Adelsgatan 38

—-Nuvarande företag (2020)—-
Tuppens krog
—-Tidigare företag———-
Skafferiet café,
Edward Olofssons bageri,
Gotlandsfåret,
Missionsbokhandel,
Skräddare.

Adelsgatan 38.
Adelsgatan 38.

Byggnaden Adelsgatan 38 ligger i kvarteret S:t Michael 18. Byggnaden uppfördes som bostadshus 1774 och byggdes om till café först 1992.

Nuvarande företag

Gatuplan

Tuppens krog ligger i gatuplanet mot Adelsgatan.

Nyrustik Restaurang & Butik 
I en lokal från 1770-talet, i hjärtat av medeltidsstaden Visby huserar en livlig kvarterskrog som serverar smaklig spis i en matsal med brasa, en mysig bar och på festvåningen “Uppe på Tuppen”. Under sommartid öppnar även bakgården och utebaren, en skuggig rosdjungel som skyddar från gatans stök och jäkt. Oavsett årstid gör vi rustik, ambitiös mat av de bästa råvarorna från ön och fastlandet, häller kul dryck i glaset och erbjuder en nypa humor i den allt stolpigare kulinariska världen.”

Restaurang Tuppens krog, festvåning.

Uppe på Tuppen / grupper på Tuppen 
”Uppe på Tuppen kan du samla dina vänner, din familj, ditt företag eller nån annan skön grupp på upp till 30 pers. Det går också att sitta privat i vår lilla matsal om man är 10-15 personer. Eller varför inte boka vår bakgård och utebar för ett sommarmingel? Varmt välkommen att maila oss dina önskemål. ”

Under försommaren 2018 startade prisade restaurang Gula Hönan en systerkrog i Visby. En likaledes anrik och historisk miljö omfamnar nu de gäster som besöker Tuppens Krog på Adelsgatan 38. Huset byggdes under andra hälften av 1700-talet. I kvarteret S:t Mikael bodde sjömän, änkor och arbetare, långt innan gatan blev ett affärsstråk. På bakgården – som nu är lummig uteservering när vädret tillåter – låg ett stall med brädtak och en springbrunn. Nu är Tuppen en varm och glad kvarterskrog med bar inne på vintern och ute på sommaren, en matsal och en festvåning.”

”Gula Hönan och Kapten Grogg i Ronehamn samt Tuppens Krog drivs av familjen Qwiberg-Enderborg. Vad driver familjen Qwiberg-Enderborg? Jättemycket kaffi, kärleken till mat och trivsel samt resor med lite packning och mycket nyfikenhet!

Hemsida till Tuppens krog

Josefin Qwiberg och Marc Enderborg, som driver Tuppen krog på Adelsgatan 38.
Adelsgatan 38. Tuppens krog. Interiörbild av restaurangen med öppen spis.

Våren 2018 öppnade Marc Enderborg tillsammans med Josefin Qwiberg sin nya restaurang Tuppens krog på Adelsgatan 38, där tidigare Skafferiet café hade haft sin verksamhet. Marc har sedan 2011 drivit restaurangen Gula Hönan i Ronehamn tillsammans med familjen. Gula Hönan har lovordats på olika sätt och placerades år 2017 på 28:e plats bland Sveriges bästa restauranger av White Guide, som också ansett att restaurangen är en av Gotlands bästa restauranger. Gula Hönan är dock en sommar restaurang och Marc vill kunna jobba hela året i branschen och Tuppens krog kommer därför att vara en året runt öppen restaurang. – Det är en systerkrog till Gula Hönan och skall vara en bra à la carte-restaurang, säger Marc om Tuppens krog, som också har en öppen spis för att öka trevnaden. Under vintern finns det plats för 35 sittplatser och på sommaren kommer det också att finnas en uteservering.

Vindsvåning 
Vindsvåningen är inredd till bostad.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Skafferiet café1985 – 2018Anette och Bengt Lindahl
Edward Olofssons bageri1945 – 1985Gunnar Björklund
Edward Olofssons bageri1937 -1945Edward Olofsson
Gotlandsfåret (hemslöjd mm)?
Missionsbokhandel1883 – 1892P. A. WassbergTill Adelsgatan 5
Skräddare1774 – 1815Jacob Windelbom
Adelsgatan 38, Skafferiet café.
Adelsgatan 38. Skafferiet café, 1985 – 2018.
Skafferiet café, interiör bild.

Skafferiet café 
Under många år fanns mitt på Adelsgatan Skafferiet café med sin mysiga 1700-talsmiljö och lummiga utegård. Här serverades fika, matiga mackor och varmrätter, och man kunde också ta en öl eller ett glas vin till. Här serverades även väldigt god glass. Cafeét var mycket omtyckt och välbesökt. Anette och Bengt Lindahl som drev cafeét ägde också fastigheten. På övervåningen till cafeét öppnade de ett litet spa med frisör, manikur, hudvård och massage. Under början av 2005 startade Bengt ett kafferosteri i lokalerna här på Adelsgatan 38. Här rostade Bengt ekologiska bönor från buskar som växer på höjder mellan 1600 – 2400 meters höjd över havet. Bengt har tidigare drivit ”Bakad potatis” verksamhet under 30 år, och 2003 köpte Bengt och Anette ”Glädjens hus på Visborgsgatan, där de bedriver uthyrning och kursverksamhet.

Bengt Lindahl drev Skafferiet café 1985-2018 tillsammans med…
… sin hustru Anette Linbladh.
Gotländska souvenirer Butiken Gotländska souvenirer har flyttat in där tidigare Restaurang Visby Orient hade sina lokaler.

Edward Olofsson bageri 
På Adelsgatan 38 fanns under lång tid ett bageri. Ombyggnad av ett gårdshus till bageri utfördes 1937-1938. Sannolikt hette bageriet Edward Olofssons bageri, där bageriet inklusive hela fastigheten ägdes av Edward Olofsson. År 1945 köpte Gunnar Björklund fastigheten och tog över bageriet, som han drev till 1977, då Anna Björklund tog över som ägare. Anna fortsatte av allt att döma verksamheten fram till 1985, då Anette och Bengt Lindahl köpte fastigheten och startade Skafferiet café.

Missionsbokhandeln 
Det här är berättelsen om P.A. Wassberg, Missionsbokhandeln och starten på Wessman & Petterssons bokhandel. P. A. Wassberg föddes den 14 dec 1850 i Åmåls socken i Dalsland och växte upp i Fröskogs socken i Dalsland. PA hade många syskon och en väldigt ömsint mor och fadern arrenderade ett mindre hemman. Familjen var inte alls troende. Den unge PA hamnade snart på syndens väg genom kamrater. När PA var knappt 16 år drunknade fader och der var nära att även PA gjort likadant. PA fick nu axla fadern roll som medförde ökat ansvar men också stor frihet och större frestelser. PA började delta i allt vildare fester. År 1872 gick han med som volontär vid Vermlands fältjägarkår, men redan året därpå lämnade han kåren. Istället började han vid Domnarvets järnbruk, som var under uppbyggnad. En afton 1874 besökte han handelsboden, vars föreståndarinna var troende. När han gjort sina uppköp där och skulle gå, sade hon helt vänligt till honom: »Det är bön i skolhuset i kväll.» — »Jaså, då skall jag väl gå dit», svarade Wassberg mekaniskt. Han gjorde så. Huset var fullproppatt af folk, så att han nätt och jämt kunde tränga sig in genom dörren, där han blev stående. Predikanten, J. Olsson från Smedjebacken, läste upp och talade öfver Es. 35 kap. Härvid öppnades Wassbergs ögon, så att han tydligt insåg, att han var stadd på olycklig väg, och nu beslöt han att med Guds hjälp vända om och bli en annan människa.

På hösten 1875 återvände Wassberg till sin födelsebygd och började hålla söndagsskola. Snart fick uppdrag att förkunna Guds ord på lördags- och söndagskvällarna. Då Norra Dals östra missionsförening höll sitt årsmöte ombads Wassberg att verka som föreningens predikant. Under 3 år höll han en mängd möten runt om i distriktet som drog stora mängder åhörare, men hans hälsa blev så dålig att måste upphöra med sin verksamhet. Han blev uppmanad att åka till Visby badanstalt för att försöka återvinna hälsan. Omkring 1882-1883 anlände han till Visby och redan1883 öppnade han en Missionsbokhandel i Visby i en lokal i fastigheten Adelsgatan 38. Hans hälsa blev snart bättre och han blev anställd som predikant av Gotlands missionsförbund, dock utan lön. Förbundet hyrde en samlinslokal, men klarade inte av att betala hyran, eftersom igen kollekt fick insamlas och det inte fanns några övriga inkomster. Wassberg beslöt då att hyra lokalen på eget ansvar och betalade hyran med egna medel. Församlingen upplöstes efter ett tag och en ny församling, Visby friförsamling bildades med 10 medlemmar, där Wassberg valdes till föreståndare och predikant. Han innehade detta arbete under 5 år utan lön, då han var tvungen att avsäga sig uppdragen på grund av sjukdom. Verksamheten med bokhandeln hade tydligen under tiden gått så pass bra att Wassberg efter nio års verksamhet, 1892, kunde köpa fastigheten Adelsgatan 5. Han fortsatte som bokhandlare under ytterligare åtta år vid Adelsgatan 5 och 1920 sålde han bokhandeln och fastigheten, 70 år gammal. Köpare var handlare C. A. Wessman och Johannes Pettersson, som där startade Wessman & Pettersson bokhandel.

P. A. Wassberg, bokhandlare och predikant.

Husen och gården

Situationsplan kv S:t Michael 18, Adelsgatan 38.

Huvudbyggnad är cafébyggnaden utefter Adelsgatan som uppfördes omkring 1774 som bostadshus och byggdes om till cafébyggnad 1992. Byggnaden vid fastighetens nordöstra del är en serveringslokal uppförd omkring 1914. I sydöstra delen av fastigheten finns ett förråd med tillredningsrum från 1957, vilket är sammanbyggt med ett bageri och bostadshus från 1938. Öster om serveringslokalen finns en springbrunn.

Adelsgatan 38. Byggnaden som tidigare var bageri och bostadshus. Foto 1996 från Visinvent.
Adelsgatan 38. Gårdsmiljön.

Kvarteret Sankt Michael 18

Kvarteret 
I kvarterets södra och mellersta del kvarligger lämningar efter S:t Michaels kyrka och kyrkogård. Till kyrkogården har ett större antal gravar påvisats på fastigheten Sankt Michael 14 samt även på 8, 9 och 16. På 1646 års karta utgjorde kvarteret åkermark, och under 1600-talets slut var ett fåtal stugor uppförda längs infartsvägarna Adelsgatan och Tunnbindaregatan. Åt norr och öster omgavs det blivande kvarteret S:t Michael av bebyggelse i oregelbundna kvartersbildningar, formade efter de äldre infartsvägarna. I och med att Biskopsåkern söder om kvarteret bebyggdes 1732, tillkom S:t Michaels gränd som avgränsning åt söder. Vid mitten av 1700-talet reglerades kvarteret och fastigheternas gränser fastställdes. Vid planläggningen bebyggdes de relativt små tomterna med mindre skiftesverkshus, som vanligtvis var placerade med gaveln eller med långsidan i liv med gatan. Det mot gatan slutna gårdsrummet bestod ofta av en kålgård och någon ekonomibyggnad. Här bodde folk från de lägre samhällsskikten som sjömän, arbetare och änkor. Vid slutet av 1800-talet genomgick kvarteret kraftiga förändringar i samband med den affärsverksamhet som etablerades längs handelsstråket Adelsgatan. Den tidigare befolkningen ersattes till viss del av hantverkare, borgare och handelsmän. Den äldre småskaliga bebyggelsen revs och ersattes av byggnader med större volym. Även uthusbebyggelsen anpassades till den ökade affärsverksamheten och byggdes till eller ersattes. De uthusbyggnader som fanns under 1800-talet har i vissa fall ersatts av ny gårdsbebyggelse under 1900-talet. De flesta tomterna längs Adelsgatan är bostadsfastigheter med affärlokaler eller restauranger i bottenvåningen. 

Fastigheten 
Enligt 1785 års husklassifikation fanns då på S:t Michael 18 ett trähus och ett stall, båda med brädtak. Vid den här tiden benämndes fastigheten Klinteroten III: 28. Enligt kartan från 1883 fanns då förutom bostadshuset från 1700-talet även två uthusbyggnader markerade vid fastighetens sydvästra och nordöstra tomtgränser. Samtliga uthusbyggnader revs sannolikt i samband med att den nuvarande gårdsbebyggelsen uppfördes.

Bebyggelsen utgörs av den nuvarande cafébyggnaden från 1700-talets andra hälft, placerad med långsidan i liv med Adelsgatan. Vid fastighetens nordöstra tomtgräns finns en serveringslokal som sannolikt uppfördes 1914. I fastighetens sydöstra hörn finns ett förråd med tillredningsrum från 1957, vilket i nordväst är ihopbyggt med ett bageri och bostadshus från 1938. Samtliga gårdshus anpassades exteriört till huvudbyggnaden vid en renovering 1992. Fastighetens gårdsrum är väl avskärmat mot gaturummet genom huvudbyggnaden och ett gråmålat plank med fiskbensställd panel. I planket finns en inkörsport, även den klädd med fiskbensställd panel. I övrigt avskärmas fastigheten främst av höga avtäckta murar. Murarna utgör även väggar i gårdshusen som är placerade vid fastighetsgränserna.

Gården är delvis belagd med betong och delvis med gräs. Växtligheten utgörs av fruktträd och planteringar i rosenrabatter. Öster om serveringslokalen finns en springbrunn. Huvudbyggnaden har inrymt bostadshus enda fram till 1992, då en ombyggnad genomfördes och den inreddes till café. En mindre del har sedan länge nyttjats som bageri, en tradition som ännu lever kvar i huset. Detta är unikt för bebyggelsen i området där 1700-talets bostäder, i och med den ökade handeln kring Adelsgatan, revs eller byggdes om till större och affärsanpassade hus.