1943.

Reseffekt &  Leksaksaffär 
Sture Briesberg tog över Spåres filialer vid Adelsgatan 10 och Södra Kyrkogatan 12 (även benämnt Stora Torget 6) omkring 1942. Affärerna kallades av Briesberg för Reseffekt och Leksaksaffär. Troligen togs affären vid Adelsgatan 10 över av Sjöbergs leksaker omkring 1950, men Briesberg behöll affären vid Stora Torget.

Annons i Gotlands Allehanda den 2 feb. 1937. Bild från Gutarförr.

Spåres Varuhus, annons 1937 i Gotlands Allehanda.

Spåres varuhus 
Ivar Spåre öppnade varuhus; Spåres Varuhus, på Adelsgatan 34A omkring 1934. En filial öppnades omkring 1936 vid Stora Torget på nuvarande adress Södra Kyrkogatan 12. Omkring 1937 öppnade Ivar också en filial på Adelsgatan 10. Affären var modernt inredd och förde troligtvis likadant sortiment som huvudaffären på Adelagatan 34A. Troligen sålde Ivar Spåre affärerna vid Adelsgatan 10 och Stora Torget 12 till Sture Briesberg omkring 1942. I annons 1943 för Adelsgatan 10 och Stora Torget 6 (nuvarande Södra Kyrkogatan 12) kallas affärerna Reseffekt & Leksaksaffär och namnet Spåre finns inte längre med i denna annons för dessa adresser. Läs mer om Ivar Spåre under Adelsgatan 34A.

Spåres Varuhus, annons vid invigningen av Fårösunds idrottsplats 23 aug 1942.
Spåres varuhus Adelsgatan 10.
Adelsgatan 10, Nelsons barnekipering, 40 års jubileum 19521001.
Adelsgatan 10, Nelsons barnekipering, annons 19521210.

Nelsons barnekipering
Nelsons barnekipering startade sin verksamhet 1912 vid Adelsgatan 6 och flyttade verksamheten till Adelsgatan 10 omkring år 1930. Den 1/10 år 1952 kunde man fira 40-års jubileum. Jenny och Berta Nelson drev affären fram till mitten av 1950-talet.

Husen och gården

Situationsplan Adelsgatan 8 och 10, kv Skölden 18.
Tillbyggnaden (B3) mot Södra Murgatan. Bild från Visinvent 1996..

Skölden 18 omfattar både Adelsgatan 8 och 10 samt Södra Murgatan 5 och 7.

Huvudbyggnaden (B2) utmed Adelsgatan 10 var ursprungligen en skiftesverksbyggnad från 1700-talet. En ny affärs- och kontorsbyggnad ersatte 1964 skiftesverksbyggnaden. Den nya byggnaden är uppförd med betong- och tegelstomme i två våningar med källare och inredd vind. Stora skyltfönster omger en centralt placerad butiksentré mot Adelsgatan. Byggnaden har byggts till, så att den sträcker sig över hela tomten ända fram till Södra Murgatan. Byggnaden inrymmer flera bostäder.

Tillbyggnaden (B3) mot Södra Murgatan. Bild från Eniro omkring 2012.

Tillbyggnaden (B3) till Adelsgatan 10 är en affärs- och lagerlokal som uppfördes 1962. Den har tegel -eller betongstomme i två våningar med källare och inredd vind och ligger utmed Södra Murgatan med nummer 7. I bottenplanets norra del fanns det två portar för varuintag och två gångdörrar. År 2017I gjordes en omfattande ombyggnad till bostadshus med nya takkupor för vindvåningen, nya fönster och borttagande av en av portarna för vauintag.

Tillbyggnaden (B3) mot Södra Murgatan. Foto 2017.

Huvudbyggnaden (B1)Adelsgatan 8 är ett bostadshus med affärslokal uppfört omkring 1870. Byggnaden ligger utmed södra tomtgränsen med ena gaveln mot Adelsgatan. Byggnaden har en tegelstomme i två våningar med källare och inredd vind. Huvudentrén är centralt placerad i gaveln mot Adelsgatan. Omfattande om- och tillbyggnader utfördes 1965. Byggnaden inrymmer flera bostäder.

I tomtens sydöstra del mot Södra Murgatan med nr 5 finns ett bostadshus och förråd (B4) uppfört 1960. Huset utgörs av två i vinkel sammanbyggda kroppar med betongstomme i en våning. Ovanpå takets västra del finns takterrass, som nås vis en utvändig trappa mot gården. Byggnaden har sin entré mot Södra murgatan.

Två mindre gårdsrum finns belagda med asfalt och väl avskärmade av bebyggelsen. Den ena gården nås från Adelsgatan och den andra från Södra Murgatan. Under 1800-talets slutskede bedrev Karl Lindell vagnmakeriverksamhet på gården, som då var mycket större.

Kvarteret Skölden 18

 Kvarteret Skölden 18 omfattar Adelsgatan 8 och 10. Under 1600-talet var kvarteret en del av Biskopsåkern. Under 1700-talets första hälft planlades Biskopsåkern och kvarteret beboddes främst av hantverkare men även av handelsmän. Ursprungligen utgjordes fastigheten av tre tomter, vilka benämndes Klinteroten III: 3, III:4 och III:93. Enligt 1785 års klassifikation var tomt nr 3, ungefär nuvarande Adelsgatan 8, belägen i söder, och bebyggd med ett trähus med tegeltak, ett stall med trätak och en verkstad. I norra delen, motsvarande Adelsgatan 10, på tomt nr 4, fanns dä ett trähus med tegeltak, ett stall med brädtak, och en bod. På tomt nr 93 i öster, mot nuvarande Södra Murgatan, fanns ett trähus med brädtak. På 1883 års karta var de tre fastigheterna i det närmaste fullbyggda, med huvudbyggnad och ett flertal uthusbyggnader. Fastigheterna var bebodda främst av hantverkare. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade Karl Lindell sitt vagnmakeri på tomt nr 3. På 1930-talet ändrades fastighetsbeteckningarna och någon gång efter 1936 slogs de tre tomterna samman. Den äldre bebyggelsen revs eller förändrades successivt under 1960-talet och den utgörs idag av fyra sammanlänkade byggnader, med 1960-tals prägel, markerade B1, B2, B3 och B4 på situationsplanen.