Adelsgatan 44

—-Nuvarande företag (2022)—-
Vakant
—-Tidigare företag———-
Aira Lee Design Gotland,
Vilma Velasquez,
All-Foto,
Café,
Mr Grill,
Charcuterihandel och spisning,
S. Vennerström, modehandel.

Adelsgatan 44.
Adelsgatan 44.

Byggnaden Adelsgatan 44 ligger i kvarteret Kannan 2 och uppfördes som ett bostadshus år 1766. I dörröverstycket mot Adelsgatan finns detta årtal angivet. Trolig byggherre var tenngjutaren Melchior Leffler och efter honom kallas huset för Lefflerska huset. Under 1800-talets slut byggdes bottenvåningen om till affärslokaler. Byggnaden har två affärslägen mot Adelsgatan.

Nuvarande företag

Gatuplan 

Butiken i gatuplanet är vakant.

Övervåning och inredd vindsvåning 
Bostäder och kontor

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Aira Lee Design Gotland2019 – 2020Aira LeeFrån Adelsgatan 28
Vilma Velásquez2006 – 2020Vilma Velásquez
All-foto1970? -2010Paul RondahlFrån Adelsgatan 13
Café
Mr Grill1958 –
Charcuterihandel och spisningslutet 1800-taletOsäkert
S. Vennerström, modehandelslutet 1800-taletS. VennerströmOsäkert
Tenngjutare Leffler 1749 – 1840 Släkten Leffler
Adelsgatan 44. Aira Lee Design Gotland och Vilma Velasquez. Foto 2020.

Aira Lee Design Gotland 
Aira Lee Ellabbar startade sin butik Aira Lee Design Gotland på Adelsgatan 44 under oktober 2019 i lokalen där Vilma Velasquez tidigare hade sin affärsverksamhet. Aira Lee är född 1962 i norra delen av Finland. Hon och hennes systrar fick alltid hålla på och pyssla för sina föräldrar. Aira kunde redan virka när hon var fyra år och hon fick sin första symaskin vid sex års ålder. Familjen flyttade till Sverige när hon var sex år och när hon var 16 år gammal flyttade hon hemifrån. I Stockholm läste hon kvällskurser parallellt med gymnasiet i bland annat akvarellmålning, oljemåleri och kroki och hon sydde sina egna kläder. Hon fick jobb som lärare i textil och konst på olika skolor i Stockholm men tröttnade snart på det stressiga livet i Stockholm. År 2009 flyttade hon till Gotland och bodde första tiden i Visby. Tillsammans med några vänner startade hon ateljéföreningen Milo och de fick hyra en tom lokal ovanpå ÖB:s varuhus. Under hösten 2013 öppnade Aira Lee butik och ateljé i ett gammalt fryshus i Stånga och startade firman Aira Lee Design Gotland och i den vevan bosatte sig Aira i Fröjel.

Aira Lee under arbete i sin studio.
”Slowfashion” skall vara närproducerat, hållbart med….

Aira Lee kom att arbeta med kläder, konst, borderi, målning, föreläsningar samt projektledning och hon engagerade sig också i flera föreningar bl. a. Kvinnfolki i Visby. Kvinnfolki säljer hantverksprodukter och ordnar utställningar för kvinnliga konstnärer, Aira Lee drev också en butik på Österlångsgatan i Gamla stan, Stockholm. Hon hade alltså redan många järn i elden då hon under början av 2017 drog igång hantverksbutiken på Adelsgatan 28 tillsamman med Ingemo Wickstöm och Kerstin Siggelin . Året därpå, 2018, köpte hon den gamla skolan i Eksta och flyttade butiken och ateljén från Stånga till Eksta. Aira Lee skriver om sig själv och sin verksamhet:

Sedan 2009 bor och verkar jag på den magiska ön Gotland. Jag var trött på press och stress och önskade att få göra det jag allra mest älskar. Jag arbetar med Slowfashion – Slowcraft vilket betyder: Långsamt mode/design, närproducerade produkter i liten skala, i naturmaterial och med hantverksskicklighet. Jag kallar även mina kläder för – Ärliga kläder Du vet var de kommer ifrån och vem som har gjort dem. Jag tycker att det är roligt och berikande att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Jag har Kurser eller Workshops i: Fritt Broderi, Sidenmåleri, Äggoljetemperamåleri, ReDesign, Limbundnaböcker.

….omsorg och kvalitet och ….
….skapat av naturmaterial.
Konstverk av Aira Lee.

Kollegorna Kerstin och Ingemo gick i pension efter tre år med hantverksbutiken vid Adelsgatan 28, men Aira Lee öppnar alltså nu en ny mindre butik i Vilma Velásguez lokaler vid Adelsgatan 44 under oktober 2019. Aira pendlar mellan butikerna i Stockholm, Visby och butik med ateljén i Eksta. I butiken i Visby säljer hon också åt Vilma de varor som ännu finns kvar i lokalen. Aira Lee Design Gotland ansluter sig till den ideella föreningen Öppna Ateljéer, som startade sin verksamhet på Gotland 2008. I föreningen finns över 100 gotländska konstnärer. Under Kristi Himmelsfärdshelgen öppnar konstnärerna sina ateljéer för besök av allmänheten. Aira blir sekreterare i föreningen och senare dess ordförande. Hon får möjlighet att skaffa bostad i Eksta vid butiken och ateljén och flyttar dit under våren 2020. Lämplig odlingsmark finns vid bostaden och ett nytt intresse engagerar henne, nämligen att odla grönsaker och anlägga en trädgård. Pandemin samt trädgårdsarbetet vid sidan arbetet med affärsverksamheten medför att Aira Lee avvecklar den lilla butiken vid Adelsgatan 44 under sommaren 2020.

Vilma Velásquez 
Smyckedesignern och företagaren Vilma Velásquez startade sin verksamhet 2006 på Adelsgatan 44. Vilma delar sin tid mellan Visby och Haiti. Huvuhemmet är Visby, men hon har en ateljé även i Haiti. Sina smycket tillverkar hon av Taguanöten, som kan liknas vid en naturplast. I arbetet med smyckena är naturen och mystiken de starkaste inspirationskällorna. Ofta får hon konkreta idéer utifrån minnen av den natur hon växte upp i. Vilma stängde sin verksamhet på Adelsgatan under augusti 2020. Läs om Vilmas annorlunda liv med ett ben i Visby och ett i Haiti.

Vilma Velásquez. Foto Sveds Signe Söderlund, Horisont.
Armband, design Vilma Velásquez.
Öronhängen, design Vilma Velásquez.

”Vi gör handgjorda smycken av hög kvalitet gjorda av äkta silver, Tagua och kärlek. Smycken för den medvetna kvinnan! Mitt namn är Vilma Velasquez, min kärlek för konsthantverk började tidigt i mitt liv och resulterade i att jag efter mina studier vid HDK (Högskolan för design och konsthantverk), startade företaget Vilma Velasquez AB”.

All-Foto 
All-Foto startades 1950 av fotografen Olle Rondahl med butik och ateljé på Adelsgatan 13 i Visby. Olle drev företaget till ca 1974-1975 då sonen Paul Rondahl tog över. Verksamheten flyttades till Adelsgatan 44. Paul drev företaget till 2010 då det lades ner.

Café 
Under en period fanns det på Adelsgatan 44 ett café med ungdomslokal.

Annons i Gute Medlemsmatrikel 1958.

Mr Grill 
År 1960 byggdes norra delen av bottenvåningen om med inredning till grillbar och serveringslokal.

Adelsgatan 44. Det Lefflerska huset byggdes om rejält på 1920-talet. Bl.a. byggdes ett trapphus i söder och vinden inreddes till bostad med nya takfönster. Foto 1920. Bild från Visby förr i tiden.
Adelsgatan 44. Foto omkring 1915. Troligen står det Mr Grill på dörrbladet. Bild från Arkitekturminnesföreningen 1908–23.

Lefflerska tenngjuteriet 
År 1749 köpte Melchior Leffler nuvarande Kannan 2 och Kannan 4 (Adelsgatan 42 och 44), som då var en gemensam fastighet Klinteroten III:30 och 31. Här startade han ett tenngjuteri. Leffler var född 20 augusti 1720 i Västerås och son till kopparslagaren Tobias Leffler. Han lärde yrket hos styvfadern Le. Pohlitz i Stockholm, som var gift med hans faster. När Leffler flyttade 1745 till Visby tog han med sig Pohlitz verkstad, eftersom styvfadern hade avlidit.  I verkstaden fanns en del av Pohlitz stämplar, bland annat den stora ängelstämpeln, stadsstämpeln med tre kronor och den mindre ängelstämpeln, vilka han använde sig av de första åren. Dessa stämplar blev bevarade efter Leffler slutat sin verksamhet och såldes tyvärr i början på 1900-talet till Stockholm och har använts i förfalskningssyfte, varför varning bör utfärdas för dessa stämplar.

Dörröverstycke i kalksten, Lefflerska huset Adelsgatan 44. En tekanna, två ljusstakar och årtalet 1766. Foto Ulf Glimfalk. Bild från Guta Bygd 1990.

Familjen bodde troligtvis på nuvarande Adelsgatan 44 och verksamheten bedrivs på den stora gården som tillhörde fastigheten. Företaget gick sannolikt bra, för det verkar troligt att det var Melchior som lät uppföra det stora huset vid nuvarande Adelsgatan 44 som ett pampigt bostadshus, som vi nu kallar Lefflerska huset. Enligt det årtal som finns i dörröverstycket mot Adelsgatan byggdes huset 1776. Mästaren Melchior Leffler var verksam i Visby 1745 fram till sin död 1791, varefter tenngjutaränkan Anna Leffler fortsatte att driva företaget. Tenngjutardottern mamsell H. Leffler tar så småningom över verksamheten, som pågår fram till 1840. Verkstaden var alltså i gång i ungefär nittiofem år, och var den helt dominerande tenngjutarverkstaden i Visby. Tenngjuteriet har givit namn åt kvarteret Kannan och gränden Kanngjutargränd som gränsar till fastigheten. 

När ryssarna intog Gotland 1808 tog de också över Visby. Den ryske prästen Ovtjinnikow bodde då i tenngjutare Lefflers änkas prydliga tvåvåningshus vid nuvarande Adelsgatan 44. Han lär ha sett förunderlig ut i sin granna skrud när han tjänstgjorde vid ryssarnas Te Deum (lovsångsgudstjänst) i Domkyrkan och han lär ha haft inte mindre än tolv sidenrockar.

Husen och gården

Situationsplan kv Kannan 2, Adelsgatan 44A, 44B, 44C. Kannan 2 och Kannan 4 var en gemensam fastighet fram till 1972.
Adelsgatan 44 med förrådsbyggnaden uppförd 1900 och infartsgrinden till gården. Bild från Visinvent 1996.

Huvudbyggnaden är ett affärs- och bostadshus som ursprungligen uppfördes som ett bostadshus. Gårdshuset mot Kanngjutargränd uppfördes 1900. Intill gårdshuset finns infarten till gården, som också är infart till Kannan 4.

Huvudbyggnad 
Huvudbyggnaden ligger utmed Adelsgatan. Byggnaden uppfördes 1766 av Melchior Leffler. Sannolikt innehåller huset medeltida lämningar. Byggnaden är ett tvåvåningshus uppfört med en stomme av kalksten med källare, inredd vind och med ett brutet sadeltak belagt med enkupigt lertegel. På grund av läget vid två äldre genomfartsleder har huset uppförts relativt tidigt och är förhållandevis stort. Vid 1800-talets slut byggdes huvudbyggnaden ut norrut och butiker etablerades i dess bottenplan. Samtidigt uppfördes ett trapphus vid den östra fasaden. År 1923 tillkom ytterligare ett trapphus vid den södra gaveln och vid samma tillfälle inreddes vinden och vindsvåningens fyra takkupor tillkom åt både väster och öster. Centralt placerad på gatufasaden är huvudentrén belägen. Denna nås från en brant dubbeltrappa med järnräcke och är försedd med en pardörr med utskurna fyllningar och med beslag från tiden då byggnaden uppfördes. Ovanför entrén finns en tympanon med årtalet 1766, en kanna och två ljusstakar i relief. Kanna och ljusstakar återspeglar den verksamhet som bedrivits i byggnaden. Även idag bedrivs affärsverksamhet i en del av byggnadens nedre plan, medan de övre planen inrymmer lägenheter samt ett kontor. Interiört finns bland annat dörrar och snickerier från 1700- och 1800-talet bevarade.

Förrådsbyggnad 
Förrådsbyggnaden ligger i tomtens sydöstra hörn. Det uppfördes med en átomme av stolpar och regelverk troligen omkring år 1900. Taket är ett plåttäckt pulpettak. Den norra fasaden har en dubbelport. Byggnaden var tidigare sammanbyggt med ett annat nu rivet uthus och används som förråd.

Gården 
Fastighetens gårdsrum är väl avskärmat från gaturummet via bebyggelsen mot Adelsgatan samt via en hög kalkstensmur med tegelavtäckning mot Kanngjutaregränd. Vid den södra delen av muren mot gränden finns en infart försedd med smidesgrind.

Kvarteret Kannan 2

Kvarteret 
Kvarteret Kannan är triangelformat och är bildat i kilen mellan Adelsgatan och Kanngjutargränd, som båda är gamla infartsvägar till staden. Vägarna fanns innan kvarteret utstakades. Marken finns planlagd redan på 1646 års karta. Eventuellt finns rester kvar av medeltida stenhus i kvarteret. Enligt 1696 års karta var kvarteret uppdelat i fyra tomter. Tomterna var bebyggda med mindre trähus och hade tillhörande gårdsrum med kålgårdar. Området beboddes av hantverkare, sjömän och arbetare. Under 1700-talet var kvarteret uppdelat i tre fastigheter, Klinteroten III:30-32. Tenngjutaren etablerade sig här omkring 1750 och hans hantverksgård upptog två av tomterna. Leffler kom senare genom sin kanntillverkning att ge kvarteret sitt namn. Vid slutet av 1800-talet förändrades kvarteret genom den affärsverksamhet som etablerades längs Adelsgatan och den tidigare befolkningen ersattes av borgare och handelsmän.  Den äldre småskaliga bebyggelsen revs och byttes ut mot byggnader med större volym, vilka längs Adelsgatan inreddes med butiker i bottenplanet och lägenheter i de övre planen. Den nuvarande tomtindelningen med fyra fastigheter etablerades då och kvarstår fortfarande. I kvarterets västra del längs Adelsgatan är byggnaderna i två våningar och har en påtagligt stor volym. Ännu idag är det mer regel än undantag att dessa hus inrymmer butik i den nedre delen och bostad i den övre. I kvarterets östra del, mot Kanngjutaregränd, är fastigheternas gårdshusbebyggelse placerad.

Fastigheten  Kannan 2
Enligt 1697 års karta var kvarterets tomtindelning en helt annan än den nuvarande och Kannan 2 ingick då i tre olika tomter med tomtnummer 96 och 85 i väster och tomt 95 i öster. Tomterna var bebyggda med ett trähus vardera. Sannolikt fick Kannan 2 i stort sett sin nuvarande omfattning vid mitten av 1700-talet och kom då att benämnas Klinteroten III:31. Vid den här tiden befolkades fastigheten av hantverkare. Fastigheten har sedan mitten av 1700-talet och fram till 1972 varit samägt med nuvarande Kannan 4. Medeltida lämningar efter en stenbyggnad kvarstår förmodligen i det Lefflerska huset som är fastighetens nuvarande huvudbyggnad. Här uppförde tenngjutaren Leffler denna huvudbyggnad 1766, ett hus i kalksten med två våningar. Enligt 1785 års husklassifikation fanns även en lada med stall på tomten. Denna byggnad var troligen placerad i tomtens östra del längs Kanngjutaregränd och finns markerad på 1883 års karta tillsammans med ett uthus. Ytterligare uthus uppfördes kort därefter. Vid 1800-talets slut byggdes huvudbyggnaden ut norrut och butiker etablerades i dess bottenplan. Av gårdshusen återstår idag endast ett mindre uthus i tomtens sydöstra hörn, de övriga revs under 1900-talets mitt.