Adelsgatan 42

—-Nuvarande företag (2019)—-
Olars Ulla, Zoom Blommor och Presenter

Adelsgatan 42.
Adelsgatan 42.

Gatuplan 
Olars Ulla, Zoom Blommor och presenter

Olars Ulla 
”På Olarsgården, en grönskande idyll med anor från sent 1600-tal, bor Ulla Simonsson. Hon växte upp med jordbruk, liv och rörelse, närhet till skratt och med stark gemenskap. Fysiskt arbete och sammanhållning har präglat mig som person och ligger till grund för den jag är och hur Olars Ulla drivs idag.”

”Kreationen ritar sig själv till en början, sedan vrider och vänder jag på den tills den är till min fulla belåtenhet. Jag känner mig som mest lycklig och fullkomlig när vi blir ett, jag och pennan, och flödet tar vid.”

Olars Ulla i Visby ingår i en stor butikskedja med butiker i en stor del av Europa och USA.

Övervåning och inredd vindsvåning 
Bostäder

Tidigare företagTidsperiodÄgare
Auto-Sun
Albinsson tyger
Visby BosättningsaffärAnna Johansson
Adelsgatan 42. Visby Bosättningsaffär. Bild från Visby förr i tiden.

Kvarteret Kanna 4, Adelsgatan 42 
Byggnaden ett reveterat trähus som uppfördes som ett bostadshus 1881. Den har en stomme i en resvirkeskonstruktion med två våningar, källare och inredd vind under ett lertegeltäckt valmat sadeltak. Kort efter huvudbyggnadens uppförande tillbyggdes den med en flygel österut, längs Blockgränd. Denna del hade ursprungligen en våning med en port och en passage till fastighetens gårdsrum. 1889 höjdes tillbyggnaden med en våning, där en lägenhet med två rum inreddes. Passagen in till gården sattes igen något senare. På den norra fasaden mot gården finns det en utvändig trätrappa upp till andra våningen, där ytterligare en entré är förlagd. Fram till 1934 fungerade huset som bostadshus med en större paradlägenhet per våning. 1951 byggdes bottenvåningen om, för att inrymma affär och kontor, i den sydvästra delen och mot Adelsgatan togs två skyltfönster upp. 1964 utvidgades och moderniserades bostadslägenheterna med bland annat ombyggnad av kök och bad. Samtidigt byggdes även butiksdelen om samt utvidgades och nya skyltfönster i gatufasaden togs upp. Under senare tid har de äldre pardörrarna med spegelfyllningar av trä mot Adelsgatan bytts ut mot aluminiumdörrar. Trätrappan på tillbyggnaden uppfördes omkring 1990.

Fram till 1881 låg här en trädgård som då tillhörde det Lefferska tenngjuteriet, vilket börjat sin verksamhet på 1760-talet. Det berättas att trasiga sandstensformar hade kastats ut i trädgården från gjuteriet som låg som granne på norra sidan. Stadsborna gick dit för att få med sig lite sandsten som pulvriserades till sigdespån för slipning av liar.