Hästgatan

Hästgatan slingrar sig som en orm tvärs genom Visby innerstad från Österport med nerförsbacke hela vägen ner till Donnersplats. Det var säkert en viktig gata för transporter mellan den gamla hamnen och österut på Gotland. Namnet är gammalt, kanske äldre än Visby ringmur. Namnet Hästgatan kan gissningsvis uppkommit för att här räckte inte mänsklig styrka för att dra kärror och vagnar uppför alla backar utan det behövdes hästar, vilket säkert också var fallet när det gällde att hålla emot kärrorna vid nerfarterna. Stenstolpar och kanonrör i många hushörn vittnar att husägarna ville skydda fasaderna mot hjulnaven när hästskjutsarna kom farande nerför backen utan kontroll.

Julstämning på Hästagatan. Bild från Visby Centrum.
Julstämning på Hästagatan. Bild från Visby Centrum.

Före mitten på 1700-talet sträckte sig Hästgatan från Wallers plats och ner till Strandgatan. Gatan kallades då också för Tvärgatan. Sträckan Österport till Wallersplats kallades vid den tidpunkten Östergatan och också Stora gatan från Österport.

Hästgatan är sedan en tid gågata.