Adelsgatan 11

—-Nuvarande företag (2020)—-
Hotell Villa Borgen
—-Tidigare företag———-
Husquarna symaskiner,
Hantverksbåset,
Alice Hellmans damfrisering,
Lizettes mode/hatt-affär,
C. A. Pettersson Urmakeri,
Petrus Wallins färghandel,
Abrahamsson diversehandel.

Adelsgatan 11. Hotell Villa Borgen
Adelsgatan 11. Hotell Villa Borgen

Byggnaden Adelsgatan 11 ligger i kvarteren Borgen 7. Byggnadens äldsta delar är från omkring 1760.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Hotell Villa Borgen.

Hotell Villa Borgen 
Fastigheten Borgen 7 köptes 1971 av Kerstin Stengård-Havossar och övertogs 1981 av Jan Havossar. Förmodligen var det Jan Havossar som påbörjade ombyggnad av bostadsrum till hotellrum omkring 1982, då hotellverksamheten startade här på Adelsgatan 11. Antalet rum var då färre än nuvarande hotellrörelse. Hotellet fick senast 1983 sitt nuvarande namn, för då sattes en skylt upp med namnet Villa Borgen. En ny byggnad tillkom 1984 mot norra fastighetsgränsen, som från början uppfördes med hotellrum. Alla gårdshus och även affärshuset mot Adelsgatan har successivt byggts om till hotell och numera ingår det fem olika byggnader i hotellrörelsen. Totalt finns det 17 rum som fördelar sig på enkelrum, dubbelrum, familjerum, minisvit och en lägenhet.

”Låt dig hänföras av vårt hemtrevliga hotell som ligger mitt i stadens hjärta omgivet av ringmuren. Innanför hotellets port finner du våra rum unikt inredda med sköna sängar och mjuka textilier. Lägg till en lummig innergård, stadens nyttigaste frukost och vår personal som älskar att ge tips på aktuella smultronställen, så får du en försmak av vad som väntar dig. I den ljusa matsalen som vetter mot Adelsgatan serveras Visbys nyttigaste och godaste frukost baserad på närproducerade varor – komponerad för alla smaker. Oavsett om du uppskattar charkuterier och ostar, är vegan eller önskar en frukost med laktos- och glutenfria produkter.”

Adelsgatan 11, Hotell Villa Borgen.

Adelsgatan 11, Hotell Villa Borgen.

Hotell Villa Borgen ägs och drivs sedan 2016 av Victoria Berg och Johanna Harlevi Viotti. Namnet Harlevi är välbekant inom turistnäringen av många personer på Gotland. Starten inom branschen skedde 1979 då Inger och Rolf Harlevi grundade Visby Resetjänst. Sonen Niklas Harlevi tog över verksamheten omkring 1993 och ungefär i den vevan köpte han Hotell Villa Borgen. Visby Resetjänst bytte namn till Gotlands Konferens och Turistservice och 1994 bildades GTS Bokningsservice. Niklas började nu expandera sin verksamhet inom turistnäringen. Wisby Jernvägshotell, som ligger intill Hotell Villa Borgen, tillkom omkring 1995. Flera hotell ingick vartefter i rörelsen, Hotell Strandporten, Tott Hotell samt delägareskap i Norderstrand och Snäcks campingstugor m.fl. Under åren 2010 -2013 var verksamheten som störst. Niklas började då fundera på att byta bana och han avvecklade därefter en del av innehavet.

Hotell Villa Borgen, gårdsmiljö.
Hotell Villa Borgen, lugn uteplats.

År 2016 tillfrågades Victoria Berge och Niklas syster Johanna Harlevi Viotti, om dom ville köpa GTS Bokningsservice inklusive de fyra hotellanläggningarna som Niklas hade kvar i sin ägo. Själv skulle han byta bana och jobba som mäklare. Under november blev det klart att Victoria och Johanna skulle ta  över  GTS Bokningsservice, Hotell Villa Borgen, Wisby Jernvägshotell, Hotell Strandporten (tidigare Hotel1 vid Almedalen) och Vandrarhemmet Birkagatan 8. Niklas Harlevi står kvar som ägare till de båda fastigheterna på Adelsgatan.

Hotell Villa Borgen och Wisby Jernvägdhotell m.fl., ägare sedan 2016, Victoria Berge och Johanna Harlevi Viotti.

Efter hotell- och restauranglinjen i Visby fick Victoria jobb på ett av vandrarhemmen och hotellen. Då ingick även konferenshotellet Tott Hotell. Mitt under Almedalsveckan 2010, 20 år gammal, fick hon hoppa in som platschef där. –Jag var så oerfaren, visste inte ens hur man köpte in toalettpapper. Men jag har lärt mig allt från grunden och slitit hårt. Niklas delegerade allt, när jag hade åsikter om rekrytering och inredning sa han: Ja, men fixa det då! –Mitt mål har alltid varit att driva ett eget hotell, berättar Victoria. Fast att jag skulle få chansen här fanns inte på kartan. Men jag hade jobbat som platschef för hotellen i sex år och drivit dem som mina egna och när Johanna klev in i företaget för ett år sedan sa det klick. Vi fann varandra direkt. Båda är födda och uppväxta på ön. Nu lär jag Johanna allt jag kan, så vi sedan kan dela ansvar utifrån vad vi är bäst på och brinner för.

Adelsgatan 11, Hotell Villa Borgen. Bild från Visinvent 1996.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Husquarna symaskiner -1983
Hantverksbåset
Alice Hellmans damfriseringAlice Hellman
Lizettes mode/hatt-affär
C. A. Pettersson Urmakeriomkring 1912C. A. Pettersson
Petrus Wallins färghandel1900 – 1920Petrus Wallin
Abrahamsson diversehandelomkr 1880Osäkert
C. A. Pettersson Urmakeri, Adelsgatan 11. Annons införd i Läns- och Adressskalendern 1912.

C. A. Petterssons Urmakeri, Urhandel & Optiska affär
C. A. Pettersson drev ett urmakeri med försäljning av klockor, glasögon, ficklampor m.m. på Adelsgatan 11. I annonsen står det Adelsgatan 9, men Adelsgatans udda adresser har förskjutits med två nummer. Verksamheten pågick enligt annonsen ovan omkring 1912.

Adelsgatan 11, Wallins färghandel. Tv Adelsgatan 9, ”Järnvägshotell”. Foto från norr omkring 1910. Bild från Visby förr i tiden.
Adelsgatan 11. Petrus Wallins färghandel. Foto omkring 1915. Bild från Visby förr i tiden.

Husen och gården

Situationsplan kv Borgen 7, Adelsgatan 11.

Adelsgatan 11, gårdshus B2. Bild från Visinvent 1996.

Borgen 7 är en ganska liten fastighet. På tomten finns fem byggnader med huvudbyggnaden mot Adelsgatan och övriga fyra som gårdsbyggnader.

B1, huvudbyggnaden
Huvudbyggnaden ligger utefter Adelsgatan och uppfördes omkring 1768 som ett bostadshus i en våning med en trästomme, sannolikt i skiftesverk. Det var ett lågt hus med brant tak. Troligen var det skeppare Petter Söderstedt som lät uppföra byggnaden. Den första kända större förändringen utfördes 1896 då huset byggdes på med en bostadsvåning, vilket inkluderade frontespisen ut mot Adelsgatan. En ritning från 1909 visar två skyltfönster i fasaden mot gatan. År 1915 fanns skyltfönstren på plats i fasaden. Ombyggnad till hotell påbörjades sannolikt 1982. År 1984 byggdes bottenvåningen om från butik till servering och 1989 målades företagets namn på fasaden. In mot gården, invid byggnadens nordvästra sida, finns ett tillbyggt femkantigt trapphus, och söder om detta en glasveranda i två plan.

Adelsgatan 11, gårdshus B3. Bild från Visinvent 1996
Adelsgatan 11, gårdshus B4. Bild från Visinvent 1996

B2, tillbyggnad
En långsmal byggnad, B2, uppfördes 1914 mot södra gränsen som en tillbyggnad till huvudbyggnaden och uppfördes då med bostäder, men är numera ombyggd och utgör en del av hotellkomplexet.

B3, bostadshus
I tomten västra del uppfördes omkring 1950 ett kvadratiskt bostadshus, B3, i två våningar och med källare. Ett flertal ombyggnader har gjorts och 1994 byggdes huset på med en våning som inrymmer hotellrum och en swimmingpool anlades i källaren.

B4
År 1984 uppfördes en envåningsbyggnad mot gränsen i norr, B4, från början avsedd att ingå i hotellrörelsen. Den omfattar fem i rad liggande hotellrum med egen ytterdörr.

B5
Ytterligare en byggnad, B5, ingår i hotellkomplexet.

Gården
Gårdsrummet är slutet mot gaturummet genom en hög putsad mur med ingångsdörr och sidofönster från Adelsgtan. Gården är belagd med cementplattor och längs byggnadernas väggar finns uppbyggda rabatter. Gårdsrummet används sommartid av hotellets gäster.

Kvarteret Borgen 7

Kvarteret Borgen
Kvarteret Borgen är stadsdelens största kvarter och är i stort sett kvadratiskt. Det gränsar till Södertorg i söder, Bredgatan i väster, Berggränd i norr och Adelsgatan i öster. Troligtvis var kvarteret inte bebyggt under medeltiden utan marken nyttjades då som åker- och betesmark. Inga medeltida byggnadsrester har återfunnits. På 1646 års karta finns kvarteret inritat som ett något större område än nuvarande omfattning, dock endast som ett streckat område. På Schilders karta från 1696-1697 är kvarteret tydligt inritat med tre stora tomter i kvarterets södra del samt åtta mindre planlagda tomter längs den östra och västra sidan kring ett stort till synes obebyggt område i mitten. År 1722 förstördes stora delar av kvarteret och även intilliggande kvarter av en omfattande brand. I husklassifikationen från år 1785 markeras alla tomter som bebyggda utom en tomt. Enligt kartan från 1883 har flera av tomterna slagits samman till större tomter. Kvarteret omfattar idag 17 fastigheter som alla är bebyggda. Längs Adelsgatan och Södertorg dominerar byggnader från 1700-talet. I övrigt finns både 1800-tals byggnader och 1900-tals byggnader.

Fastigheten Borgen 7
Nuvarande Borgen 6 och 7 motsvarar tidigare Klinteroten II:51. Borgen 7 var sannolikt inte bebyggd under medeltiden. Inga medeltida byggnadsrester har återfunnits. Marken har istället används som åker- och betesmark. År 1722 förstördes stora delar av kvarteret liksom för de intilliggande kvarteren Stopet och Ringaren av en brand. Efter branden lades tomterna om och det var troligen då som Klinteroten II:51 bildades som då var en mycket stor tomt. Enligt 1785 års husklassifikation var tomten bebyggd med ett trähus, ett brygghus samt en lada med stall. Under 1800-talets andra hälft delades den stora tomten, och 1883 var tomten Borgen 7 enligt Walgréns karta bebyggd med det nuvarande bostadshuset vid Adelsgatan samt en mindre byggnad i tomtens nordvästra hörn. Under 1900-talets början slogs tomten samman och förlängdes med dåvarande tomt 10 ½ i väster, och fick sedermera sin nuvarande avgränsning.