Adelsgatan 45

—-Nuvarande företag (2022)—-
Gute Glass
—-Tidigare företag———-
Kultur Högt och Lågt,
Artmakers,
Café,
Danielsson Hatt- och Mössaffär,
Ridelius bokhandel.

Adelsgatan 45, Vårdklockans norra gavel.
Adelsgatan 45, Vårdklockans norra gavel.

Vårdklockans kyrka har adressen 43, medan norra delen av kyrkobyggnaden har adressen Adelsgatan 45 och finns i slutet av Adelsgatan alldeles mot Wallersplats. Den norra delen uppfördes alltså som en del av kyrkobyggnaden 1875 och ligger liksom kyrkan i kvarteret Vårdklockan 1.

Nuvarande företag

Gute Glass, Adelsgatan 45.

Gatuplan 
I gatuplanet finns Gute Glass (öppet under sommaren). 

Gute Glass 
Gute Glass har försäljning under sommaren i affären mot Wallers plats samt från ett stort glasstånd placerat på kyrkbacken framför kyrkan mot Adelsgatan.

För oss är det lika viktigt att glassen smakar gott som att den gör gott. För såväl människor som djur och natur. Lyckligtvis går det oftast hand i hand. För när man väljer de absolut finaste råvarorna och inte tillsätter några konstigheter är det ganska enkelt att göra glass som är god på riktigt. Ur alla aspekter.

Vid utsikten på Adelsgatan alldeles intill Wallersplats hittar ni vår alldeles egna glassbar i fantastisk miljö med fin utsikt över staden, här hittar du ett stort utbud av kulglass med tillbehör och spännande glassmenyer m.m. Kommer du i tid så kan du få bord på vår balkong med fantastisk utsikt över Visby Innerstad, väldigt populärt vid solnedgång.

Gute Glass, sommarbutik på kyrkbacken.

Gute Glass etablerades i Visby 1982. Glassen tillverkades då på Strandgatan och där såldes också glassen i ett glasscafé. Så småningom öppnade Gute Glass Cappuccinobaren i Hästgatsbacken, som snart blev omtalad för en extra glasskula, Gutekulan, till gotlänningar. Kravet att få en extra kula gratis var att man måste kunna uttala ”rom-russin” på korrekt gotländska. Gute Glass har alltid tillverkats på Gotland och efter Strandgatan har glassen tillverkats både i Martebo och Ronehamn för att sedan tillverkats i Roma.

Gute Glass las ner efter en tid på Hästgatan och den nedlagda glassfabriken i Roma blev till salu. Jimmy Hardingz med sambo Klara Schultz köpte omkring 2010 varumärket Gute Glass inklusive den gamla glassfabriken och startade Gute Glass på nytt med sitt bolag Gotlandsglass AB som ägare. Jimmy och Klara hade precis tagit examen i kvalitet och hållbar utveckling vid högskolan på Gotland. När chansen att köpa Gute Glass dök upp var valet enkelt för dem. De såg möjligheterna att tillämpa sina nya kunskaper genom omstart av Gute Glass och dessutom hade Klara redan erfarenhet av att tillverka och sälja glass. Idén var bl.a. att använda enbart ekologiska ingredienser i glassen med närproducerade produkter. De behöll de gamla klassiska smakerna men tog bort alla tillsatser. En plan för övergång till enbart ekologiska ämnen i glassen planerades och sedan 2017 är hela sortimentet ekologiskt. Tillverkningen flyttades så småningom från Roma till på Stafva Gårdsmejeri i Barlingbo.

Gute Glass är Riktig glass och består av följande ingredienser:
Ekologisk mjölk, grädde och ägg,
sötningsmedel av socker och honung,
smakämnen som hela vaniljstänger, hallon, salmbär, jordgubbar, frukt, krossade saffranspistiller, äkta kakao m.m. inga aromer eller färgämnen.

Övervåning 
Övervåningen används som föreningslokal.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Kultur Högt & Lågt2011 – 2012
Artmakers2006 – 2011
Café1980 – 2006
Danielsson Hatt- och Mössaffär1878 – 1980Ada Danielsson”Hatt Ada”
Ridelius bokhandelomkr 18870Ridelius”Gubben i hörnan”Kultur Högt & Lågt
Kultur Högt & Lågt har haft sina lokaler under några år vid Adelsgatan 45 omkring 2011-2012. Vilken verksamhet som bedrevs i lokalerna är inte bekant och inte heller exakt tidsperiod.

Artmakers, Adelsgatan 45. Bild från Google streetview 2011.

Artmakers
Artmaker bedrev konstgalleri och konferensverksamhet vid Adelsgatan 45. I Samarbete med Folkets Bio visades också film i gamla Roxy-huset. I lokalerna vid Adelsgatan 45 fanns också Nordens största Tintinbutik.

Metodistkyrkans norra gavel mot Wallérs plats. På skylten står det ADA DANIELSSONS HATT OCH MÖSSHANDEL. Foto omkring 1885. Bild från Visby förr i tiden.

Danielsson Hatt- och Mössaffär
Danielssons Hatt- och Mössaffär har funnits under många år i butiken Adelsgatan 45 mot Wallers plats. Metodistkyrkan var färdigbygg 1875 och 1878 startade Ada Danielsson, ”Hatt Ada”, Danielssons Hatt- och Mössaffär i byggnaden. För studenterna vid Visby Läroverk var Hatt- och Mössaffären välkänd, för det var här som de provade ut och beställde studentmössan. Affären såg till att alla beställda studentmössor transporterades till Läroverket, där de togs emot av vaktmästaren för att delas ut på studentdagen.

Annons införd i Gotlands Allehanda, maj 1915. Bild från Gutar förr.
Annons 1946 i Gotlandsinfanteristen.

Efter Ada Danielsson drevs affären vidare som E(Efterträdare) Danielsson Hatt & Mössaffär. Under omkring 100 år köptes hattar och mössor i affären och först runt år 1980 upphörde verksamheten.

Adelsgatan 45 mot Wallérs plats. kv Vårdklockan 1. Teckning av Adolf Fredrik Nordling 1870. Bild från Visby förr i tiden.

Hammarströmska huset
Enligt husklassifikationen för år 1785 var området bebyggt med ett sten- och ett trähus med tegeltak, en lada som inrymde ett stall och ytterligare ett stall, samtliga med brädtak. Det är sannolikt några av dessa hus som vi ser på teckningen av Nordling från 1870. Huvudbyggnaden till vänster på bilden var ett bostadshus och kallades Hammarströmska huset efter ägaren. Det var uppfört i skiftesverk i två våningar på en hög stenfot. Huvudingången var från Adelsgatan via en stentrappa, dock inte synlig på bilden. Framför huset fanns ett plank med en gårdsport, vilken ledde in till gården som omgavs av skjul och mindre hus. Väster om bostadshuset, mot Vårdklockegatan, fanns en skröplig låg träkåk där bokhandlaren Ridelius hade sin affär. Han kallades allmänt för ”Gubben i hörnan”. Ingången till bokhandeln syns på bilden vid den lilla stentrappan med texten ”Bokhandel” över dörren. Till höger på bilden syns gaveln till huset Hästgatan 16, kv Väpnaren 1, byggnaden som i folkmun kallas ”Strykjärnet”. Alla byggnader i kv Vårdklockan 1 revs 1875, för att ge plats åt Metodistkyrkan, kyrkan som nu har namnet Vårdklockans kyrka. Läs mer om Vårdklockans kyrka under menyn Byggnader.

Kv Vårdklockan 1

Kvarteret Vårdklockan 
Kvarteret Vårdklockan är triangelformad, med en spets i norr mot Wallérs plats, gräns i sydöst till Adelsgatan, i syd mot Klockgjutaregatan och åt nordväst till Vårdklockegatan. Kvarteret är beläget i det område, som i äldre handlingar kallas ”hos Wåårklockan”. Mellan 1598 och 1847 var stadens vårdklocka placerad i området vilket har givit kvarteret dess namn. Området var planlagt redan på 1646 års karta, alltså tidigare än större delen av övriga Söder Klint. Här finns dock kvar en byggnad från 1200-talet i kv Vårdklockan 4. Både Söder- och Norderklint var i övrigt i stort sett åker- och ängsmark till en bit in på 1700-talet. Kvarteret var indelat i fyra tomter under senare delen av 1600-talet. Det kom att tillhöra Klinterotens andra kvarter med tomtnummer 36-41 under 1700-talet. Här bodde huvudsakligen hantverkare. Kvarteret utgörs idag av sju fastigheter. I kvarteret finns idag flera intressanta byggnader som Metodistkyrkan från 1870 i norr, numera kallad Vårdklockans kyrka, biosalong Roxy från 1936, Wigströms cykelverkstad i söder från 1900-talets början, det omnämnda 1200-talshuset i sydost och kvarterets sydvästra hörn finns ett stort vinkelställt bostadshus från 1700-talets andra hälft, vars exteriör präglas av 1920-talets klassicism.

Fastigheten Vårdklockan 1
Fastigheten Vårdklockan 1 motsvarar tidigare Klinteroten II:38. Vårdklockan 1 är belägen i kvarterets norra del och sträcker sig tvärsigenom kvarteret från Adelsgatan till Vårdklockegatan och i norr gränsar fastigheten till Wallérs plats. Enligt 1697 års karta var tomten bebyggd med ett trähus på ”kijlen af hestegatun”. En period under 1700-talet, var fastigheten troligen delad i två tomter. Enligt husklassifikationen 1785 var den bebyggd, som tidigare nämnts, med ett sten- och ett trähus med tegeltak, en lada som inrymde ett stall och ytterligare ett stall. Fastigheten har bevarat sin nuvarande tomtgräns åtminstone sedan 1883. Alla byggnader revs omkring 1872 inför uppförandet av Metodistkyrkan