Adelsgatan 11

—-Nuvarande företag (2019)—-
Hotell Villa Borgen.

Adelsgatan 11. Hotell Villa Borgen.
Adelsgatan 11. Hotell Villa Borgen.

Nuvarande företag (2019)
Hotell Villa Borgen

”I hjärtat av Visby innerstad hittar du vårt mysiga hotell med vår stillsamma och vackra innergård, rum med vita lakan och mjuka textilier. Vårt främsta fokus är att du skall trivas och känna dig som hemma. Hotellet ligger beläget på Adelsgatan innanför Visby ringmur och har vuxit fram stegvis under ett antal decennier, därför är inget rum det andra likt.
I rumspriset ingår alltid vår ljuvliga frukostbuffé”.

Adelsgatan 11. Hotell Villa Borgen, gårdsmiljö.
Adelsgatan 11. Hotell Villa Borgen, sovrum.
Tidigare företag
Lizettes mode/hatt-affär
Alice Hellmans damfrisering
Hantverksbåset
Husquarna symaskiner
Petrus Wallins färghandelBörjan 1900-talet

Adelsgatan 11, Wallins färghandel. Tv Adelsgatan 9, ”Järnvägshotell”. Foto från norr omkring 1910. Bild från Visby förr i tiden.
Adelsgatan 11. Petrus Wallins färghandel. Foto omkring 1915. Bild från Visby förr i tiden.

Kvarteret Borgen 7
Huvudbyggnaden ligger mot Adelsgatan med adress Adelsgatan 11. Hela byggnaden används som hotell. Huset är byggt på 1760-talet.

Fastigheten omfattar idag fem byggnader. Gårdsbebyggelsen har tillkommit under senare hälften av 1900-talet, då fastigheten exploaterades kraftigt för den hotellrörelse som bedrivs här. Längs fastighetens södra gräns finns en låg byggnad från 1914 som utgör hotellrum, och i tomtens sydvästra hörn står en byggnad i tre våningar från 1950 som även den rymmer hotellrum. Ännu en länga med hotellrum är belägen längs fastighetens norra gräns, denna uppfördes 1984. Gårdsrummet är slutet mot gaturummet genom en hög putsad mur med ingångsdörr och sidofönster. Gården är belagd med cementplattor och längs byggnadernas väggar finns uppbyggda rabatter.

Tidigare byggnad på tomten i trä förstördes sannolikt i branden 1722. Då fanns det även ett brygghus samt en lada med stall på tomten.