Adelsgatan 44

—-Nuvarande företag (2020)—-
Aira Lee Design Gotland
—-Tidigare företag———-
Vilma Velasquez,
All-Foto,
Café,
Grillbar,
Charcuterihandel och spisning,
S. Vennerström, modehandel.

Adelsgatan 44.
Adelsgatan 44.

Byggnaden Adelsgatan 44 ligger i kvarteret Kannan 2 och uppfördes som ett bostadshus troligen år 1766. I dörröverstycket mot Adelsgatan finns detta årtal angivet. Trolig byggherre var tenngjutaren Melchior Leffler och efter honom kallas huset för Lefflerska huset. Under 1800-talets slut byggdes bottenvåningen om till affärslokaler. Byggnaden har två affärslägen mot Adelsgatan.

Nuvarande företag

Gatuplan 

I gatuplanet finns Aira Lee Design Gotland och Vilma Velasquez.

Adelsgatan 44. Aira Lee Design Gotland och Vilma Velasquez.

Aira Lee Design Gotland 
Aira Lee startade sin butik Aira Lee Design Gotland på Adelsgatan 44 under januari 2020. Aira Lee drev tidigare tillsammans med Kerstin Siggelin och Ingemo Wickström hantverksbutiken Wisby Art & Craft Gallery på Adelsgatan 28. Kerstin och Ingemo gick i pension 2019 efter tre år med hantverksbutiken, medan Aira Lee alltså startade ny verksamhet. Aira Lee arbetar med kläder, konst, borderi, föreläsningar och projektledning. Förutom Adelsgatan 44 har företaget en butik Österlånggatan 27, Gamla stan, Stockholm och en studio i Eksta gamla skola vid Grymlings.

Aira Lee under arbete i sin studio.
”Slowfashion” skall vara närproducerat, hållbart med….

Aira Lee skriver om sig själv och sin verksamhet:

Sedan 2009 bor och verkar jag på den magiska ön Gotland. Jag var trött på press och stress och önskade att få göra det jag allra mest älskar. Jag arbetar med Slowfashion – Slowcraft vilket betyder: Långsamt mode/design, närproducerade produkter i liten skala, i naturmaterial och med hantverksskicklighet. Jag kallar även mina kläder för – Ärliga kläder Du vet var de kommer ifrån och vem som har gjort dem. Jag tycker att det är roligt och berikande att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter”.

….omsorg och kvalitet och ….
….skapat av naturmaterial.
Konstverk av Aira Lee.

Jag har Kurser eller Workshops i: Fritt Broderi, Sidenmåleri, Äggoljetemperamåleri, ReDesign, Limbundnaböcker. Varmt välkommen att kontakt mig för mer information”.

Övervåning och inredd vindsvåning 
Bostäder och kontor

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Vilma Velásquez2006 – 2020Vilma Velásquez
All-foto1970? -2010Paul RondahlFrån Adelsgatan 13
Café
Grillbar1960 –
Charcuterihandel och spisningslutet 1800-taletOsäkert
S. Vennerström, modehandelslutet 1800-taletS. VennerströmOsäkert
Tenngjutare Leffler 1750 – 1880 Släkten Leffler
Adelsgatan 44. Aira Lee Design Gotland och Vilma Velasquez. Foto 2020.

Vilma Velásquez 
Smyckedesignern och företagaren Vilma Velásquez startade sin verksamhet 2006 på Adelsgatan 44. Vilma delar sin tid mellan Visby och Haiti. Huvuhemmet är Visby, men hon har en ateljé även i Haiti. Sina smycket tillverkar hon av Taguanöten, som kan liknas vid en naturplast. I arbetet med smyckena är naturen och mystiken de starkaste inspirationskällorna. Ofta får hon konkreta idéer utifrån minnen av den natur hon växte upp i. Vilma stängde sin verksamhet på Adelsgatan under augusti 2020. Läs om Vilmas annorlunda liv med ett ben i Visby och ett i Haiti.

Vilma Velásquez. Foto Sveds Signe Söderlund, Horisont.
Armband, design Vilma Velásquez.
Öronhängen, design Vilma Velásquez.

”Vi gör handgjorda smycken av hög kvalitet gjorda av äkta silver, Tagua och kärlek. Smycken för den medvetna kvinnan! Mitt namn är Vilma Velasquez, min kärlek för konsthantverk började tidigt i mitt liv och resulterade i att jag efter mina studier vid HDK (Högskolan för design och konsthantverk), startade företaget Vilma Velasquez AB”.

All-Foto 
All-Foto startades 1950 av fotografen Olle Rondahl med butik och ateljé på Adelsgatan 13 i Visby. Olle drev företaget till ca 1974-1975 då sonen Paul Rondahl tog över. Verksamheten flyttades till Adelsgatan 44. Paul drev företaget till 2010 då det lades ner.

Café 
Under en period fanns det på Adelsgatan 44 ett café med ungdomslokal.

Grillbar 
År 1960 byggdes norra delen av bottenvåningen om med inredning till grillbar och serveringslokal.

Adelsgatan 44. Det Lefflerska huset byggdes om rejält på 1920-talet. Bl.a. byggdes ett trapphus i söder och vinden inreddes till bostad med nya takfönster. Foto 1920. Bild från Visby förr i tiden.

Lefflerska tenngjuteriet 
År 1749 köpte Melchior Leffler nuvarande Kannan 2 och Kannan 4 (Adelsgatan 42 och 44), som då var en gemensam fastighet Klinteroten III:30 och 31. Här startade han ett tenngjuteri. Familjen bodde troligtvis på nuvarande Adelsgatan 44 och verksamheten bedrivs på den stora gården som tillhörde fastigheten. Företaget gick förmodligen bra, för det verkar troligt att det var Melchior som lät uppföra det stora huset vid nuvarande Adelsgatan 44 år som ett pampigt bostadshus, som vi nu kallar Lefflerska huset. Enligt det årtal som finns i dörröverstycket mot Adelsgatan byggdes huset 1776. Förmodligen dog Melchior 1785, för då står tenngjutaränkan Anna Leffler som ägare till fastigheten, och hon fortsatte förmodligen att driva verksamheten. Tenngjutardottern mamsell H. Leffler tar så småningom över verksamheten, som sannolikt pågår fram till omkring 1865-1880. Omnämnt som ägare finns också änkan Christina Maria Söderman. Kanske var Melchior omgift? Tenngjuteriet har givit namn åt kvarteret Kannan och gränden Kanngjutargränd som gränsar till fastigheten. 

När ryssarna intog Gotland 1808 tog de också över Visby. Den ryske prästen Ovtjinnikow bodde då i tenngjutare Lefflers änkas prydliga tvåvåningshus vid nuvarande Adelsgatan 44. Han lär ha sett förunderlig ut i sin granna skrud när han tjänstgjorde vid ryssarnas Te Deum (lovsångsgudstjänst) i Domkyrkan och han lär ha haft inte mindre än tolv sidenrockar.

Husen och gården

Situationsplan kv Kannan 2, Adelsgatan 44A, 44B, 44C. Kannan 2 och Kannan 4 var en gemensam fastighet fram till 1972.
Adelsgatan 44 med förrådsbyggnaden uppförd 1900 och infartsgrinden till gården. Bild från Visinvent.

Huvudbyggnad är bostadshuset med affärslokal utefter Adelsgatan som uppfördes 1776 som bostadshus. Gårdshuset i mot Kanngjutargränd uppfördes 1900. Intill gårdshuset finns infarten till gården, som också är infart till Kannan 4.

Kvarteret Kannan 2

Kvarteret 
Kvarteret Kannan är triangelformat och är bildat i kilen mellan Adelsgatan och Kanngjutargränd, som båda är gamla infartsvägar till staden. Vägarna fanns innan kvarteret utstakades. Marken finns planlagd redan på 1646 års karta. Eventuellt finns rester kvar av medeltida stenhus i kvarteret. Enligt 1696 års karta var kvarteret uppdelat i fyra tomter. Tomterna var bebyggda med mindre trähus och hade tillhörande gårdsrum med kålgårdar. Området beboddes av hantverkare, sjömän och arbetare. Under 1700-talet var kvarteret uppdelat i tre fastigheter, Klinteroten III:30-32. Tenngjutaren etablerade sig här omkring 1750 och hans hantverksgård upptog två av tomterna. Leffler kom senare genom sin kanntillverkning att ge kvarteret sitt namn. Vid slutet av 1800-talet förändrades kvarteret genom den affärsverksamhet som etablerades längs Adelsgatan och den tidigare befolkningen ersattes av borgare och handelsmän.  Den äldre småskaliga bebyggelsen revs och byttes ut mot byggnader med större volym, vilka längs Adelsgatan inreddes med butiker i bottenplanet och lägenheter i de övre planen. Den nuvarande tomtindelningen med fyra fastigheter etablerades då och kvarstår fortfarande. I kvarterets västra del längs Adelsgatan är byggnaderna i två våningar och har en påtagligt stor volym. Ännu idag är det mer regel än undantag att dessa hus inrymmer butik i den nedre delen och bostad i den övre. I kvarterets östra del, mot Kanngjutaregränd, är fastigheternas gårdshusbebyggelse placerad.

Fastigheten 
Enligt 1697 års karta var kvarterets tomtindelning en helt annan än den nuvarande och Kannan 2 ingick då i tre olika tomter med tomtnummer 96 och 85 i väster och tomt 95 i öster. Tomterna var bebyggda med ett trähus vardera. Sannolikt fick Kannan 2 i stort sett sin nuvarande omfattning vid mitten av 1700-talet och kom då att benämnas Klinteroten III:31. Vid den här tiden befolkades fastigheten av hantverkare. Fastigheten har sedan mitten av 1700-talet och fram till 1972 varit samägt med nuvarande Kannan 4. Medeltida lämningar efter en stenbyggnad kvarstår förmodligen i det Lefflerska huset som är fastighetens nuvarande huvudbyggnad. Här uppförde tenngjutaren Leffler denna huvudbyggnad 1766, ett hus i kalksten med två våningar. Enligt 1785 års husklassifikation fanns även en lada med stall på tomten. Denna byggnad var troligen placerad i tomtens östra del längs Kanngjutaregränd och finns markerad på 1883 års karta tillsammans med ett uthus. Ytterligare uthus uppfördes kort därefter. Vid 1800-talets slut byggdes huvudbyggnaden ut norrut och butiker etablerades i dess bottenplan. Även idag bedrivs affärsverksamhet i en del av byggnadens nedre plan, medan de övre inrymmer lägenheter samt ett kontor. Av gårdshusen återstår idag endast ett mindre uthus i tomtens sydöstra hörn, de övriga revs under 1900-talets mitt. Fastighetens gårdsrum är väl avskärmat från gaturummet via bebyggelsen mot Adelsgatan samt via en hög kalkstensmur med tegelavtäckning mot Kanngjutaregränd. Vid den södra delen av muren mot gränden finns en inkörsel försedd med smidesgrind.