Adelsgatan 12

—-Nuvarande företag (2020)—-
Nightmare
—-Tidigare företag———-
Gurmit´s kläder,
Bodins maskinaffär,
Östergren & Arvidsson, kläder o skrädderi,
Arvidssons elbyrå,
Öhmans tobak,
J. J. Levin, skräddare,
C. P. Palm, urmakare.

Adelsgatan 12, Nightmare.
Adelsgatan 12, Nightmare.

Byggnaden Adelsgatan 12 ligger i kvarteren Skölden 14. Huset är uppfört 1911.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Nightmare klädesaffär.

Nightmare  
Nightmare säljer kläder i Visby och Hemse med öppethållande under sommarhalvåret. Nightmare har även affär i Sundbyberg.

Nightmare, Adelsgatan 12.
Nightmare, Adelsgatan 12.

Våning 1, våning 2 och inredd vindsvåning 
I byggnaden finns det 4 bostadsrättslägenheter som tillhör bostadsrättsföreningen BRF Skölden 14, etablerad 2007. Våning 1, 2 lgh om 3 resp 4 rum, våning 2, 5 rum och vindsvåning 3 rum.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årÄgare/butikschefAnmärkning
Gurmit´s kläder1986 – 2016Gurmit Singh
Bodins maskinaffäromkring 1940 – 1974G Bodin
Östergren & Arvidsson,omkring 1910 – 1961Gustaf Östergren, G. R. J.
kläder, skrädderiArvidsson, Maria Arvidsson
Arvidssons elbyrå
Öhmans tobak
J. J. Levin, skräddareomkring 1880-1890J. J. Levin
C. P. Palm, urmakare1836 – 1841C. P. Palm
Adelsgatan 12, Gurmit´s kläder. Bild 2011 från Eniro.

Gurmit´s kläder 
Gurmit Singh startade butiken 1986 på Adelsgatan 12. Under 30 år har Gurmit haft sin butik öppen året runt. Här har funnits alla tänkbara och otänkbara attiraljer. ”Det är väldigt roligt att ha ett så annorlunda utbud jämfört med alla andra i Visby. Kunderna har ofta blivit väldigt glada när de kommit in i butiken”, säger Gurmit. Under 2016 lades lokalen, 110 kvadratmeter, ut till försäljning för 700 000 kronor. Gurmit tänkte gå i pension efter sina 30 år i butiken. ”Försäljningen har varit lite upp och ner, men jag har klarat mig. På somrarna har försäljningen alltid gått bra, medan det gått allt trögare resten av året, speciellt sedan 2010. När regionen flyttade från stan så sjönk aktiviteten här på Adelsgatan. Det är ju inget folk på stan längre”, säger han.

Adelsgatan 12. Foto 1996.
Adeslgatan 12. Bodins maskinaffär.

G Bodin, Adelsgatan 12. Annons införd i Gotlandsinfanteristen 1945.

Bodins maskinaffär 
Företaget sålde kontorsmaskiner och kontorsmöbler. Förmodligen startades verksamheten omkring 1940 och pågick fram till 1974.

Adelsgatan 12. Östergren och Arvidsson.

Östergrens & Arvidsson kläder o skrädderi 
Skräddare Gustaf Rudolf Östergren och skräddare G. R. J. Arvidsson köpte fastigheten 1910 och startade sannolikt verksamheten detta år. De drev verksamheten farm till 1946 då Arvidsson förmodligen dog, varvid skräddarmästare Östergren då fortsatte verksamheten fram till 1955, då även han sannolikt dog. Skräddare Arvidsson änka Maria Karolina Arvidsson övertog då fastigheten, som hon hade fram till sin död 1961. Möjligen fortsatte hon verksamheten till 1961.

Husen och gården

Situationsplan kv Skölden 14, Adelsgatan 12.
Adelsgatan 12, gårdshus från 1900. Bild från Visinvent 1996.

Huvudbyggnaden utmed Adelsgatan uppfördes ursprungligen som en affärslokal med skrädderiverksamhet 1911 av ägarna Östergren och Arvidsson, men inrymmer nu butik i bottenvåningen och bostäder i de övre våningarna. Den har en utpräglad jugendkaraktär uppförd med stomme av tegel i tre våningar med källare och med ett flertal takkupor och takfönster. År 1976 genomfördes en omfattande renovering, i samband med att vindsvåningen inreddes. Jordgolvet i källaren ersattes av betonggolv och ett duschrum inreddes på tredje våningen. Samtidigt försågs byggnaden med takfönster, takkupor och ett modernare kök. Tredje våningens fasta inredning är välbevarad och har två kakelugnar av 1800-talstyp. En tillbyggnad finns mot den nordöstra fastighetsgränsen. På gården finns en gårdsbyggnad som uppfördes ursprungligen som avträde kring sekelskiftet 1900, men sannolikt bevarar den äldre delar. I dag används den som förråd.

Kvarteret Skölden 14

Kvarteret Skölden 14 omfattar Adelsgatan 12. Under 1600-talet var kvarteret en del av Biskopsåkern. Under 1700-talets första hälft planlades Biskopsåkern och kvarteret bebyggdes främst av hantverkare. Adelsgatan 12, norra delen av fastigheten, motsvarar tomt nr 5 enligt 1785-års husklassifikation, Tomten var då bebyggd med ett sten- och trähus med tegeltak. Eventuellt utgjordes byggnaden av en korsvirkeskonstruktion. På tomten fanns även ett stall med brädtak. På 1883 års karta utgjordes bebyggelsen sannolikt av ovan nämnda byggnader och en uthusbyggnad i fastighetens sydöstra hörn. De tre 1700-talsbyggnaderna ersattes 1911 av den nuvarande huvudbyggnaden. Vid arkeologiska undersökningar 1915 påträffades och dokumenterades ett flertal odaterbara stensättningar på fastigheten.

Det nuvarande bostadshuset är placerat med långsidan längs Adelsgatan och en vinkelställd tillbyggnad längs den nordöstra fastighetsgränsen. Uthusbyggnaden som inrymmer förråd kvarstår sannolikt från sekelskiftet 1900, men stommen kan delvis bestå av äldre delar. Byggnaden är placerad i fastighetens sydöstra hörn. Fastighetens gårdsrum avskärmas mot nordost av en fem meter hög, spritputsad mur. Framför muren löper en lägre tegelavtäckt mur. Från Adelsgatan leder ett portlider in till gården. Trädgården är belagd med trädäck och betong. Växtligheten domineras av träd, buskar och planteringar i rosenrabatter.