Adelsgatan 39

—-Nuvarande företag (2022)—-
Musikhandeln Norrby & Olsson,
Folkets Bio (biografen Roxy).
—-Tidigare företag———-
Picco kläder,
Visby Inkassobyrå,
Oscaria skor,
DBV:s sparbank.

Adelsgatan 39. Norrby & Olsson, Folkets Bio Roxy.
Adelsgatan 39. Norrby & Olsson, Folkets Bio Roxy.

Byggnaden Adelsgatan 39 ligger i kvarteret Vårdklockan 3. Huset uppfördes 1936. I södra delen av byggnaden finns ett affärsläge och i norra delen finns entrén till biografen Roxy.

Nuvarande företag

Gatuplan
I gatuplanet finns Musikhandeln Norrby & Olsson och biografen Folkets Bio (Roxy).

Musikhandeln Norrby & Olsson, Adelsgatan 39.
Logotype, Norrby & Olsson.
Brett utbud av musikutrustning hos Musikhandeln Norrby & Olsson.

Musikhandeln Norrby & Olsson
Johan Norrby och Leo Olsson startade sin verksamhet med musikinstrument och musikutrustning år 2013. Musikhandeln Norrby & Olsson öppnades på Adelsgatan 39 den 29 januari 2014. Verksamheten omfattar försäljning av både nytt och begagnat och verksamheten omfattar även reparation av musikinstrument och annan utrustning inom musikvärlden, bl.a.. elektronik. Så här beskriver ägarna sin verksamhet:

Den lilla affären med det stora sortimentet. Gotland har alltid varit en ö med mycket musik och många musiker. Genom åren har det funnits flera musikaffärer för de flitigt musicerande gotlänningarna. När den sista anrika musikaffären lades ner, bestämde sig två av de anställda för att föra traditionen vidare. Sedan 2013 huserar man i en butikslokal belägen i Visbys unika, vackra innerstad.”

Johan Norrby, delägare i Musikhandeln Norrby & Olsson.
Stort utbud av både nytt och begagnat hos Musikhandeln Norrby & Olsson.

Försäljningen omfattar gitarrer, slagverk och trummor, klaviatur och basar av många olika fabrikat. Ett stort sortiment av tillbehör finns även och kunderna kan välja mellan nytt och begagnat. Johan Norrby står till tjänst med reparationer och översyn av instrument och utrustning.

Läs mer om Musikhandeln Norrby & Olsson på företagets hemsida.

Entré till biografen Roxy, Adelsgatan 39. Bild från Visinvent 1996.
Bioannons Roxy införd i Gotlands Allehanda 3 dec 1936.
Annons Roxy 5 april 1938 i Gotlands Allehanda.
Annons Roxy 19 augusti 1940 i Gotlands Allehanda.

Biografen Roxy

Roxy-huset 
Vid Adelsgatan 39 fanns före 1936 ett bostadshus enligt en karta från 1883. Huset revs och ersattes av nuvarande byggnad som uppfördes med syftet att bl.a. inrymma en ny biograflokal. Arkitekt för den nya byggnaden var Karl Norberg och byggnaden stod färdig 1936. Biografen fick namnet Roxy och finns fortfarande kvar, dock ombyggd vid flera tillfällen. Entré till biografen finns mot Adelsgatan, men biosalongen ligger längre in i byggnaden och lägre i förhållande till Adelsgatans gatunivå. Taket över biosalongen fungerar som asfalterad gårdsyta mellan byggnaderna mot Adelsgatan och Vårdklockegatan. Biografsalongen uppfördes med plats för 700 personer. Väggarna och stolarna i salongen var vid uppförandet klädda med rostbrun sammet, men sedan mitten av 1950-tal har väggarna pistagegrön galon med panel i björkfanér, och dörrarna är klädda i röd galon. År 1985 upphörde Roxy som traditionell biograf i och med att fastigheten med biografen las ut till försäljning.

Kulturförening Roxy och Folkets Bio 
Musikföreningen Förbandelse startade sin verksamhet under början av 1980-talet. Föreningen arrangerade musikföreställningar och hade lämnat en lokal vid gamla Flickskolan/Kulturskolan, när Roxy-huset ägare Ingrid och Sven Wessman lade ut fastigheten med Roxy Bio till försäljning. Föreningen blev mycket intresserad av biograflokalen och lyckades köpa fastigheten 1986 genom lån från en bank. I samband med köpet bytte Musikföreningen Förbandelse namn till Kulturföreningen Roxy. Föreningen sålde fastigheten redan 1990, men blev kvar som hyresgäster fram till 2006. Folkets Bio startade verksamheten i Sverige 1973, sannolikt som en reaktion mot biografdöden. Många biografer stängdes under 1970-1980-talet.  Folkets Bio finns på 20 platser i Sverige. På Gotland startades en sådan förening 1986. Folkets Bio är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Verksamheten kom att bedrivas i den tidigare biograflokalen Roxy. Man delade alltså lokalen med Kulturföreningen Roxy, där Kulturföreningen arrangerade musikföreställningar och Folkets Bio visade filmer. Läs mer om Kulturföreningen Roxy.

Entrén till biografen Roxy.

Läs om alla Visby biografer.

Folkets Bio 
Folkets Bio startade alltså sin verksamhet i den gamla Roxy biografens lokaler 1986 och delade lokalen med Kulturföreningen Roxy. År 2006 hade Folkets Bio planer på att flytta verksamheten till Hansabiografen, som då var till salu, men istället blev det så att Kulturföreningen Roxy lämnade Roxy-huset och Folkets Bio fick ensamma ta hand om lokalen. Folkets Bio fortsatte att visa filmer i biografsalongen som då ännu rymde 700 personer.

Och ändå togs skylten Roxy bort vid renoveringen. Bild från Folkets Bio hemsida.

Roxy-huset, som 1986-1990 ägdes av Kulturföreningen Roxy, såldes till Handelsbolaget Vårdklockan. År 1994 fick fastigheten åter nya ägare då Cityfastigheter Bergwall AB köpte Roxy-huset. Huset byggdes om 2012, då biosalongen kortades för att ge plats för lägenheter mot Vårdklockegatan. Under våren och sommaren 2014 gjordes omfattande restaureringar av den gamla anrika biografen. Föreningens verksamhetsutvecklare Karin Leoson var högst engagerad i restaureringen. ” Många gotlänningar har minnen från konserter och fester i biografen. Det är en fin biograf och det är så vi vill att folk ska komma ihåg den”, säger Karin Leoson. Den anrika och minnesvärda biografens skylt Roxy på fasaden togs emellertid, trots de fina orden, olyckligtvis bort vid renoveringen. Skylten med sitt namn är ju det historiska minnet kopplat till Roxy huset och biografen och att ta bort den är att sudda ut minnet av Roxy. Roxy-skylten kunde gott ha funnit kvar tillsammans med den nya skylten Folkets Bio. Montera upp den om den finns kvar.

Vid restaureringen målades entrén och toaletterna om, gamla vackra lampor köptes in som passade bättre i de historiska lokalerna och de gamla biografstolarna renoverades. Målningsarbetet, som var svårt och kostsamt, överläts till Johannes Svärd och Adam Olsson, elever på bygg- och anläggningsprogrammet, Wisbygymnasiet. De hade precis startat UF-företaget (ung företagare) Svärds bygg och allservice och fick direkt sitt första uppdrag. Renoveringen blev ett stort lyft för lokalerna och för det unga företaget.

Biosalongen i Roxy-huset rymmer 140 personer efter ombyggnaden 2021.
Fredag 21 november 2019 livesändes Kungliga Operans föreställning Madama Butterfly på 65 biografer runt om i landet. 6 990 personer såg föreställningen och det är publikrekord för en svensk uppsättning live på bio.

I Folkets Bio visas film från när och fjärran tre-fyra gånger i veckan. Ibland visas live-opera direkt sänd från t.ex. Metropolitan i New York, Kungliga Operan i Stockholm eller konserter från Berlin. Här visas även knattefilm och filmhelger med olika teman liksom skolbio. Film Gotland samarrangerar visningar med den existensiella filmklubben ”Ikon” och kortfilmfestivalen Quickpix. Konserter och teatrar ges också här i lokalen. Filmintresserade kan bli medlem i Folkets Bio och erbjuds då att hjälpa till med arrangemangen, t.ex. i maskinrummet för att köra filmer, och de kan förstås som ersättning se massor av filmer gratis.

Folkets Bio i Roxy-huset, Adelsgatan 39.

Kraven på tillgänglighet för offentliga lokaler skärpets under 2000-talet och lokalerna i Roxy-huset blev allt svårare att hyra ut för t.ex. skolbio och evenemang under Almedalsveckan på grund av brister i tillgänglighet. Under september 2021 påbörjades ombyggnader för att tillgodose tillgänglighetskraven. Projektledare för ombyggnaden har varit Bengt Jönsson från Folkets Bio, som har haft hjälp av en arkitekt och Funkisam. En ny toalett för rörelsehindrade kunde inrymmas genom att det gamla maskinrummet blev möjligt att minska, när de tre gamla stora 35- mm projektorerna ersattes av digital visning. Två av projektorerna skänktes till ”Film Gotland” och den tredje finns nu i foajén. Samtidigt gavs plats för en separat tillgänglighetsanpassad entré till biografsalongen. Den gamla klassiska entrén och trappan ner till salongen kunde bibehållas. Biografsalongen som från början rymde 700 personer har vid tidigare ombyggnader minskats och efter den här senaste ombyggnaden rymmer den endast 140 personer.  Kostnaden budgeterades till 3 miljoner, men kommer att kosta mer tror Bengt Jönsson. Fastighetsägaren bekostar en stor del av tillgänglighetsanpassningen, men det blir ändå ekonomiskt betungande för Folket Bio. Man har ansökt om bidrag från Folkets Bio centralt, Region Gotland, DBW, Arvsfonden och Boverket. Bidrag har erhållits men endast mindre belopp. Från Boverket ansöktes 1,5 milj. men föreningen fick endast 200 000 kr. Fortfarande saknas en del pengar för ombyggnaden. Ombyggnaden beräknas bli klar under februari 2022, så att verksamheten kan komma igång mars 2022.

Övervåning och vindsvåning 
Övervåningen och vindsvåningen innehåller lägenheter.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Picco kläder1991 – 2013Anna KonradssonTill Adelsgatan 10
Visby Inkassobyråomkr 1958Henning BachérÖvervåningen
Oscaria skor1936 – 1991
DBV:s sparbank1900 – 1903Från Möllerska huset 1900
till Sparbankshuset Södra kyrkogatan 1903

Picco kläder
Picco Barnkläder startade affären den 20 mars 1991, sannolikt här på Adelsgatan 39. Omkring 2013 flyttade verksamheten till Adelsgatan 10. Anna Konradsson driver affären.

Visby Inkassobyrå Adelsgatan 39. Troligen låg kontoret på övervåningen. Annons 1958 i Gutes medlemsmatrikel.

Oscaria skor
Oscaria skor grundades av fabrikör Ernst Åkvist 1907. Företaget tillverkade skor under åren 1907 – 1914 i en fabrik som låg i Sundbyberg. Tillverkningen flyttade därefter från Sundbyberg till Örebro till ett nybyggt hus. Eftersom produktionen växte snabbt fick fabriken i Örebro byggas ut 1925 och 1938. Man öppnade också nya fabriker runt om i Sverige, och nya affärer etablerades  på över 200 ställen i landet. En av dessa butiker var Oscaria på Adelsgatan 39, som sannolikt öppnades 1936 i det då nybyggda affärshuset mot Adelsgatan. Verksamheten upphörde troligen 1991, då Picco kläder tog över butiken.

DBV:s sparbank
DBV:s sparbank flyttade 1866 till Möllerska huset vid Wallersplats (senare Knut Falcks affär). Här var det troligt att banken skulle vara kvar till dess att DBV:s nya bankhus vid Södra Kyrkogatan 3 blev klart, men så blev det inte. Möllerska huset skulle byggas om och sparbanken fick flytta ytterligare en gång, år 1900 till Adelsgatan 39. Adelsgatan 39 var då ett bostadshus och inrymde sannolikt ingen affärsyta. Vid den inventering som gjordes 1887 av affärer på Adelsgatan fanns följdriktigt ingen notering om någon affär på den adressen. Allt tyder på att banken inrättade sin verksamhet i en tidigare bostad, men redan 1903 kunde flytten ske till det nya bankhuset.

Husen och gården

Situationsplan Vårdklockan 3, Adelsgatan 39.
Roxy-huset mot Vårdklockegatan, mitten av 1970-talet.

Kv Vårdklockan 3 sträcker sig mellan Adelsgatan och Vårdklockegatan. Hela fastigheten består av en stor byggnad med i princip tre byggnadskroppar.

Byggnaden 
Byggnaden uppfördes som biograf, butik och för bostadsändamål 1936 ritad av Karl Norberg. Stommen är av betong i tre våningar med källare under del av byggnaden. Taket är ett mansardtak täckt med lertegel. Byggnaden består av tre  delar, en byggnadskropp mot Adelsgatan, en mot Vårdklockegatan och en låg mellandel som ursprungligen omfattade en stor biografsalongen med 700 sittplatser. Ovanpå biografen finns en innergård, som alltså utgör biografens tak. Byggnaden har förhöjts ett våningsplan för de båda byggkropparna mot gatorna, där bostäder inryms i de övre våningarna. I byggnadskroppen mot Adelsgatan finns en butik i södra delen och en djupt indragen biografentré i den norra. Ovanför entrén till biografen fanns en skylt med biografens namn, Roxy. I byggnadskroppen mot Vårdklockegatan finns på andra våningen bostäder med balkonger under taket utformade likt en arkad. Fasadens sydvästra flankeras av fyra meter höga portaler, med hålkärlsprofilerade kalkstensomfattningar. Interiören är relativt välbevarad. Scenen inramas av sinnrika framåtvinklade ljusramper, med matt, krämfärgat glas, och enkla pilastrar i orginalutförande. Ursprungligen var väggarna och stolarna klädda med rostbrun sammet. Sedan 1900-talets mitt är väggarna klädda med pistagegrön galon och dörrarna är röda.  Genom ombyggnader 2012, 2014 och 2021 har biografsalongen minskats i storlek till 140 platser, för att ge utrymme åt bostäder. Roxy-skylten togs bort vid renoveringen 2021 och ersattes av en ljusramp med texten FOLKETS BIO.

Kvarteret Vårdklockan 3

Kvarteret Vårdklockan 
Kvarteret Vårdklockan är triangelformad, med en spets i norr mot Wallérs plats, gräns i sydöst till Adelsgatan, i syd mot Klockgjutaregatan och åt nordväst till Vårdklockegatan. Kvarteret är beläget i det område, som i äldre handlingar kallas ”hos Wåårklockan”. Mellan 1598 och 1847 var stadens vårdklocka placerad i området vilket har givit kvarteret dess namn. Området var planlagt redan på 1646 års karta, alltså tidigare än större delen av övriga Söder Klint. Här finns dock kvar en byggnad från 1200-talet i kv Vårdklockan 4. Både Söder- och Norderklint var i övrigt i stort sett åker- och ängsmark till en bit in på 1700-talet. Kvarteret var indelat i fyra tomter under senare delen av 1600-talet. Det kom att tillhöra Klinterotens andra kvarter med tomtnummer 36-41 under 1700-talet. Här bodde huvudsakligen hantverkare. Kvarteret utgörs idag av sju fastigheter. I kvarteret finns idag flera intressanta byggnader som Metodistkyrkan från 1870 i norr, numera kallad Vårdklockans kyrka, biosalong Roxy från 1936, Wigströms cykelverkstad i söder från 1900-talets början, det omnämnda 1200-talshuset i sydost och kvarterets sydvästra hörn finns ett stort vinkelställt bostadshus från 1700-talets andra hälft, vars exteriör präglas av 1920-talets klassicism.

Fastigheten Vårdklockan 3
Fastigheten Vårdklockan 3 motsvarar tidigare Klinteroten II:40. Vårdklockan 3 är belägen i kvarterets mellersta del och sträcker sig tvärsigenom kvarteret från Adelsgatan till Vårdklockegatan. Sedan 1600-talets andra hälft var fastigheten bebyggd med ett trähus med tillhörande kålgård och gårdsrum. Enligt 1785 års husklassifikation fanns det på tomten ett trähus och ett brygghus, båda med tegeltak, samt ett stall med brädtak. På 1883 års karta finns ett bostadshus markerat med långsidan i liv med Adelsgatan. Dessutom finns då en vinkelbyggd uthusbyggnad i fastighetens nordligaste del. Dessa byggnader revs och ersattes 1936 av den nuvarande funktionalistiskt inspirerade byggnaden med biografsalong, affär mot Adelsgatan och bostäder i övervåningarna.