Adelsgatan 13

—-Nuvarande företag (2022)—-
Solkristallen, Klang och Söderberg Borgen Fastigheter
Wisby Tandvård.
—-Tidigare företag———
Handelsbanken,
Flora frukt o blommor,
Flora Blomster Frukt & Grönsaksaffär,
Heléns handskar,
All-Foto,
Tyrsén-Foto,
M Christianssons specerier,
Minkshopen,
C. Hellman spegelfabr,
Tobakshandel,
Siltberg urmakare.

Adelsgatan 13, Solkristallen, Wisby Tandvård, Klang och Söderberg Borgen Fastigheter. Foto 2022.
Adelsgatan 13, Solkristallen, Wisby Tandvård, Klang och Söderberg Borgen Fastigheter. Foto 2022.

Byggnaden Adelsgatan 13 ligger i kvarteren Borgen 6. Huset är uppfört 1966 som ett affärs- och bostadshus med ursprungligen två och även tre affärslägen.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Solkristallen samt Klang och Söderberg Borgen Fastigheter.

Solkristallen
Solkristallen är en mysig butik som drivs av ägaren Ann Ingegerd Forsberg. Butiken, startades omkring 1995, är ett eldorado för den som vill botanisera bland föremål av högst ovanligt slag. 

Adelsgatan 13, Solkristallen, ett eldorado för ”sakletare”.

”Solkristallen är en välsorterad New Age butik i Visby på Gotland. Här finns det allt från trumlade kristaller och kluster, rökelser böcker, magiska verktyg, tarot- och orakelkort, pendlar, musik, änglar, feng shui, trummor, drömfångare, smycken,prismor, yoga ,buddha, kläder mm. af SOLKRISTALLEN är vår egen design för tillverkning av bl.a mantlar, trumväskor, smycken och drömfångare.” 

Adelsgatan 13, butik Solkristallen.

Adelsgatan 13. Ann Forsberg, ägare till Solkristallen.

”HAR DU EN LÄNGTAN TILL EN DJUPARE KONTAKT MED NATUREN, ELEMENTEN, DESS VÄRLDAR OCH VÄSEN MED MAGISKA MÖTEN I  NATUREN, DÅ DET HÄR NÅGOT FÖR DIG. ÅTTA STYCKEN FRISTÅENDE TRÄFFAR MED TEMAT LIV. TRUMMORS RYTM, ELDARS KRAFT, BERÄTTELSERNAS MAGI OCH CEREMONIERNAS TRANSFORMERANDE ENERGI GUIDAR OSS IN I DESSA MAGISKA MÖTEN MED OSS SJÄLVA OCH NATUREN JAG SOM HÅLLER I DESSA TRÄFFAR HETER ANN FORSBERG OCH JAG ANVÄNDER MIG AV SHAMANSKA TEKNIKER, CEREMONIER SAMT VANDRAR I SAMKLANG MED GAMMELMOR JORD.”

Adelsgatan 13, kristaller, kristaller ……
Adelsgatan 13, Solkristallen, saker.
Adelsgatan 13, Solkristallen, kläder.

Hos Solkristallen kan kunderna även få behandlingar, delta i kurser och vara med om magiska möten. Ann Forsberg bjuder på en spännande miljö i sin välfyllda butik på Adelsgatan 13. Här finns allt från kläder, smycken, orakelkort, böcker, rökelser och t.o.m. dödskalle av en get samt även en hemlig låda och mycket annat.

Klang och Söderberg Borgen Fastigheter
Klang och Söderberg Borgen Fastigheter är, som namnet antyder, ett fastighetsföretag, vilket ägs av Filip Klang och Robin Söderberg.

Adelsgatan 13, Tandläkare Jonas Boberg och hans team.

Mellanplan
På övervåningen Adelsgatan 13 finns Wisby Tandvård med tandläkare Jonas Boberg och hans team med omkring 8 medarbetare bestående av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Här finns också tandläkare Janne Bolin och tandläkare Towa Hammarlund, Tandklinken Wisby. Tanvårds-verksamheten på övervåningen startade troligen omkring 1980.

Adelsgatan 13, Wisby Tandvård.

Vindsvåning
Bostäder

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Handelsbanken1965 – 2020
Flora frukt o blommor1968 –Hilding Persson
Flora Blomster Frukt & Grönsaksaffär ?1910 – 1968
Heléns handskar1968 –Helén Dahlgren
All-foto1950 – 1970Olle Rondahl, Paul RondahlTill Adelsgatan 44
Tyrsén-Foto1956 – 1970Ivar TyrsénÄven vid Wallérs plats
M Christianssons specerier1940 – 1968Maria Christiansson
Minkshopen
C. Hellman spegelfabr,slutet av 1800-taletCarl Hellman
Urmakare Siltberg1855 – 1883M. N. Siltberg
Adelsgatan 13. Handelsbankens kontor 1965 – 2020.

Handelsbanken
Handelsbanken öppnade sitt kontor på Adelsgatan troligen 1965. Kontoret stängdes under hösten 2020. Kunderna hänvisas till kontoret vid Kung Magnus väg 6. Därmed har Handelsbanken endast ett kontor kvar i Visby.

En annons tyder på att Flora frukt och blommor fanns redan 1918 på Adelsgatan 11, men med ett annat namn.

Flora frukt och blommor
Flora Blomster Frukt & Grönsaksaffär startade sin verksamhet omkring 1910 på Adelsgatan 13. Enligt annonsen ovan är adressen Adelsgatan 11, men under början av 1900-talet gjordes en adressförändring för udda nummer på Adelsgatan genom att gatunumret ökades på med ett nummer så att Adelsgatan 11 blev Adelsgatan 13. År 1968 monterades en skylt upp, ”Adelsgatan blommor” på byggnaden Adelsgatan 13, vilket rimligtvis avser Flora frukt och blommor som då bytte namn.

All-Foto 
Olle Rondahl tog realexamen 1937 på Läroverket i Visby. Han arbetade sedan som kontorist men började också fotografera som hobby. År 1943 deltog han i en fototävling, ”Sommar-Sverige 1943”, där han tilldelades andra pris bland tävlande på Gotland. Olle startade 1950 All-Foto med butik och ateljé på Adelsgatan 13. Han drev företaget till omkring 1974-1975 då sonen Paul Rondahl tog över. Verksamheten flyttades till Adelsgatan 44 sannolikt omkring 1970. Paul drev sedan företaget till 2010 då det lades ner.

M Christianssons speceriaffär annonserade 1943 i tidningen Gotlandsinfanteristen.

M Christianssons specerier
Maria Christiansson drev en speceriaffär på Adelsgatan 13, troligen från 1940-talet fram till omkring 1970. År 1965, när mellanölet fick säljas även av andra affärer än Systembolaget, hade M Christiansson, som en av fyra affärer i Visby, rättigheter att sälja mellanöl.

Tyrséns foto
År 1931 tog Ivar Tyrsén över en fotografateljé vid Visborgs slätt efter Laura Stenman/Gardsten. Han öppnade också en ateljé på Adelsgatan 21 mellan åren 1931 till 1939, enligt en annons under denna tidsperiod. Tyrsén hade kvar ateljén vid Wisborgs slätt till 1939, då han flyttade den verksamheten till Stenkumla väg. Förmodligen avvecklade han affären på Adelsgatan 21 år 1942 i samband med att han öppnade en filial på Wallers plats, vilket verkar troligt eftersom Adelsgatan 21 inte omnämns i annonser 1945 och 1946. Enligt uppgift öppnade han även en filial på Adelsgatan 13, där tidpunkten för öppnandet är osäkert. Troligen var det senare än 1946, eftersom Adelsgatan 13 inte finns med i de tidigare annonserna, och det kan ha varit i samband med att Tyrsén-Foto vid Wallérs plats såldes 1956 till Helge Juniwik. Läs mer om Ivar Tyrsén under Adelsgatan 21.

Dokumentskåp från 1877, tillverkat av Carl Hellman.

C. Hellman spegelfabrikör
Carl Hellman hade sin verkstad på Adelsgatan 13 under slutet av 1800-talet. År 1877 tillverkade han ett ekskåp som inköptes av Visby Arbetarförening till ett pris av 55 kronor. Skåpet målades av J.O. Andersson för 6 kronor. Det användes som dokumentskåp.

Husen och gården

Situationsplan Adelsgatan 13, kv Borgen 6.
Adelsgatan 13. Garagebyggnad (B2) byggd år 1966. Bild från Visinvent 1996.

Borgen 6 är en ganska stor fastighet. På tomten finns fem byggnader med huvudbyggnaden mot Adelsgatan och övriga fyra som gårdsbyggnader.

B1, huvudbyggnad
Huvudbyggnaden utmed Adelsgatan är ett affärs- och bostadshus uppfört 1966 med en stomme av lättbetong. Byggnaden är ett stort och långsträckt hus byggt i två våningar med källare och inredd vind. Taket är ett brutet valmat tak försett med fönsterrader och balkonger till den inredda vinden. Ut mot Adelsgatan finns butikslokaler i gatuplanet. Mellanplanet inrymmer tandvårdslokaler, medan vinden är inredd med bostadslägenheter.

B2, garagebyggnad
En lång garagebyggnad med plats för fem bilar uppfördes 1966 utmed västra tomtgränsen. Huset är byggt med stomme av betonghålsten och med ett plåttäkt pulpettak.

B3, cykelförråd
Ett litet cykelförråd uppfördes 1980 i tomtens sydvästra hörn. Förrådet är delvis öppet.

B4, träskjul
Vid nedgången till källaren finns ett litet träskjul ca 1 x 1 meter byggt 1970.

B5, sopbod
Intill huvudbyggnaden i tomtens norra del finns en liten sopstation uppförd med betongstomme. Boden används inte längre för sopor.

Gården
Den stora gårdsplanen nås från Berggränd och används huvudsakligen som parkeringsplats. Gården avgränsas av byggnader mot öster, väster samt söder. Mot gränden i norr finns ett lågt träplank med en stor öppning in till gården.

Kvarteret Borgen 6

Kvarteret Borgen
Kvarteret Borgen är stadsdelens största kvarter och är i stort sett kvadratiskt. Det gränsar till Södertorg i söder, Bredgatan i väster, Berggränd i norr och Adelsgatan i öster. Troligtvis var kvarteret inte bebyggt under medeltiden utan marken nyttjades då som åker- och betesmark. Inga medeltida byggnadsrester har återfunnits. På 1646 års karta finns kvarteret inritat som ett något större område än nuvarande omfattning, dock endast som ett streckat område. På Schilders karta från 1696-1697 är kvarteret tydligt inritat med tre stora tomter i kvarterets södra del samt åtta mindre planlagda tomter längs den östra och västra sidan kring ett stort till synes obebyggt område i mitten. År 1722 förstördes stora delar av kvarteret och även intilliggande kvarter av en omfattande brand. I husklassifikationen från år 1785 markeras alla tomter som bebyggda utom en tomt. Enligt kartan från 1883 har flera av tomterna slagits samman till större tomter. Kvarteret omfattar idag 17 fastigheter som alla är bebyggda. Längs Adelsgatan och Södertorg dominerar byggnader från 1700-talet. I övrigt finns både 1800-tals byggnader och 1900-tals byggnader.

Fastigheten Borgen 6
Fastigheten Borgen 6 var tidigare större och sträckte sig en bit in över nuvarande Borgen 7 och betecknades då Klinteroten II:51. Borgen 6 var sannolikt inte bebyggd under medeltiden. Inga medeltida byggnadsrester har återfunnits. Marken har istället används som åker- och betesmark. Inom gränserna för nuvarande fastighet låg på 1600-talets slut en smal hörntomt i vinkeln ut mot gatorna. Tomten var liksom de flesta tomterna i området bebyggd med ett trähus med tillhörande gårdsrum samt kålgård. Efter branden 1722 lades tomterna om och vid 1700-talets slut var fastigheten större och sträckte sig även en bit söderut in över nuvarande Borgen 7 som tidigare nämnts. Enligt husklassifikationen från 1785 omfattade fastigheten ett trähus, ett brygghus samt en lada med stall. Nuvarande tomtgränser bildades genom delning av den större tomten under andra hälften av 1800-talet. Vid denna tid utgjorde fastigheten en liten handelsgård med flera byggnader och i hörnet Adelsgatan/Berggränd låg ett för gatan karaktäristiskt envåningshus med frontespis, som revs när det nuvarande affärs- och bostadshuset uppfördes 1966.