Adelsgatan

Adelsgatan sträcker sig från Södertorg till Wallers plats. Gatan har sannolikt funnits sedan medeltiden och var då en genomfartsled från Söderport till mer centrala delar av staden. Ursprungligen sträckte sig gatan från Södertorg till Stora Torget. Namnet Adelsgatan finns omnämnt sedan tidigt 1700-tal. Tidigare namn har varit Södergatan, Algaden, Allferagaden. Sitt stora uppsving som affärsgata fick Adelsgatan när järnvägen anlades på Gotland och centralstationen för Visby placerades utanför Söderport. Resenärerna fick då nära till affärer på Adelsgatan. När nya affärer och varuhus började byggas utanför Österport på 1970-talet uppstod Östercentrum och Adelsgatan började då tappa sin ställning som ledande affärsgata.